Проект "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит"

 

Библиотека

 

 

stoyan mihaylovski

 

 

Стоян Михайловски

 

"SUSPIRIA DE PROFUNDIS" (1884)

 

Стихотворения

 

"От смъртното ми легло" (1875)

"Към България" (1876)

"Към моите братя българи" (1877)

(Стихотворенията са от дигиталния архив на Народна библиотека)

 

"Нашите деди" ("Боян Магьосникът", 1884)

"Нашите деди" ("Поп Богомил", 1884)

 

 

"Метаполитика" (1940)metapolitika

- I част

- II част

- III част

 

"Религиозни и философски съчинения" (1941)

- I  част

- II част

- III част

- IV част

- V част

 

 

Статии:


Protiv feminizma

"Кога, как и защо ще се свърши светът" (1875)

"Психо-физиология на народовластието" (1903)

"Дедите на княз Фердинанд" (1904)

"Потайностите на българския дворец" (1904)

"Писмо до княза" (1904)

"Против феминизма" (1909)

"Позив към българския народ и българската интелигенция" (1911)

"Социалният въпрос и християнството" (1913)

"Народно госпорадуване" (1919)

 "Gloria victis! Слава на победените!" (1919)

 

 

Текстове на д-р Кръстьо Кръстев

Текстове на Пенчо Славейков

 

 

 Национален научен форум "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит"