Проект "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит"

 

krastev

 

 

Библиотека

 

Текстове на д-р К. Кръстев

 

 "Метафизическото понятие за душата у Лотце" - дисертация

 І част

 ІІ част

 ІІІ част

 

Против материализма - Мисъл, 1898, кн. 3, с. 221-230

http://bgmodernism.com/Misul_g_8_1898_kn_3

 

Светослав Миларов и неговият политически дневник – Мисъл, 1897, кн. 2, с. 97-109  http://bgmodernism.com/Misul_g_7_1897_kn_2

 

Княз Фердинанд и българската литература и духовен живот – Мисъл, 1907, кн. 4-5, с. 367-376 -

http://bgmodernism.com/Misul_g_17_1907_kn_4-5

 

Политически дневник. Размишления за една държава, в която убийствата са „обикновено нещо” – Мисъл, 1897, кн. 5-6, с. 523-535

http://bgmodernism.com/Misul_g_7_1897_kn_5-6

 

Пред кървавия труп на Алеко – Мисъл, 1897 кн. 5-6, с. 423-430

http://bgmodernism.com/Misul_g_7_1897_kn_5-6

 

Трайко Китанчев. Некролог - Мисъл 1895, кн. 6, с. 585-596

http://bgmodernism.com/Misul_g_5_1895_kn_6

 

Гаврил Баламезов. Некролог - Мисъл, 1897, кн. 5-6, с. 547- 550

http://bgmodernism.com/Misul_g_7_1897_kn_5-6

 

Васил Кънчов. Некролог – Мисъл 1902, кн. 2, с. 73-79

http://bgmodernism.com/Misul_g_12_1902_kn_2

 

 "Непротивление злу" в българската литература" - Демократически преглед,

   Год. VII, кн. ІІІ

    1-2 стр.

    3-4 стр.

    5 стр.

 

Текстове на Стоян Михайловски

Текстове на Пенчо Славейков

 

Национален научен форум "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит"