ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

(Проект „Наративни модели и граматически явления в исторически съчинения 1900 – 1944 г. Първи етап“)

 

Красимира Алексова. Мястото на презумптива в историографски съчинения от първата половина на XX век. Доклад, изнесен в рамките на Националната научна конференция на тема „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО“, организирана от Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян, 3-4 ноември 2022 г., град Смолян. Предпечатна версия. [Алексова Смолян 2022]

Красимира Алексова. Презумптивът в българската художествена проза и в историографски съчинения. Доклад, изнесен в рамките на Научната конференция с международно участие, посветена на 300-годишнината от рождението и 60-годишнината от канонизацията на преподобния Паисий Хилендарски, ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2022, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 10-11 ноември 2022 г., град Пловдив. Предпечатна версия. [Алексова Пловдив 2022]

Ласка Ласкова. Конструкциитe от типа съм + минало страдателно причастие в историографски текстове от първата половина на XX век.  Доклад, изнесен в рамките на Националната научна конференция на тема „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО“, организирана от Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян, 3-4 ноември 2022 г., град Смолян. Предпечатна версия. [Ласкова Смолян 2022]

Ласка Ласкова, Красимира Алексова. Анотация на типовете реч и наративни стратегии в историографски текстове.  Презентация, изнесена в рамките на Научната конференция на тема „Исторически и съвременни аспекти на българския език“, организирана в памет на проф. дин Боряна Велчева по случай 90 години от рождението ѝ, организирана от Фондация „Проф. д-р Максим Младенов“ – Общество за изследване на българската народна реч и Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, 7-8 октомври 2022 г., гр. София. [Ласкова Алексова Анотация София 2022]

Ласка Ласкова. Свидетелски времена за ненаблюдавани събития в историографски текстове.  Презентация, изнесена в рамките на Научната конференция с международно участие, посветена на 300-годишнината от рождението и 60-годишнината от канонизацията на преподобния Паисий Хилендарски, ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2022, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 10-11 ноември 2022 г., град Пловдив. [Laskova Plovdiv 2022]

 

КОРПУС ИСТОРИОГРАФСКИ ТЕКСТОВЕ /КИТ/