КИТ

КОРПУС ИСТОРИОГРАФСКИ ТЕКСТОВЕ

(Проект „Наративни модели и граматически явления в исторически съчинения 1900 – 1944 г. Първи етап“)

 

Корпусът съдържа машинночетими копия на собствено историографските части на 23 изследвания, публикувани в Годишника на Историко-филологическия факултет през първата половина на XX в. Запазени са оригиналният правопис и номерацията на страниците.

 

Йордан Иванов. Епископиите Брегалнишка и Велбуждска през средните векове. ГСУ, Т. 1, 1905, стр. 74 – 83.

Проверка и корекции след OCR: Ива Колева

Проверка и корекции за старогръцки: Яна Сивилова

 

Гаврил Кацаров. Просбата на Скаптопаренците до императора Гордиана ІІІ. ГСУ, Т. 1, 1905, стр. 28 – 38.

Проверка и корекции след OCR: Самуил Радилов

Проверка и корекции за старогръцки: Яна Сивилова

 

Гаврил Кацаров. Залмоксис. ГСУ, Т. 3 – 4, 1908, стр. 153 – 154.

Проверка и корекции след OCR: Александър Димитров

Проверка и корекции за старогръцки: Яна Сивилова

 

Васил Златарски. Гръцко-български съюз през 1204/5 година. Ректорска реч, произнесена на 25 ноемврий 1913 год. ГСУ. ИФФ, Т. 8 – 9, 1914, стр. 2 – 23.

Проверка и корекции след OCR: Даниел Асенов

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Гаврил Кацаров. Елинизмът в Стара Тракия и Македония. ГСУ. ИФФ, Т. 13 – 14, 1920, стр. 1 – 19.

Проверка и корекции след OCR: Борис Борисов

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Петър Ников. Материали за средновековната история на България. ГСУ. ИФФ, Т. 18, 1922, стр. 1 – 22. 

Проверка и корекции след OCR: Ласка Ласкова

Заб. Без извори (стр. 9 – 22).

 

Стоян Романски. Въстанически заговор на Васил Х. Вълков в Браила през 1843 година. ГСУ. ИФФ, Т. 18, 1922, стр. 1 – 132.

Проверка и корекции след OCR: Александър Димитров

Заб. Без извори (стр. 49 – 132).

 

Петър Нойков. Поглед върху развитието на българското образование до Паисия. ГСУ. ИФФ, Т. 21, 1925, стр. 1 – 60.

Проверка и корекции след OCR: Ласка Ласкова

 

Петър Нойков. Поглед върху развитието на българското образование от Паисия до края на XIX век. ГСУ. ИФФ, Т. 22, 1926, стр. 1 – 96.

Проверка и корекции след OCR: Ива Колева

 

Васил Златарски. Национализация на българската държава и църква през ІХ век. ГСУ. ИФФ, Т. 22, 1926, стр. 1 – 32.

Проверка и корекции след OCR: Магдалена Динева

 

Петър Мутафчиев. Българи и румъни в историята на дунавските земи. ГСУ. ИФФ, Т. 23, 1927, стр. 1 – 247.

Проверка и корекции след OCR: Александър Димитров, Даниел Асенов, Ралица Василева, Магдалена Динева, Ласка Ласкова

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Гунчо Гунчев. Вакарел. Антропогеографски проучвания. ГСУ. ИФФ, Т. 29, 1933, стр. 1 – 195.

Проверка и корекции след OCR: Ласка Ласкова

Заб. Файлът представлява ексцерпт на историографската част на труда от стр. 56 до стр. 109.

 

Васил Златарски. Ансбертовият "жупан или сатрап на България" не е бил Добромир Хриз. ГСУ. ИФФ, Т. 29, 1933, стр. 1 – 20.

Проверка и корекции след OCR: Борис Борисов

 

Янко Тодоров. Тракийските царе. ГСУ. ИФФ, Т. 29, 1933, стр. 1 – 80.

Проверка и корекции след OCR: Зорница Петкова

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Веселин Бешевлиев. Няколко бележки върху българската история. ГСУ. ИФФ, Т. 32, 1936, стр. 1 – 37.

Проверка и корекции след OCR: Йоанна Янева

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Христо Данов. Херодот като извор за историята на Тракия, Македония, Пеония и Западното Черноморие. ГСУ. ИФФ, Т. 32, 1936, стр. 1 – 106.

Проверка и корекции след OCR: Ралица Василева

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

Заб. Без извори (стр. 58 – 106).

 

Михаил Арнаудов. Из дейността на Неофит Бозвели. Неиздадени писма, речи и заявления. ГСУ. ИФФ, Т. 33, 1937, стр. 1 – 53.

Проверка и корекции след OCR: Зорница Петкова

Заб. Без извори (стр. 20 – 53).

 

Иван Панайотов. Източният въпрос и неговото влияние върху събитията от най-новата история. ГСУ. ИФФ, Т. 33, 1937, стр. 1 – 19.

Проверка и корекции след OCR: Самуил Радилов

 

Михаил Арнаудов. Няколко тъмни епизода от живота на Раковски в 195354. ГСУ. ИФФ, Т. 34, 1937, стр. 1 – 64.

Проверка и корекции след OCR: Борис Борисов

 

Стефан Младенов. Испериховият военен стан в южна Бесарабия. ГСУ. ИФФ, Т. 34, 1938, стр. 1 – 21.

Проверка и корекции след OCR: Самуил Радилов

Проверка и корекции за старогръцки: Яна Сивилова

 

Веселин Бешевлиев. Вярата на първобългарите. ГСУ. ИФФ, Т. 35, 1939, стр. 1 – 64.

Проверка и корекции след OCR: Самуил Радилов

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Михаил Арнаудов. Константин Стоилов и българската екзархия в 1882 г. ГСУ. ИФФ, Т. 37, 1941, стр. 1 – 24.

Проверка и корекции след OCR: Йоанна Янева

Заб. Без извори (стр. 8 – 24).

 

Михаил Арнаудов. Към историята на българската екзархия. I. Документи от 1881 до 1890 година. ГСУ. ИФФ, Т. 40, 1944, стр. 1 – 151.

Проверка и корекции след OCR: Магдалена Динева

Заб. Без документи (стр. 26 – 151).

 

 

Изследвания - доклади и презентации