• Албанско езикознание
 • Албанска литература
 • Албанска култура и история
 • Балканско езикознание
 • Балканистика и хуманитаристика
 • Библиографии по балканистика
 • Езикознание на гръцки език
 • Езикознание на руски език
 • История и изкуство
 • Речници
 • Румънски език
 • Румънска литература
 • Румънска култура и история
 • Списания на кирилица
 • Списания на латиница

 

Нови книги и филми в Библиотеката по балканистика


Библиотеката притежава и други книги, за които информацията се получава на място. Ползва се след консултация с преподавателите от специалност Балканистика.