Атестиране

 

ПРОЦЕДУРА


по атестиране на преподавателите във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски"

 

Драги колеги, в началото на 2019 г. (според графика, изготвен от декана, вж. файл „График“) ще проведем атестиране на преподаватели във факултета, които досега не са атестирани, а вече до 2017/2018 г. имат три/ пет години преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“. Прилагаме документи: Процедура по атестиране в университета – правила (Приложение 4.3); График за провеждане на атестация на научно-преподавателския състав на ФСлФ през 2019 година; Личен отчет (Приложение 4.1) – този файл трябва да се попълни от колегите, които ще бъдат атестирани; Приложение 4.2 – точкова система на СУ „Св. Климент Охридски“; Анкетна карта за студенти (проучването на студентското мнение се прави всеки семестър по електронен път с изключение на случаите, когато няма достатъчно попълнени анкети от студентите).

 

Ако имате въпроси по процедурата на атестиране, бихте могли да пишете на Атестационната комисия във факултета на адрес

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

или да се обърнете към всеки един от нас : проф. Маргарет Димитрова (председател), доц. Тодор Христов (зам.-председател), проф. Татяна Ангелова, проф. Ростислав Станков, доц. Марина Джонова, доц. Биляна Михайлова, доц. Цветанка Аврамова