Latest

 

book35Уважаеми колеги,

 

Започна кампанията за разработване на научни проекти към Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”, финансирани със средства, отпуснати целево от държавния бюджет.

 

Крайният срок на подаване на проектните предложения е 07 март 2013 г. Информация за условията на конкурса и необходимите документи можете да откриете тук:

http://uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/v_zmozhnosti_za_finansirane/programi/fond_nauchni_izsledvaniya_na_su

 

През тази година отпуснатите за Факултета по славянски филологии средства са в размер на 31401 лв. Молим при подготовката на проектните предложения да отчетете това, че получените през миналата година 29476 лв. бяха разпределени между 22 проекта. Молим също така да обърнете внимание, че освен в един хартиен екземпляр, тази година проектите ще се подават и по електронен път през системата на СУСИ на следния адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/accounts/login/?next=/projects/submit/

Хартиените екземпляри могат да бъдат подадени в кабинет 230 (Деканат).

 

Бихме искали да припомним, че според чл. 7, ал. 1 от Наредба №9 на Министъра на образованието, младежта и науката, която регламентира провеждането на конкурсите, към проектите трябва да бъдат приложени две рецензии, авторът на поне едната от които да не работи по договор със СУ. Рецензентите трябва да мотивират направената оценка на проекта с текст, който може да бъде приложен на отделен лист, подписан от рецензента, или вписан в т. 9 от формуляра за рецензия, който можете да откриете тук:

Експертна карта за експертна оценка на изследователски проект

Експертна карта за оценка на проект за частично финансиране на научен форум

 

Ако имате въпроси или има нужда от допълнителни уточнения, моля пишете на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Комисия по НИД:

доц. д-р Тодор Христов (председател)

доц. д-р Мирена Пацева

гл. ас. д-р Анета Димитрова

гл. ас. д-р Красимира Петрова

ас. д-р Биляна Радева

 

8 февруари 2013 г.

 

 

 

 

 

 

Провеждането на обучение в неприсъствена форма се провежда както от щатните, така и от хоноруваните преподаватели във ФСФ. Хоноруваните преподаватели попълват отчет за проведените по този начин занятия, който предават на ръководителя на катедрата или ръководителя на магистърската програма след края на извънредното положение.

 

Хонорарен лист за отчитане на дистанционно проведени занятия от нещатните преподаватели

 

Хоноруваните преподаватели имат право да ползват електронната среда https://elearn.uni-sofia.bg (Мудъл). Ако нямат потребителско име и парола, могат да се обърнат по имейла към г-н Емилиян Николов на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., за да получат достъп.

 

 

edПрез учебната 2012/2013 година Центърът за образователни услуги предлага обучение за допълнителна квалификация на студенти в няколко модула.

Записването се извършва в канцеларията на ЦОУ.

Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3, ет. 3, каб. 320

Телефон: (02) 8738123; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Skype: COU_2006

 

О Ч А К В А Й Т Е!

Философия, религия, общество (2 семестъра)

Модул „Мениджмънт“
 Фирмено управление (4 семестъра) **
 Бизнес мрежи и глобална икономика (лектория) *
 Събитиен мениджмънт (лектория) *
 Управление на екипи (лектория) *
 Конфликтите в работна среда (лектория) *
Психология на общуването (лектория) *

Модул „Комуникация“
 Бизнес комуникация (2 семестъра)
 Групова динамика в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (1 семестър)
 Процесуално организационно консултиране в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (1 семестър)
 Делово общуване (лектория) *
 Презентация и презентиране (лектория) *
 Техники и технологии на връзки с обществеността (лектория) *
 Технология на социалнопсихологическия тренинг (лектория) *
 Убеждаващи техники (лектория) *

Модул „Международни отношения“
 Сътрудник в международен отдел (4 семестъра)

Модул „Изкуство“
 Авторски театър (4 семестъра)

Онлайн тестване на професионални умения по системата Pearson Vue.

 Повече информация ще намерите на адрес http://vue.uni-sofia.bg.

 *) Лекториите са с продължителност от 30 до 60 учебни часа.

 **) Възможност за сертификат EBC*L (European Business Competence *Licence).

 Повече информация може да намерите и на адрес http://www.ebcl-bg.com.

Обучението в ЦОУ е срещу заплащане. За повече информация:

www.uni-sofia.bg/ces

 

 

 

cherven krastБивши и настоящи студенти от специалност сръбска и хърватска филология, преподаватели и приятели организираха хуманитарна акция за събиране на помощи за населението на пострадалите от наводненията райони в Сърбия и Босна и Херцеговина. Събраната помощ във вид на храна, дрехи и препарати за дезинфекция и хигиена бяха доставени в Посолствата на Република Сърбия и Република Босна и Херцеговина в София. Хуманитарните акции за събиране на помощи продължават. Всеки, който има желание да помогне, може да се информира от сайта на съответните посолства,   както и от сайта на БЧК, който откри кратък бедствен номер в помощ на пострадалите от наводненията в Западните Балкани.

 

Посолство на Сърбия в София, ул. Велико Търново, № 3

тел.: (02) 946 16 33, факс: (02) 946 10 59

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

 

Посолство на Босна и Херцеговина в София, ул. Ал. Жендов, № 1

тел.: (02) 973 3775

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

БЧК: http://www.redcross.bg/news/view.html?nid=19810

 eminescuНа 15.01.2014 г. от 17.30 часа в Аулата на СУ ще се състои честване на деня на румънската култура, 163 години от рождението на Михай Еминеску и 15 години Румънска гимназия в София (базово училище на Университета от 2009 година).

 

 

 
Събитието се провежда от Катедра по методика на чуждоезиковото обучение при Факултета по класически и нови филологии в СУ "Св. Климент Охридски", съвместно с ПГИИ "Михай Еминеску".