Конкурс за наградата на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски” и Фондация „Захарий Стоянов” за научна книга на млад учен в областта на литературознанието

2018 г.

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии към СУ „Св. Кл. Охридски” и Фондация „Захарий Стоянов” обявяват конкурс за най-добра литературоведска книга на млад учен, издадена в периода 2016 г. – 2018 г.

В конкурса могат да участват със свои монографии  български автори от цялата страна. Предложенията, придружени с екземпляр от номинираната книга, следва да бъдат предадени в Деканата на ФСлФ (каб. 230, Ректорат) до 30 октомври 2018 г.

 

Пълните условия можете да видите на следния линк.

Очакваме Вашите предложения!