Учебна година: 2022/2023

Катедра по руски език

Семестър: летен

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

16.06.23

10 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 1-ва група, писмен изпит

 

Гл. ас. д-р Марианна Конова,

гл. ас. д-р Елена Раденкова, ас. Виктория Недялкова

20.06.23

13.30 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 1-ва група, устен изпит

 

Гл. ас. д-р Марианна Конова,

гл. ас. д-р Елена Раденкова, ас. Виктория Недялкова

13.06.23

10 – 11.30

136

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 2-ра група, писмен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, гл. ас. д-р Владимир Манчев, гл. ас. д-р Елена Раденкова

15.06.23

10 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 2-ра група, устен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев, гл. ас. д-р Елена Раденкова

 

20.06.23 (2-ра гр.)

21.06.23 (1-ва гр.)

09 ч.

125

Руска филология

1

Странознание на Русия

Доц. д-р Илка Бирова

30.06.23 (тест)

05.07.23 (изпит)

10 – 11.40

 

09 ч.

124

 

138

Руска филология

1

Българска литература

Доц. д-р Ноеми Стоичкова

14.06.23

10 ч.

124

Руска филология

2

Практически руски език – IV част, 1 + 2 група, писмен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова, ас. Виктория Недялкова

15.06.23

11 ч.

124

Руска филология

2

Практически руски език – IV част, 1 + 2 група, устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова, ас. Виктория Недялкова

26.06.23

09 ч.

125

Руска филология

2

Съвременен руски език. Фонетика.

Проф. д-р Татяна Алексиева

23.06.23

09 ч.

128

Руска филология

2

Увод в теорията на превода

Проф. д-р Силвия Петков

 

19.06.23

10 ч.

134А

Руска филология

2

История на руския книжовен език

Доц. д-р Цветана Ралева

 

12.06.23

09 ч.

124

Руска филология

3

Практически руски език –VI част, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

13.06.23

09 ч.

124

Руска филология

3

Практически руски език –VI част, устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

23.06.23

09 ч.

124

Руска филология

3

Съвременен руски език. Морфология.

Доц. д-р Красимира Петрова

 

13.06.23

10 ч.

127

Руска филология

3

Превод на специализирани текстове

Доц. д-р Надежда Делева

26.06.23

08.15 ч.

125

Руска филология

3

Устен превод 2 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

 

15.06.23

16.30 ч.

125

Руска филология

3

Превод на текстове от деловата сфера – II част

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

07.06.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Практически руски език – VIII част, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

19.06.23

10 ч.

128

Руска филология

4

Съвременен руски език. Прагматика.

Проф. д-р Силвия Петкова

15.06.23

09 ч.

127

Руска филология

4

Стилистика на руския език

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

13.06.23

11.30 ч.

124

Руска филология

2,3,4

СИД „Играта като метод в обучението по руски език“

Доц. д-р Илка Бирова

15.06.23

09 ч.

127

Руска филология

3,4

СИД „Езикът и стилът на интернет“

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

14.06.23

15 ч.

124

Славянска филология

2

Руски език – 2 част

Ас. Виктория Недялкова

07.07.23

10 ч.

124

Българска филология

1

Руски език (факултатив)

Хон. ас. Силвия Ганчева