Катедрата по кирилометодиевистика
при Факултета по славянски филологи
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ви кани на лекцията на проф. Дейвид Дж. Бирнбаум

Digital editions are databases, too

на 25 октомври 2023 г. от 15.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“


Дейвид Дж. Бирнбаум е професор по славянски езици и литератури на Университета в Питсбърг (САЩ). Сред основните му изследователски интереси е прилагането на цифрови подходи в славянската филология. Той участва, заедно с колеги от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за литература към Българската академия на науките, в проекта „Репертоар на старата българска литература и писменост“.

Тази презентация приканва публиката да преосмисли научните издания в светлината на възможностите, предоставяни от цифровите медии и методи. Авторът се спира на общите предположения за „най-добра практика" в електронните издания, изследва връзката между документите и базите данни и насърчава изследователите да си представят цифровото издание като динамична работна станция, която да насочва към поставянето на нови, непроучени въпроси във филологическите проучвания.

Лекцията ще се проведе на английски език.

 

Презентацията към лекцията ще бъде достъпна на 25.10.2023 г. на следния адрес: http://dev.obdurodon.org/djb/2023-10-17_digital-editions.pdf