movieМагистърска програма

„ЛИТЕРАТУРА, КИНО И ВИЗУАЛНА КУЛТУРА“


Първи семестър на учебната 2011/2012 г.

С п е ц и а л и с т и


 

Задължителни дисциплини:


1. Екранизация на литературното произведение. Исторически и теоретични аспекти. Проф. д-р изк. Вера Найденова; четвъртък, 14.30 – 17.00 ч., 129 кабинет

2. История на българското игрално кино. Проф. д-р изк. Александър Янакиев; сряда, 15.00 – 17.30 ч., 129 кабинет.

3. Историческо развитие на киноезика. Ст. н. с. ІІ ст. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева; сряда, 12.30 – 15. 00 ч., 155 кабинет.

4. Руската литературна класика в киното: принципи на екранна адаптация. Доц. д-р Людмил Димитров; понеделник, 14.00 – 16.30 ч., 129 кабинет.


Избираеми дисциплини:


І. Естетика и философия на словесните визуални образи

1. Образи на границата. Съвременни теории на образа. Гл. ас. д-р Дарин Тенев; петък, 14.00 – 16.00 ч., 155 кабинет.

2. Киното на Франко Дзефирели. Опит за естетически портрет. Доц. д-р Людмил Димитров; петък, 12.00 – 14.00 ч., 129 кабинет.


ІІ. Литература и кино: филмовата адаптация

1. Психологически аспекти на възприемането на филмовата адаптация. Доц. д-р Цветанка Хубенова; четвъртък, 13.00 – 14.30 ч., 155 кабинет

2. Gendering Popular Culture East and West. Доц. д-р Корнелия Славова; събота, 13.30-16.30 ч., блок 1, 45 стая (на 4-ти километър, след х-л „Плиска“)


ІІІ. Литература и визуални изкуства

1. Към една различна генеалогия на модерния архитектурен език („Пътешествие из Ориента“ от арх. Льо Корбюзие, 1966). Д-р Коста Сандев; понеделник, 12.00 – 14.00 ч., 129 кабинет.

2. Илюстрация, комикс, филм. Доц. д-р Николай Чернокожев; понеделник, 10.00 – 12.00 ч., 145 кабинет.


ІV. Литература и визуални комуникации

1. Критическа теория на медиите. Доц. д-р Тодор Христов; сряда, 10.00 – 12. 00 ч., 155 кабинет.

2. Хипертекст и мултимедия. Доц. д-р. Ренета Божанкова; сряда, 17.30 – 19. 00 ч., 129 кабинет.