Конференция „Литература и психоанализа

 

16 октомври 2023 г. | Нова конферентна зала на Софийския университет

 

Програма

 

На 16 октомври 2023 г. в „Нова конферентна зала“ на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе научна конференция „Литература и психоанализа“, организирана съвместно от Асоциация „Българско психоаналитично пространство“ и Катедра по „Теория и история на литературата“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Научният форум е ориентиран към психоаналитици, изследователи, работещи в перспективата на психоанализата, литературната теория, науките за човека, психоаналитичните прочити на литературата, киното, визуалните медии, живописта, театъра, музиката и другите изкуства. Основната задача на конференцията е разглеждането на фигури и концептуални персонажи, централни за литературата и за психоанализата като Ерос, Танатос, Едип, Антигона, Нарцис, Медея, Медуза, Дон Жуан, Хамлет, Фауст, Одисей и др., но също така тя е отворена за изследвания както на възможните и невъзможни „пресичания“ между фигурите на литературата и психоанализата, така и към изследвания върху езиковия, несъзнавания, фантазмения характер на различни съвременни явления, социални ситуации и напрежения или пък политически конфликти.

Самата конференция „Литература и психоанализа“ е продължение и своеобразно обобщение на многогодишната работа в ежемесечния интердисциплинарен семинар „Литература и психоанализа“, организиран от Асоциация „Българско психоаналитично пространство“, Катедра „Теория и история на литературата“ на СУ „Св. Климент Охридски“, Института за литература към БАН.

Сред основните участници в конференцията са Жизел Шабудез, Дарин Тенев, Невена Панова, Иван Дулов, Камелия Спасова, Ирена Кръстева, Валентин Калинов, Валентин Йорданов, Лилия Трифонова, Еньо Стоянов, Кристиян Енчев, Георги Герджиков, Франческа Земярска, Габриела Русинова, Георги П. Павлов, Стефан Гончаров, Василен Василев, Георги Илиев, Мария Калинова, Богдана Паскалева, Розалина Дочева, Мимоза Димитрова и др.

 

 

Научни конференции, организирани от Факултета по славянски филологии