Научни конференции

 

Snimka034

 

Научни форуми, организирани от Факултета по славянски филологии

 

2024 г.

 

Научна конференция "Литературата и преходът след 1989 г."

1-2 февруари 2024 г.

 

Научна конференция "Леност и скука в българската литература"

2-3 февруари 2024 г.

Програма

 

Юбилейни четиридесети „Кирило-Методиевски четения“

20 май 2024

Програма

 

Международна конференция "Шестнадесети славистични четения"

30-31 май 2024 г.

Програма

 

Seminar "The Boundary of Secret"

8 юни 2024 г.

 

Втора международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури. Съвременни ресурси в обучението по български език като чужд/втори“

17-19 септември 2024 г.

 

Международна конференция по българистика

4-5 октомври 2024 г.

 

Конференция за млади филолози "Патос и логос" 

25 октомври 2024 г.

 

 

 

2023 г.

 

Международна научна конференция на тема „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“

 9-11 май 2023 г.

Програма

 

Workshop “New Linguistic Models in the Human Sciences” 

29 юли 2023 г.

 

Научна конференция „Литература и психоанализа“

16 октомври 2023 г.

Програма

 

Научна конференция “Промяна и прелом в езиците и литературите”

21 октомври 2023 г.

Програма

 

Научна конференция "Паралитературни жанрове и литературност"

12-13 ноември 2023 г.

Програма

 

Научна конференция „Периферията: модуси на функциониране и начини на интерпретиране“

14-15 ноември 2023 г.

Програма

 

Международен форум "Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци" 

17-19 ноември 2023 г.

Програма

 

Международна научна конференция „Българистични езиковедски четения“

23-24 ноември 2023 г.

Програма

 

Традиционна интердисциплинарна конференция за млади изследователи "Климентови четения"

29 ноември 2023 г.

Програма

 

 

 

 

2022 г.

 

Традиционна интердисциплинарна конференция за млади изследователи "Климентови четения" 

15 декември 2022 г.

Програма

 

Научна конференция "Литература на кръстопът. Между “високото” и “ниското”, елитарното и масовото"

19 ноември 2022 г.

Програма

 

Научна конференция „Гласове на другостта“

2-3 ноември 2022 г.

Програма

 

Научна конференция "Симеон Янев. През изпитанията на времето"

30 септември - 1 октомври 2022 г.

 

Научна конференция "Исторически и съвременни аспекти на българския език" в памет на проф. дин Боряна Велчева

6-8 октомври 2022 г.

Програма

 

Международна конференция "Петнадесети славистични четения"

16-18 юни 2022 г.

Програма

 

Тридесет и осми Кирило-Методиевски четения

16-17 май 2022 г.

 

 

2021 г.

 

Научна конференция: "Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор" 

16-17 декември 2021 г.

Програма

 

Научна конференция: „Литературни форми на границата между документално и художествено“

17-18 ноември 2021

Програма

 

Климентови четения за млади изследователи

17 ноември 2021 г.

 

Петнайсета международна научна конференция „Драгоманови студии“ на тема: „Украинистиката в България и по света“

21-22 октомври 2021 г.

 

ХХІХ МЕЖДУНАРОДЕН СЛАВИСТИЧЕН КОЛОКВИУМ

20-21 май 2021 г.

 

ТРИДЕСЕТ И СЕДМИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

14-15 май 2021 г.

Програма

 

СЪВРЕМЕННАТА СЛОВАКИСТИКА – КООРДИНАТИ И ВЕКТОРИ

Международна научна конференция по случай 30-тата годишнина на специалността словашка филология в

СУ “Св. Климент Охридски“

28 април 2021 г.

 

2020 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЕЦИЯ „ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПОРЕДИЦИ – КОНСТРУИРАНЕ И ДЕКОНСТРУИРАНЕ НА КАНОНА“

26-27 ноември 2020 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ЛИТЕРАТУРНИЯТ ПРЕВОД В ПРИЕМАЩАТА КУЛТУРА И В ОБРАЗОВАНИЕТО”

6-7 ноември 2020 г.

Програма

 

СЕМИНАР "БЛИЗОСТ И ДРУГОСТ В КУЛТУРАТА НА XVIII-XIX ВЕК" ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

15 октомври 2020 г.

 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИ „КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ“

12 октомври 2020 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО СВЕТОВНА. СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО БЪЛГАРСКА”

22-23 април 2020 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕТНАДЕСЕТИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ"

7-9 май 2020 г.

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ПОВТОРЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ – ПРАКТИКИ НА РИМЕЙКА“

20-21 март 2020 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЛЕКЛОТО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В МИНАЛОТО. ОСОБЕНОСТИ НА ИЗВОРИТЕ“

24-25 януари 2020 г.

Програма

 

 

 

 Архив  (2013-2019)