Научни конференции

 

Snimka034

 

Научни форуми, организирани от Факултета по славянски филологии

 

2023 г.

 

Международна научна конференция на тема „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“

 9-11 май 2023 г.

Програма

 

Workshop “New Linguistic Models in the Human Sciences” 

29 юли 2023 г.

 

Научна конференция „Литература и психоанализа“

16 октомври 2023 г.

Програма

 

Научна конференция “Промяна и прелом в езиците и литературите”

21 октомври 2023 г.

Програма

 

Научна конференция "Паралитературни жанрове и литературност"

12-13 ноември 2023 г.

Програма

 

Научна конференция „Периферията: модуси на функциониране и начини на интерпретиране“

14-15 ноември 2023 г.

Програма

 

Международен форум "Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци" 

17-19 ноември 2023 г.

Програма

 

Международна научна конференция „Българистични езиковедски четения“

23-24 ноември 2023 г.

Програма

 

Традиционна интердисциплинарна конференция за млади изследователи "Климентови четения"

29 ноември 2023 г.

Програма

 

Научна конференция "Леност и скука в българската литература"

2-3 февруари 2024 г.

 

 

 

 

2022 г.

 

Традиционна интердисциплинарна конференция за млади изследователи "Климентови четения" 

15 декември 2022 г.

Програма

 

Научна конференция "Литература на кръстопът. Между “високото” и “ниското”, елитарното и масовото"

19 ноември 2022 г.

Програма

 

Научна конференция „Гласове на другостта“

2-3 ноември 2022 г.

Програма

 

Научна конференция "Симеон Янев. През изпитанията на времето"

30 септември - 1 октомври 2022 г.

 

Научна конференция "Исторически и съвременни аспекти на българския език" в памет на проф. дин Боряна Велчева

6-8 октомври 2022 г.

Програма

 

Международна конференция "Петнадесети славистични четения"

16-18 юни 2022 г.

Програма

 

Тридесет и осми Кирило-Методиевски четения

16-17 май 2022 г.

 

 

2021 г.

 

Научна конференция: "Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор" 

16-17 декември 2021 г.

Програма

 

Научна конференция: „Литературни форми на границата между документално и художествено“

17-18 ноември 2021

Програма

 

Климентови четения за млади изследователи

17 ноември 2021 г.

 

Петнайсета международна научна конференция „Драгоманови студии“ на тема: „Украинистиката в България и по света“

21-22 октомври 2021 г.

 

ХХІХ МЕЖДУНАРОДЕН СЛАВИСТИЧЕН КОЛОКВИУМ

20-21 май 2021 г.

 

ТРИДЕСЕТ И СЕДМИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

14-15 май 2021 г.

Програма

 

СЪВРЕМЕННАТА СЛОВАКИСТИКА – КООРДИНАТИ И ВЕКТОРИ

Международна научна конференция по случай 30-тата годишнина на специалността словашка филология в

СУ “Св. Климент Охридски“

28 април 2021 г.

 

2020 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЕЦИЯ „ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПОРЕДИЦИ – КОНСТРУИРАНЕ И ДЕКОНСТРУИРАНЕ НА КАНОНА“

26-27 ноември 2020 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ЛИТЕРАТУРНИЯТ ПРЕВОД В ПРИЕМАЩАТА КУЛТУРА И В ОБРАЗОВАНИЕТО”

6-7 ноември 2020 г.

Програма

 

СЕМИНАР "БЛИЗОСТ И ДРУГОСТ В КУЛТУРАТА НА XVIII-XIX ВЕК" ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

15 октомври 2020 г.

 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИ „КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ“

12 октомври 2020 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО СВЕТОВНА. СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО БЪЛГАРСКА”

22-23 април 2020 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕТНАДЕСЕТИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ"

7-9 май 2020 г.

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ПОВТОРЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ – ПРАКТИКИ НА РИМЕЙКА“

20-21 март 2020 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЛЕКЛОТО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В МИНАЛОТО. ОСОБЕНОСТИ НА ИЗВОРИТЕ“

24-25 януари 2020 г.

Програма

 

 

 

 Архив  (2013-2019)