Дати за консултации за държавни изпити - лятна сесия 2024

 

Консултации за практически  държавен изпит по славянски език:

Практически полски език – 12.06.2024 в 149 каб. от 10.00 ч.

Практически чешки език  -  10.06.2024 в 154 каб. от 10.00 ч.

Практически сръбски  и хърватски език  -  12.06.2024 от 12.00 ч. в 158 каб.

Практически украински език -  11.06.2024 от 14 до 16.00 ч. в 153 каб.

Практически словашки език   - 12.06.2024 от 10.00 ч. в 154 каб.

 

Консултации за  теоретичен  държавен изпит по славянски език:

Теоретичен чешки език   - 18.06.2024 в 10.00 ч. в 154 каб.

Теоретичен полски език – 18.06.2024  в 10.00 ч. в 149 каб.

Теоретичен сръбски и хърватски език – 20.06.2024 в 12.00 ч. в 158 каб.

Теоретичен словашки език  - 19.06.2024  от 10.30 ч. в 154 каб.

Теоретичен  украински език   - 14.06.2024  от 11.00 ч. в 153 каб.

 

Консултации за държавен изпит по славянска литература:

История на полската литература  - 17.06.2024 в 16.00 ч. в 149 каб.

История на чешката и История на словашката литература  - 17.06.2024  от 10 до 11.00 ч. в 156 каб.

История на украинската  литература  - 21.06.2024 от 12.00 ч. в 156 каб.

История на сръбската, хърватската и словенската литература  - 14.06.2024 от 14.00 ч. в 156 каб.

 

Консултации за държавния изпит по руски език:

01.07. 2024 г. от 13.30 – 14.30 ч., 124 ауд.

 

Консултации за държавния изпит по руска литература:

05.07.2024 г., от 13.30 – 14.30 ч., 130 каб.

 

Консултации за ДИ по история на българския език – 9.07., 12 ч., 144 к-т.

 

Държавни изпити – лятна и есенна сесия 2024

Дати за показване на работите от теоретичния ДИ за специалност „Славянска филология“