Ръководител на проекта: Доц. д-р Румяна Л. Станчева

С участието на проф. Петя Асенова, доц. Василка Алексова, доц. Румяна Л. Станчева, гл. ас. Русана Христова-Бейлери, гл. ас. Фотини Христакуди, докторанта Иван Радев и студентите от V курс Балканистика (магистатура) Галя Георгиева и Веселина Белева.


balkans3Екипът работи за укрепване на динамичния и единен облик на балканистиката, особено в областта на лингвистиката и на литературата. Постигането на съгласувани теми и методи на научните изследвания е в подкрепа на университетската специалност Балканистика в СУ „Св. Климент Охридски”.

Стремежът е да се задълбочи научната обоснованост за интердисциплинарна работа, да се засили обменът на научна информация и опит чрез участие в международни и национални конференции, публикации в интернет и в печатни издания. Освен това се обновява и каталогизира библиотеката на специалност Балканистика и се създава база данни за общността на alumni балканисти.

Проектът е в подкрепа и на няколко международни договора, между които по-конкретно е свързан с Европейския докторат, DESE - Литературите на обединена Европа – http://www2.lingue.unibo.it/dese/


Във връзка с проекта започва публикуването на Новости в балканистиката, с рубрики:

Нови книги

Балканистични изследвания

Студентски научни проучвания:

- Представяне на теренно проучване в с. Мандрица

- Изследване върху говора на власи-рудари

Каталог на Библиотеката по балканистика

Научни срещи

Електронно обучение

Връзки:

www.albanian.dir.bg

http://calic-bg.netfirms.com/

www.cl.bas.bg/Balkan-Studies/