Нови книги и филми в Библиотеката по балканистика


    Библиотеката притежава и други книги, за които информацията се получава на място. Ползва се след консултация с преподавателите от специалност Балканистика.