Уважаеми колеги,

 

В резултат на проведения избор на 29 и 30 октомври 2018 г. за попълване квотата на хабилитираните преподаватели от ФСФ в Общото събрание на СУ бяха избрани следните колеги:

 

проф. Гергана Дачева

доц. Екатерина Търпоманова

проф. Татяна Ангелова

 

Председател на Общото събрание на ФСФ

Доц. Маргарита Младенова

 

Общо събрание на Факултета по славянски филологии - 14 ноември 2018 г.