Общо събрание

 

 

До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

Уведомявам Ви, че в резултат на второто гласуване за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии с преподаватели от общността на главните асистенти и асистентите, проведено на 11 ноември 2021 г., бяха избрани:

1. гл. ас. д-р Елена Игоревна Меснянкина-Цонева – с 26 /двадесет и шест/ гласа

2. ас. Кристиян Иванов Янев – с 12 /дванадесет/ гласа

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии:

проф. дпн Адриана Дамянова

aula88

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

В резултат от проведените гласувания на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии на 7 ноември 2017 г. съставът на Факултетския съвет на ФСлФ беше попълнен с докторантката Борислава Иванова, избрана със 118 гласа „да”.

 

За представители на ФСлФ в Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски” от квотата на нехабилитираните преподаватели бяха избрани гл. ас. д-р Надежда Стоянова (12 гласа „да”) и гл. ас. д-р Диана Иванова (6 гласа „да”).

 

Благодаря на всички за участието и за добрата организация на събранието.

 

Доц. д-р Маргарита Младенова

Председател на Общото събрание

 

До всички членове

на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колеги,

На заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии, открито на 14 ноември 2018 г., се проведоха частични избори за попълване състава на факултетния съвет с трима членове от квотата на хабилитираните преподаватели и трима членове от квотата на нехабилитираните преподаватели съгласно чл. 10 и чл. 49 от ПУДСУ. Гласуваха сто и тринадесет (сто и тринадесет) от общо 116 (сто и шестнадесет) регистрирани в началото на заседанието членове на общото събрание. В резултат от първото гласуване никой от кандидатите не събра необходимия брой гласове.

 

Съгласно чл. 49 от ПУДСУ на 26 и 27 ноември се проведе второ гласуване. Въз основа на Доклад от Председателя на факултетната избирателна комисия към Общото събрание на Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. дпн Адриана Дамянова, и на приложения протокол, Ви уведомявам за резултата от него. Гласували са 76 (седемдесет и шест) от общо 116 (сто и шестнадесет) регистрирани в началото на заседанието, открито на 14 ноември 2018 г., членове на общото събрание. Най-голям брой гласове събират следните преподаватели:

 

От квотата на хабилитираните:

  1. доц. д-р Екатерина Николова Търпоманова – 32 (тридесет и два) гласа
  2. доц. д-р Владислав Огнянов Миланов – 30 (тридесет) гласа
  3. проф. д-р Татяна Игоревна Алексиева – 30 (тридесет) гласа

 

От квотата на нехабилитираните:

  1. гл. ас. д-р Надежда Петкова Делева – 30 (тридесет) гласа
  2. гл. ас. д-р Аглая Георгиева Маврова – 21 (двадесет и един) гласа
  3. гл. ас. д-р Стилиян Иванов Стойчев – 19 (деветнадесет) гласа.

 

Поради изчерпване на дневния ред, обявявам Общото събрание на Факултета по славянски филологии за закрито.

 

Заместник-председател на Общото събрание

доц. д-р Огнян Ковачев

 

 

 

 


Уважаеми колежки и колеги,

Изборите на нашето общо събрание, което се състоя вчера, 7.11.2011 г., дадоха следните резултати:

1. Проф. д.ф.н. Панайот Карагьозов беше преизбран за декан на Факултета по славянски филологии за следващия 4-годишен мандат.

2. Проф. д.ф.н. Боян Вълчев беше избран за председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

3. Доц. д-р Маргарита Младенова беше избрана за заместник-председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

Бяха избрани следните постоянно действащи комисии за предстоящия 4-годишен мандат:

А. Мандатна комисия:

1. Доц. д-р Паулина Стойчева – председател

(Имената на останалите членове на комисията ще бъдат допълнени след публикуването на пълния протокол от събранието.)

Б. Комисия по предложенията за органите на управление на факултета :

1. Доц. д.п.н. Адриана Дамянова – председател

(Имената на останалите членове на комисията ще бъдат допълнени след публикуването на пълния протокол от събранието.)

В. Комисия по произвеждане на изборите:

1. Доц. д-р Цветанка Хубенова – председател

2. Проф. д.ф.н. Искра Христова

3. Доц. д-р Анна Липовска

4. Ас. Славея Димитрова

5. Ас. Биляна Радева

6. Ас. Биляна Гаврилова

7. Павел Стефанов

Г. Атестационна комисия (подредена по броя на подадените гласове):

1. Доц. д-р Красимира Алексова – председател

2. Доц. д-р Тодор Христов – заместник-председател

3. Доц. д-р Маргарита Младенова

4. Доц. д-р Ростислав Станков

5. Доц. д-р Иван Иванов

6. Доц. Инна Христова

7. Доц. д-р Татяна Ангелова

 

ИЗБРАНИ НА ПЪРВИ ТУР

хабилитирани преподаватели

Имена

Гласове
„за

1. Панайот Карагьозов

по право

2. Бойко Пенчев Пенчев

101

3. Катя Боянова Станева

86

4. Юлияна Иванова Стоянова

82

5. Ренета Ванкова Божанкова

80

6. Валери Стоилов Стефанов

77

7. Николай Христов Чернокожев

76

 

ИЗБРАНИ НА ПЪРВИ ТУР

Докторанти

Трифон Войводов – 118 гласа

Студенти

Павел Стефанов - 75 гласа


СПИСЪК ЗА БАЛОТАЖА

Хабилитирани преподаватели

Имена

1. Адриана Емилова Симеонова Дамянова

2. Амелия Веселинова Личева

3. Ангел Маринов Петров

4. Андрей Тодоров Бояджиев

5. Анна Христова Липовска

6. Анна-Мария Костова Тотоманова

7. Боян Йорданов Вълчев

8. Валентин Миланов Гешев

9. Василка Иванова Алексова

10. Величко Иванов Панайотов

11. Владимир Любенов Жобов

12. Гергана Кирилова Дачева

13. Ирен Борисова Александрова

14. Искра Владимирова Христова Шомова

15. Йовка Великова Тишева

16. Калин Руменов Михайлов

17. Калина Бахнева Бахнева

18. Красимира Славчева Алексова

19. Маргарет Драганова Димитрова

20. Маргарита Захариева Младенова

21. Миглена Илиева Николчина - Маринова

22. Милена Георгиева Кирова

23. Паулина Теодорова Стойчева

24. Петя Начева Осенова

25. Радка Василева Влахова Руйкова

26. Румяна Кръстева Евтимова

27. Събка Славчева Богданова

28. Татяна Гаврилова Ангелова

29. Татяна Димова Славова

30. Тодор Христов Дечев

31. Цветана Христова Ралева

32. Цветанка Йорданова Хубенова

 

Нехабилитирани преподаватели

Имена

1. Ани Антонова Бурова

2. Атанас Росенов Атанасов

3. Биляна Борисова Гаврилова

4. Венета Величкова Савова

5. Владислав Огнянов Миланов

6. Дарин Войнов Тенев

7. Добромир Григоров Григоров

8. Камелия Светлинова Спасова

9. Красимира Александрова Петрова

10. Надежда Иванова Михайлова-Сталянова

11. Ноеми Асенова Стоичкова

12. Славея Димитрова Димитрова

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

Моля за разбиране и извинение за някои усложнения и забавяния при провеждането на събранието, на които трябваше да станете свидетели. Уверявам Ви, че това няма да се повтори повече.
Изказвам специална благодарност на всички членове на комисии, които дадоха своя принос за успешното провеждане на събранието.

Моля Ви при забелязани грешки в публикуваните на сайта на факултета списъци да ме уведомявате незабавно!

Както вече оповестих, утре, 8.11.2011 г., ще проведем балотаж за попълване на състава на факултетския съвет. Балотажът ще се проведе от 10 до 15 часа в деканския кабинет – стая 229. Напомням Ви, че право на участие в балотажа имат само регистриралите се днес, 7.11.2011 г., членове на Общото събрание.Проф. д.ф.н. Боян Вълчев,

председател на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

 

 

 

 

До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

На откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС се проведоха частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии с двама членове от общността на главните асистенти и асистентите и един член от общността на студентите. В резултат от проведените избори за член на ФС бе избрана Тина Валентинова Иванова от общността на студентите.

От общността на нехабилитираните преподаватели няма избрани в резултат на първото гласуване.

Напомням, че откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС продължава на 11 ноември 2021 г. с второ гласуване за попълване на останалите непопълнени при първото гласуване места за членове на факултетния съвет от общността на главните асистенти и асистентите. Второто гласуване ще се проведе от 10.00 ч. до 14.00 ч. в заседателна зала № 2 в Ректората. Право да гласуват имат членовете на ОС, регистрирали се за участие в откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС.

 

Резултати от второто гласуване за попълване състава на ФС на ФСФ

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии:

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

Общо събрание на факултета - 10 ноември 2021 г.