News

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми колеги,

 

От 2.01.2019 до 20.01.2019 г. можете да се включите в електронното анкетиране на студентското мнение по приключилите дисциплини във Факултета по славянски филологии.

Деканското ръководство на Факултета призовава студентите от всички специалности да участват активно в анкетирането, което е анонимно. Като изразите своето мнение за преподаването, ще допринесете за повишаване на качеството на обучението както във Факултета, така и в СУ „Св. Климент Охридски“. Вашето мнение е важно за нас.

 

Анкетите са активни от 2 януари 2019 г. до 20 януари 2019 г. на адрес

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=1785

 

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2018/2019 уч. г., летен семестър, редовно и задочно обучение

 

 

 

Стартира кампанията за плащане на семестриалните такси за редовно обучение за летния семестър на 2018/2019 учебна година. Кампанията ще бъде достъпна от студентския профил в СУСИ в периода 21 януари - 22 февруари 2019 г.

Кампанията за задочно обучение продължава до 31 януари 2019 г. , като плащането на такси през студентския профил ще остане възможно и след тази дата, до края на кампанията за редовно обучение, но студентите задочно обучениe трябва да имат предвид, че крайният срок за тяхното записване в отдел "Студенти" е 31 януари и плащането след тази дата е на тяхна отговорност и не им гарантира записване.

За плащане чрез СУСИ се използва системата за разплащане на ePay / EasyPay. За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/7411.

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава необходимостта от записване в отдел "Студенти" .

Забележка. Кампанията не важи за новоприетите от този летен семестър студенти. Те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от останалите възможни начини.

 

Подробна информация:

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/plashchane-na-studentski-semestrialni-taksi-0

 

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за Факултета по славянски - инсп. Емилиян Николов, каб. 132, тел. 9308 387, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Конкурс за разработване на научни проекти - 2019 г.

 

 

Уважаеми колеги,

 

Официално стартира конкурсът за подаване на научни проекти за 2019 г.

 

Цялата информация по процедурата можете да намерите на следната връзка:

http://eservices.uni-sofia.bg/projects/

 

Приложимите образци и документи са налични на посочения адрес.

Срокът за подаване на проектите е 20 март 2019 г.

 

Председател на Комисията по НИД за ФСлФ:

проф. д-р Петя Осенова

 

 

 

Факултетът по славянски филологии

Пробен изпит по български език и литература

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Свитъците от пробния изпит по български език и литература могат да бъдат видени на 10 март 2019 г. от 10.00 до 13.00 ч. в 148 аудитория в Централното крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ лично от кандидат-студентите. Молим да носите документ за легитимаране.

 

Пробен изпит по български език и литература, 2019  г. - резултати