Конференции

Научни конференции

 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ

ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

 

15 декември 2022 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

Заседателна зала 1, Ректорат

и на Google Meet:

https://meet.google.com/wof-qmzr-ymq

 

 

 

9:00 ОТКРИВАНЕ

9:15-10:15  ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Кристиян Ковачев

Преслава Георгиева (СУ, ФСФ)  Славянските "преводи" или "редакции" на Житието на св. Григорий Акрагантски

Величка Илиева (СУ, ФСФ) Наименования за роднински връзки в българските епиграфски паметници от периода XII-XV в.

Борислав Петров (СУ, ФСФ)  Понятието „човек“ в старобългарски и среднобългарски преводи

от гръцки

Виолина Христова  (СУ, ФКНФ) „Мъчението на св. Вонифатий и Аглаида“ – особености на превод

ДИСКУСИЯ

ПОЧИВКА

 

10:30 – 11:45 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Виолина Христова 

Кристиян Ковачев (ИБЦТ, БАН) „Папата искаше да има жена...“: За някои прегрешения на римските първосвещеници, посочени от авторите на средновековните славянски полемични съчинения

Дона Атанасова (СУ, ФСФ)   Митарствата на блажена Теодора в три късни ръкописа (Зограф 201, Зограф 121 И НБКМ 738)

Симона Ангелова (СУ, ФСФ)  Теофан Рилски и образите на вещици и суеверия в ръкописите му

Николай Желев (ИЛ, БАН) Списание „Славянско братство“ – теми и идеи

ДИСКУСИЯ

ПОЧИВКА

 

12:00 – 13:15 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Преслава Георгиева

Елисавета Ненчева (ИЛ, БАН) НБКМ 721 - един дамаскин от началото на XVIII в.

Велизар Маринов (СУ, ИФ) „Български апокрифен летопис“ като предполагаем извор, използван от о. Паисий Хилендарски при създаване на „История славянобългарска“

Самуил Радилов (СУ, ФСФ) Претвореният библейски код в “NEON GENESIS EVANGELION.  екзистенциалният погром над евангелското вдъхновение

Марина Петрова (З. СУ „Марин Дринов“) Евтимий Търновски: фигурата на учителя през погледа на ученика и на антихриста (върху „Похвално слово за Евтимий“ от Григорий Цамблак и „Антихрист“ от Емилиян Станев

ДИСКУСИЯ

ПОЧИВКА

 

14:30 – 16:00 ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Елисавета Ненчева

Галина Терзиева (СУ, ФСФ) „Мъчение на св. Георги Нови Софийски“ от поп Пейо

Диана Мъркова (ПУ) Към въпроса за развоя на етимологичното сегашно страдателно причастие в историята на българския език

Пламена Костова (ИЛ, БАН) Цветовата символика в „Успението на св. Йоан Богослов“

Анета Йотова, Елисавета Александрова, Александър Йорданов (СУ, ФСФ)  Семантика и слово. За славянския превод на Поучения за иноческия живот от св. Василий Велики и някои негови лексикални особености в Зогр. 281

Александър Николов (ВТУ) Образът на книжовника в „Сказание за буквите“ на Константин Костенечки

ДИСКУСИЯ

ЗАКРИВАНЕ НА КЛИМЕНТОВИТЕ ЧЕТЕНИЯ

 

 

 

 

БЪЛГАРИЯ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ – СЛОВЕНИЯ:

Литературният превод в приемащата култура и в образованието

БУГАРИJА – СЕВЕРНА МАКЕДОНИJА – СЛОВЕНИJА:

Литературниот превод во целната култура и во образованието

BOLGARIJA – SEVERNA MAKEDONIJA – SLOVENIJA:

Literarni prevod v ciljni kulturi in izobraževanju

 

ПРОГРАМА

 

на международната научна конференция,

София, 6–7 ноември 2020

 

Платформа ZOOM, BG Time + 2 hours in Greenwich Mean Time

https://us05web.zoom.us/j/3389992118?pwd=c1U0V1Qvb0pOaktGMzdZaUhySlJJQT09      

    Meeting ID: 338 999 2118

    Passcode: ZC2SFf

 

6 ноември, петък

 

10.00 ч. (9.00 SLO, МК time) Откриване на конференцията

Модератор Людмил Димитров

 

10.05 – 10.20 ч.

Приветствие към участниците на Декана на Факултета по славянски филологии при СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Бойко Пенчев

Приветствие на г-н Владимир Кръстевски, и. д. посланик на Република Северна Македония в Република България

Приветствие на Н. Пр. Анжей Франгеш, посланик на Република Словения в Република България

 

Първи панел. Литературният превод в приемащата култура / Литературниот превод во целната култура / Literarni prevod v ciljni kulturi

 

10.30–10.45

Генчо Банев (Атински университет). За Кониковското Евангелие като текстови корпус: Нови данни от евангелското чтение за Пасхалната вечерня или Второ Възкресение (Йоан 20: 19–25) в автографите на йеромонах Натанаил Зографски (1820–1906)

10.45–11.00

Весна Мојсова-Чепишевска, Соња Должан, Душко Крстевски (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“). За преведувањето како сукцесивно приспособување кон различните културни вредности

11.00–11.15

Andraž Stevanovski (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Prevodi Zdavljice Franceta Prešerna v srbščino, makedonščino in bolgarščino

11.15–11.30

Матея Пездирц Бартол (Философски факултет на Люблянския университет), Людмил Димитров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Преводната и театрална рецепция на Иван Цанкар в България. (Факти и перспективи)

11.30–11.45

Alojzija Zupan Sosič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Bagrjana: »Nad svet vrtinči sla me neugnana«

11.45–12.00

Антоанета Алипиева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“). Багряна и Словения – поглед на интерпретатора.

 

12.00–12.30

Дискусия

 

Обедно прекъсване

 

Първи панел, следобедно заседание

Модератор Намита Субиото

 

14.00–14.15 (13.00 SLO, МК time)

Blagovest Zlatanov (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Sprachliche Äquivalenzen des Hauptmotivs im Gedicht „Der neue Tag“ von Teodor Trajanov.

14.15–14.30

Maria-Eleni Kolokotroni, Eleni Giannakopoulou, Maragos Manolis (University of Athens). The reception of Bulgarian literature in Greece through the Anthology of Bulgarian Poetry (translated by K. Barboutis, published by Odos Panos, 2019)

14.30–14.45

Marko Stanojević, (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Obzorja filozofije v prozi Georgija Gospodinova

14.45–15.00

Ekaterini Maragoudaki, Alfia Khusainova, Panagiota Giovani – reads in Bulgarian (University of Athens). The novel Physics of sorrow from the perspective of the Greek reader

 

15.00–15.30

Дискусия

 

Продължение на заседанието

Модератор Андраж Стевановски

 

15.30–15.45 (14.30 SLO, МК time)

Любка Липчева-Пранджева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Между „уи“ и „но“. Лидия Димковска – прочити на/по български.

15.45–16.00

Lara Mihovilović (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Različni literarni svetovi najmlajše makedonske romaneskne produkcije

16.00–16.15

Biserka Bobnar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Primerjalna stanja medkulturnega posredovanja mladinske književnosti med Slovenijo in Severno Makedonijo.

 

16.15–16.45

Дискусия

 

16.45–17.00

Техническа информация

 

7 ноември, събота

 

Втори панел. Литературният превод в образованието / Литературниот превод во образованието / Literarni prevod v izobraževanju

Модератор Ивица Баковиќ

 

10.00–10.15 (9.00 SLO, МК time)

Йорданка Илиева-Цъган (Варшавски университет). Преводът като метод за преподаване на чужд език.

10.15–10.30

Namita Subiotto (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Književno prevajanje pri pouku makedonske književnosti kot književnosti v tujem jeziku

10.30–10.45

Даниела Асенова (Университет в Упсала). Литературна експедиция: шведските студенти като откриватели на българската литература.

 

10.45–11.15

Дискусия

 

Втори панел. Продължение на заседанието

Модератор Лара Миховилович

 

11.15–11.30

Ивица Баковиќ (Филозофски факултет, Универзитет во Загреб). Белешки за современиот бугарски, македонски и словенечки филм во настава

11.30–11.45

Milena Mileva Blažić (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani). Predstavitve bolgarske, makedonske in slovenske mladinske književnosti v mednarodnih monografijah

11.45–12.00

Милен Малаков (Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград). Изразяване на несвидетелско отношение към глаголното действие в българския и словенския език.

 

12.00–12.30

Дискусия

 

Обедно прекъсване

 

Трети панел. Преносът / интерпретацията на литературата от другите изкуства като превод; Преносот / интерпретациjата на литературата од други уметности како превод; Prenos / interpretacija literature iz drugih umetnosti kot prevod

Модератор: Милен Малаков

 

14.00–14.15 (13.00 SLO, МК time)

Ioannis-Stylianos Tzirvelakis, Dimitrios Reppas (University of Athens). Slavonic-Bulgarian History and its reflection in Greek historiography

14.15–14.30

Елизария Рускова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). „Нора Нора“ от Евалд Флисар и „Куклен дом“ от Хенрик Ибсен – от модерния мит до постмодерния стереотип.

14.30–14.45

Igor Ivašković (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani). Ideje povezovanja Jugoslavije in Bolgarije v obdobju 1944–1949 skozi objektiv slovenskega in jugoslovanskega zgodovinopisa.

14.45–15.00

Стилиян Петров (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, София). Очите, които слушат.

 

15.00–15.30

Дискусия

 

Трети панел. Продължение на заседанието

Модератор Ева Шпрагер

 

15.30–15.45

Лидија Капушевска-Дракулевска (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“). Придонесот на Струшките вечери на поезиjата во рецепциjата на словенечката и на бугарската поезиjа во Македониjа

15.45–16.00

Коста Сандев (независим изследовател). Деконструкция versus рецепция. Фрагментите за архитектурата от Фридрих Ницше и архитектурата в българските градове в „Пътешествие на Изток“ от Льо Корбюзие.

16.00–16.15

Елизабета Шелева (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“): Јулија Кристева: деконструкција на Странецот

 

16.15–16.45

Дискусия

 

16.45

Закриване на конференцията

Техническа информация, заключителни обръщения на участниците

 

 

Направление по Теория на литературата към Института за литература при БАН,

Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”,

Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”

 

Национална научна конференция

 

invisible school

 

 

Изплъзващият се предмет на литературознанието.
Невидимата школа:

Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов

 

 

 

  Нова конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”

28, 29, 30 ноември 2012 г., 10.00 – 18.00 часа


 

Сряда, 28 ноември

 

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Встъпителни думи

 

Водещ: Миглена Николчина

 

Миряна Янакиева (БАН): Три лица на литературоведското безпокойство

Амелия Личева (СУ): Фигурата на учителя

Магдалена Костова-Панайотова (ЮЗУ): Изплъзващите се предмети и литературоведът в

сянка

Николай Гочев (СУ): Книги за българския народ (1897-1991)

11:30-12:00 – Дискусия

 

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Амелия Личева

 

Миглена Николчина (СУ): Трансмодалност и трансподобие: невидимите

принципи на невидимата школа

Дaрин Tенев (СУ): Авторът тук: между скритото несъгласие и невидимата промяна

Еньо Стоянов (СУ): Статутът на идеята - литературоведска и трансмодална

Божана Филипова (СУ): Стивън Дедалус млад между автотекстуалността и мълчаливия

диалог с романтизма

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Дарин Тенев

 

Боян Манчев (СУ):

● Мария Калинова (СУ): Невидимата матрица: двойната сцена на сътворението

● Камелия Спасова (СУ): Двете сцени: сцена в сцената

● Галина Георгиева (БАН): Ефектът на „останението”: творчеството и машините

17:30-18:00 – Дискусия

 

Четвъртък, 29 ноември

 

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Миряна Янакиева

 

Михаил Неделчев (НБУ): Школите – видими и невидими, реални и въобразени. Ескиз към литературоведски мемоари  

Дечка Чавдарова (ШУ): (Не)проблематичната свързаност на Гоголевия текст през

българския прочит (Никола Георгиев и Радосвет Коларов)

Александър Панов (БАН): Смяната на методологията означава ли и смяна на обекта?

Елка Димитрова (БАН): Предисторията като апория и етос

11:30-12:00 – Дискусия

 

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Андрей Ташев

 

Цветанка Хубенова (СУ): Видимата школа на личността

Калина Захова (БАН): Невидимата школа: импакт фактор и литературоведски реактор

Петя Тодорова (БАН): Поетиката и интертекстуалността като методи

Катерина Кокинова (СУ): Авторефлексия чрез “автополемика” - свобода и подчиненост на интерпретатора

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Чавдар Парушев

 

Ирен Александрова (СУ): Пресичане на херменевтичния кръг

Гергана Златкова (СУ): Опити за нови прочити на стихотворението "Хаджи Димитър" на Христо Ботев

Миглена Ходжева (БАН): Литературата – кодът за имплицитното (себе)познание

Виктория Кирилова (СУ): Изплъзващият се предмет на литературознанието

17:30-18:00 – Дискусия

 

 

 

Петък, 30 ноември

 

10:00-12:00, Сутрешно заседание

 

Водещ: Камелия Спасова

 

Рая Кунчева (БАН): В. Бенямин за художествената творба в аспекта на неговата критика на Р. Гундолф

Петя Абрашева (БАН): Мълчанието в литературата - форми, употреби и функционалност

Тодор Христов (СУ): Икономическото измерение на литературоведските школи

Александър Кьосев (СУ): За четенето: лично и теоретично

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-16:30, Следобедно заседание

Водещ: Галина Георгиева

 

Сирма Данова (СУ): Автопародия и контекстуализация при Пенчо Славейков

Йордан Ефтимов (НБУ): В художествения свят на романа "Хоро" и антропологическия обрат в края на 80-те

Васил Василев (БАН): Проблемът за матрицата: съзерцание-явяване-откровение при Тракъл и Рилке

Иван Русков (ПУ): Звукът на Тихата победа. Мълчаливите промени в последното Дебеляново стихотворение

Катерина Костадинова (НХА): Цитиращият човек в съвременното визуално изкуство (Наблюдения върху текстовите присъствия в два културни продукта на български

визуални артисти)

Ренета Божанкова (СУ): Жанр и „виртуален контекст“

Димитър Камбуров (СУ):

16:00-16:30 – Дискусия

 

16:30 – Заключителни думи

 

 

 

 

 

lagacy lingНаправление по Теория на литературата към Института за литература при БАН

Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”

Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”

 

Национална научна конференция

 

Наследството на лингвистиката

в българската литературна теория

 

 

Нова конферентна („огледалната”) зала

Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”

27, 28 ноември 2014 г., 10.00 – 19.00 часа

 

 

 

Четвъртък 27.11. 2014,
Нова конферентна („огледалната”) зала

 

→10:00 - 12:30

Откриване: Амелия Личева

 

Водеща: Амелия Личева

● Александър Панов (БАН): "Дръжте ми дискурса" четвърт век по-късно

● Юлияна Стоянова (СУ): Наследството на лингвистиката в българската литература

● Мая Горчева (ПУ): Старобългаристът проф. Иван Добрев за новата българска литература, или за „безхитростната буквалност“ на филологическото

● Регина Койчева (БАН): Роман Якобсон и предизвикателствата на старобългарското стихосложение

● Огнян Ковачев (СУ): Език и езиково самосъзнание в беседите и трудовете на Петър Увалиев

12:00 - 12:30 Дискусия

 

→ 13:30 - 15:30

Водеща: Цвета Хубенова

● Александър Мануилов (СУ): Някои литературоведски и философски импликации на теорията за езиковия знак у Сосюр

● Гергана Златкова (СУ): Проблемът за литературната творба и изкуството в романа "Към Фара" на В. Улф и творбите на Дж. Р. Р. Толкин в няколко аспекта от теорията за езика на Ф. дьо Сосюр

● Галина Кръстева (Полски институт): Полските предикативни форми на –но/-то при превода от полски на български език. Преводни съответствия.

● Димитър Георгиев: Произход на българските имена на растението глухарче (Origin of the Bulgarian names of the dandelion)

15:00 - 15:30 Дискусия

15:30 - 16:00 Кафе-пауза

 

→ 16:00 - 18:00

Водеща: Божана Филипова

● Цвета Хубенова (СУ): Кафка - в търсене на смисъл – безкрай

● Филип Стоилов (СУ): Особености на наратива в „Тристрам Шанди“ на Лоурънс Стърн

● Бранко С. Ристич (Прищински университет), Живорад М. Миленович (Прищински университет): Прилагане на иновативни дидактически и методически модели на интерактивно преподаване при различни нива на сложност в обучението по български език и литература в Сърбия

● Калина Захова (БАН): Професионална квалификация: филолог, учител по български език и литература

17:30 - 18:00 Дискусия

 

18:30 Старото „Яйце”

Премиера на сборника “Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов”. Представят Миряна Янакиева и Бойко Пенчев.

„Нарекохме „невидима” създадената от тримата школа, защото тя се различава от традиционните школи, които имат свои манифести, тезиси, пространствени центрове. В същото време тяхната школа, свободна от всякакви белези на институционалност, е повече от видима. Ако има нещо устойчиво в българското литературознание от 40-50 години насам, то е именно в неотслабващото позоваване на техните идеи, теоретични построения и конкретни анализи.” От съставителите

 

Петък, 28.11. 2014,
Нова конферентна („огледалната”) зала

 

→ 10:00 - 12:00
Водеща: Камелия Спасова

● Ирен Александрова (СУ): Метафората – „оттук“ и „оттам“, възможностите на понятието

● Морис Фадел (НБУ): Езикът като обект срещу езика като медиум

● Катерина Клинкова (СУ): Изказването като единица на действието (речевите актове vs наратологията)

● Петя Осенова (СУ): Генеративизмът и отвъд него

11:30 - 12:00 Дискусия

 

→13:30 - 15:30

Водеща: Мария Калинова

● Мирена Славова (СУ): Античният трактат „За съчетаването“ на Дионисий Халикарнаски между лингвистиката и поетиката на текста

● Камелия Спасова (СУ): Двойни структури у Лотман. Към преобразуване на понятието мимесис

● Дарин Тенев (СУ): Модели на езика. Христо Тодоров и структуралисткото наследство

● Боян Манчев (СУ, НБУ): Действието на потенцията. Литературната теория между лингвистика и философия, или Гюстав Гийом и софийската гийомистка школа

15:00 - 15:30 Дискусия

15:30 - 16:00 Кафе-пауза

 

→ 16:00 - 17:30

Водещ: Морис Фадел

● Мария Калинова (СУ): Чисти кинетики. За радикалната материалност на езика

● Миглена Николчина (СУ): Звук (без) смисъл: фоническа организация на аутоматона

● Радосвет Коларов (БАН): Лингвистични понятия в терминологията на литературознанието

17:00 - 17:30 Дискусия

 

→ 18:00 - 19:00

Лингвистика и литературознание: миграция на понятия

Водеща: Миглена Николчина

Кръгла маса с участието на Радосвет Коларов, Мирена Славова, Петя Осенова, Боян Манчев, Морис Фадел.

 

Научна конференция "Паралитературни жанрове и литературност"

Програма

 

ПЪРВИ ДЕН (11.11.2023)

Малък салон, Институт за литература – БАН

09.30: ОТКРИВАНЕ 

ПАНЕЛ I: КАНОНИЧНИ/ФЛУИДНИ ГРАНИЦИ 

Модератор: Николай Генов

10.00-10.20: Михаил НеделчевРоманът на ОПОЯЗ
10.20-10.40: Дарин ТеневПаралитературната логика на наративните модалности

10.40-11.00: Еньо СтояновКъм литературната генеалогия на някои жанрове видеоигри

11.00-11.20: Георги ИлиевКакво е необходимо, за да станеш литературен теоретик: Бахтин между Жолес и Ауербах

11.20-11.40: Камелия Спасова, Филоктет като трактат и драма: Андре Жид и Хайнер Мюлер

11.40–12.00: КАФЕ ПАУЗА

КРЪГЛА МАСА: ВИДЕОИГРИТЕ КАТО ПАРАЛИТЕРАТУРЕН ЖАНР

12.00-13.20: Еньо СтояновСеверина Станкева и Николай Генов

13.20–14.30: ОБЕДНА ПОЧИВКА

ПАНЕЛ II: ЖАНРОВЕ ОТВЪД КАНОНА

Модератор: Георги Илиев

14.30-14.50: Яким ПетровПоема/матема: Дейвид Фостър Уолъс и математиката 

14.50-15:10: Александър ПоповКомикс и мегароман: световната история в "The Sandman" на Нийл Геймън

15:10-15.30: Мария Калинова, Навременното и непреходното: темпоралното преобразуване в жанра на литературната журналистика

15.30-15.50: Венцеслав ШолцеРевизионизъм, носталгизъм: совиетуейв и литературните теории на постмодернизма

15.50–16.00: КАФЕ ПАУЗА

ПАНЕЛ III: КИНО И ТЕХНИКАТА НА МОНТАЖА

Модератор: Йоанна Нейкова

16.00-16.20: Галина Георгиева„Дупка към бъдещето“. Из дневниците на братя Стругацки и Тарковски

16.20-16.40: Николай ГеновЗоната като невъзможност при Стругацки и Тарковски

16.40-17.00: Миглена Дикова-МилановаПолитически наративи в „Ейбрахам Линкълн: Ловецът на вампири“ и "El Condе": филмите на ужасите и „високото изкуство“ 

17.00-17.20: Лилия Трифонова„Щети“ на Джозефин Харт и Луис Мал: желание и тишина

17.20–17.30: КАФЕ ПАУЗА

ПАНЕЛ IV: СЪБИТИЕ И РАЗКАЗ

Модератор: Франческа Земярска

17.30-17.50: Йоанна НейковаRécit: събитие и разказ

17.50-18.10: Марина НиколоваСинестезия – неразривност на темпоралните и пространствените представи в опит за изобразяване на абсолютното време. „Бърнт Нортън“ на Т. С. Елиът

18.10-18.30: Румяна Иванова-КиферНаративи на преживяното: за автентичността на изказа в един мемоар, в един разказ и в два филма

18.30-18.50: Атанас Добрев, Нощ, сняг, смърт: Норвежката криминална литература през погледа на феминизма

ВТОРИ ДЕН (12.11.2023)

СУ, Огледална зала

ПАНЕЛ I: НОВИ ПРОЧИТИ

Модератор: Франческа Земярска

09.30-09.50: Милена Кирова, Антиутопичното в българския роман през XXI век
09.50-10.10: Цветан РакьовскиАлкохолът - паралитературни употреби
10.10-10.30: Весела ГеноваФентъзи, история, дистопия: паралитературни вдъхновения и жанрово преливане в романа „Смерти.net“ 

10.30-10.50: Пламен Антов, „Чичовци” в жанра на менипеята

10.50–11.00: КАФЕ ПАУЗА

ПАНЕЛ II: ФАКТ И ФИКЦИЯ

Модератор: Николай Генов

11.00-11.20: Малина ДимитроваПреписката на Христо Борина със София Юрукова – два художествени погледа върху издателските поредици и преводната литература

11.20-11.40: Ивета РашеваПисмовниците на С. Доброплодни и Н. Михайловски в старопечатната българска традиция

11.40-12.00: Мария ОгойскаДокументалната основа на романа на Е. Дворянова „Свидетели на небеса“

12.00-12.20: Габриела КотомановаАбортът и други убийства в българската поезия

12.20–13.30: ОБЕДНА ПОЧИВКА

ПАНЕЛ III: ПАРАЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

Модератор: Йоанна Нейкова

13.30-13.50: Галя ЙотоваЛитература и фотография - негативът на наратива в романа „Аустерлиц” на В. Г. Зебалд
13.50-14.10: Богдана ПаскалеваВ. Г. Зебалд и кризата на литературността
14.10-14.30: Стефан Гончаров, По следите на Зебалд: Образи в лабиринта на думите и историята

14.30-14.50: Емануела ЧичоваЗа понятието „документален роман“ през последните две десетилетия в България

14.50–15.00: КАФЕ ПАУЗА 

ПАНЕЛ IV: ИСТОРИЧЕСКИ ДИСКУРС И ИСТОРИЧЕСКИ РОМАН

Модератор: Георги Илиев

15.00-15.20: Николай Тодоров, Първите стъпки в теорията на микроисторията: Луис Гонсалес-и-Гонсалес и Еманюел льо Роа Ладюри
15.20-15.40: Илвие Конедарева, „Балада за Георг Хених“ – една „история за себе си“ 

15.40-16.00: Яница Радева, „Хагабула“ от Тодор П. Тодоров като алтернативна магическа история в контекста на българската литература

16.00-16.20: Нели ПоповаПроблемът за паметта и идентичността в трилогията на Реа Галанаки

16.20–16.30: КАФЕ ПАУЗА 

ПАНЕЛ V: ЖАНРОВЕ ОТВЪД КАНОНА

Модератор: Йоанна Нейкова

16.30-16.50: Яна МоневаПриказката на братя Грим за Цар Дроздобрад е една съвременна приказка за отхвърлянето и изборът, за гордостта и смирението в намирането на себе си

16.50-17.10: Ангелина РангеловаЯн Бибиян и аз: употреби на литературата за деца

17.10-17.30: Франческа ЗемярскаАдриан срещу Зенон

17.30-17.50: Мария МариноваКултурата „Хари Потър“ – от „детската книжка“ до порасналите читатели днес

17.50–18.00: КАФЕ ПАУЗА

18.00: ПРЕМИЕРА НА СБОРНИКА „КИНО, ГОТИКА, КАНОН“ 

Пламен Антон, Камелия Спасова, Дарин Тенев, Богдана Паскалева и Огнян Ковачев

ТРЕТИ ДЕН (13.11.2023)

СУ, Огледална зала

ПАНЕЛ I: ПАРАЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

Модератор: Франческа Земярска

10.30-10.50: Росица ЧернокожеваФройд и Стефан Цвайг – автобиографичен и биографичен паралитературен прочит
10.50-11.10: Ралица ЛюцкановаИзобретяването на Анджела Картър – биография

11.10-11.30: Роман ХаджикосевДискурсът на котките. Райнхолд Меснер между планините, музеите и литературата

11.30-11.50: Ребека ДжилиИзвън канона: автобиографията на княз И. М. Долгоруков (1764–1823) 

12.00–13.00: ОБЕДНА ПОЧИВКА

ПАНЕЛ II: КАНОНИЧНИ/ФЛУИДНИ ГРАНИЦИ 

Модератор: Георги Илиев

13.00-13.20: Александър Кьосев, Ненаписаните стихотворения на Христо Ботев: транс-литературата, която предстои

13.20-13.40: Иван ГеоргиевАвтотекстуална лайтмотивна техника. Няколко есета от Томас Ман

13.40-14.00: Светлана КараджоваПаралитературни явления в модусите на банатската култура

14.00-14.20: Ива АнастасоваЗавръщането на призраците в „Брулени хълмове“
 

14.20–14.30: КАФЕ ПАУЗА

Панел III: Канонични/флуидни граници 

Модератор: Йоанна Нейкова

14.30-14.50: Кристиана КаменоваВерн, Уелс и киното

14:50-15:10: Гергана ЗлатковаЗа някои видове пространствени измерения във фентъзи поредиците на Дж. Р. Р. Толкин и К. С. Луис 

15.10-15.30: Никола СтояновТеоретичната фикция и паралитературата: Преосмисляне на разказа и философията

15.30-15.50: Сава Стаменкович, The (Im)possibility of Defining Genre, Subgenre and Super/Macro/Umbrella-Genre: The Example of Fantasy

16.00: Закриване на конференцията