Конференции

Научни конференции

 

elena-mutevaСУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

 

 

Национална научна конференция

 

„Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

Петък 21.11.2014 г.

Нова конферентна зала

 

12.00-12.30

Откриване – проф. д.ф.н. Р. Дамянова, Институт за литература, БАН

Встъпителна слово – г-жа Марина Младенова. Нови сведения и догадки за Елена Мутева и Димитър Мутев

 

Първо заседание

12.30-13.30

Модератор: гл. ас. д-р Надежда Александрова

Васил Андреев. Дисертацията на Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки

Стефан Дойнов. Създаването на Болградската гимназия

Татяна Караиванова. Възходът на Болградската гимназия (1859–1863)

Огняна Маждракова. Димитър Мутев и създаването на издателски център и библиотека в Болград

 

Дискусия 13.30-14.00

Кафе пауза 14.00-14.30

 

Второ заседание

14.30-15.30

Модератор: Паулина Стойчева

Юлия Николова. Панакидата и философът (Спорът Сава Радулов - Димитър Мутев)

Таня Тодорова. Димитър Мутев – основател и редактор на сп. „Български книжици” (1858–1862)

Татяна Стойчева. В памет на д-р Бети Гринберг: представяне на нейните статии: „Проблемите на джендъра в американски материали в българския възрожденски печат“ и „Димитър-Мутевият превод на „Чичева Томова колиба”

Мария Пилева. Оригинал, посредник и първи български превод на „Чичева Томова колиба”

 

Дискусия 15.30-16.00

Кафе пауза 16.00-16.30

 

Трето заседание

16.30-17.45

Модератор: Николета Пътова

Валентина Пирова. Елена Мутева – отвъд мита

Деница Венкова. Диалогови връзки между пейзаж и молитвен текст в лириката на Елена Мутева и Найден Геров

Николета Пътова. Елена Мутева и сюжетът „Райна княгиня” във възрожденското културно пространство

Паулина Стойчева. Ориенталски истории и европейски контексти. „Турски приказки” в превод на Елена Мутева – поглед на Изток или на Запад

Катя Станева. Рецепция и идеология: „Турски приказки“ в „Български книжици“

 

Дискусия и закриване


 

litech-retinaЗаповядайте на научната конференция „Литература и техника“ (9-11 март 2018 г.). Конференцията ще се проведе в Софийския университет, Нова конферентна зала.

 

Събитието се провежда в рамките на проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ към ФНИ, ДМ 10/1 от 13. декември 2016 г.

Екип: гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова, д-р Владимир Игнатов, докт. Мария Русева

 

Уебсайт: https://bglitertech.com/

 

Програма на български език: 

https://bglitertech.com/national-conference-literature-and-technology-bg/ 

 

Програма на английски език: 

https://bglitertech.com/national-conference-literature-and-technology-en/ 

 

ПРОГРАМА

на конференция на тема Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите

24–25 януари 2020 г.

Конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

 

Първо заседание (24 януари, петък)

Модератори: Мирена Славова, Мая Александрова, Ива Станоева

9.15  Откриване.

9.30–9.45 Маргарет Димитрова, Миглена Иванова: Проектът Местно производство, облекло и езиково богатство

9.45–10.00   Ива Станоева: Загадката на едно окръжно предписание  

10.00–10.15  Делян Русев: Проучването на традиционното облекло в Княжество България през 1888-1889 г.: Териториален обхват и административни подходи

10.15–10.30 Цветан Радулов: Институционални и личностни аспекти при съставяне на описанието за облеклото от 1888 г.

10.30–10.45 – Дискусия

10.45–11.00 – Кафе-пауза

 

11.00–11.15 Джени Иванова: Видинският сиджил“ от Стамболово време
(османски документи за облеклото на мюсюлманската общност във Видин и
Видинско)

11.15–11.30  Миглена Иванова: Сведения за цени на дрехи, материи и аксесоари в ръкописните описания на облекла от 18881889 г.

11.30–11.45 Дарина Младенова: Отражение на особености на българските диалекти в корпуса от документи за облеклото в България от 18881889 г. 

11.45–12.00 – Дискусия

 

12.00–12.15 Лилия Илиева: Коприната като артефакт и нейните названия

12.15–12.30  Мирена Славова: Езикови бележки върху носията на нестинарите

 

12.30–12.45 Симеон Стефанов: Лексика за назоваване на частите от облеклото на населението по българските земи от края на XIX в.

12.45–13.00 – Дискусия

13.00–14.00 – Пауза

 

Второ заседание (24 януари, петък)

Модератори: Борис Парашкевов, Лилия Илиева, Миглена Иванова

 

14.00–14.15 Мира Маркова: Анализ на традиционното българско облекло, представено на първата руска етнографска изложба от 1867 година

14.15–14.30 Бистра Писанчева: Дантелата в облеклото на българката. Процесите на промяна след Освобождението, отразени в периодичния печат в края на 19 и началото на 20 век

14.30–14.45 Галин Георгиев: Женският костюм от с. Екзарх Антимово, Карнобатско между локалната памет и националната идентичност

14.45–15.00 – Дискусия

 

15.00–15.15 Надежда Стоянова: Модата: културни рефлексии в българската периодика от 30-те години на ХХ век

15.15–15.30 Лиана Гълъбова: Образи на последните поколения българи  в автентични национални носии на чернобели фотографии от родови архиви като извор за визуално-антропологично проучване на облеклото 

15.30–15.45 Валери Кацунов: Фотографии в БИА на българско градско облекло от последните десетилетия на ХIХ век  

15.45–16.00 – Дискусия

16.00–16.15 – Пауза

 

16.15–16.30  Дарина Илиева: Традиционно българско облекло в дигитални колекции на НА БАН

16.30–16.45  Лъчезар Перчеклийски: Историята на една изгубена дреха. Библейска символика

16.45–17.00 Галя Господинова: Богослужебни одежди според оригинални ръкописи (служебници), съхранявани в НА БАН   

17.00–17.15 – Дискусия

 

17.30 – 17.45 Хетил Ро Хауге (Осло): От стария правопис къл електронното издание

17.45 –18.00 Андрей Бояджиев: Цвѣтникъ. Китка от текстове в алафранга форма на българската литература и народното творчество

18.00–18.30 – Дискусия. Дискутант Петя Осенова

 

Трето заседание (25 януари,  събота)

Модератори:  Джени Иванова, Дарина Младенова

 

9.30–9.45 Маргарет Димитрова: Ръкописните описания на облеклото от 1888/1889 г. свидетелство за правописното многообразие и грамотността на българските чиновници

9.45–10.00 Паулина Андонова: Градското облекло през XVII век според наследствените описи. Културни различия и влияния  

10.00–10.15 Анелия Милушева: Църковната иконопис като извор за проучване на традиционното българско облекло

10.15–10.30 – Дискусия

10.30–10.45 – Кафе-пауза

 

10.45–11.00  Борис Парашкевов:  Немски заемки, свързани с облеклото

11.00–11.15  Хетил Ро Хауге (Осло): Турцизмите в свода от документи с описание на облеклото от 1888/1889г, пазен в Научния архив на БАН 

11.15–11.30  Василка Алексова: Румънски названия за дрехи в документалния архив за облеклото в България от 18881889 г. 

11.30–11.45 – Дискусия

 

11.45–12.00  Николай Чернокожев: Облеклото начини на виждане

12.00–12.15 Надежда Александрова: Участието на Николай Павлович в албума Старите облекла в Османската империя от 1863 г.: въпрос с много неизвестни

12.15–12.30 Десислава Узунова.  За феса на един бунтовник (Фесът като език в повестта Чичовци на Иван Вазов)

12.30–12.45 – Дискусия

12.45–14.00 – Пауза

 

Четвърто заседание (25 януари, събота)

Модератори: Василка Алексова, Дарина Илиева

 

14.00–14.15  Кристиян Ковачев: Облеклото на Остоя Раякович: Няколко думи върху ктиторския портрет от охридския храм Св. Богородица Перивлепта

14.15–14.30 Мая Александрова: Бележки към записа от с. Владимирово, Варненска област

14.30–14.45 Дария Василева: Епистоларни извори за облеклото в българските земи в миналото

14.45–15.00 – Дискусия

15.00–15.15 – Пауза

 

15.15 –15.30  Методи Рождественский: Български и номадски влияния върху облеклото и екипировката на византийските армии по данни на имперските военно-теоретични съчинения

15.30–15.45 Силвия Аризанова: Особености на работата с извори за облеклото на средновековните българи 

15.45–16.00 Явор Иванов. Лексеми, назоваващи облекло и обувки, във втория превод на Диалозите на св. Григорий Велики на фона на старобългарските паметници

16.00–16.15 Анита Комитска: Традиционни женски забраждания на българката от края на XIX в. въз основа на данни от архива на проф. Ив. Шишманов

16.15–16.30 – Дискусия

16.30 – Закриване

 

 

 

 

 

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

ПРОГРАМА

на научна конференция с международно участие

„Литературни форми на границата между документално и художествено“

 

 

Сряда, 17. ноември 2021

https://meet.google.com/phj-srkz-iuj

EET - Eastern European Time UTC+2 hours

10:30. Откриване на конференцията от доц. д-р Бойко Пенчев – Декан на Факултета по славянски филологии

 

Пленарно заседание: Щрихи към маргинални литературни форми

Модератор: Ноеми Стоичкова

10:45. Михаил Неделчев (Нов български университет) – Проблематичната граничност на текстовете от литературната култура на българската национална революция (От фейлетоните на Див Дядо до мемоарната проза на Яворов и Христо Силянов)

11:00. Ирен Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Устойчиви маркери за ценностната природа на пътеписа

11:15. Паулина Стойчева (СУ „Св. Климент Охридски“), Ралица Мухарска (СУ „Св. Климент Охридски“) – Фактът като фикция. Модели на популярната проза в „Родена сред разбойници“ на Катерина Цилка

11:30. Николай Аретов (Институт по литература – БАН) – Една незабелязана пародийна история („Антиистория славянобългарска“ (1991) на Георги Константинов)

11:45. Светла Черпокова (ПУ „Паисий Хилендарски“) – „Силуети на любими автори“. Очерците за писатели – между документалното и манипулативното

12:00. Румяна Евтимова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Аз – като съ-битие за себе си

12:15. – 12:30. Дискусия

12:30. – 13:30. Почивка

 

Второ заседание: Литература, медии и култура

Модератор: Мария Русева

13:30. Жана Попова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Саморефлексия и саморазкриване в мемоарите и автобиографиите на журналисти след 1990 г.

13:45. Ренета Божанкова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Блогът като потенциална литература

14:00. Юрий Проданов (ШУ „Епископ Константин Преславски“) – Литературата в дигиталния вестибюл – спи ѝ се...

14:15. Биляна Курташева (Нов български университет) – Възходът на романа анкета, или как устното свидетелство навлиза във фикцията (от Алексиевич и Боланьо до антутопичната фантастика)

14:30. Лора Хараламбиева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Хартиени и дигитални версии на наследството на италианските авторки от 18 и 19 век

14:45. – 15:00. Дискусия

15:00. – 15:15. Почивка

 

Трето заседание: Факт и фикция – жанрови комбинации

Модератор: Александра Антонова

15:15. Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“) – По жътва – вариации

15:30. Маргарита Станева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Идеологически диалог между белетристиката и мемоарите от Освобождението до Първата световна война

15:45. Михаела Илиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Съотношението фикция –действителност (документ) в художественото творчество на Георги Марков. Лавиране между позволеното и забраненото

16:00. Александра Антонова (Институт за литература – БАН) – Мемоаристи и критици

16:15. Александра Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Егон Бонди като художествен персонаж в един мемоар и в един литературен репортаж

16:30. – 16:45. Дискусия

 


Четвъртък, 18. ноември 2021

https://meet.google.com/phj-srkz-iuj

EET - Eastern European Time UTC+2 hours

Първо заседание: Писмата – литературни вграждания

Модератор: Людмила Малинова

10:00. Пламен Антов (Институт за литература – БАН) – Писмото и лириката между документа и фикцията

10:15. Биляна Борисова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Литературните потенциали на личното писмо: Пенчо Славейковите писма от Македония

10:30. Калина Лукова (Бургаски свободен университет) – Любовното писмо в текста Г. П. Стаматов – автентичност и фикционалност

10:45. Людмила Малинова (Институт за литература – БАН) – Багряна – от писмото до стиха

11:00. – 11:15. Дискусия

11:15. – 11:30. Почивка

 

Второ заседание: (Авто)биографиите – рефлексии и метафикции

Модератор: Полина Пенкова

11:30. Snizhana Zhygun (Borys Grinchenko Kyiv University) – I can (not) remember: two functions of female autobiographies in Ukrainian culture of the 20 century

11:45. Александър Николов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Рефлекси на автобиографичното в три текста на Партений Павлович

12:00. Ирена Димова-Генчева (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас) – Словашкият женски пробив в „задължително мъжкия“ канон

12:15. Росица Чернокожева (Институт за литература – БАН) – Автобиографичната „Някога“ на Дора Габе и синдрома Аmarcord

12:30. Мартин Колев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Матвей Вълев: неизтощимото очарование на биографията

12:45. Полина Пенкова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Автобиографичната метафикция в прозата на Радослав Парушев

13:00. – 13:15. Дискусия

13:15. – 14:00. Почивка

 

Трето заседание: Документалността – идеологии и фантазии

Модератор: Димитър Радев

14:00. Мая Ангелова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Легендализиране на мемоара в първите години на отечественофронтовската власт (Образите на "фашисткият затвор" и концлагера в книгите на Тодор Павлов, Емил Манов, Кръстьо Белев и Орлин Василев)

14:15. Калин Михайлов (СУ „Св. Климент Охридски“) – „Дневник без дати“ на Димитър Петканов – между дневниковото, фикционалното и автобиографичното писане

14:30. Димитър Радев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Лицата на фикцията, документа и съвестта в романа “Живот и съдба” на Василий Гросман

14:45. Франческа Земярска (СУ „Св. Климент Охридски“) – Фикционализираните мемоари на М. Юрсенар

15:00. Марианна Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Художествената фантазия и фантазията на лудостта – възможни диалози

15:15. – 15:30. Дискусия

15:30. – 15:45. Почивка

 

Четвърто заседание: Жанрове, идентичности, култури

Модератор: Венцеслав Шолце

15:45. Димитър Бурла (СУ „Св. Климент Охридски“) – Идеалът за модерна личност и образът на автора в българската литература от края на ХІХ век

16:00. Ивайло Димитров (ШУ) – Автомитологизацията в някои текстове на Иван Вазов

16:15. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски“) – Разноезичие и територия. Лингвокултурални потенциали на „Македония и Българското възраждане“ на Симеон Радев

16:30. Петър Михайлов (Институт за литература – БАН) – Аерописът на Дора Габе, поместен във втора книжка на сборника СНОП от 1937 г.

16:45. Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски“) – По покрайнините на Европа, в периферията на жанра. Пътеписи за Скандинавия

17:00. – 17:15. Дискусия

17:15. Закриване на конференцията

 

Организатори:

Доц. д-р Ноеми Стоичкова, д-р Мария Русева

 

 

Програма на международната конференция „Гласове на другостта“

2 – 3 ноември 2022 г.

 

 

2 ноември 2022 г.
Заседателна зала 1

 

Първо пленарно заседание

Адрес за присъединяване през Google Meet

(ще се ползва само за секциите с онлайн участия, на 2 ноември):

https://meet.google.com/mky-onmn-kgn

 

Модератор: Ноеми Стоичкова

 

9.00 ‒ 9.15 Откриване на конференцията от доц. д-р Бойко Пенчев – декан на ФСлФ

 

9.15 ‒ 9.30 Пламен Антов ‒ Предмултикултурализъм, или как се сношават американките и американците: българският/европейски поглед

9.30 – 9.45 Николай Чернокожев ‒ Стереотипни и различни вглеждания във Византия в романа „Светослав Тертер“

9.45 ‒ 10.00 Албена Вачева, Николай Папучиев – Литературата като перифериен глас. Присъствието на художествени текстове на страниците на таблоидите от 90-те години на ХХ в.

10.00 ‒ 10.15 Милена Кирова ‒ Българската поезия в началото на XXI век: акценти на непопулярно-различното

10.15 – 10.30 Ренета Божанкова ‒ Съвременни литературни проекции на сюжета за „друговремеца“

10.30 – 10.45 Дискусия

10.45 ‒ 11.00 Почивка

 

Второ пленарно заседание

Адрес за присъединяване през Google Meet:

https://meet.google.com/mky-onmn-kgn

 

Модератор: Мартин Колев

 

11.00 ‒ 11.15 Хюсеин Мевсим ‒ Многострадална Парашкева в дебрите на другостта (онлайн)

11.15 ‒ 11.30 Snizhana Zhygun ‒ “Invisible Battalion”: new images of female characters in modern Ukrainian women's war prose (онлайн)

11.30 ‒ 11.45 Ирен Александрова ‒ Другостта или „Това не съм Аз“

11.45 ‒ 12.00 Калина Лукова ‒ Разчитането на цитата като експериментален съпоставителен код („За едно кътче на душата“ от Г. П. Стаматов и „Незнайният“ от Георги Райчев) (онлайн)

12.00 ‒ 12.15 Пьотър Мищела ‒ Колко Пшибишевски има в „Около женския въпрос“? Между „побългарения превод“ и литературната мистификация (онлайн)

12.15 – 12.40 Емил Димитров – Историята на една мистификация

12.40 ‒ 12.55 Дискусия

 

12.55 ‒ 13.30 Обедна почивка

 

Секция „Образование и литература: липси и потенциали“

Модератор: Яница Радева

 

13.30 ‒ 13.45 Георги Тошев ‒ Образованието присъства: когато документалното кино и литературата се срещнат

13.45 – 14.00 Юлия Йорданова ‒ Литерарпедагогът: Възгледите на проф. д-р Иван Шишманов за литературното образование

14.00 – 14.15 Мария Пилева ‒ „Колибарската дъщеря“ в българската възрожденска литература

14.15 ‒ 14.30 Дискусия

14.30 ‒ 14.45 Почивка

 

Секция „Литературни (кръсто)пътища на ХХ в.: съприкосновения и раздалечавания“

Адрес за присъединяване през Google Meet:

https://meet.google.com/mky-onmn-kgn

 

Модератор: Татяна Ичевска

 

14.45 – 15.00 Татяна Ичевска ‒ Има ли възраст за старостта. (Наблюдения върху текстове на Емилиян Станев) (онлайн)

15.00 ‒ 15.15 Элеонора Шестакова ‒ Инаковость любовной истории в романе «Анатолия Мариенгофа Циники»: перекресток русской и европейской литературных традиции (онлайн)

15.15 ‒ 15.30 Фотини Христакуди ‒ Полифонизмът на гръцката поезия от края на XIX и първите десетилетия на ХХ в.

15.30 ‒ 15.45 Мая Ангелова ‒ Военната лирика на Радой Ралин и книгата „Боеве“ на Йордан Вълчев: различното лице на тила и фронта (онлайн)

15.45 ‒ 16.00 Поли Муканова ‒ За големите книги: бележки от периодиката

16.00 ‒ 16.15 ‒ Дискусия

16.15 ‒ 16.30 ‒ Почивка

 

Секция „Вариации на гласа: от Античността до постмодерността“

Адрес за присъединяване през Google Meet:

https://meet.google.com/mky-onmn-kgn

 

Модератор: Камелия Спасова

 

16.30 ‒ 16.45 Иван Иванов ‒ Национално и глобално, постмодернизъм и световна литература – последните романи на Казуо Ишигуро и Харуки Мураками (онлайн)

16.45 ‒ 17.00 Румяна Евтимова – Жанровите перипетии на факта

17.00 ‒ 17.15 Биляна Курташева ‒ Другостта като читателска задача (Върху някои наративи на Кутси, Егърс, Пелевин)

17.15 ‒ 17.30 Йоанна Нейкова ‒ Бекет и неутралният глас

17.30 ‒ 17.45 Франческа Земярска ‒ Портрет на един глас: интонация и персонификация в романа „Алексий, или трактат за напразната борба“ на Маргьорит Юрсенар

17.45 ‒ 18.00 Елена Минчева ‒ Различният образ на Спасителя в мистерията на Дарио Фо „Чудото на сватбата в Кана“

18.00 – 18.15 Камелия Спасова ‒ Гласът на Одисей, гласът на сирените

18.15 ‒ 18.30 Дискусия

 

 

3 ноември 2022 г.

Заседателна зала 1

 

Секция „Природа и другост“

Модератор: Мартин Колев

 

9.00 – 9.15 Мая Горчева ‒ Цикладските острови на Борис Априлов: другото лице на морето и писането

9.15 – 9.30 Андрей Ташев ‒ Художественото творчество на Ячо Кабаивански в контекста на българската маринистика

9.30 – 9.45 Огняна Георгиева – Западните покрайнини в лирическия простор

9.45 – 10.00 Мартин Колев ‒ Морето като гладко номадско пространство: за маринистичната проза на Матвей Вълев

10.00 – 10.15 Дискусия

10.15 – 10.30 Почивка

 

Секция „Анимализъм и(ли) антропоцентризъм“

Модератор: Яница Радева

 

10.30 – 10.45 Росица Чернокожева ‒ Диадата човек и животно в творчеството на Боян Биолчев

10.45 – 11.00 Калина Захова ‒ Ако можехме да ги преведем

11.00 – 11.15 Яница Радева ‒ „Свети Вълк“ на Елена Алексиева като апокриф

11.15 – 11.30 Дискусия

11.30 – 11.45 Почивка

 

Секция „(Не)познатите други: социални ракурси“

Модератор: Марианна Георгиева

 

11.45 – 12.00 Наталия Христова ‒ За интимните врагове на литературното образование в училище

12.00 – 12.15 Анжела Георгиева ‒ Медиите на българската диаспора ‒ (не)познатите други

12.15 – 12.30 Ваня Георгиева ‒ Гласове на другостта: незаченати и доброволно усмъртени деца

12.30 – 12.45 Марианна Георгиева ‒ Поезията на лудостта и ендокринната мрежа на чувствата

12.45 ‒ 13.00 Дискусия

 

13.00 – 14.00 Обедна почивка

 

Заседателна зала 2

 

Секция „Женскост и другост“

Модератор: Полина Пенкова

 

10.00 ‒ 10.15 Ива Анастасова ‒ Жана се приближи до прозореца: романът „Един живот“ на Ги дьо Мопасан

10.15 ‒ 10.30 Мартина Недялкова ‒ Другост в другостта: разказите на Чън Жуоси в рамките на китайската „литература на белезите“

10.30 ‒ 10.45 Лора Хараламбиева ‒ Гласът на другостта в творчеството на Елза Моранте: Женският канон и италианската литература през XX век

10.45 ‒ 11.00 Полина Пенкова ‒ „Другите“ майки: алтернативни репрезентации на жената

11.00 ‒ 11.15 Дискусия

11.15 ‒ 11.30 Почивка

 

Секция „Славянски гласове на другостта“

Модератор: Недялко Желев

 

11.30 ‒ 11.45 Венеса Начева ‒ Телесните прояви на другостта в поезията на Еугениуш Ткашичин-Дицки

11.45 ‒ 12.00 Боряна Цветкова ‒ Ранната критическа рецепция на хърватските „борхесовци“

12.00 ‒ 12.15 Александра Александрова ‒ Борис Христов, Бохумил Храбал, Егон Бонди и кафкианският стремеж към самоизличаване

12.15 ‒ 12.30 Недялко Желев ‒ Другостта като идентичност: куиър изповеди в постюгославската проза

12.30 ‒ 12.45 Дискусия

 

12.45 ‒ 14.00 Обедна почивка

 

Заседателна зала 1

 

Секция „Вариации на другото в българския канон“

Модератор: Людмила Малинова

 

14.00 – 14.15 Биляна Борисова ‒ Метафизичната отвъдност в модернистичното мислене на Пенчо Славейков – форми на присъствие и „проговаряне“ на „другото на отсамното“

14.15 – 14.30 Венцеслав Шолце ‒ Към въпроса за идейно-теоретичното формиране на творчеството на Симеон Радев

14.30 – 14.45 Маргарет Поппетрова ‒ „Вестник на жената“ и неговият дневен ред

14.45 – 15.00 Людмила Малинова ‒ Талантлива, но забравена (Стефана Цанкова-Стоянова, поетеса от първата половина на XX век)

15.00 – 15.15 Костантин Адирков ‒ Вариации на мита за Дон Жуан в българската литература

15.15 – 15.30 Дискусия

15.30 – 15.45 Почивка

 

Секция „Вариации на каноничното в новата българска литература“

Модератор: Барбара Митева

 

15.45 ‒ 16.00 Владимир Илиев – Другият интелигент в „Синият залез“ на Павел Вежинов

16.00 ‒ 16.15 Екатерина Калева – Актуализираният имплицитен читател на повестите на Павел Вежинов: нов прочит

16.15 ‒ 16.30 Иван Георгиев ‒ Любов-болест-гений: „Аутопсия на една любов“ (Виктор Пасков) и „Доктор Фаустус“ (Томас Ман)

16.30 ‒ 16.45 Ралица Люцканова ‒ „Поразените“ на Теодора Димова: огласяване на „другия“ разказ

16.45 ‒ 17.00 Барбара Митева ‒ Проблемът за половата идентичност в романа „Остайница“ на Рене Карабаш

17.00 ‒ 17.15 Дискусия

17.15 ‒ 17.30 Почивка

 

Секция „Иновации в опозицията „родно“–„чуждо“

Модератор: Ноеми Стоичкова

 

17.30 ‒ 17.45 Светла Черпокова ‒ Хорът на единодушието срещу гласовете на „другостта“

17.45 ‒ 18.00 Азиз Шакир ‒ Образите на „лошия“ и „добрия“ мюсюлманин в българските народни песни (по примери от „Българско народно творчество“ т. 1 – 12)

18.00 ‒ 18.15 Димитър Бурла ‒ „Българският европеец“ или чужденецът на своя земя

18.15 ‒ 18.30 Виктория Чипова ‒ Опозицията „родно“‒„чуждо“

18.30 ‒ 18.45 Дискусия

 

18.45 ‒ Закриване на конференцията

 

Организатори на конференцията: доц. д-р Ноеми Стоичкова, д-р Яница Радева, докторант Мартин Колев.

Международната конференция „Гласове на другостта“ е част от проекта „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (№ 80-10-54 от 2022 г.), финансиран от НИС на СУ „Св. Климент Охридски“.