Latest

 

 

ГРАФИК

за идентифициране на писмените работи от

държавния изпит, проведен на 03.09.2018 г.,

Българска филология и Руска филология

 

 

Изпит/Специалност

Дата

Час

Кабинет

История на българския език

10.09.2018

12.30-13.30

142 каб.

Български език

12.09.2018

10.00-11.00

139 каб.

Възрожденска литература и антропология

10.09.2018

12.00-14.00

176 Б

Българска литература след Освобождението до наши дни

13.09.2018

14.00-15.00

146 каб.

Руски език

05.09.2018

10.00-12.00

127 каб.

Руска литература

10.09.2018

12.30-14.00

130 каб.

 

Идентифицирането се извършва еднократно, лично от студента, срещу представяне на документ за самоличност

 

 

График за получаване на

isic карти за филологическата библиотека на ФСлФ от студенти първокурсници с цел избягване на струпвания

 

 

24.09 - 30.09.2020 г. - Българска филология - задочно обучение

01.10.2020 г.- Българска филология - редовно обучение

02.10.2020 г. - Славянска филология

05.10.2020 г. - Руска филология и Балканистика

 

Всеки следващ вторник и четвъртък се раздават карти за студенти от  специалността Българска филология, а сряда и петък - на студенти от  специалностите: Славянска филология, Руска филология и Балканистика.

 

 

 

st-exams 

 

ГРАФИК

за провеждане на изпитите от ЛЯТНАТА СЕСИЯ 2017 г. -

редовно обучение

 

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове от….до

изпит

143

20 юни-2 гр.

21 юни-1 и 3 гр.

22 юни-4 гр.

7 юли-5 и 6 гр.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ – 1 курс

проф. Жобов

137

19 юни - писмен

16.00 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

доц. Джонова, проф. Алексова

139 и 142

28 юни-2 и 3 гр.

30 юни-1 гр.

1 юли- 4 и 6 гр.

3 юли-5 гр.

9.30 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

проф. Алексова, доц. Джонова

147

14 юни-1 и 2 гр.

15 юни-3 и 4 гр.

16 юни-5 и 6 гр.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 курс

проф. Влахова

доц. Атанасов

139 и 140

14 юни-1 и 2 гр.

15 юни-3 и 4 гр.

16 юни-5 и 6 гр.

10.00 ч.

Стилистика

БФ - 4 курс

доц. Замбова

147

13 юни

10.00 ч.

СБЕ-2 част /морфология и синтаксис/

Слав. фил. – 3 курс

проф. Влахова

доц. Атанасов

 

 

Катедра по българска литература

 

 

зала

дата

часове от….до

изпит

Каб. 138

19.06.

9 ч.

Гл. ас. Н. Стоичкова

     

Нова бълг. лит-ра

     

Руска филология

 

Зала 148

20.06.

Писмен 9 ч

Доц. К. Станева

Каб. 141

21, 22, 23.06

Устен – 9 ч.

Възрожденска лит.

     

Българска филология

Славянска филология

 

Каб. 146

23.06.

9 ч.

Доц. Иван Иванов

     

Съвременна бълг. лит.

     

Българска филология

 

Зала 148

30.06.

Писмен – 9-13 ч.

Проф. М. Кирова

Каб. 145

5.07 и 6.07.

Устен – 9 ч.

Бълг. лит. след Осв.

     

Българска филология

 

Каб. 138 30.06. Устен - 13 ч.

Изпит по Българска литература след Освобождението -

за студенти от предишни курсове (БФ)

 

Каб. 145

23.06

10 ч.

Проф. Н. Чернокожев

     

Възр. литература

     

Балканистика

 

Каб. 146

14.06, 15.06.

9 ч.

Доц. Н. Папучиев

     

Култ. антропология

     

Българска филология

       

Каб. 146

16.06

9 ч.

Фолклор

     

Славянска филология

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

 

Зала

Дата

Часове

Дисциплина

136

19.06.

9.00 – 11.00 ч.

Старобългарски език, РФ

проф. дфн Т. Славова

 

 

Катедра по славянско езикознание

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

109 к.

12.06.2017

9.00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – доц. гл. ас. д-р М. Стефанов

109 к.

14.06.2017

9.00 – писмен

14.00 - устен

Практически сръбски и хърватски език – втори курс гл. ас. д-р Р. Стефчева и гл. ас. д-р М. Стефанов

159 к.

14.06.2017

15.06.2017

9.00 ч - писмен

10.00 ч. -устен

Практически сръбски и хърватски език – трети курс гл. ас. Т. Дункова и лектори Б. Васич и М. Дошен

159 к.

20.06.2017

21.06.2017

9.00 ч. писмен

10.00 ч. устен

Практически сръбски и хърватски език – четвърти курс гл.ас. Т. Дункова и лектори Б. Васич и М.Дошен

149 к.

20.06.2017

23.062017

10.00 - писмен

10.00 ч. - устен

Практически полски език –първи курс –хон. пр. Л. Шверчек , В. Делева

149 к.

14.06.2017

16.06.2017

10.00 - писмен

10.00 ч. - устен

Практически полски език – втори курс –гл. ас. д-р М. Виларова , гл. ас.д-р Ж.Станчева и лектор Ж.Павлович

149

19.06.2017

23.06.2017

10.00 -писмен

устен

Практически полски език –трети курс - гл. ас. д-р В.Делева и гл.ас.д-р Ж.Станчева

149

16.06.2017

21.06.2017

Писмен-10.00ч.

Устен -10.00 ч.

Практически полски език – четвърти курс – доц. д-р Д.Денчева, лектор Ж.Павлович

160 Б

21.06. 2017.

22.06.2017

9.00 ч. – писмен

9.00 ч. устен

Практически чешки език – първи курс – гл. ас. д-р С. Стойчев и лектор Е. Коваржова

160 Б

15.06.2017

99.00 ч. -. писменн9=9990

Практически чешки език – втори курс – доц.д-р Ц. Аврамова, лектор Е. Коваржова

160 Б

23.06.2017

26.06.2017

10.00 ч. писмен

10.00 - устен

Практически чешки език –трети курс – гл. ас. д-р Е.Македонска, Е. Коваржова

Зала над паричния салон

6.07.2017

9.30 ч. писмен

устен

Практически украински – първи курс – доц. д-р А.Стаменова, гл.ас.д-р Р.Камберова, лектор О. Сорока,

Зала над паричен салон

5.07.2017

14.00 ч. - писмен и устен

14.00ч. – писмен и устен

Практически украински – втори курс – гл.ас.д-р В. Колев,лектор О. Сорока и

хон. пр. В. Драгулева

Зала над паричен салон

22.06.2017

10.00 ч. - писмен и устен

Практически украински – трети курс – гл. ас. д-р Р. Камберова, хон. пр. В. Драгулева

Зала над паричен салон

16.06.2017

10.00 ч. писмен и устен

Практически украински – четвърти курс –гл.ас.д-р д-р Р. Камберова, лектор О. Сорока,

17 бл. Ст. Град словакистичен кабинет

13.06.2017

8.00 ч.

Практически словашки език първи курс - гл. ас.д-р Д. Иванова, лектор Й.Павлович

17 бл. Ст. Град словакистичен кабинет

13.06.2017

8.00 ч.

Практически словашки език първи курс - гл. ас.д-р Д. Иванова, лектор Й.Павлович

17 бл. Ст град 14.06.2017 9.00 ч. Практически словашки език втори курс – гл. Ас. д-р Д. Иванова, д-р П. Николова и лектор Й. Павлович

1 блок 439 каб.

 

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украинска морфология втори курс – гл. ас. д-р П. Мартинова

149 к.

29.06.2017

10.00ч

Съвременен славянски език – полска морфология втори курс – проф. дфн И. Гугуланова

109 к.

16.06.2017

10.00 ч.

Съвременен славянски език сръбска и хърватска морфол. д-р В. Седефчева - втори курс

160 Б

23.06.2017

9.00 ч

Съвременен славянски език чешка морфол. – втори курс гл. ас. д-р С. Стойчев

Зала над паричния салон

14.06.2017

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украински синтаксис трети курс – гл.ас. д-р П.,Мартинова

149 каб..

26.06.2017

15. 00 ч.

Съвременен славянски език – полски синтаксис – трети курс гл. ас. д-р Ж. Станчева.

109 к.

23.06.2017

9. 00 ч.

Съвременен славянски език –,сръбски и хърватски синтаксис – трети курс – гл. ас. д-р Р. Стефчева и ас. д-р М. Стефанов

160 Б

16.06.2017

9.00ч.

Съвременен славянски език – синтаксис и семантика на чешкия език - трети курс доц. Д-р Ц. Аврамова

154 к.

12. 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици втори курс, пета група, БФ, доц. д-р В. Гешев

154 к.

13. 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс БФ, втора група- доц. д-р В. Гешев

154 к.

14. 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс БФ, първа група доц. д-р В. Гешев

154 к.

15 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс БФ – трета група - доц. д-р В. Гешев

154 к.

16.06 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс БФ –четвърта група доц. д-р В. Гешев

154 к.

19 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –БФ – шеста група -доц. д-р В. Гешев

109 к.

12.06.2017

9. 00 ч.

Прагматика на сръбски и хърватски език – пети курс гл.ас. д-р Р. Стефчева

154 к.

12.06.2017

14.00 ч.

Прагматика на чешкия език – пети курс – доц. д-р М. Младенова

Зала над паричен салон

13.06.2017

11.00 ч.

Прагматика на украинския език - гл.ас. д-р Р.Камберова – пети курс

 

Останалите изпити на студентите от специалност Славянска филология ще се проведат според уговорените с преподавателите дати.

 

Катедра по славянски литератури

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

156 к

03.07.2017

10.00 ч.

Славянски партроцентризъм – проф. П. Карагьозов

156

03.07.2017

10.00 ч.

История на полската литература втора част –проф. дфн П.Карагьозов – трети курс ПФ

156 к.

03.07.2016

10.00 ч.

История на полската литература четвърта част –проф. дфн П.Карагьозов - четвърти курс ПФ

156 к.

03.07.2017

10.00 ч.

История на славянските литератури – втори курс СФ–проф. дфн П. Карагьозов, гл. ас. д-р Е.Дараданова

156 к.

06.07.2017

 10.00 ч.

 

История на чешката литература – втора част – доц. д-р А. Бурова, ас. Т. Бончева – трети курс СФ - бохемистика

 

156 к.

7.07.2017

10.00 ч.

История на чешката литература – част четвърта- доц.д-р Д. Григоров, ас. Т.Бончева - четвърти курс чешка филология

156 к.

6.07.2017

11.00 ч.

История на словашката литература – част втора- доц.д-р Д. Григоров, ас. Т.Бончева - трети курс, словашка филология

156 к..

26.06.2017

10.00 ч.

История на словашката литература –четвърта част –гл.ас.д-р С. Димитрова – четвърти курс - словашка филология

156к.

22.06.2017

11.00 ч.

История на сръбската и хърватскатта литература – втора част – гл.ас.д-р Е.Дараданова, гл.ас.д-р В. Седефчева – трети курс

156 к.

30.06.2017

10.00 ч.

История на сръбската и хърватската литература четвърта част – доц. д-р Ина Христова, гл. ас. д-р Елена Дараданова – четвърти курс СФ

156 к.

21.06.2017

10.00 ч.

Южнославянските литератури в балканския културен кръг –доц. д-р И. Христова, гл. ас. д-р Е.Дараданова – специалност Балканистика пети курс

156 к.

27.06.2017

10.00 ч.

Славянски литератури трети курс БФ -трета и пета група - доц. д-р А. Бурова

156 к.

28.06.2017

10.00 ч.

Славянски литератури БФ трети курс – първа и втора група – доц. Д-р А. Бурова

156 к.

26.06.2017

10.00 ч.

Славянски литератури – трети курс БФ – доц. Д-р А. Бурова – четвърта и шеста група

Зала над паричен салон

28.06.2017

10.00 ч.

История на украинската литратура част втора – трети курс УФ – доц. д-р Л. Терзийска и гл.ас.д-р В. Колев

Зала над паричен салон

5.07.2017

10.00 ч.

История на украинската литература – четвърта част – четвърти курс УФ – доц. д-р Л. Терзийска , гл. ас. д-р В. Колев

 

 

Катедра по методика

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

148

19.06.2017 г.

10 – 13 ч.

Изпит по методика на обучението по литература /за БФ/

247А

7.07.2017 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по руски език

126А

12.06.2017 г.

11 ч.

Изпит по методика на обучението по български език /за СлФ/

126А

12.06.2017 г.

15 ч.

Изпит по методика на обучението по литература /за СлФ/

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

ИЗПИТ

10.06.2017 г.

9.30 ч.

151

БАЛКАНИСТИКА III курс

новогръцки език - Надя Генова

14.06.2017

9.30 ч.

134

БАЛКАНИСТИКААнтична история

Гл.ас. д-р Лили Грозданова

16.06.2017

10 ч.

134

БАЛКАНИСТИКАИстория на Византия

Доц. дин Румен Бояджиев

16.06.2017

10 ч.

151а

БАЛКАНИСТИКААреална лингвистика – доц. д-р Дарина Младенова

19.06.2017

10 ч.

151а

СФ /словашка гр./ - УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ –

доц. д-р Дарина Младенова

23.06.2017

11 ч.

134

БАЛКАНИСТИКА ПБЕ

гл.ас. д-р Албена Мирчева

26.06.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – III гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

27.06.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – V гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

28.06.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

29.06.2017

10 ч.

151a

СФ /чешка гр./ - УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – доц. д-р Дарина Младенова

30.06.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – IV гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

03.07.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

10.07.2017

10 ч.

134

Балканистика - Сравнително балканско литературознание - Проф. дфн Румяна Станчева

 

Катедра по теория на литературата

 

Дата

Час

Дисциплина

Специалност

Преподавател

Каб.

19., 20. 06. 2017

9 - 14

Теория на литературата

Книгоиздаване

доц. д-р Ирен Александрова

155

13.06.2017

10 ч.

Антична и средновековна литература

Българска филология

Гл.ас. К. Спасова

152

13.06.2017

9 ч.

Задочно обучение

доц. К. Михайлов

157

16.06.2017

10-14

„Книгата и филмът е западния литературен канон”

МП Литература, кино и визуална култура

доц. Д-р О. Ковачев

155

20.06.2017

9 ч.

Западноевропейска литература

Португалска филология

доц. д-р Калин Михайлов

152

20.06.2017

10 ч.

Антична и средновековна литература

Българска филология

Гл.ас. К. Спасова

157

26.06.2017

9 ч.

Теория на литературата

Славянска ф-я (словашка, сърбохърв.)

Доц. Д. Тенев

155

26.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Класическа ф-я

Проф. А. Личева

157

27.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Скандинавистика

Проф. А. Личева

155

28.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Немска ф-я

Проф. А. Личева

155

29.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Немска ф-я

Проф. А. Личева

155

29.06.2017

10 ч.

Италианска литература: от Хуманизма до Барока

Италианска ф-я

проф. М. Николчина

152

30.06.2017

10 ч.

Италианска литература: от Аркадия до Романтизма

Италианска ф-я

проф. М. Николчина

152

30.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Италианска и френска филология

проф. д-р Амелия Личева

155

03.07.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Скандинавистика

Проф. А. Личева

155

04.07.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Новогръцка

ф-я

Проф. А. Личева

155

07.07.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Испанска ф-я

Проф. А. Личева

155

08.07.2017

9 ч.

Теория на литературата

Славянска ф-я (полска, чешка)

Доц. Д. Тенев

155

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

12.06.2017

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, I курс, РФ

ас. д-р Елена Раденкова

124

13.06.2017

09.00 ч.

Практически руски език, I курс, РФ (устен)

ас. д-р Елена Раденкова

124

09.06.2017

14.00 – 18.00 ч.

Практически руски език, II курс, РФ

ас. д-р Ирина Манова

ас. Любомир Жилев

137

12.06.2017

10.00 ч.

Практически руски език, IIкурс, РФ (устен)

ас. д-р Ирина Манова

ас. Любомир Жилев

136

12.06.2017

10.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, IIIкурс, РФ

проф. д-р Алла Градинарова;

доц. д-р Татяна Алексиева;

ас. Светлана Василева

127

09.06.2017

10.00 ч.

Стилистика, IVкурс, РФ

ас. д-р Николина Нечаева

134 А

26.06.2017

10.00 ч.

Странознание, I курс, РФ

проф. д-р Ростислав Станков

128

20.01.2017

09.00 ч.

Съвременен руски език. Фонетика. I курс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

124

23.06.2017

09.00 ч.

Съвременен руски език, III част. Морфология, IIкурс, РФ

доц. д-р Красимира Петрова

128

13.06.2017

14.00 ч.

Устен превод, IIIкурс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

128

29.06.2017

12.00 ч.

Теория на превода, II курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

134 А

29.06.2017

10.00 ч.

Историческа граматика на руския език, III курс, РФ

проф. д-р Ростислав Станкова;

доц. д-р Събка Богданова

128

19.06.2017

09 ч.

Прагматика, III курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

128

29.06.2017

09 ч.

Превод на медийни текстове, III курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

125

12.06.2017

10.00 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А.1.2. Преподавател – гл. ас.

д-р Марианна Конова

125

21.06.2017

10.30 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А.1.2. Преподавател-Силвия Ганчева

124

19.06.2017

20.06.2017

10.00 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А.2.2. Преподавател – доц. д-р Красимира Петрова

125

21.06.2017

10.30 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво B.2.2. Преподавател –- Силвия Ганчева

125

13.06.2017

11.00 ч.

Руски език като втори чужд, „Туризъм”, ГГФ, преподавател – гл.ас. д-р Марианна Конова

 

 

Катедра по руска литература

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

130

16.06.2017

09.00 ч.

Стара руска литература, I курс, РФ

доц. д-р Илиана Чекова

130

20.06.2017

14.00 ч.

Руска литература на XX век, III курс, РФ

проф. д-р Ренета Божанкова

130

20.06.2017

14.00 ч.

Съвременна руска литература и култура, IV курс, РФ

проф. д-р Ренета Божанкова

130

28.06.2017

06.07.2017

14.00 ч.

09.00 ч.

Руска класическа литература, Славянски филологии

проф. д-р Ангелина Вачева;

ас. Пролет Паунова - Димитрова

129

04.07.2017

10.00 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ, 3 и 4 гр.

гл. ас. д-р Румяна Парашкевова;

гл. ас. д-р Галина Петкова

129

05.07.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ, 1, 2, 6 гр.

гл. ас. д-р Румяна Парашкевова;

гл. ас. д-р Галина Петкова

129

06.07.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ

129

07.07.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ, 5 гр.

гл. ас. д-р Румяна Парашкевова;

гл. ас. д-р Галина Петкова

130

22.06.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, БФ, задочно обучение

гл. ас. д-р Галина Петкова

 

 

Български език като чужд

 

ЗАЛА

      

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

от.......до.......

 

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

119

 

12.06.2017 г.

 

 

от 12:00 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева – първи курс МО и Право

 

201

 

12.06.2017 г.

 

от 11:00 ч.

 

гл. ас. д-р Весела Шушлина – ФНПП първи курс

119

12.06.2017 г.

от 09:00 ч.

гл. ас. д-р Венера Байчева- изпит на студенти по

програма Еразъм- А1 и А2

 

119

14.06.2017 г.

от 13:00 ч.

ас. д-р Станка Панова –английска филология- първи курс

 

201

 

15.06.2017 г.

 

от 11:00 ч.

 

гл. ас. д-р Весела Шушлина –     ФНПП втори курс

 

119

 

15.06.2017 г.

 

от 12:00 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева – трети курс МО и Право

 

77кабинет

ФЖМК

 

16.06.2017 г.

от 09:00 ч.

ас. д-р Елена Руневска-ФЖМК, първи курс

 

201

 

16.06.2017 г.

 

от 11:00 ч.

гл. ас. д-р Весела Шушлина – Морфология- трети курс ФЖМК

119

19.06.2017 г.

от 09:00 ч.

гл. асл д-р Венера Байчева-

МФ- всички специалности

119

21.06.2017 г.

от 13:00 ч.

ас. д-р Станка Панова- ФНПП-втори курс

119

23.06.2017 г.

от 13:00 ч.

ас. д-р Станка Панова-МФ, втори курс

77 кабинет

ФЖМК

26.06.2017 г.

от 09:00 ч.

ас. д-р Елена Руневска- ФЖМК, втори курс

119

28.06.2017г.

от 13:00ч.

ас. д-р Станка Панова-ФСлФ и ФКНФ, втори курс

119

30.06.2017г.

от 13:00ч.

ас. д-р Станка Панова- ФСлФ и ФКНФ, първи курс

28 кабинет

(Ректорат)

 

01.06.2017г.

 

от 15:00ч.  

 

гл.ас. д-р Радослав Спасов - Българска цивилизация

 

БФ II курс, редовно обучение 
Педагогика - доц. д-р Р. Василева, 15.06.2017 г., 9 ч., 136 ауд.

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити

/лятна сесия на учебната 2014/2015 г./

 

exam time

 

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове от….до

изпит

143

22 юни-5 гр.

23 юни-2 и 3 гр.

24 юни-4 гр.

1 юли- 6 гр.

3 юли-1 гр.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ – 1 курс

147

23 юни - писмен

10.00 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

139

23 юни - 5 гр.

24 юни- 6 гр.

25 юни- 4 гр.

26 юни-2 и 3 гр.

27 юни-1 гр.

9.30 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

147

22 юни-1 и 2 гр.

24 юни-3 и 4 гр.

25 юни-5 и 6 гр.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 курс

139 и 140

17 юни-1 и 2 гр.

18 юни-3 и 4 гр.

19 юни-5 и6 гр.

10.00 ч.

Стилистика

БФ - 4 курс

147

29 юни

10.00 ч.

СБЕ-2 част /морфология и синтаксис/

СФ – 3 курс

 

Катедра по българска литература

 

зала

дата

часове от….до

изпит

Каб. 146

1.07.

9 ч.

Проф. Б. Кунчев

Нова бълг. лит-ра

Руска филология

Зала 148

17.06.

Писмен и курсови работи – 8-12 ч.

Доц. К. Станева

Каб. 141

18.06. и 19.06

Устен – 9 ч.

Възрожденска лит.

Зала 160

Каб. 141

30.06.

30.06.

Писмен–9-13 ч.

Устен, 13.30 ч.

Българска филология

Славянска филология

Каб. 146

22.06.

10 ч.

Доц. Иван Иванов

Съвременна бълг. лит.

Българска филология

Зала 148

2.07.

Писмен – 9-13 ч.

Проф. М. Кирова

Каб. 145

9.07 и 10.07.

Устен – 9 ч.

Бълг. лит. след Осв.

Каб. 145

4.07 – извънреден ликвидационен устен изпит

9 ч.

Българска филология

Зала 134

3.07.

Писмен – 9 ч.

Проф. Н. Чернокожев

Каб. 145

Устен – 13.30

Възр. литература

Балканистика

Каб. 146

16.06, 17.06. и 18.06

9 ч.

Доц. Н. Папучиев

Култ. антропология

Българска филология

Каб. 160Б

15.06

9. ч.

Фолклор

Славянска филология

 

Катедра по Кирилометодиевистика

 

зала

дата

часове от….до

изпит

144 и 176 Б каб.

15.06.2015-1 гр.; 27.06-2 гр.

23.06-6 гр.

10.07-3 гр.

09.07-4 гр. и 5 гр.

Старобългарска литература

136 ауд.

22.06.2015

9-14 ч.  

Старобългарски език

(Руска филология)

проф.дфн Т.Славова

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО....

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

(учебна дисциплина)

129

18.06.2015 г.

19.06.2015 г.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч

РФ Стара руска литература

130

02.07.2015 г.

от 900 до 1300 ч.

РФ Съвременна руска литература и култура

129

130

03.07.2015 г. VІ гр.

07.07.2015 г. V гр.

09.07.2015 г. І, ІV гр.

10.07.2015 г.ІІ, ІІІ гр.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

БФ Руска класическа литература

130

02.07.2015 г.

 

10.07.2015 г.

 

19.06.2015 г.

 

02.07.2015 г.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

БИН, СлФ Руска класическа литература

СлФ Руска класическа литература

СлФ Руска класическа литература

СлФ Руска класическа литература

 

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

136 ауд.

15.06

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език I курс, 2 част, (писмен), РФ

127 каб.

16.06

10.00 ч.

Практически руски език, I курс, , 2 част, (устен), РФ

124 ауд.

16.06

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, II курс, 4 ч., (писмен), РФ

126 каб.

17.06

10.00 ч.

Практически руски език, II курс, 4 ч., (устен), РФ

124 ауд.

15.06

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, III курс, 6 ч., (писмен), РФ

126 каб.

16.06

10.00 ч.

Практически руски език, III курс, 6 ч., (устен), РФ

125 ауд.

24.06

10.00 ч.

Съвременен руски език. Морфология. II курс, РФ

128 каб.

07.07

10.00 ч.

Теория на превода, II курс, РФ

128 каб.

16.06

10.00 ч.

Устен превод, III курс, РФ

128 каб.

30.06

10.00 ч.

Съвремен руски език. Прагматика, III курс, РФ

128 каб.

29.06

10.00 ч.

Съвременен руски език. Фонетика. I курс, РФ

134 А каб.

03.07

10.07

10.00 ч.

Странознание, I курс, РФ

134 А каб.

17.06

10.00 ч.

Историческа граматика на руския език, III курс, РФ

128 каб.

23.06

10.00 ч.

Превод на медийни текстове, III курс, РФ

124 ауд.

08.06

10.00 ч.

Стилистика, IV курс, РФ

135 ауд.

04.06

10.30 ч.

Превод на текстове от сферата на туризма, IVкурс, РФ

134 А каб.

09.07

10.00 ч.

Руски език, Iкурс, ГГФ

125 ауд.

09.06

10.30 ч.

Руски език, II курс, ГГФ

124 ауд.

16.06

14.00 ч.

Руски език ниво А.1.1, ФКНФ

125 ауд.

17.06

10.00 ч.

Руски език – ниво А.2.2, ФКНФ

127 каб.

11.06

10.00 ч.

Руски език – ниво B2, ФКНФ

 

Катедра по Теория на литературата

 

 ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ.....ДО...

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА/

155

22.06.15 – СФ

30.04.15 – СФ

03.07.15 – СФ

10 ч.

Теория на литературата

(доц. Дарин Тенев)

152

20.06.15 – БФ

06.07.15 - БФ

07.07.15 - БФ

08.07.15 - БФ

09.07.15 - БФ

10.07.15 - БФ

10 ч.

Антична и средновековна литература (проф. Миглена Николчина)

152

157

05.06.15 – СФ(полонисти и словакисти)

10.07.15 – СФ (бохемисти)

15.07. 15 – СФ (сърбохърватисти и украинисти)

9 ч.

Антична и западноевропейска литература

157

25.08.2014 г. – Теория на литературата

9 ч.

Доц. д-р Р. Димчева

155

07.09.2014 г. – Увод в литературната теория

9 ч.

Доц. д-р Дарин Тенев

 

 

Катедра по славянски литератури

 

 

Зала

 

Дата

 

Часове

От.. до..

 

Изпит /учебна дисциплина/

156 каб.

19.06

11.00 ч.

История на чешката литература, IV част, 4- ти курс, профил Бохемистика

156 каб.

26.06

11.00 ч.

История на словашката литература, II част, 3-ти курс, профил Словакистика

156 каб.

10.06

10.00 ч.

Литературоведски магистърски семинар, Славянска филология

149 каб.

16.06

11.00ч.

История на полската литература II част, 3-ти курс

Полонистика

149 каб.

16.06

11.00ч.

История на полската литература IV част, 4-ти курс

Полонистика

156 каб.

18.06

10.00 ч.

История на чешката литература IIчаст, 3-ти курс

Бохемистика

156 каб.

29.06

30.06

10.00 ч.

Славянски литератури Специалност Българска филология (1-ва, 3-та, 4-та, 6-та група на 29.06 /2-ра и 5-та група на 30.06)

156 каб.

10.07

10.00 ч.

История на сръбската и хърватската литература II част, 3-ти курс

156 каб.

9.07

10.00ч.

История на сръбската и хърватската литература IV част, 4-ти курс

156 ауд.

23.06

10.00ч

История на украинската литература, IV част, 4-ти курс

159 ауд.

24.06

10.00ч.

История на украинската литература, II част, 3-ти курс

156 каб.

22.06

10.00ч.

Южнославянски литератури, Специалност Балканистика

156 каб.

24.06

06.07

10.00ч.

Славянски литератури, Специалност Славянски филологии, 2-ри курс

 

 

Катедра по славянско езикознание

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

109 к.

18. 06. 2015

10.00ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – доц. д-р Д. Савова   и гл. ас. д-р   М. Стефанов

109 к.

19.06.2015 .

9.00ч. – писмен

14.00 - устен

Практически сръбски и хърватски език – втори курс гл. ас. д-р Р. Стефчеваи гл. ас. д-р М. Стефанов

159 к.

18. 06.2015

19. 06. 2015

9. 00 ч - писмен

10. 00 ч. -устен

Практически сръбски и хърватски език – трети курс гл. ас. Т. Дункова и лектори   Б. Васич и   И. Факац

159 к.

23. 06.2015

 

9. 00 ч. писмен

14. 00 ч. устен

Практически сръбски и хърватски език – четвърти курс гл.ас. Т. Дункова и лектори Б. Васич и И. Факац

149 к

15.06.2015

6. 07. 2015

10.00 ч. -писмен

10. 00ч. -устен

Практически полски език –първи курс –хон. пр. Л. Шверчек и лектор Ж. Павлович

149 к.

18.06.2015

19.06.2015

10.00ч - писмен

10.00ч. - устен

Практически полски език – втори курс –гл. ас. д-р М. Виларова и лектор Ж. Павлович

149

24.06.2015

10. 00 ч.

Практически полски език –трети курс , четвърти курс - лектор Ж. Павлович и Д. Фатер

160 Б

12.06. 2015.

9.00 ч. –писмен

14.00 ч. устен

Практически чешки език – първи курс – гл. ас. д-р С. Стойчев и лектор Е. Коваржова

160Б

 

18. 06. 2015

19. 06. 2015

9.00 ч.- писмен

9.00 ч - устен

Практически чешки език – втори курс – доц..д-р Ц. Аврамова, гл. ас. д-р Й. Трифонова   и лектор Е. Коваржова

160 Б

9.07.2015

 

9.00 - писмен

14.00 -   устен

Практически чешки език –четвърти курс – гл. ас. д-р Й. Трифонова

1 бл. /до хотел Плиска / 429 каб.

18.06 2015

10.00 . - писмен

14. 00. - устен

Практически украински – първи курс – лектор О. Сорока, ас. д-р В. Колев

 

1 бл. –/ до хотел Плиска/ 429 каб.

15. 06. 2015

 

9.00 ч- писмен.

14.00ч. - устен

Практически украински – втори курс – лектор О. Сорока и хон. пр. В. Драгулева

1 бл.  

Каб.

17.06.2015

9. 00 ч - писмен

14. 00.ч - устен

Практически украински – трети курс – ас. д-р В. Колев, лектор О. Сорока, хон. пр. В. Драгулева

1 бл.  

Каб. 429

9.07.2015

9. 00 ч - писмен

14. 00.ч - устен

Практически украински – четвърти курс – . д-р П. Марти нова, лектор О. Сорока, хон. пр. В. Драгулева

17бл. Ст. град – словакисти-чен кабинет

21.06.2015 г

8.00 ч.

Практически словашки език първи курс - ас. Д. Иванова, лектор В. Гечова

 

17бл. Ст. град словакисти-чен кабинет

20.06.2015 г

9. 00 ч.

Практически словашки език – трети курс - ас. Д. Иванова и лектор В. Гечова

 

1 блок  

439 каб.

10. 07 2015

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украинска морфология втори курс –   д-р С. Узунов

149 к.

24. 06. 2015

14. 00 ч.

Съвременен славянски език – полска морфология втори курс – проф. дфн И. Гугуланова

109 к.

24.06. 2015

10. 00 ч.

Съвременен славянски език сръбска и хърватска морфол. доц. д-р Д. Савова - втори курс

160 Б

12. 06. 2015

15. 00 ч

Съвременен славянски език чешка морфол. – втори курс гл. ас. д-р С. Стойчев

1 блок  

439 каб.

10. 07 2015

12. 00 ч.

Съвременен славянски език – украински синтаксис трети курс –   д-р С. Узунов

149   а каб.

15. 06. 2015

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – полски синтаксис – трети курс гл.   ас. д-р Ж. Станчева.

109 к.

26. 06. 2015

9. 00 ч.

Съвременен славянски език –сръбски и хърватски синтаксис – трети курс – гл. ас. д-р Р. Стефчева и ас. д-р М. Стефанов

154 к.

1. 07. 2015

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици втори курс пета група българисти   и студенти четвърти курс слависти доц. д-р В. Гешев

154 к.

2. 07. 2015

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици –втори курс четвърта група българисти   и студенти четвърти курс слависти - доц. д-р В. Гешев

154 к.

3. 07. 2015

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици –втори курс трета група българисти -   доц. д-р В. Гешев

154 к.

4. 07. 2015

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти –първа група - доц. д-р В. Гешев

154 к.

5. 07. 2015

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти –   втора група доц. д-р В. Гешев

154 к.

8. 07. 2015

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти – шеста група -доц. д-р В. Гешев

149 .

10. 07. 2015

10. 00 ч.

Прагматика на полския език – гл. ас. д-р М. Виларова

109 к.

12. 06.2015

16. 00 ч.

Прагматика на сръбски и хърватски език – пети курс гл.ас. д-р Р. Стефчева

 

 

Катедра по методика

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

148

19.06.2015 г.

10 – 13 ч.

Изпит по методика на обучението по литература /за БФ/

147А

18.06.2015 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по руски език

247А

1.06.2015 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по български език /за СлФ/

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

134 аудитория                                    

Гл. ас. д-р Албена Мирчева

 

16.06.2015 г. – Палеобалкански езици – Балканистика, 4 курс, 11 ч. 134 ауд.

26.06.2015 г. - Увод в общото езикознание – БФ 6 група, 10.30 ч. 134 ауд.

29.06.2015 г. - Увод в общото езикознание – БФ 1 група, 10.30 ч. 134 ауд.

30.06.2015 г. - Увод в общото езикознание – БФ 3 група, 10.30 ч. 134 ауд.

01.07.2015 г. - Увод в общото езикознание – БФ 5 група, 10.30 ч. 134 ауд.

02.07.2015 г. - Увод в общото езикознание – БФ 2 група, 10.30 ч. 134 ауд.

03.07.2015 г. - Увод в общото езикознание – БФ 4 група, 10.30 ч. 134 ауд.

Доц. дин Румен Бояджиев

22.06.2015 г. – Балканска история – Балканистика, 10 ч., 134 ауд.

Проф. дфн Румяна Станчева

27.06.2015 г. – Сравнително балканско литературознание – Балканистика, 4 курс, 10 ч., 134 ауд.

 

151 кабинет

 

Доц. д-р Биляна Михайлова

03.07.2015 г. – Индоевропейско езикознание – Балканистика, 10 ч., 151 каб.

 

Гл. ас. д-р Фотини Христакуди

15.06.2015 г. – новогръцки език - Балканистика III курс, 9 ч., 151 каб.


Гл.ас. д-р Мая Александрова

20.06.2015 г. - Социолингвистика – Балканистика, 10 ч., 151 каб.

29.05.2015 г. – Балканско езикознание - Балканистика, 10 ч., 151 каб.

 

151А кабинет

 

Проф. д-р Василка Алексова

19 юни -   Стара румънска литература – Балканистика, 10 ч., 151-А каб.

 

Гл.ас. д-р Дарина Младенова

22 . 06. - Увод в общото езикознание - Славянска филология І курс (полска група) - каб. 151а - от 9 часа

23. 06. - Ареална лингвистика - Балканистика ІІ курс - каб. 151а - 13 часа

26. 06- Увод в общото езикознание - Славянска филология І курс (чешка група) - каб. 151а - от 9 часа

07. 07. - Увод в общото езикознание - Славянска филология І курс (словашка и украинска група) - каб. 151а - от 9 часа

10. 07. - Увод в общото езикознание - Славянска филология І курс (сръбска и хърватска група) - каб. 151а - от 9 часа

Василка Алексова /Снежана Колева

 

09.07. 2015 г. - Румънски език – Балканистика - всички курсове, 10 ч. , 151 ауд.

 

 

Български език като чужд

 

ЗАЛА

      

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

от.......до.......

 

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

 

119

 

03.06.2015г.

 

от 13:00 ч.

ас. Станка Панова

 

 

210 А

 

04.06.2015г.

 

 

от 10:30 ч.

II курс Психология

ас. Ани Грозева

 

 

119

 

05.06.2015г.

 

 

от 13:00 ч.

ас. Станка Панова

 

 

Философски факултет

 

05.06.2015г.

 

 

от 11:00 ч.

 

Начално обучение

ас. Ани Грозева

 

 

119

 

08.06.2015г.

 

от 12:00 ч.

Магистри

проф. д-р Елена Хаджиева

 

119

 

08.06.2015г.

 

от 09:00 ч.

 

Конкурсен изпит за главен асистент

 

 

119

 

10.06.2015г.

 

от 13:00 ч.

 

ас. Станка Панова

 

 

210А

 

10.06.2015г.

 

13:00 ч.

 

I курс (сборна група)

Снежана Михайлова

 

 

119

 

11.06.2015г.

 

от 11:00 ч.

Морфология – референт-преводачи

проф. д-р Елена Хаджиева

 

119

 

12.06.2015г.

 

от 13:00 ч.

 

ас. Станка Панова

 

119

15.06.2015 г.

от 11:00 ч.

МО и Право I курс

проф. д-р Елена Хаджиева

и Виржиния Градева

119

16.06.2015 г.

от 09:00 ч.

Еразъм студенти

д-р Венера Байчева

210А

17.06.2015 г.

от 09:30 ч.

Еразъм студенти

ас. Ани Грозева

Медицински факултет

22.06.2015 г.

от 09:30 ч.

II курс

ас. Ани Грозева

201

25.06.2015 г.

от 09:00 ч.

Начално обучение

гл. ас. д-р Весела Шушлина

и Снежана Михайлова

21А

01.07.2015 г.

от 16:00 ч.

II курс (първа сборна група)

Лили Божилова

21А

02.07.2015 г.

от 16:00 ч.

II курс (втора сборна група)

Лили Божилова

ФНПП

12.06.2015 г.

от 10:00 ч.

I курс

гл. ас. д-р Весела Шушлина

ФНПП

16.06.2015 г.

от 10:00 ч.

II курс

гл. ас. д-р Весела Шушлина

 

 Педагогика за БФ(р) и СФ - 29. и 30.06., 11,00 ч., 148 ауд.

 

ГРАФИК

за провеждане на изпитите от СЕПТЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ

2016 г.

редовно обучение

 

stu

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове от….до

изпит

143

01.09. 2016 г.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ, доц. В. Жобов

137

139

01.09.2016 г.

02.09.2016 г.

10.00 ч.- писмен и устен

10.00 ч.- устен

СБЕ Морфология

БФ, доц. П. Осенова, доц. К. Алексова, доц. М. Джонова

147

29 и 30.08.2016

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ-ликвидац. сесия, проф. Р. Влахова

147

29 и 30.08.2016

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 к., проф. Р. Влахова

139А

09.09.2016 г.

09.00 ч.

СБЕ –1-ва част – Фонетика и лексикология - доц. Н. Михайлова-Сталянова

Славянска филология

139

01.09.2016 г.

13.00 ч.

СБЕ – Руска филология, доц. К. Алексова

143

01.09.2016 г.

10.00 ч.

Бълг. диалектология

БФ, доц. В. Жобов

139

139А

24.08.2016 г.

09.09.2016 г.

10.00 ч.

.

10.00 ч.

Филологически практикум – БФ

гл. ас. Ст. Фетваджиева

Филологически практикум – БФ

гл. ас. Вл. Миланов

143

08.09.2016 г.

10.00 ч.

ИБКЕ – БФ, проф. Г. Дачева

142

09.09.2016 г.

10.00 ч.

Лексикология

БФ, проф. А. Ангелов

147

30.08.2016 г.

10.00 ч.

СБЕ – 2-ра част – Морфология и синтаксис, проф. Р. Влахова

Славянска филология

139

10.09.2016 г.

10.00 ч.

СБЕ Балканистика, проф. Й. Тишева

140

09.09.2016 г.

11.00 ч.

Стилистика БФ, доц. А. Замбова

 

 

  Катедра по българска литература

 

   Проф. Милена Кирова – писмен – 23.08, устен – 25.08.

Проф. Божидар Кунчев – 8.09., 9 ч., 146 каб.

Проф. Валери Стефанов – 26.08., 10 ч., 145 каб.

Проф. Николай Чернокожев – 26.08., 10 ч., 137 ауд.

Проф. Иван Иванов – 29.08., 9.30 ч., 146 каб.

   Доц. Катя Станева - писмен – 5.09., 9 ч., 137 ауд.

                                  устен – 7.09., 9.30 ч., 141 каб.

   Доц. Паулина Стойчева – 30.08., 11 ч., 141 каб.

   Доц. Николай Папучиев – 1.09., 9 ч., 146 каб.

 

 

Катедра по теория на литературата

 

зала

дата

часове

изпит

155

08.09.2016 - Английска филология

Балканистика

   Славянска филология

9 ч.

доц. д-р Дарин Тенев

155

157

24.08.2016

29.08.2016

9 ч.

Проф. д-р Амелия Личева

155

05.06.2016 - Българска филология

- Книгоиздаване

- Магистри-нефилолози

9 ч.

Доц. д-р Ирен Александрова

157

 

155

29.08.2016 – БФ, Немска филология

31.08.2016 – БФ, Немска филология

10 ч.

Доц. д-р Огнян Ковачев

152

29.08.2016 г. – Испанска филология

30.08.2016 г. – Българска филология (задочно обучение)

9.30 ч.

Доц. д-р К. Михайлов

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

Аудитория

дата

часове от….до

изпит

134 ауд.

30.08.2016 г.

10 ч.

Проф. дфн Р.Станчева

Сравнително балканско литературознание;

Румънска литература / II част/ –                           Балканистика

134 ауд.

134 ауд.

07.09.2016 г.

08.09.2016 г.

10 ч.

10 ч.

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

Увод в общото езикознание - НФ, Скандинавистика, Унгарска, Новогръцка, Класическа;

Увод в общото езикознание - ЦИЕК

151 каб.

02.09. 2016 г.

10 ч.

Проф. д-р В.Алексова

Румънски език;

Румънска литература / I част/– Балканистика

151 каб.

01.09.2016 г.

10 ч.

Доц. д-р Р. Бейлери

албански език и албанска литература – Балканистика

Д-р Антон Панчев - Албански език - Балканистика

134 ауд.

26.08.2016 г.

10 ч.

Доц. д-р Биляна Михайлова

Увод в общото и романското езикознание - Романска филология;

Увод в общото езикознание - Балканистика;

Палеобалкански езициБалканистика;

Индоевропейско езикознание – Балканистика

134 ауд.

02 .09.2016 г.

9. 30 ч.

Гл.ас.д-р Фотини Христакуди

новогръцки език и новогръцка литератураБалканистика

151 каб.

26.08.2016 г.

9.30 ч.

Гл.ас. д-р Мая Александрова

Увод в общото езикознание - БФ; БФ – задочно обучние;

Балканско езикознаниеБалканистика;

Социолингвистика Балканистика;

151а каб.

30.08.2016 г.

9.30 ч.

Гл.ас. д-р Дарина Младенова -

Увод в общото езикознание - РФ, СлФ;

Ареална лингвистика – Балканистика

134 ауд.

01.09.2016 г.

10 ч.

Снежана Костова

Румънски език – I иIII курс, Балканистика

 

 

Катедра по Кирилометодиевистика

 

Зала

Дата

Часове

Изпит

/Учебна дисциплина/

176Б

05.09.2016

10.00-13.00

Старогръцки език

А. Димитрова

176Б

07.09.2016

10.30-13.30

Старобългарска литература, СФ, Балканистика

Д. Атанасова

144

29.08.2016

09.00-12.30

История на българския език

А. Тотоманова

144

07.09.2016

9.00 ч.

Старобългарски език -

Т. Славова

144

01.09.2016

17.00 ч.

СИД  „Език и облекло:
традиции и модерност”

144

02.09.2016

9.30

Старобългарска л-ра -

В. Велинова

 

 

   Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

30.08

09.00 ч.

Практически руски език, I част, 1 курс, РФ

124

31.08

09.00 ч.

Практически руски език, II част, 1 курс, РФ

124

01.09

14.00

Практически руски език, 3 част, II курс, РФ

124

02.09

10.00

Практически руски език, 4 част, II курс, РФ

128

01.09

09.30

Практически руски език, 5 част, III курс, РФ

125

02.09

10.00 ч.

Практически руски език, 6 част, III курс, РФ

124

26.08

10.00 ч.

Практически руски език, 7 част, IV курс, РФ

124

27.08

10.00 ч.

Практически руски език, 8 част, IV курс, РФ

128

01.09

09.30 ч.

СРЕ. Фонетика, I курс, РФ

134 А

08.09

10.00 ч.

Странознание, I курс, РФ

125

09.09.2016

10.00 ч.

СРЕ. Лексикология. II курс, РФ

128

07.09

09.00 ч.

Теория на превода, IIкурс, РФ

128

01.09

13.30 ч.

СРЕ. Морфология, IIкурс, РФ

128

01.09

09.30 ч.

Устен превод, 2 част, III курс, РФ

128

07.09

10.00 ч.

Прагматика, III курс, РФ

128

07.09

11.00 ч.

Превод на медийни текстове, III курс, РФ

125

02.09

13.00 ч.

Превод на делови документи, III курс, РФ

134 А

08.09

10.00 ч.

Историческа граматика на руския език, III курс, РФ

128

29.08

09.00 ч.

СРЕ. Синтаксис. III курс, РФ

125

09.09.2016

11.00 ч.

Превод на специализиран текст, IVкурс, РФ

134 А

25.08

10.00 ч.

История на руския книжовен език, IV курс, РФ

134 А

25.08

10.00 ч.

Превод в сферата на туризма, IV курс, РФ

126

31.08.

09.00 ч.

Стилистика, IV курс, РФ

125

30.08

18.00 ч.

Устен превод, 3 част, IV курс, РФ

134 А

08.09

10.00 ч.

Руски език, специалност „Етнология”

125

07.09

10.00 ч.

Руски език, I курс, БФ

125

07.09

10.00 ч.

Руски език, Баканистика

124

30.08

или

31.08

09.00 ч.

Втора специалност, 1-ва година на обучение, преподавател ас. Любомир Жилев

124 A

02.09

10.00 ч.

Руски език, ниво А1.1. и А.1.2, сборна група ФКНФ преподавател гл.ас. д-р Владимир Манчев

125

01.09

10.00 – 11.30

Руски като втори чужд, ниво А1 + B1, ФКНФ, преподавател гл. ас. д-р Кр. Петрова

125

30.08

10.00 ч.

Руски като втори чужд, ниво А2.1. сборна група ФКНФ

125

31.08

10.00 ч.

Руски като втори чужд, ниво А2.2. сборна група ФКНФ

126

01.09

14.00 ч.

Междукултурен превод, магистри

«Език. Култура.Превод.»

 

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО....

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

(учебна дисциплина)

130

08.09.2016 г.

от 900 до 1300 ч.

РФ, Руски фолклор и етнология
       Стара руска литература

137

25.08.2016 г.

от 900 до 1400 ч.

РФ (писмен), Руска литература на ХIХ век

Забележка: всички студенти, които имат задължения по курсовите си работи, да представят своите текстове, оформени според изискванията, до 20.08.2016 г.

130

30.08.2016 г.

от 900 до 1300 ч.

РФ, Руска литература на ХVIII век

Забележка: всички студенти, които имат задължения по курсовите си работи, да представят своите текстове, оформени според изискванията, до 20.08.2016 г.

130

29.08.2016 г.

14.00 ч.

РФ - Руска литература на ХХ век; Съвременна руска литература

130/129

07,08.09.2016

от 930 ч.

 СлФ – Руска класическа литература

130/129

07,08.09.2016

от 930 ч.

от 930 ч.

БФ Руска класическа литература

БФ - ЗО Руска литература на ХIХ век

130/129

30.08.2016 г.

от 1000 до 1400 ч

СлФ - Руска литература на ХХ век

130/129

30.08.2016 г.

от 1000до 1400 ч

БФ - РО, ЗО Руска литература на ХХ век

 

 

Катедра по славянско езикознание

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

154 к.

22.08.2016

10.00 ч.

Проблеми на славянската езикова   контактология – пети курс, проф. дфн Н. Иванова и доц. д-р В. Панайотов

История на сръбския и хърватския   книжовен език

Историческа граматика на сръбския и хърватския език

Увод в славянската филология

109 к.

8.09.2016.

10.00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – доц . д-р Д. Савова - първи курс

Съвременен славянски език – фонетика и морфология на сръбския и хърватския – доц. д-р Д. Савова – втори курс

Зала над паричния салон  

02.09.2016

10. 00 ч.

Практически украински език – първи, втори трети и четвърти   курс – доц. д-р А. Стаменова, гл. ас. д-р П. Мартинова, хон. ас. В. Драгулева , ас. д-р В. Колев

                               Зала над паричен салон

Зала над паричен салон

9.09.2016

9.09.2016

10.00ч

10.00 ч.

Съвременен славянски език – фонетика   и фонология- укр. Филология втори курс - гл. ас.д-р П. Мартинова

Словообразуване и лексикология   - трети курс укр. филология-гл. ас. д-р П. Мартинова

Морфология на укр. език – втори курс - укр. филология-

гл. ас.д-р П. Мартинова

Синтаксис и семантика на укр. език- трети курс – гл. ас. д-р П. Мартинова

160-Б

7.09.2016

10.00 ч.

Съвременен чешки език – лексикология и словообразуване, синтаксис и семантика – трети курс – доц. д-р Ц. Аврамова,

Съпоставително славянско словообразуване – пети курс – доц. д-р Ц. Аврамова

Стилистика - пети курс – чешка филология – доц. д-р Ц. Аврамова

159.

1.09.2016 – писмен

2.09.2016 -устен

9.00ч.

10. 00ч

Практически сръбски и хърватски – трети и четвърти курс ас. Т. Дункова и лектор Б. Васич

160Б

08.09. писмен

09.09

устен

9.00ч.

Практически чешки език – от първи до четвърти курс-гл. ас. др С. Стойчев, гл. ас. д-р Е. Македонска, гл. ас. д-р Й. Трифонова, лектор Е. Коваржова

159 к.

02.09.

9.00ч

Практически словашки език за първи, втори и четвърти курс и и теоретичен словашки език за втори , трети курс, всички теоретични словакистични дисциплни - доц. д-р В. Панайотов и ас. Д.Иванова

153/154

15.09.

10.00 ч

Сравнителна граматика на славянските езици – БФ задочно обучение – доц. д-р М. Младенова

Историческа граматика на чешкия език – чеш ка филология доц. д-р М. Младенова

153/154

15.09.

10.00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици - доц. д-р В.Гешев -слависти четвърти курс и втори курс БФ

 

 

Катедра по славянски литератури

 

Южнославянските литератури в балканския културен кръг Балканистика 10. 09. , 10ч., 156 каб.

Предаване на курсови работи02.09 – в 18.00 часа в каб.156

 

СФ

История на хърватската средновековна и ренесансова литература- І част  - 10. 09., 10 ч., 156 каб.

История на сръбската средновековна литература - ІІ част  - 10.09., 10 ч., 156 каб.

Предаване на курсови работи02.09 – в 18.00 часа в каб.156

История на сръбската, хърватската и словенската литература – ІІІ част - 10.09., 10 ч., 156 каб.

История на сръбската и хърватската литература - ІV част  - 10.09. , 10 ч., 156 каб.

Предаване на курсови работи02.09 – в 18.00 часа в каб.156

История на полската литература - проф. д-р Калина Бахнева - 07.09.2016 г. от 10 ч. в 149 каб.

 

д-р Людмила Миндова. Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия, Словения и Босна. 10. 09. , 10ч. 109 каб.

доц. д-р Лидия Терзийска. История на украинската литература, част II и IV, 31.08 9:30ч., 156 каб.

 

доц. д-р Добромир Григоров

История на чешката литература IV част, 23.08 156 каб. от 10:00ч.

История на словашката литература IV част, 23.08 156 каб. от 10:00ч.

 

доц. д-р Ани Бурова

История на славянските литератури – специалност Славянска филология – 7. 09., 10.00 ч., каб. 156

Славянски литератури – специалност Българска филология7.09 и 8. 09., 10.00 ч., 156 каб.

 

гл.ас. д-р Славея Димитрова

История на чешката литература Iи II част - 08.09, 13:00 ч. в 156 каб.

История на словашката литература II и III част - 08.09, 13:00 ч. в 156 каб.

Магистърски литературоведски семинар 08.09, 13:00 ч. в 156 каб.

 

Катедра по методика

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

147А

30.08.2016 г.

10.30 ч.

Изпит по методика на обучението по български език – за БФ ро, зо, СИД – проф. А. Петров

126 А

1.09.2016 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по български език – за

БФ зо, СИД – проф. Т. Ангелова

126 А

2.09.2016 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по български език – за СлФ - проф. Т. Ангелова

126 А

8.09.2016 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за СлФ – проф. В. Атанасов

126 А

9.09.2016 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за СИД - проф. В. Атанасов

247А

25.08.2016 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за БФ ро, зо, магистри - проф. А. Дамянова

 

 

Български език като чужд

 

ЗАЛА

      

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

от.......до.......

 

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

119

09.09.2016 г.

от 13:00 ч.

ас. Станка Панова

(всички специалности)

ФЖМК

25.08.2016 г.

от 10:00 ч.

ас. Елена Руневска

119

08.09.2016 г.

от 11:00 ч.

гл. ас. д-р Весела Шушлина – Морфология, Синтаксис и Теория на превода – референт-преводачи

119

08.09.2016 г.

от 11:00 ч.

гл. ас. д-р Весела Шушлина – ФНПП първи курс

119

08.09.2016 г.

от 11:00 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева – първии трети курс МО и Право

28 кабинет

(Ректорат)

01.09.2016 г.

от 09:00 ч.

гл. ас. д-р Радослав Спасов – Българска цивилизация

 

   Психология - доц. Янкулова, 08.09.2016 г. - 9.00 ч., ФНПП - зала 301, ІІІ етаж

 

  Педагогика - гл.ас. д-р К. Теодосиев - 07.09.2016 г. от 12.30 ч. в 148 ауд. -
  писмен изпит за студентите редовно обучение.