Latest

 

 

Втора селекция за практики по програма Еразъм+ за академичната 2018-2019 г.  

 

 

Информация за предлаганите възможности, условията за кандидатстване, необходимите документи и срокове можете да намерите на следния адрес: 

 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2018/10/18/traineeship_2018_2019_2/

 

 

ВТОРИ КОНКУРС „НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА ПОЕЗИЯ В СОНЕТ, 2019“

ОТ ОБЩИНА КУРОРТ ВЪРШЕЦ

 

 

Конкурсът е анонимен. За участие, авторът трябва до 15-ти юли 2019 г. на електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. да изпрати файл (.doc), съдържащ: един непубликуван сонет от свое име или чрез псевдоним. Приемат се творби в различни вариации на формата сонет, както и опити за модернизиране на формата. Сайт: www.slance.eu

 
Жури на конкурса: поетите Бойко Ламбовски (председател) и Мартен Калеев, и литераторката проф. дфн Румяна Л. Станчева.

Награди: Първа награда – 300 лв. и две Отличия по 50 лв.

Конкурсът е подкрепен от „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“ – съорганизатор, Национален литературен музей, Алманах „Огоста“, Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана и Вестник „Вършец“.

Награждаване от кмета на община Вършец по време на „Празника на курорта, минералната вода и Балкана“, август 2019 г. 

 

 

students8

 

ГРАФИК ЗА  ДЪРЖАВНИ  ИЗПИТИ

 

 

ЛЯТНА СЕСИЯ    2012 г.

 

   16.06.12  - ПИСМЕН ДИ ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (160 каб., 9.00 ч.)

   23.06.12  - ПИСМЕН ДИ ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

   (160 каб., 9.00 ч.)

   02.07.12  - ПИСМЕН ДИ ПО БЕЛ (65 ауд, 9.00 ч.)

03.07.12 - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (не важи за магистърските програми )

(149 каб., 9.00 ч.)

 

      

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ     2012 г. 

 

   03.09.12  - ПИСМЕН ДИ ПО БЕЛ  (изпитът е само за БАКАЛАВРИ)

18.09.12 - ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (само за магистърските програми )        

 

 

 

 

 

 

 

library

 

На 17, 18, 19 и 20 ноември Софийският университет ще бъде домакин на Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, организиран от Факултета по славянски филологии и от Студентския съвет. Събитието се организира на всеки две години, а Първият форум събра повече от 230 участници от 18 държави.

 

На Втория международен филологически форум ще се представят над 220 млади учени, допуснати след предварителен подбор. Участниците във Форума и тази година са от 20 държави: България, Полша, Чехия, Дания, Словения, Гърция, Косово, Албания, Турция, Италия, Сърбия, Русия, Украйна, Беларус, Индия, Китай, Индонезия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словакия.

 

В рамките на Форума ще бъдат проведени встъпителни лекции от проф. д-р Людмил Димитров („Какво значи да бъдеш чуждестранен българист: предизвикателства пред избора”), проф. дфн Искра Христова-Шомова („Св. Климент Охридски и охридските извори”) и проф. д-р Петя Осенова („Граматика на речника”). На 17. ноември ще бъдат наградени български журналисти, ще бъде представена книгата на словенския модернист Иван Цанкар „Еротика” (с участието на д-р Елена Дараданова, издателят Кирил Кадийски и преводачът проф. д-р Людмил Димитров) и ще се проведе кръгла маса на тема „Българите отвъд България”. На втория ден от Форума, редом с работата в специализираните секции, ще се проведе работен семинар „Млади критици за нови български автори”, а вечерта студентите и докторантите ще бъдат поканени на среща-разговор с писателката Теодора Димова. Последният ден участниците във Форума ще посетят Рилския манастир, където гл.ас. д-р Венета Савова ще изнесе лекция за многовековното почитание на св. Иван Рилски.  

 

Програма на Втория международен филологически форум на български, английски и руски език

 

http://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/second-international-philological-forum-program-bg/

http://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/second-international-philological-forum-program-en/

http://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/second-international-philological-forum-program-ru/

 

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

І курс

 

Литература за деца и юноши

 

Филологически практикум

 

Българска лексикология

 

Руски език

 

Старогръцки език

 

 

ІІ курс

 

Увод в литературната теория

 

Доц. И.Александрова – ІІ курс Българска филология – 155 каб.

28.І.-9.00 ч.; 15.ІІ.-9.00 ч.; 17.ІІ.-14.00 ч.; 11.ІІ.-14 ч. МП

14.ІІ.-9.00 ч.; 16.ІІ.-9.00 ч.; 18.ІІ.-14.00 ч.; 21.ІІ.-14 ч. МП

 

 

Старобългарски език

 

Българска диалектология

 

Славянски език

 

Чешки език - 153 к. и 160 б к. 25, 27.01. 2001.

Полски език - 149 к. 25. 01. 2011 г . – 9.00 ч

Сръбски и хърватски език - 150 К. – 26 . 01. и 17. 02. 2011 г.

 

 

ІІІ курс

 

Западноевропейска литература

 

Проф.С.Хаджикосев

І гр. – 17.ІІ.; ІІІ гр. – 15.ІІ.; V гр. – 13.ІІ.;

8.30 ч., 152 каб.: ІІ гр. - 16.ІІ.; ІV гр. – 18.ІІ.; VІ гр. – 14.ІІ.

 

История на българския книжовен език

 

Руска литература на ХХ век

 

Доц. д-р Румяна Евтимова,

04.02.2011 г.

05.02.2011 г. 09:30 ч., 129/130 кабинет

07.02.2011 г.

 

 

ІV курс

 

История на българския език

 

Българска литература между Първата и Втората световна война

 

проф. дфн Валери Стефанов – 16, 17 и 18 януари; 145 к.

 

Методика на обучението по български език

 

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението

 

 

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

І курс

 

Практически курс по руски език – І част

 

Увод в литературната теория

 

Доц. А.Личева: 18 и 19.ІІ., 9.30 ч., 137 ауд.

 

Руски фолклор и руска етнография

 

Гл. ас. д-р Илиана Чекова,

1 група и 2 група – 02.02.2011 г., 09:00 ч., 129 кабинет

2 група и 3 група – 03.02.2011 г., 09:00 ч., 129 кабинет

 

Увод в общото езикознание

 

ІІ курс

 

Съвременен български език

 

Славянски литератури

 

Практически курс по руски език – ІІІ част

 

Съвременен руски език. Лексикология

 

Руска литература от ХVІІІ век

 

Доц. д-р Ангелина Вачева,

11.02.2011 г., 09:00 ч., 129/130 кабинет

 

 

ІІІ курс

 

Руска литература от ХІХ век

 

Доц. д-р Ангелина Вачева,

18.02.2011 г., 09:00 ч., 148 аудитория

 

Практически курс по руски език – V част

 

Съвременен руски език. Синтаксис

 

 

ІV курс

 

Руска литература от ХХ век

 

Доц. д-р Ренета Божанкова,

16.02.2011 г., 10:00 ч., 124 аудитория

 

Практически курс по руски език – VІІ част

 

История на руския литературен език

 

 

БАЛКАНИСТИКА

 

І курс

 

Увод в общото езикознание

 

Теория на литературата

 

Доц. Д. Камбуров : 16.ІІ. – 14 ч., 137 ауд.

Антична литература

 

Доц. М. Николчина –31.І.2011 г., 152 каб.

 

Информатика

 

 

ІІ курс

 

Латински език

 

Старобългарска алитература

 

 

ІІІ курс

 

Румънска литература

 

Старобългарски език

 

Нова българска литература

 

проф. д-р Божидар Кунчев – 14 февруари; 146 к.

 

 

ІV курс

 

Албанска литература

 

Религии и култове на Балканите

 

Съвременен български език

 

 

V курс

 

Новогръцка литература

 

Османската култура и Европа

 

 

 

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

І курс

Увод в славянската филология

 

153 к - 7. 02. 2011 г - полонисти

8.02. 2011 г. - словакисти

10. 02. 2011 г. – бохемисти

17. 02. 2011 г. – сърбохърватисти

 

Техника на филологическата работа

 

154 к. 11.02.2011 г. – полонисти и сърбохърватисти - 9. 00 ч

14. 02. 2011 г. – бохемисти и словакисти - 9. 00 ч.

 

Исторически и културни реалии на съответната славянска страна

 

Практически славянски език – І част

 

сръбски и хърватски 109 к. 24 и 25 01. 2011 г .

словашки език 17 блок – Студентски град 28. 01. 2011 г.

 

Практически полски език 149 к - 26.01. 2011 г.

Практически чешки език 160 б - 25. 01. 2011 г. първи курс

Антропология на славянските народи

 

Ст.ас. д-р Николай Папучиев – 2 и 3 февруари

 

 

ІІ курс

 

Старобългарски език

 

Старобългарска литература

 

Антична и западноевропейска литература

 

Доц. К. Михайлов: 17 и 18.ІІ., 9.00 ч., 157 каб.

 

Съвременен славянски език – фонетика и фонология

 

чешки 154 к. 4. 02. 20011 - 14.00 ч.

полски - 149 к. – 2.02. 2011 г. от 10. 00 ч

сръбски и хърватски 109 к – 5.02.2011 г.

украински - 17 бл. на Ст. град - 4.02. 2011 г

 

 

Практически славянски език – ІІІ част

 

Практически сръбски и хърватски 109 к., 28. 01. 2011 г.

Практически полски език 149 к., 28.01.2011г.

Практически чешки език 160 б, 27. 28. 01. 2011 г.

Практически украински език - 17 бл. на Ст. град. На 28 и 29. 01. 2011 г.

 

 

ІІІ курс

 

Съвременен български език І част – фонетика и фонология

 

Руска литература от ХХ век

 

Доц. д-р Румяна Евтимова,

31.01.2011 г.

19.02.2011 г. 09:30 ч., 129/130 кабинет

 

Руски език

 

Съвременен славянски език – словообразуване и лексикология

 

чешки - 154 к. – 25. 01. 2011 г. от 14. 00 ч.

полски - 149 к. - 2. 02. 2011 г. от 13. 00ч

сръбски и хърватски език - 18.02. 2011 г., 109 к. – 10.00 ч.

словашки - 4.02. 2011 г., 17 блок на Ст. град

 

История на съответната славянска литература – І част

 

 

ІV курс

 

История на съответната славянска литература – ІІІ част

 

Българска литература от Освобождението до Първата световна война

 

Доц. д-р Николай Чернокожев – 7 февруари писмен; 10 и 11 февруари устен, 145 к.

 

Историческа граматика на съответния славянски език

 

чешки език - 153 к. – 25. 01. 2011 г. – 9 .00 ч

полски език - 149 к. – 31. 01. 2011 г.

сръбски и хърватски език 109 к. – 18.02. 2011 г. от 14. 00 ч.

украински език - 17 блок Ст. град - 3. 02. 2011 г.

 

 

История на българския език

 

Втори славянски език

 

словенски за сърбохърватисти – 158 к. – 26. 01. 2011 г.

словашки за бохемисти 17 бл. на Ст. град 24. 01. 2011 г.

полски за украинисти - 149 к. 24. 01. 2011 г. от 10. 00 ч.

украински за полонисти - 17 бл. на Ст. град 5. 02. 2011 г.

 

 

V курс

 

Практика на превода по съответния славянски език

 

чешки език - 150 к. 17. 02. 2011 г.

полски език – 149 к. – 24. 01. 2011 г. от 12. 00 ч.

сръбски и хърватски език - 158 к. - 15. 02. 2011 г. от 11. 00 ч.

словашки език - 17 бл. на Ст. град 9. 02. 2011

 

 

Теория на превода

 

150 к. – 18. 02. 2011 г.

 

Българска литература от Първата световна война до наши дни

 

Стилистика на съответния славянски език

 

чешки език - 160 б - 2. 02. 2011 г. от 11.00 ч.

полски език - 139 к. - 24. 01. 2011 г.

сръбски и хърватски език - 109 к - 16. 02. 2011 г.

словашки език – 17 бл. Ст. град 16.02. 2011 г.

 

Практически славянски език – VІІ част

 

История на съответния славянски книжовен език

 

чешки език - 153 к. – 7. 02. 2011 г.

полски език - 149 к. – 24. 01. 2011 г.

сръбски и хърватски - 109 к. – 18. 02. 2011 г. от 16. 00 ч.

словашки език - 17 бл. на Ст. град – 5. 02. 2011 г.

 

 

 

Съпоставителни славистични изследвания

 

Праславянска фонология

 

Типологични особености на славянските езици

 

 

 

Сравнително славянско литературознание

 

Развитие на славянската обществена мисъл

 

Най-нови славянски литератури

 

 

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението

 

Методика на обучението по български език

 

*Липсващите дати ще бъдат качени допълнително