Latest

 

Катедрата по славянско езикознание

обявява СИД

за зимния семестър на учебната 2013/ 2014 г.

на тема:

 

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НОРМАТА И СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СРЪБСКИ И СЪВРЕМЕННИЯ ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

 

 

Лектори: Биляна Васич и Ясна Аничич

Краен срок за записване: 15.10.2013 г., 109 кабинет

 

 

             srb                       

                              hrv 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

uni88

 

Уважаеми колеги,

 

Настоящото анкетно проучване „КЛЮЧ КЪМ КАЧЕСТВОТО” на страницата https://survey.uni-sofia.bg/ (в платформата се влиза с потребителско име и парола за СУСИ) е инициирано от Студентския съвет и Центъра по качество на СУ „Св. Климент Охридски”. Проучването е в рамките на проект Проект № BG051PO001 3.1.08-0010 Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и цели откриване на ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги. Изследването цели да разбере искреното Ви мнение за състоянието на учебните планове и някои аспекти на обучението Ви. Информацията ще послужи за оптимизация на качеството на образованието и дейността на факултетите в рамките на университета, затова Ви молим да изразите открито Вашите мнения, позиции, в това число препоръки и съображения. Анонимността на Вашето участие в проучването е гарантирана. Статистическите данни от демографски характер, които се събират, обслужват единствено и само отчетността по проекта и в никакъв случай няма да бъдат обявявани или използвани за публични цели.

 

Тъй като проучването е част от гореспоменатия проект на Центъра по качество на СУ, финансиран от Европейския социален фонд, изискването по такива проекти от този фонд е да се попълни кратка СТАТИСТИЧЕСКА АНКЕТА, удостоверяваща Вашето участие в анкетното изследване. Ще я намерите на посочения по-горе адрес, като молбата ни е да попълните и нея.

 

Благодарим ви предварително!

 

 

 

Уважаеми колеги студенти,

 

Имате възможност да изразите своето мнение за учебните дисциплини, провеждани през зимния семестър на настоящата учебна година. Анкетите са в електронен вид и са достъпни в https://elearn.uni-sofia.bg/ в курсовете, които слушате тази учебна година.

Анкетите ще могат да бъдат попълвани до 21 януари 2022 г.

Вашето мнение е от голямо значение за повишаването на качеството на обучението във Факултета по славянски филологии, особено в настоящата ситуация на присъствено обучение в електронна среда. Анонимността на  анкетирането е гарантирана. Споделете своето мнение, то е важно за всички ни!

 

 

Доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ

 

 

 

 

 

Анкета с преподаватели и студенти за дистанционното обучение

 

Центърът за дистанционно обучение на Софийски университет разработи анкети за проучване на опита и нагласите на преподавателите и студентите  по отношение на дистанционната форма на обучение и електронното оценяване включително в условията на пандемия. Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и предоставени на всички заинтересовани страни в университета в лицето на ректорското и факултетските ръководства, преподавателите, студентите и студентските организации.

Анализът на данните от направеното изследване ще помогне на ЦДО и ръководството на Софийски университет да дефинира препоръки и стратегии за подобряване на качеството на дистанционното електронно обучение в бъдеще.

 

Линк към анкетата за студенти:

https://www.surveymonkey.com/r/StudentsExperience

 

Линк към анкетата за преподаватели:

https://www.surveymonkey.com/r/TeachersViews

 

 

 

uni56

 

Уважаеми колеги,

 

Стартира анкетирането на студенти за приключващите дисциплини през зимния семестър.

 

Анкетата в pdf формат можете да видите ТУК

 

Анкетите са публикувани и достъпни за попълване от студенти в портала за електронно обучение на СУ
http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=5
след като се логнете в системата.

 

Достъпът до анкетите ще бъде спрян в началото на зимната сесия 22 Януари
2018 г.
(https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/akademichen_kalendar)

 

Моля да се включите в анкетирането, защото вашето мнение е важно за нас.