Специалности

Бакалавърски програми

 

ГРАФИК

за провеждане на изпитите от лятната сесия

на уч. 2015/2016 г.

(редовно обучение)

 

COLLEGE-EXAM

 

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове от….до

изпит

143

13 юни - 5 гр.

14 юни - 3 гр.

21 юни - 6 гр.

30 юни - 1 гр.

1 юли - 2 гр.

4 юли - 4 гр.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ – 1 курс

доц. Жобов

147

16 юни - писмен

10.00 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

доц. Джонова

139 и 142

29 юни - 2 и 3 гр.

30 юни - 1 и 4 гр.

1 юли - 5 и 6 гр.

9.30 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

доц. Осенова, доц. Алексова, доц. Джонова

147

20 юни - 1 и 2 гр.

21 юни - 3 и 4 гр.

22 юни - 5 и 6 гр.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 курс

проф. Влахова

139 и 140

28 юни - 1 и 2 гр.

29 юни - 3 и 4 гр.

30 юни - 5 и 6 гр.

10.00 ч.

Стилистика

БФ - 4 курс

доц. Замбова

147

21 и 22 юни

10.00 ч.

СБЕ-2 част /морфология и синтаксис/

Слав. фил. – 3 курс

проф. Влахова

 

 

Катедра по българска литература

 

зала

дата

часове от….до

изпит

Каб. 146

8.07.

9 ч.

Проф. Б. Кунчев

Нова бълг. лит-ра

Руска филология

     
     

Зала 137,159

15.06.

Писмен – 9 ч.

Доц. К. Станева

Каб. 141

15, 16, 17.06.

Устен – 9 ч.

Възрожденска лит.

     

Българска филология

Славянска филология

Каб. 146

20.06.

9 ч.

Доц. Иван Иванов

Съвременна бълг. лит.

Българска филология

     
     

Зала 148

24.06.

Писмен – 9 ч.

Проф. Милена Кирова

Каб. 145

28 и 29.06.

Устен – 9 ч.

Бълг. лит. след Осв.

     

Българска филология

Каб. 145

24.06.

11 ч.

Проф. Н. Чернокожев

Възр. литература

Балканистика

     
     

Каб. 160Б

17.06.

11 ч.

Доц. Н. Папучиев

 

19.06

14.10 ч.

Култ. антропология

     

Българска филология

Каб. 160Б

17.06.

9. ч.

Фолклор

Славянска филология

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

Увод в общото езикознание, БФ, Мая Александрова

22.06   151 каб, 9.30,  3 група БФ, I курс

24.06   151 каб., 9.30,  4,5,6 групи БФ, I курс

26.06.   151 каб. , 9.30, 1, 2 групи БФ, I курс

 

Увод в общото езикознание, Славянска филология, Дарина Младенова

30. 06., четвъртък, 9,30 ч., каб. 151а, , Слав. филология (полска група), І курс

5.07., вторник, 9,30 ч., каб. 151а, Слав. филология (чешка + украинска група), І курс

6.07., сряда, 9,30 ч., каб. 151а, Слав. филология (сръбска и хърватска + словашка група)

 

Балканистика

14.06., 151 каб., 10 ч., Ареална лингвистика, 2 курс, Дарина Младенова

20.06., 151 каб., 9 ч.,  Гръцки език, 2 курс, Н. Генова

20.06., 134 ауд., 9.30 ч., Социолингвистика, 1 курс, М. Александрова

21.06.,   151 каб., 13 ч., Балканско езикознание, 4 курс, М. Александрова

22.06., 134 ауд., 10.30, История на Византия, 3 курс, Р. Бояджиев

23.06., 134 ауд., 14 ч., Румънски език, 1 и 3 курс

24.06., 134 ауд., 10 ч., Палеобалкански езици, 4 курс, Б. Михайлова

27.06., 134 ауд., 10.30, СИД, Р. Бояджиев

29.06., 134 ауд., 9.30, Сравн. балк. литературознание, 4 курс, Р. Станчева

30.06., 134 ауд., 9.30, Антична история на Балканите, 1 курс, Л. Грозданова

07.07., 134 ауд., 10 ч., Албански език, 4 курс, Р. Бейлери

 

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО....

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

(учебна дисциплина)

130

13.06.2016 г.

16.06.2016 г.

20.06.2016 г.

от 930 до 1300 ч.

 

РФ, Стара руска литература

 

130

14.06.2016 г.

от 1400 до 1700 ч.

РФ, Съвременна руска литература и култура

130

06.07.2016 г.

07.07.2016 г.

08.07.2016 г.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

БФ, Руска класическа л-ра

БФ, Руска класическа л-ра

БФ, Руска класическа л-ра

130

27.06.2016 г.

28.06.2016 г.

29.06.2016 г.

от 13до 17 ч.

от 13до 17 ч.

от 930 до 1300 ч.

СлФ, Руска класическа л-ра

СлФ, Руска класическа л-ра

СлФ, Руска класическа л-ра

 

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

136

13.06

09.00 – 13.00

Практически руски език, 4 част, I курс (писмен), РФ

126

14.06

10.00

Практически руски език, 4 част, I курс (устен), РФ

124

13.06

09.00 ч.

Практически руски език, 6 част, I курс (писмен), РФ

128

14.06

10.00 ч.

Практически руски език, 6 част, I курс (устен), РФ

124

23.06

09.00 ч.

Практически руски език, 2 част, I курс (писмен), РФ

126

24.06

10.00 ч.

Практически руски език, 2 част, I курс (устен), РФ

125

17.06

09.00 ч.

СРЕ.

Морфология, II курс, РФ

124 А

15.06

10.00 ч.

Руски език А1.2, сборна група ФКНФ, преподавател гл. ас. д-р Владимир Манчев

125

14.06

или

15.06

10.00 ч.

Руски език ниво A2.2, сборна група ФКНФ, преподавател Силвия Ганчева

124

20.06

10.00 ч.

Руски език, ниво А1.2, сборна група ФКНФ, преподавател гл.ас. д-р Красимира Петрова

124

20.06

10.00 ч.

Руски език ниво B1.2., сборна група ФКНФ, преподавател гл.ас. д-р Красимира Петрова

134 А

04.07

и

05.07

10.00 ч.

Странознание, I к. РФ

128

23.06

10.00 ч.

Теория на превода, II к., РФ

128

22.06

10.00 ч.

Прагматика, III курс, РФ

125

24.06

или

04.07

10.00

Историческа граматика на руския език, III курс, РФ

128

14.06

11.00 ч.

СРЕ. Фонетика. I курс, РФ

134 А

07.06

15.00 ч.

Руски език, специалност „Туризъм”, II курс, ГГФ, преподавател доц. д-р Цветана Ралева

 

 

Катедра по теория на литературата

 

 

ЗАЛА

 

 

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

ОТ...ДО...

 

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

155 каб.

20.06.2016

10 часа

“Увод в литературната теория”, Испанска филология

155 каб.

21.06.2016

10 часа

“Увод в литературната теория”, Новогръцка филолгоия, Скандинавистика

155 каб.

22.06.2016

10 часа

“Увод в литературната теория”, Френска филология

152 каб.

22.06.2016

10 часа

Португалска филология

155 каб.

23.06.2016

10-14 часа

“Теория на литературата”, Книгоиздаване

157 каб.

23.06.2016

10 часа

“Увод в литературната теория”, Немска филология

152 каб.

23.06. 2016

9 часа

„Теория на литературата”, Славянска филология

155 каб.

24.06. 2016

10-14 часа

Теория на литературата, Книгоиздаване

157 каб.

24.06.2016

10 часа

Увод в литературознанието, Румънска филология

152 каб.

24.06.2016

9 часа

“Теория на литературата”, Славянска филология

155 каб.

28.06.2016

10 часа

Увод в литературната теория, Португалска филология

155 каб.

29.06.2016

10 часа

“Увод в литературознанието”, Италианска филология

155 каб.

30.06.2016

10-18 часа

„Антична и средновековна литература”, Българска филология, 1 курс

157 каб.

07.07.2016

10-18 часа

“Антична и средновековна литература”, Българска филология, 1 курс

155 каб.

07.07.2016

10 часа

Увод в литературната теория, Френска филология

 

Катедра по славянски литератури

 

Зала

Дата

Часове

От.. до..

Изпит /учебна дисциплина/

149 каб.

17 юни 2016

10:00 ч.

История на полската литература IV част, 4-ти курс

Полонистика

149 каб.

30 юни 2016

10:00 ч.

История на полската литература II част, 3-ти курс

Полонистика

156 ауд.

20 юни 2016

09:30 ч.

История на украинската литература, IV част, 4-ти курс

156 каб.

21 юни 2016

10:00 ч.

История на чешката литература, IV част, 4- ти курс, профил Бохемистика

156 каб.

24 юни 2016

10:00 ч.

История на сръбската и хърватската литература II част, 3-ти курс

156 каб.

30 юни 2016

10:00 ч.

Южнославянски литератури, Специалност Балканистика

156 каб.

04 юли 2016

10:00 ч.

История на словашката литература, II част, 3-ти курс, профил Словакистика

156 каб.

04 юли 2016

10:00 ч.

Литературоведски магистърски семинар, Славянска филология

156 каб.

04 юли 2016

10:00 ч.

История на чешката литература IIчаст, 3-ти курс Бохемистика

 

156 каб.

 

10:00 ч.

 

 

 

10:00 ч.

 

 

 

9:30 ч.

Славянски литератури Специалност Българска филология :

04 юли 2016

IV и VI гр.

07 юли 2016

II и V гр.

08 юли 2016

I и III гр.

156 каб.

07 юли 2016

10:00 ч.

История на сръбската и хърватската литература IV част, 4-ти курс

156 каб.

 

10:00 ч.

История на славянските литератури,Специалност Славянски филологии, 2-ри курс

5 юли 2016

словакисти, сърбохърватисти, украинисти

6 юли 206

полонисти и бохемисти

159 ауд.

28 юни 2016

09:30 ч.

История на украинската литература, II част, 3-ти курс

 

 

Катедра по славянско езикознание

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

159 к.

109

28.06.2016

29.06.2016

10.00. писмен

10.00. ч устен

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – доц. д-р Д. Савова   и гл. ас. д-р     М. Стефанов

109 к.

23.06.2016

9.00 ч. писмен

Практически сръбски и хърватски език – втори курс гл. ас. д-р Р. Стефчеваи гл. ас. д-р М. Стефанов

150 к.

159

15.06   2016 -писмен

16.06.2016 - устен

9.00ч.

10.00ч

Практически сръбски и хърватски език – трети курс ас. Т. Дункова и лектори Б. Васич и   И. Факац

159 к.

17.06.2016 писмен

21.06.2016 ус тен

9.00ч

10.00ч.

Практически сръбски и хърватски език – четвърти курс .ас. Т. Дункова и лектори Б. Васич и И. Факац

149 к

14.06.2016 –писмен

21.06.2016 устен

10.00

10.00

Практически полски език –първи курс – гл. ас. д-р В. Делева, хон. пр. Л. Шверчек и лектор Ж. Павлович

149а к.

14.06.2016 –писмен

30. 06. 2016- устен

10. 00ч.

10.00ч

Практически полски език – втори курс –гл. ас. д-р М. Виларова и лектор Ж. Павлович

149

17. 06. 2016 писмен

23. 06. 2016 -устен

10.00 ч

 

10.00 ч

 

Практически полски език –трети курс – гл. ас. д-р В. Делева и лектор   Ж. Павлович

149

13. 06. 2016 писмен

21. 06. 2016 - устен

10.00ч

12.00ч

Практически полски език – четвърти курс - доц. д-р Д. Денчева и лектор Ж. Павлович

160б

29.06.2016

30.06.2016

9.00 ч. –писмен

9.00 ч. устен

Практически чешки език – първи курс – гл. ас. д-р С. Стойчев и лектор Е. Коваржова

160Б

11.06.2016

13. 06.2016

10.00 ч.- писмен

12.00 ч - устен

Практически чешки език – втори курс – доц..д-р Ц. Аврамова,   и лектор Е. Коваржова

160Б

27.06.2016

28.06.2016

9.00ч. - писмен

9. 00 ч - устен

Практически чешки език – трети курс – гл. ас. д-р Р. Железарова, гл. ас. д-р Е. Македонска и лектор Е. Коваржова

160 Б

16.06.2016

17.06.2016

9.00 - писмен

14.00 -   устен

Практически чешки език –четвърти курс – гл. ас. д-р Й. Трифонова и гл. ас. д-р Р.Железарова

Зала над паричния салон

28.06.2016

29.06.2016

9.00ч – писмен

9.00 ч. - устен

Практически украински – първи курс – доц. д-р А. Стаменова,   и лектор О. Сорока

1 бл. –/ до хотел Плиска/ 429 каб.

30.06.2016

10.00 ч- писмен.

14.00ч. - устен

Практически украински – втори курс – гл. ас. д-р В. Колев

Зала над паричния салон.

17.06.2016

10. 00 ч - писмен

- устен

Практически украински – трети курс – гл. ас. д-р П.Мартинова, лектор О. Сорока, хон. пр. В. Драгулева

Зала над паричния салон

05.07.2016

9. 00 ч - писмен

- устен

Практически украински – четвърти курс – . д-р П. Марти нова, лектор О. Сорока,

17бл. Ст. Град.

19.06.2016

9. 00 ч.

Практически словашки език втори курс и трети - ас. Д. Иванова и лектор В. Гечова

 

17. бл. Ст. град

18.06.2016

9. 00 ч.

Практически словашки език – четвърти курс - ас. Д. Иванова и лектор   В. Гечова

 

1 блок   429 каб.

07.07.2016

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украинска морфология втори курс –   гл. ас. д-р П. Мартинова

149 к.

24.06.2016

13. 30 ч.

Съвременен славянски език – полска морфология втори курс – проф. дфн И. Гугуланова

109 к.

30.06.2016

10. 00 ч.

Съвременен славянски език сръбска и хърватска морфол. доц. д-р Д. Савова - втори курс

160 Б

23.06.2016

9. 00 ч

Съвременен славянски език чешка морфол. – втори курс гл. ас. д-р С. Стойчев

17 блок.

23.06.2016

9.30 ч

Съвременен славянски език – словашка морфология втори курс – доц.д-р В. Панайотов                                                

1 бл. 429 ауд.

06.07.2016

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украински синтаксис и семантика трети курс –гл. ас. д-р   П. Мартинова

160 Б

15.06.2016

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – чешки синтаксис – трети курс – гл. ас. д-р Ц. Аврамова

149 к.

2.07.2016

11. 00 ч.

Съвременен славянски език – полски синтаксис – трети курс – ас. д-р Ж. Станчева.

109 к.

21.06.2016

9. 00 ч.

Съвременен славянски език –сръбски и хърватски синтаксис – трети курс – гл. ас. д-р Р. Стефчева и ас. д-р М. Стефанов

160в/158

27.06.2016

11.00ч.

Съвременен славянски език – словашки синтаксис – трети курс –доц. д-р Д. Вакарелска

154 к.

24.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици втори курс трета и пета група българисти     доц.   д-р В. Гешев

154 к.

26.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици –втори курс четвърта и шеста група българисти   доц.   д-р В. Гешев

154 к.

27.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – четвърти курс слависти доц. д-р   В. Гешев

154 к.

25.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти –първа група - доц. д-р В. Гешев

154 к.

23.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти –   втора група доц. д-р В. Гешев

Зала над паричния салон

10.06.2016

14. 00 ч.

Прагматика на украинския език – пети курс – лектор О. Сорока

135 к.

28.06.2016

10.00ч

Сравнителна граматика на славянските езици –трети курс руска филология гл. ас. д-р М. Виларова

 

Останалите изпити на студентите от специалност Славянска филология ще се проведат според уговорените с преподавателите дати , зали и часове.

 

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

 

 

Зала

Дата

Часове

Изпит /учебна дисциплина/

160

28.06.2016 г.

9-12 ч.

Старобългарски език, РФ, проф. Т. Славова

144

1,2,3,7,8 юли

2016 г.

9.30 ч.

Доц. дфн В. Велинова

 

 

 

 

Катедра по методика

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

148

15.06.2016 г.

10 – 13 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за БФ

147А

17.06.2016 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по руски език

247А

06.06.2016

10 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за СФ /Еразъм/

247А

26.06.2016

10 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за СФ

 

 

Български език като чужд

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

от.......до.......

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

119

06.06.2016г.

от 12:30 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева

гл. ас. д-р Весела Шушлина

119

08.06.2016г.

от 09:00 ч.

гл. ас. д-р Венера Байчева

119

13.06.2016г.

от 09:00 ч.

изпит на студентите по програма

Еразъм при гл. ас. д-р Венера Байчева

119

30.06.2016г.

от 11:00 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева

референт-преводачи – 3 курс

119

04.07.2016г.

от 10:00 ч.

Държавен изпит по български език – специалност Международни отношения

201

05.07.2016г.

от 17:00 ч.

хон. преподавател Таня Алмалех – напреднали специализанти

119

13.06.2016г.

от 09:00 ч.

ФНПП – 2 курс

119

16.06.2016г.

от 09:00 ч.

ФНПП – 1 курс

119

16.06.2016г.

от 14:00 ч.

Морфология – 3 курс ФЖМК и други факултети, гл. ас. д-р Весела Шушлина

 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на СИД - зимен семестър на уч. 2022/2023 г. за Българска филология задочно обучение:

 

СИД само за 1 курс:

1

Руски език

От 23 до 28.09.2022, 9 ч., ауд. 148

хон. ас. Людмила Павлова

2

Сръбски и хърватски език

От 23 до 28.09.2022 г., 9 ч., ауд. 150

хон. ас. Надя Радованова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ВАЖНО:

Студентите от 1 курс, които са записали СИД, които няма да стартират, молим да се насочат към СИД по Сръбски и хърватски език. Записването ще бъде в стая 215 на 9, 12 и 13 септември 2022 г.

 

 

СИД за 2, 3, 4 и 5 курс:

1

Публична реч

13 и 14.09.2022, 9 ч., ауд.136

доц. д-р Надежда Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Българското ударение

Среща на 15.09.2022, 10 ч., ауд. 119

Доц. д-р Мирена Пацева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Библейски образи и символи в старобългарската литература:

16.09. от 11.00 до 14.00

17.09. от 12.00 до 14.00

18.09. от 11.00 до 14.00

каб. 176Б (под библиотека "Филологии")

Допълнителна информация и материали има в електронния курс в Мудъл на: https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=75957

доц. д-р Диана Атанасова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Образование, медии, култури

29 и 30.09.2022, 11 ч., ауд.247 А

проф. д-р Владимир Атанасов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език

От 12 до 15.09.2022, 9 ч., ауд. 247А

Гл. ас. д-р Евелина Миланова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ВАЖНО:

Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс, които са записали СИД, които няма да стартират, молим да се насочат към следните стартиращи курсове:

  1. Библейски образи и символи в старобългарската литература
  2. Българското ударение
  3. Образование, медии, култури

 

Записването ще бъде в стая 215 на 9, 12 и 13 септември 2022 г.

 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на СИД - зимен семестър на уч. 2020/2021 г. за Българска филология,

задочно обучение

 

СИД само за 1 курс:

1

Руски език

От 26.09. до 29.09.2020 от 14 ч.-ауд.148, на 30.09.2020 – от 8.30 до 18 ч. - ауд. 148

хон. ас. Людмила Павлова

2

Сръбски и хърватски език

От 26.09. до 29.09.2020 от 14 ч.-ауд. 150, на 30.09.2020 – от 8.30 до 18 ч. - ауд. 150

хон. ас. Надя Радованова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

СИД за 2, 3, 4 и 5 курс:

1

Славянските отречени книги: език и текст

От 22.09. до 25.09.2020, 9.30 ч., ауд. 136

проф. д-р Андрей Бояджиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Образование, медии, култури

От 29.09. до 30.09.2020, 10 ч., ауд. 247А

проф. д-р Владимир Атанасов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Публична реч

От 26.09. до 29.09.2020, 9 ч.,  ауд. 159

доц. д-р Надежда Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Християнската култура и писането на история по българските земи

На 28.09. и 29.09.2020 от 14 ч., ауд. 137

На 30.09.2020 от  10 до 19 ч., ауд. 137

гл.ас. д-р Димитър Пеев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ВАЖНО:

Молим студентите, записали избираеми курсове, които не стартират, от 10.09. до 13.09.20 г. да се запишат през системата СУСИ в стартиращите.

Курсът на проф. Андрей Бояджиев е достигнал максималната бройка и студентите не могат да се записват там.

 

 

 

График за провеждане на СИД за зимния семестър на 2022-2023 г. - редовно обучение

 

Българска филология

Старогръцки език – доц. Н. Панова - организационна среща на 10.10.2022, понеделник, 14 ч. пред ауд. 136

Полски език – хон. ас. Михаела Тодорова – организационна среща на 11.10.2022, вторник, 15.30 ч., каб. 149

Сръбски и хърватски език – организационна среща на 10.10.2022, понеделник, 14 ч., каб. 158

Чешки език – гл.ас. Мая Радичева, 12.10., сряда, 10 ч., пред каб. 158

Руски език - Виолета Миланова, Силвия Ганчева - вторник, 8.30 ч., 160 ауд.

Антични сюжети в литературата и киното – проф. дфн Искра Христова-Шомова - вторник, 18 ч., ауд. 150

Идеи за човека, за свободата му и мястото му в обществото през Българското средновековие – проф. дфн Вася Велинова – организационна среща на 18.10.2022, 12 ч., каб. 144, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Социолингвистика – проф. дфн Ангел Ангелов –от 11.10.2022, вторник, 16 ч., каб. 142

Поетика на примера – доц. д-р Камелия Спасова – от 11.10.2022, вторник, 18 ч., ауд. 160

Език и право  –  проф. Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов – организационна среща на 14.10.2022, петък, 14 ч., ауд. 137

Психолингвистика и чуждоезиково обучение – доц. д-р Венера Матеева-Байчева – от 14.10.2022, петък, каб. 119

Вяра и култ: памет за ранните български светци – доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев - организационна среща на  12.10.2022 г., сряда, 19 ч.,  каб. 176Б

Антропология на съвременността – проф. дфн Николай Папучиев – от 11.10.2022,  вторник, 18 ч., ауд 150

Образование и мултикултурализъм – проф. д-р Владимир Атанасов – организационна среща на 12.10.2022, сряда, 17 ч., каб. 155

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. д-р Ангел Петров – от 11.10.2022 г. , вторник, 17 ч. -  Мудъл https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=76453.

 

Руска филология

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – доц. д-р Красимира Петрова - петък 14 – 16 ч., ауд. 125

Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод – доц. д-р Силвия Петкова - четвъртък 14 – 16 ч., ауд. 125

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода – доц. д-р Силвия Петкова - сряда 09 – 11 ч., ауд. 125

Автентичният текст в помощ на обучението по руски език – д-р Росица Хаджигеоргиева – от 12.10.2022, сряда, 11 ч., каб. 155

Превод на научен текст – гл.ас. д-р Владимир Манчев - вторник 17 – 19 ч., ауд. 124

 

Балканистика

Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници) – проф. д-р Румен Бояджиев – от 11.10.2022, вторник, 16 ч. , ауд. 134