Специалности

Бакалавърски програми

 

 

Учебна година: 2022/2023

Катедра по руски език

Семестър: зимен

 

Руски език в други факултети

 

 25.01.23 г.

 10 ч.

 134А

Туризъм

1 курс

Руски език като първи чужд

Хон. доц. д-р Цветана Ралева

 25.01.23 г.

14 ч.

  134А

Туризъм

4

Руски език като първи чужд

Хон. доц. д-р Цветана Ралева

26.01.23 г.

10 ч.

126

Туризъм

1

Руски език като втори чужд

Гл. ас. д-р Марианна Конова

31.01.23 г.

12 ч.

128

Туризъм

2

Руски език като втори чужд

Хон. ас. Виолета Миланова

25.01.23 г.

12 ч.

124

Туризъм

3

Руски език като втори чужд

 

Доц. д-р Илка Бирова

31.01.23 г.

10 ч.

125

Туризъм

4

Руски език като втори чужд

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

25.01.23 г.

11 ч.

126

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

„Втори език – руски, ниво А.1.1.“

Гл. ас. д-р Марианна Конова

02.02.23 г.

10 ч.

128

 

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

„Втори език – руски, ниво А.2.1.“

Доц. д-р Красимира Петрова

23.01.23 г.

13 ч.

126

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

„Втори език – руски, ниво B.1.1.“

Гл. ас. д-р Марианна Конова

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023

Семестър: зимен

Катедра: „Теория на литературата“ 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

 

13.02.2023.

9 ч.

155 каб.

Славянска филология

1

Теория на литературата

проф. дфн Амелия Личева

 

18.02.2023

9 ч.

155 каб.

 Японистика, индология, ЮИЮА

1

Теория на литературата

проф. дфн Амелия Личева

 

08.02.2023

9 ч.

152 каб.

Славянска филология

2

Антична и западноевропейска литература (АЗЕЛ-II)

доц. Калин Михайлов

 

17.02.2023

10 ч.

157 каб.

Английска филология, Арабистика, Китаистика, Тюркология и Африканистика

1

Увод в литературната теория

проф. д-р Тодор Христов

 

23.01.2023

9 ч.

152 каб.

МП "Преводач редактор" неспециалисти

1

Антична и западноевропейска литература

гл. ас. д-р Богдана Паскалева

 

15.02.2023

14 ч.

152 каб.

МП "Преводач редактор" неспециалисти

1

Антична и западноевропейска литература

гл. ас. д-р Богдана Паскалева

 

16.02.2023

16 ч.

152 каб

Немска филология

1

Увод в литературната теория

гл. ас. д-р Богдана Паскалева

 

08.02.2023

10 ч.

155 каб.

Българска филология

3

Западноевропейска литература

доц. д-р Камелия Спасова

Ас. Франческа Земярска

 

09.02.2023

10 ч.

152  и 155 каб.

Българска филология

3

Западноевропейска литература

доц. д-р Камелия Спасова

Ас. Франческа Земярска

 

10.02.2023

10 ч.

152 и 155 каб.

Българска филология

3

Западноевропейска литература

доц. д-р Камелия Спасова

Ас. Франческа Земярска

 

03.02.2023

10 ч.

155 каб.

МП "Литературознание“

1

Сравнителна история на литературната наука 18-20 век

Ас. Еньо Стоянов

06.02.2023

10 ч

151 каб.

Балканистика

1

Антична литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

17.02.2023

14 ч

библиотека "Филологии"

МП "Литература, кино и визуална култура".

1

Книгата и филмът в Западния литературен канон

Доц. д-р Огнян Ковачев

30.01.2023 г

14 -18 ч.

155 каб.

МП "Литература, кино и визуална култура"

1

Историческо развитие на киноезика

проф. Д-р  Ингеборг Братоева-Даракчиева

 

 

 

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2020/2021 г.

Катедра по славянско езикознание

 

 

Чешка филология

 

Проф. дфн Маргарита Младенова

Прагматика на чешкия език – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54594

Комуникативни умения на чешки език І част – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54087

За изпита:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631357

Историческа граматика на чешкия език – І част https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54050

 

 

Доц. д-р Стилиян Стойчев

При технически проблем  изпитите ще се проведат в платформа скайп

 1. Писмен изпит по "Практически чешки език - II част": понеделник, 14.06.2021 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч.; линк: https://elearn.uni-sofia.bg/course/modedit.php?update=625095&return=0&sr=0
 2. Устен изпит по "Практически чешки език - II част": понеделник, 21.06.2021 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч.; линк: https://elearn.uni-sofia.bg/course/modedit.php?update=625123&return=0&sr=0
 3. Писмен и устен изпит по "Съвременен чешки език - морфология", петък, 25.06.2021 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч.; линк: https://elearn.uni-sofia.bg/course/modedit.php?update=625052&return=0&sr=0
 4. Писмен изпит по "Практически чешки език - IV част": събота, 26.06.2021 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч.; линк: https://elearn.uni-sofia.bg/course/modedit.php?update=625062&return=0&sr=0
 5. Устен изпит по "Практически чешки език - IV част": понеделник, 28.06.2021 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч.; линк: https://elearn.uni-sofia.bg/course/modedit.php?update=625083&section=19&return=0&sr=0

 

Доц. д-р Цветанка Аврамова

3 курс ЧФ – Синтаксис и семантика на ЧЕ – 25.06.2021 г. от 10.00 ч. в каб. 160-Б. (При необходимост изпитът може да се проведе и онлайн в електронния курс в Мудъл на адрес:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54049

4 курс ЧФ (заедно с Ева Коваржова) – Практически ЧЕ – Писмен: 15.06.2021 г. от 10.00 ч. в електронния курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54634

Устен: 16.06.2021 г. от 10 ч. в електронния курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54634

5 курс – Практически ЧЕ (заедно с доц. Л. Железарова и Ева Коваржова): 8.06.2021 г. от 10.00 до 14.00 ч. в каб. 160-Б. (При необходимост изпитът може да се проведе и онлайн в електронния курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54633

 

Гл. ас. д-р Емилия Македонска

4 курс бохемисти - онлайн 19.06 и 21.06 от 9.00 ч. https://join.skype.com/d47wvv3uz1ix

3 курс бохемисти - присъствено, 17.06. от 9.00 писмен в 160б и 18.06. от 10.00 ч. устен в 160б.

 

Доц. д-р Радост Железарова

5 курс – Магистърска теза (езиковедски профил): 14.6.2021 от 10 ч. линк: https://join.skype.com/F43mcuSPPbtq

5 курс – Практически чешки език, VIII ч.: 15.6.2021 от 10 ч. линк: https://join.skype.com/jaws3xpbK74z

5 курс – Конферентен превод, чешки език: 16.6.2021 от 10 ч. линк: https://join.skype.com/jaws3xpbK74z

 

ПОЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

доц. д-р Диляна Денчева

 7 юни морфология

Морфология (полски език) –

 https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54084#section-16

8 юни - Норма и стандартизация

Норма и стандартизация (полски език) – 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55956#section-16

 

 

Жана Станчева – изпити, летен семестър, 2020/ 2021 г.

Практически полски език II част, първи курс:

 • Писмен изпити: присъствен – 28.06.2021 г., 11:00 часа, 149 кабинет

(заедно с В. Делева)

(заедно с В. Делева и Ж. Павлович)

Практически полски език IV част, втори курс:

 • Писмен изпит: присъствен – 14.06.2021 г., 10:30 часа, 149 кабинет

(заедно с М. Виларова)

(заедно с М. Виларова и Ж. Павлович)

Съвременен полски език – семантика и синтаксис, трети курс:

 

Гл. ас. д-р Витка Делева

01.06 - Прагматика на полския език - пети курс, полска филология. Изпитва Витка Делева. Изпитът ще се проведе онлайн в Мудъл от 13 ч.:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626979

01.07 - Практически полски език VI част (писмен) - трети курс, полска филология. Изпитът е присъствен и ще се проведе в каб. 149 от 11 ч. Изпитват Витка Делева и Жанета Павлович.

09.07 - Практически полски език VI част (устен) - трети курс, полска филология.Изпитват Жанета Павлович, Аугусто Ечевери-Чуковски, Витка Делева. Изпитът ще се проведе онлайн в Мудъл от 10 ч.:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=627006

 

Асистент Аугусто Ечевери – Чуковски

 1. "Работа с текст на полски език - II част" - 2 курс

14.06.2021 от 09:00 -  https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=b6v6098cdc0cc6c7

 1. "Практически полски език - VI част" - 3 курс

ПИ - 09.07.2021 от 09:00 -  https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=rra6098cee54c68d

УИ - 09.07.2021 от 10:00 -  https://join.skype.com/zjRervzhxJqg

 1. "Практически полски език - VIII част" - 4 курс

ПИ - 29.06.2021 от 09:00 -  https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=mvp6098cfe297268

УИ - 29.06.2021 от 10:00 -  https://join.skype.com/HULmPwP3bwuA

 

Лектор Дорота Фатер

Лексика и фразеология за курс III:

14 юни в 10.00 ч.  - писмен

и 5 юли в 10.00 ч.  - устен

https://join.skype.com/hVVBcHftu8Oi

 

 

СРЪБСКА И ХЪРВАТСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Доц. д-р Димка Савова

Прагматика, пети курс – онлайн, 7.06., 11 часа.

Практически сръбски и хърватски, първи курс – присъствено, 5.07., 10 часа, 109 каб.

Морфология на сръбския и хърватския език, втори курс – онлайн, 25.06., 11 часа.

 

Комуникативни умения на сръбски и хърватски език - I част

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54089

 

Б. Васич, А. Сучец

Сръбски: 21.6.2020.  9-10,30

Лексика и фразеология на сръбския и хърватския език - II част

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54058

 

Б. Васич, А. Сучец

Датата и часът ще бъдат уточнени допълнително.

Норма и стандартизация на сръбския и хърватския език

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55986

 

Б. Васич, А. Сучец

Датата и часът ще бъдат уточнени допълнително.

Практически сръбски и хърватски език - VI част

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54059

 

Т. Дункова, Б. Васич, А. Сучец

Датата и часът ще бъдат уточнени допълнително.

Практически сръбски и хърватски език - VIII част

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54596

 

Т. Дункова, Б. Васич, А. Сучец

Датата и часът ще бъдат уточнени допълнително.

Практически сръбски и хърватски език - VIII част

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54595

 

Т. Дункова, Б. Васич, А. Сучец

Датата и часът ще бъдат уточнени допълнително.

Работа с текст на сръбски и хърватски език - II част

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54080

 

Б. Васич, А. Сучец

Сръбски: 9.6.2020, 8,30

 

 

СЛОВАШКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Курс

Изпит по

Дата и час на провеждане

Онлайн платформа

Изпитващ

I

Практически словашки език – втора част

12.06.2021 г.

9-13 ч.

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=628687  

Скайп

https://join.skype.com/pPNiMYsJEN5j

гл. ас. д-р Диана Иванова

Владимира Гечова

I

Комуникативни умения – I част

12.06.2021 г.

13-15 ч.

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=628692

гл. ас. д-р Диана Иванова

Владимира Гечова

III

Практически словашки език – шеста част

14.06.2021 г.

9-13 ч.

Мудъл

 https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=628695

Скайп

https://join.skype.com/OnvC6mg1YvyC

гл. ас. д-р Диана Иванова

Владимира Гечова

III

Лексика и фразеология – II част

 

Скайп

https://join.skype.com/OnvC6mg1YvyC

Владимира Гечова

II

Морфология на словашкия език

26.06.2021 г.

9-12 ч.

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=628698 

гл. ас. д-р Диана Иванова

III

Синтаксис и семантика на словашкия език

17.06.2021 г.

9-13 ч.

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=628696

гл. ас. д-р Диана Иванова

IV

Норма и стандартизация на словашкия език

13.06.2021 г.

9-11 ч.

Скайп

https://join.skype.com/qayQX6wVHHRc

Владимира Гечова

 

Доц. д-р Величко Панайотов

Прагматика на словашкия език: 11.06. 9.00 часа

https://tests.slovakistikabg.com/login?back=%2F

Историческа граматика на словашкия език (тест за текуща оценка): 15.06., 9.00 часа

https://tests.slovakistikabg.com/login?back=%2F

 

Асистент Евгения Митева

15.06 /променена дата/ –  практически словашки език, втори курс, 9 ч., платформа - скайп

13.06 – практически словашки език четвърти курс, 9ч., платформа – скайп

 1. курс: изпит 11.06

Link:  https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q0

 1. курс: изпит 13.06

Link: https://join.skype.com/qayQX6wVHHRc

 

 

Украинска филология

 

Гл. ас. д-р Павлина Мартинова

5 курс - Практически украински език - VIII част - дистанционно

2 курс - Съвременен украински език - морфология - дистанционно

3 курс - Съвременен украински език - синтаксис и семантика - дистанционно 

Практически украински език - VIII част, V курс, 14.06.2021 г., 10 ч., Мудъл:  https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=629692

Съвременен украински език - морфология, II курс, 15.06.2021 г., 10 ч., Мудъл:  https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=629694

Съвременен украински език - синтаксис и семантика, III курс, 18.06.2021 г., Мудъл:  https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=629702.

 

 

Гл. ас. д-р Райна Камберова

Практически украински език VIII част 4 курс – присъствено – 429 кабинет, 1 блок, 30 юни 2021

Норма и стандарт на украинския, 4 курс –  присъствено – 429 кабинет, 1 блок, 1 юли 2021

Практически украински език VI част 4 курс – 15 юни 2021 година, сряда, 9.30, Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=629565

Магистърски езиковедски семинар – 5 курс, 14 юни 2021 година, вторник, 9.30, Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=629579

Прагматика, 5 курс – 13 юни 2021, понеделник, 9.30, Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=629584

 

лектор Олена Книш:

1 курс - Практически украински език - II част - Олена Книш и доц. Албена Стаменова - присъствено 

2 курс - Работа с текст на украински език (Ф) -  присъствено (ако е възможно)

3 курс - Лексика и фразеология на украински език (Ф) -  дистанционно 

5 курс - Практически украински език - VIII част -  дистанционно. 

 

1 курс - Практически украински език - II част - Олена Книш и доц. Албена Стаменова, 21.06.2021 г., 10 ч., каб. 428, I блок      

2 курс - Работа с текст на украински език (Ф) - Олена Книш, 17.06.2021 г., 12 ч., каб. 428, I блок   

3 курс - Лексика и фразеология на украински език (Ф) - Олена Книш, 19.06.2021 г., 10 ч., дистанционно - https://us02web.zoom.us/j/86917808224?pwd=V1RsT3I0MFF6d2dWSURMSXBic0ZuUT09

идентификатор на конференцията: 8691780 8224, код за достъп: 2021

 

5 курс - Практически украински език - VIII част - Олена Книш, 14.06.2021 г., 12 ч., дистанционно - https://us02web.zoom.us/j/87586938038?pwd=NVVja2tZd0pndzFuU1hWaEZZRC84dz09

 идентификатор на конференцията: 8758693 8038, код за достъп: 2021.

 

Преподавател: хон. ас. д-р Лилия Желева

 

Комуникативни умения на украинския език, I курс

22.06.2021 г. (вторник), 10 ч.

Линк: https://join.skype.com/NXlzIcymuR8k

 

Практически украински език – IV част, II курс

14.06.2021 г. (вторник), 9 ч.

Преподаватели: хон. ас. Валентина Драгулева и хон. ас. д-р Лилия Желева

Линк: https://join.skype.com/BCyp7KQOGIQh

 

Практически украински език – VI част, III курс

16.06.2021 г. (сряда), 9:30 ч.

Преподаватели: гл. ас. д-р Райна Камберова и хон. ас. д-р Лилия Желева

Линк: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=629565

 

Втори славянски език – украински, I част, III курс

18.06.2021 г. (петък), 12:30 ч.

https://join.skype.com/Fs3NHmQisPgn

 

 

 

Изпити обща за курса и в други  специалности

 

Проф. дфн Найда Иванова

Изпит в магистърска програма
Трансгранична българистика, по дисциплината Съпоставителни изследвания и преподаването на български език като чужд.

10 юни, четвъртък от 14.30 ч. в
Мудъл:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55952

 

Проф. д-р Валентин Гешев – онлайн – Сравнителна граматика на славянските езици с българисти и слависти.

гл. ас. д-р Мая Радичева

Сравнителна граматика на славянските езици – СФ редовно https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44831

Сравнителна граматика на славянските езици – БФ редовно https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54598

 

Останалите изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите  дати.

 

 

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2020/2021 година

Катедра по славянски литератури

 

 

Славянска филология, 4 курс, СХ

 

Изпитващи: доц. д-р Ина Христова; гл. ас. д-р Елена Дараданова

История на сръбската, хърватската и словенската литература – IV част

28.06.; 10.30 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626498

 

Славянска филология, 3 курс, СХ

 

Изпитващи: гл. ас. д-р Елена Дараданова, хон. ас. д-р Валентина Седефчева

История на сръбската, хърватската и словенската литература – II част

6.07. ;  10.30 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626234

 

 

Балканистика, 5 курс

 

Изпитващи: доц. д-р Ина Христова; гл. ас. д-р Елена Дараданова

Южнославянски литератури – II част

22.06. ; 10.30 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626486

 

Балканистика, 3 курс

 

Изпитващ: доц. д-р Ина Христова

Южнославянски литератури

  2.7.  10.30 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626474

 

 

Руска филология, 2 курс

 

Изпитващ: гл. ас. д-р Елена Дараданова

Славянски литератури

1.07.  ; 10.00 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626212

 

 

Изпит по „Славянски литератури“ - специалност „Българска филология“, III курс 

доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова, гл. ас. д-р Владимир Колев, ас. Кристиян Янев

Онлайн, платформа Мудъл

1.07, 10 ч. – I и II група:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631026

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631056&forceview=1

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631162

2.07, 10 ч. – III и V група:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631027

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631061&forceview=1

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631089

3.07, 10 ч. – IV и VI група:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631030

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631062&forceview=1

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631099

 

Изпит по „История на славянските литератури“ II част - специалност „Славянска филология“, II курс

доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

Онлайн, платформа Мудъл

14.06, 10 ч. – профили „Бохемистика“, „Словакистика“, „Сърбохърватистика“:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631036

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631172

22.06, 10 ч. – профили „Полонистика“ и „Украинистика“:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631044

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631174

 

Изпит по История на чешката литература IV част - специалност „Славянска филология“, IV курс, профил „Бохемистика“

доц. д-р Ани Бурова, ас. Тиха Бончева

Онлайн, платформа Мудъл:

30.06, 10 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631046

 

доц. д-р. Добромир Григоров

Славянска филология, 3 курс, Бохемистика

История на чешката литература – част ІІ – 30.06.2021, начало 10.00 часа

Изпитващи: доц. Добромир Григоров, ас. Тиха Георгиева

Мудъл –

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631259

 

Славянска филология, 4 курс, Словакистика

История на словашката литература – част ІV – 28.06.2021, начало – 10.00 часа;

Изпитващи: доц. Добромир Григоров, ас. Тиха Георгиева

Мудъл - https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631185

 

Гл. ас. д-р Славея Димитрова

Изпит по История на словашката литература, II част - специалност „Славянска филология“, II курс, профил „Словакистика“

гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

25.06., 10:00 ч. – платформа Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=624250

 

Изпит по дисциплината Изготвяне на литературоведска магистърска теза – специалност „Славянска филология“, V курс, всички профили

гл. ас. д-р Славея Димитрова

9.06., 14:00 ч. – платформа Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=624249

 

Гл. ас. д-р Владимир Колев

18.06. 10.00ч.

История на украинската литература, част II (в Moodle): 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631116

 

18.06. 11.00ч.

История на украинската литература, част IV (в Moodle): 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631110

 

 

Проф. дфн Калина Бахнева ас. Кристиян Янев:

История на полската литература - втора част – онлайн

История на полската литература - четвърта част - онлайн


История на полската литература (2 част) - трети курс, полска филология - 17.06 от 11 часа:  

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=630944&forceview=1 
История на полската литература (4 част) - четвърти курс, полска филология - 19.06 от 11 часа: 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=630943&forceview=1

 

 

 

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2020/2021 г.

Катедра по български език

 

БФ

 1. курс - Фонетика

I, II, III група - 18.06;
IV, V, VI група - 19.06.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51837

 

 1. курс – Морфология
 2. и 2. група - 28 юни
 3. и 4. група - 29 юни
 4. и 6. група - 30 юни

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=249#section-52

 

 1. курс – Синтаксис

Писмен тест – по график с предварително записване в сайта

http://www.ezik.bg/mod/quiz/view.php?id=9227

Защити на курсови работи – 6 юли

Устен изпит: 7, 8 и 9 юли

http://www.ezik.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=9223

 

 1. курс – Стилистика

Писмено задание (анализ на текст); на 18.06. студентите да качат файловете с анализите на:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51797

 

Славянска филология

 1. курс - СБЕ ІІ част - морфология и синтаксис - 22 юни /вторник/, 10.30 ч.

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=252

 

СИД

Проф. А. Ангелов, Социолингвистика и еколингвистика:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51828

Доц. А. Атанасов, Електронно обучение - разработване на ресурси за български език - 14 юни /понеделник/, 18.15 ч.

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=318

доц. Н. Сталянова, Публична реч

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51830

гл. ас. Л. Ласкова, Логиката в лингвистиката. Въведение

Писмен изпит; 14 юни

Начало: 10.00 ч. Край: 12.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51806#section-13