Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

Консултации за държавния изпит

Българска филология и Балканистика

 

 

Дати за консултации

 

Българска филология

История на българския език - 05.07.2023, 11 ч. каб. 144

Старобългарска литература – 04.07.2023, 14 ч., онлайн: https://join.skype.com/FBHW8KO8GUmy

Българска литература от Освобождението до наши дни - 30.06., 12 ч., каб. 138

Литература на Българското възраждане - 30.06.,16 ч., каб. 146

 

Балканистика

Литературознание - 05.07.2023, 12 ч. каб. 131 

 

 

Дати за показване на писмените работи

 

Българска филология

Старобългарска литература – 12.07.2023, 11 ч., каб. 176Б

Българска литература от Освобождението до наши дни – 17.07.2023, 11 ч., каб. 145

История на българския език - 14.07.2023, 10 ч., каб. 144

Български език – 13.07.23 от 10.00 ч. в 147 ауд.

 

Балканистика

Литературознание - 11.07.2023, 14 ч. каб. 131

 

Държавни изпити – 2022-2023

 

 

Дати за консултации за държавни изпити - лятна сесия 2024

 

Консултации за практически  държавен изпит по славянски език:

Практически полски език – 12.06.2024 в 149 каб. от 10.00 ч.

Практически чешки език  -  10.06.2024 в 154 каб. от 10.00 ч.

Практически сръбски  и хърватски език  -  12.06.2024 от 12.00 ч. в 158 каб.

Практически украински език -  11.06.2024 от 14 до 16.00 ч. в 153 каб.

Практически словашки език   - 12.06.2024 от 10.00 ч. в 154 каб.

 

Консултации за  теоретичен  държавен изпит по славянски език:

Теоретичен чешки език   - 18.06.2024 в 10.00 ч. в 154 каб.

Теоретичен полски език – 18.06.2024  в 10.00 ч. в 149 каб.

Теоретичен сръбски и хърватски език – 20.06.2024 в 12.00 ч. в 158 каб.

Теоретичен словашки език  - 19.06.2024  от 10.30 ч. в 154 каб.

Теоретичен  украински език   - 14.06.2024  от 11.00 ч. в 153 каб.

 

Консултации за държавен изпит по славянска литература:

История на полската литература  - 17.06.2024 в 16.00 ч. в 149 каб.

История на чешката и История на словашката литература  - 17.06.2024  от 10 до 11.00 ч. в 156 каб.

История на украинската  литература  - 21.06.2024 от 12.00 ч. в 156 каб.

История на сръбската, хърватската и словенската литература  - 14.06.2024 от 14.00 ч. в 156 каб.

 

Консултации за държавния изпит по руски език:

01.07. 2024 г. от 13.30 – 14.30 ч., 124 ауд.

 

Консултации за държавния изпит по руска литература:

05.07.2024 г., от 13.30 – 14.30 ч., 130 каб.

 

Консултации за ДИ по история на българския език – 9.07., 12 ч., 144 к-т.

 

Държавни изпити – лятна и есенна сесия 2024

Дати за показване на работите от теоретичния ДИ за специалност „Славянска филология“

 

 

 

 

 

 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМЕНИ РАБОТИ ПО СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ И СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

 

КОНСУЛТАЦИЯ ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ:

Чешка и словашка литература  - 24.06.2022 – 14.00 ч. – 156 к.

Полска литература  - 30.06.2022 -  13.00 ч.  -149 к.

Сръбска ихърватска литература – 30.06.2022 -14.00 ч. - 156к.

Украинска литература  - 17.06.2022  - 12.00 ч. – 156 к.

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ:

практически чешки език -  20.06.2022 10.00ч - 160Б

практически сръбски и хърватски език – 17. 06.2022 -14.00 ч.- 109к.

практически украински език – 13.06.2022г., 14.00 ч. - 153к.

практически полски език  - 24.06.2022  - 11.00 ч. -149 к. 

практически словашки език  - 24. 06.2022 – 10.00 ч. - 154/158к.

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК:

теоретичен полски език  -1.07.2022 – 10.00 ч. -149

теоретичен чешки език   - 1.07.2022- 11.00 ч.- 160Б

теоретичен украински език  -20.06.2022 -13.00 ч. -158 к.

теоретичен сръбски и хърватски език  - 28. 06. 2022  - 11.00 ч. - 158 к.

теоретичен словашки език    -  1.07.2022  - 10.30 – 154/158

 

ДАТА ЗА ПОКАЗВАНЕ НА  ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ   ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ - 8.07.2022

 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИК:

Практически полски език -  28.06.22  в 149 к. -11.00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – 28.06.2022 – 10.00 ч. в 158 к.

Практически чешки език - 29.06.2022 г. от 15. 00 ч. в 158

 Пактически украински език  - 29.06.2022 г., 9.30 ч., к. 153 

Практически словашки език   - 1.07..2022 – 10.00 ч. в 154/158 к.

 

ДАТИ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА РАБОТИТЕ ОТ ИЗПИТА ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК:

Теоретичен полски език – 6.07.2022  - 11.00-149 к.

Теоретичен  сръбски и хърватски език  6.07.2022 -11.00 ч.- 158 к.

Теоретичен чешки език   - 6.07.2022 - 16.00Ч – 160Б

Теоретичен украински език показване на работата – 8.07.2022 г., 10.00 ч., к.  153.        

Теоретичен словашки език  - 30.06.2021 г. -10.00 ч. в 158 к.

 

Държавни изпити – 2021-2022

 

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – БФ, СФ, РФ и Балканистика

УЧЕБНА 2022/2023,  СЕСИЯ ЮНИ/ЮЛИ

 

Дати за консултации за ДИ и показване на писмените работи /БФ, Балканистика/

Дати за консултации за ДИ и показване на писмените работи - Руска филология

 

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ:

Практически чешки език  - 12.06.2023   - 12.00 ч. – 160Б

Практически полски език  - 16.06.2023  - 10.00 ч.  -  149 к.

Практически сръбски  и хърватски език  - 8.06.2023  - 12.00 ч. - 158 к.

Практически словашки език  - 15.06.2023 – 14.30 ч.  - 154 к.

Практически украински език  -14.06.2023  - 10.00 – 12.00 ч. – 158 к.

 

Изпитът ще се проведе на 19.06.2023 г. от 9.30 ч в 160 ауд.

 

Теоретичен славянски език или литература :

Чешка и словашка литература -  19.06.2023  - 13.30 – 14. 30 ч. – 156 к.

Полска литература  - 16.06.2023 - 16.00 ч. - 156 к.

Сръбска и хърватска литература  - 13.06.2023  - 14.00 ч. – 156 к.

Украинска литература  - 9.06.2023 – 14.00ч – 15.00 ч.  -  156 к.

Теоретичен  полски  език  -  23.06.2023 – 10.00 ч. -  149 к.

Теоретичен чешки език  -  20.06. 2023 -  12.00 ч. – 160 ауд.

Теоретичен сръбски  и хърватски език  - 22.06.2022  - 16.00 ч.

Теоретичен словашки език  - 23.06.2023  - 11.00 ч. – 154/158

Теоретичен украински език  - 23.06.2023 – 11.00 ч.  -  430 к. – 1 блок

 

Изпитът ще се проведе на 26.06.2023 от 10.00 ч. в 160 ауд. 

      

Дати за показване на работите от ДИ – сесия юни/юли 2022/2023

        Практически чешки език – 20.06.2023  - 160Б – 12.00 ч.

        Практически полски език – 20.06.2023 -10.00 ч. – 149 к.

        Практически сръбски  и хърватски език – 21.06.2023 – 12.00ч – 158 к.

        Практически  словашки език  - 23.06.2023  - 154 к.  - 10.00 ч.

        Практически украински език   - 21.06.2023  - 158 к. – 10.00 ч.                     

 

        Теоретична славянска литература  - 30.06.2023 – 156к.  12.00- 13.00ч.

        

         Теоретичен чешки език  - 27.06.2023  - 160Б – 12.00 ч.

         Теоретичен полски език  - 28.06.2023  - 149 к. - 10.00 ч.

         Теоретичен сръбски и хърватски език  - 27.06.2023 – 158 к. - 16.00 ч.

         Теоретичен словашки език  - 30.06.2023  - 10.00 ч. - 154 к.

         Теоретичен  украински език  - 30.06.2023  - 158 к. - 11.00 ч.

 

 

 

График за показване на писмените работи от държавния изпит,

проведен на 10.07.2024 г.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

11.7.2024 г., 12.00 – 13.00 ч., каб. 144

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

12.07.2024 г., от 10.30 до 12.00 в 139 каб.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ

 

11.07.2024 г., 15.00 – 16.00 ч., каб. 146

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО НАШИ ДНИ

 

18.07.2024 г. от 14.00 до 15.00 ч., каб. 146

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

15.07.2024 г., 12.00 ч., 144 каб.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

11.07.2024 г. от 10,00 до 11,00 ч. в 126 каб.,

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА БАЛКАНИСТИКА

11 .07.2024 от 12 ч. в 131 каб.