Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

Учебна година:  2022 - 2023

Семестър: зимен

КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

24.01.2023

9 – 11 ч.

148

Българска

филология,

4 к., РО

МОБЕ

Проф. д-р Ангел Петров

6.02. и 8.02.2023

10 ч.

247А

Руска филология,

3 к

МОРЕ

1 част

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

1.02.и 2.02.

2023

 

 

онлайн

Славянска филология,

Българска филология РО

СИД

Проф. д-р Владимир Атанасов

8.02.2023

11 ч.

126А

Българска филология

МП ОБЕЛСУ

РО

Проф. д-р Владимир Атанасов

18.02.2023

10 ч.

онлайн

Българска филология

МП ОБЕЛСУ

ЗО

Проф. д-р Владимир Атанасов

 

 

 

Учебна година: 2022/2023

Катедра по руски език

Семестър: зимен

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

25.01.23

14 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 1-ва група, писмен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

27.01.23

10 ч.

126

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 1-ва група, устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

25.01.23

10 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 2-ра група, писмен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев

27.01.23

10 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 2-ра група, устен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев, гл. ас. д-р Елена Раденкова

23.01.23

14 ч.

124

Руска филология

2

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, писмен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

25.01.23

10 ч.

125

Руска филология

2

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

07.02.23

08.02.23

10 ч.

134 А

Руска филология

2

Историческа граматика на руския език

Хон. проф. д-р Ростислав Станков

27.01.23

10.30 ч.

128

Руска филология

2,3,4

СИД „Приложна лингвистика (електронни езикови ресурси)“

доц. д-р Красимира Петрова,

23.01.23

10 ч.

124

Руска филология

3

Практически руски език – V част, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

25.01.23

10 ч.

126

Руска филология

3

Практически руски език – V част, устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

27.01.23

09.30 ч.

124

Руска филология

3

Съвременен руски език. Лексикология

Доц. д-р Надежда Делева

03.02.23

10 ч.

128

Руска филология

3

Устен превод 1 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

19.01.23

16 ч.

124

Руска филология

3

Превод на текстове от деловата сфера – I част

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

06.02.23

09 ч.

124

Руска филология

3

Теория и практика на превода

Гл. ас. д-р Анна Баранова

20.01.23

14 ч.

124

Руска филология

3

Педагогика

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев

30.01.23 10 ч. 125 Руска филология 3, 4 СИД "Превод на научен текст" Гл. ас. д-р Владимир Манчев

10.02.23

08 ч.

128

Руска филология

3

СИД „Съвременният политически дискурс и проблемите на превода“

Доц. д-р Силвия Петкова

31.01.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Практически руски език – VII част, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

01.02.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Практически руски език – VII част, устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

07.02.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Съвременен руски език. Синтаксис.

Гл. ас. д-р Анна Баранова

09.02.23

10 ч.

128

Руска филология

4

Превод на медийни текстове

Доц. д-р Силвия Петкова

07.02.23

12 ч.

128

Руска филология

4

СИД „Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод“

Доц. д-р Силвия Петкова

27.01.23

11 ч.

Мудъл - решаване на казус

Руска филология

4

Психология

Проф. д-р Ирина Зиновиева

02.02.23

 10 ч.

124

Българска филология (1 и 2 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Виолета Миланова

30.01.23

10 ч.

124

Българска филология (4 и 5 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

30.01.23

14 ч.

124

Българска филология (4 и 5 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

23.01.23

10 ч.

125

Славянска

филология

3

Руски език

Хон. доц. д-р Ценка Досева

 

 

 

Учебна година: 2022/2023

Катедра по руска литература

Семестър: зимен

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

02.02. – 1 гр.

03.02 – 2 гр.

11.00 ч.

125

Руска филология

1

Руски фолклор и етнология

Хон. доц. д-р Екатерина Анастасова

14 и 15.02

09.30 ч.

130

Руска филология

2

Руска литература на XVIII век

Проф. д-р Ангелина Вачева

16 и 17.02

09.30 ч.

130

Руска филология

3

Руска литература на XIX век – II част

До изпит се допускат студенти, предали курсова работа през Мудъл и получили положителна оценка

Проф. д-р Ангелина Вачева

26.01.

09.30 ч.

130

Руска филология

4

Руска литература на XX век – II част

Проф. д-р Ренета Божанкова

25.01

27.01

26.01

02.02.

03.02

09.30 ч.

09.30 ч.

13.00 ч.

09.30 ч.

09.30 ч.

130

Българска филология

 

 

3

Руска литература на XX век

Проф. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Галина Петкова, гл. ас. д-р Константина Пунева

09.02

10.02

09.30 ч.

129

Славянска филология

3

Руска литература на XX век

Доц. д-р Галина Петкова

 

 

 

Учебна година:  2022/2023

Катедра по славянски  литератури

Сесия: зимна

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

3.02. 2023

11.00.

150

Славянска филология  профил бохемистика и словакисти

Исторически и културни реалии 

на Чехия и Словакия

проф.д-р Владимир Пенчев

28.01.2023

10.00.

109

Славянска филология  профил сръбски и хърватски

I

Исторически и културни реалии

 на Сърбия, Хърватия и Словения

доц.д-р Людмила Миндова

8.02.2023

14.00

149

Славянска филология 

полски профил 

I

Исторически и културни реалии

 на Полша

проф.

дфн Калина Бахнева

9.02.2023

10.00

156

Славянска филология 

украински профил 

I

Исторически и културни реалии на Украйна

гл. ас. д-р 

Владимир Колев

7.02.2023

10.00.

150

Славянска филология

II

История на славянските литератури първа част 

доц. д-р Ани Бурова и  гл. ас. д-р Славея Димитрова

13.02.2023

10.00

156

Славянска филология, 

профил бохемистика

III

История на чешката литература първа част

гл. ас. д-р

Славея Димитрова,  гл. ас д.р Тиха Бончева

1.02.2023

9.30

156

Славянска филология 

профил бохемистика

IV

История на чешката литература трета част

доц. д-р Добромир Григоров , гл. ас. д-р Тиха Бончева

30.01.2023

11.00

149

Славянска филология 

полски профил

III

История на полската литература първа част

гл.ас. д-р

Кристиян Янев

12.02.2023

16.00

149

Славянска филология 

полски профил

IV

История на полската литература трета част

проф.дфн Панайот Карагьозов, гл. ас. д-р Кристиян Янев

30.01.2023

14.00

156

Славянска филология  

сръбски и хърватски профил

III

История на сръбската, хърватската и словенската

литератури първа част

доц. д-р Ина Христова, 

гл. ас. д-р Елена Дараданова

13.02.2023

13.00

156

Славянска филология  

сръбски и хърватски профил

IV

История на сръбската, хърватската и словенската литератури трета част

доц. д-р Ина Христова, 

гл. ас. д-р Елена Дараданова

26.01.2023

9.30

156

Славянска филология

словашки профил

III

История на словашката литература първа част

доц.д-р Добромир Григоров,

гл. ас. д-р Тиха Бончева

9.02.2023

10.00

156

Славянска филология

словашки профил

IV

История на словашката литература трета част

гл. ас. д-р

Славея Димитрова, гл.ас. д-р Тиха Бончева  

13.02.2023

10.00

156

Славянска филология украински профил

III

История на украинската литература първа част

гл.ас. д-р Владимир Колев

13.02.2023

10.00

156

Славянска филология украински профил

IV

История на украинската литература трета част

гл. ас.д-р Владимир Колев

17.02.2023

10.00

156

Славянска филология

V

Най- нови славянски литератури

Доц. д-р Ани Бурова

Предаване на курсови работи до 10.02. 2023 на адрес Ani_Burova@uni- sofia.bg

27.01.2023

9.30

156

Славянска филология

V

Утопии и антиутопии в славянските литератури

Доц.д-р Добромир Григоров

3.02.2023

16.00

Му-дъл

Славянска филология

V

Сравнително славянско литературознание

Проф.дфн Панайот Карагьозов