Балканистика

 

- Albania for travellers. Shqipëria the land of the eagle.

- Albania. Land of sun and hospitality. (2)

- Arbëria 8

- Bajra, Ismail. Kultura dhe shoqëria. Prishtinë, Rilindja, 1976.

- Buletin i punimeve të fakultetit filozofik, X. Prishtinë, 1973.

- Buletin i punimeve të fakultetit filozofik, XIV. Prishtinë, 1980.

- Buletin për shkencat shoqërore, № 4. Tiranë, Botimi i Institutit të Shkencave, 1954.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 2. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1959.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 2. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1960.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 3. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1960.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 4. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1960.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat natyrore, 1. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 1. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 2. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 3. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961. (2)

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 4. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 1. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1962. (2)

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 3. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1962.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 4. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1962.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 2. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1963.

- Clogg, Richard. Histori e përmbedhur e Greqisë. Tiranë, “Toena”, 2004. (2)

- Dardania Sacra 3. Prishtinë, 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 1, 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 2, 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 4, shtator 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 5, tetor 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 6, 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 7, 2001.

- Etnografia shqiptare I. Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë/ Sektori i Etnografisë, 1962.

- Gjerg Kastrioti Skenderbeu, 1468 – 1968. Tranë, “Naim Frashëri”, 1967.

- Hudhri, Ferid. Shqipëria dhe shqiptarët në vepra të piktoreve të huaj. Tiranë, 8 Nëntori, 1987.

- Hylli i dritës. Fishta. Tiranë, 1996

- Ibrahimi, Mustafa. Thesari folklorik shiqptar nga rrafshi i pelagonisë. Shkup, Flaka, 2003.

- Iliria /Studime dhe materiale arkeologjike/, I. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1971.

- L’illyrie / La ville illyrienne/, II. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1971.

- Informatika 3. Tiranë, “Shtëpia botuese e librit shkollor”, 2001.

- Kabashi, dr. Emin. Batalioni atlantiku i UÇK-së. Prishtinë, “Çlirimi”, 2004.

- Kabashi, dr. Emin. Iluzionet kultura Atdheu. Prishtinë, 2004.

- Kabashi, dr. Emin. Përmasa kombëtare e luftës së UÇK-së. Prishtinë, “Çlirimi”, 2005.

- Kosova, historical political review. 4/1994, Tirana.

- Luku, Shpetim. Korrupsioni i paralajmëruar. Tiranë, 2004.

- Luku, Shpetim. Profil biznesi Më të mirat. Tiranë, 2004.

- Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar (1635 – 1912), III. Tiranë, Institut i folklorit, 1962. (2)

- Meyer, Philip. Gazetaria e saktë. Tiranë, “Koçi”, 2006. (2)

- Negotium 2 - Botim i përtremuajshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. “Toena”, 2000.

- Negotium 3 - Botim i përtremuajshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. “Toena”, 2000.

- Negotium 6 - Botim i përtremuajshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. “Toena”, 2001.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №8. Organi i Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, 1972.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №12. Organi i Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, 1972.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №8. Organi i Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, 1983.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №9. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1989.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №10. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1989.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №1. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №2. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №3. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №4. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №5. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №6. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №9. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №11. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №4. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1991.

- Një pasqyrë e veprimitarisë botuese në Kosovë. Biblioteka populare dhe universitare e kosovës. Prishtinë, 1973.

- Rugova, Ibrahim. Kah teoria. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Rruga e mbijetesës. Organizata Femrat në zhvillim. Tetovë, “Napredok”.

- Seminari i kulturës shqiptare për të huaj 1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, 1975. (2)

- Seminari i kulturës shqiptare për të huaj 2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, 1976. (2)

- Seminari mbi kulturën shqiptare për të huaj, 4.  Universitetii Prishtinës. Prishtinë, 1978.  (2)

- Spahiu, Hena. Qyteti iliro-arberor i Beratit. Tiranë, 1990.

- Straight. Publication of the Departament of Informacion at the Council of Ministers of the Republic of Albania. Nr. 2.

- Straight. Publication of the Departament of Informacion at the Council of Ministers of the Republic of Albania. Nr. 3.

- Studime historike 3-4. Akademia e Shkencëve e RSH, Instituti i Historisë, Tiranë, 2003.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1964. (2)

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1965. (2)

- Studime historike 3. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1965.

- Studime historike 1. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1966.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1966.

- Studime historike 1. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1967.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1971.

- Studime historike 4. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1971. (2)

- Studime historike 1. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1972.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1972.

- Studime historike 3. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1972. (2)

- Studime historike 4. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1972.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1973.

- Studime historike 3. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1973.

- Studime historike 3. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1989.

- Studime historike 4. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1990.

- Tempulli 11. Reviste periodike kulturore. Korçë, 2005.

- Tirana, visitor guide. (2)

- Vjetar i arkivit të Kosovës, VIII-IX. Prishtinë, 1975.

- Vjetari statiskor i R.P. SH. Tiranë, 1964.

 

- Алиу, Али. Дон Кихот между албанците. София, Български писател,(Скопjе, Макавеj), 2009.

- Abazi, Alketa. Me erërat u putha sonte. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1994. (2)

- Ahmeti, Donika. E nesërmja më ë mirë. “Hivzi Sylejmani”, 2005.

- Arapi, Fatos. Këngë te moçme shqiptare. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1986.

- Basha, Eqrem. Doktrina e të menduart vetëm \poezi e zgjedur\. Prishtinë, 2006.

- Baze, Mero. Realitete shiqiptaro – amerikane. Tiranë, Koha, 1997.

- Bedo, Resul. Gjermë të ndezura. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1980.

- Berisha, Anton. Përkime poetike. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Blushi, Kiço. Më shiko në sy. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1990.

- Bogdani, Arjan. Atje dhe pastaj. “Triptik”.

- Bulka, Nonda. Vepra letrare, 1. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1980.

- Buzuku dhe shkrimet e hershme shqipe. Sesioni Shkencor Ndërkombëtar për Gjuhën dhe Letërsinë Shqiptare. Tetovë, 2006. (2)

- Bytyçi, Sali. Rekuiem për lisat. Prishtinë, artPENA, 1994.

- Çajupi, Andon Zako. Vepra letrare, II. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Çajupi, Andon Zako. Vepra letrare, III. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Camaj, Martin. Vepra Letrare, 3 /Dranja, Nema, Buelli, Palimpsest/. Tiranë, Apollonia, 1996.

- Camaj, Martin. Vepra Letrare, 4 /Proza/. Tiranë, Apollonia, 1996.

- Camaj, Martin. Vepra Letrare, 5 /Drama/. Tiranë, Apollonia, 1996.

- Çaushi, Tefik. Kadare. Fjalor i  personazheve. Tiranë, Enciklopedike, 1995. (2)

- Çaushi, Tefik. Universi letrar i Kadarese. 1993. (2).

- Çupi, Rudina. Shkopsitje. Tiranë, 2006.

- Dado, Floresha. Proza nëpër teknikat poetike. Tiranë, Botimet Toena, 1997.

- Danaj, Luljeta. Moti. Tiranë, TRE Mariat, 2000.

- Dashi, Kujtim. Në muajin e nëntë. Ombra GVG, 2006.

- De Rada, Jeronim. Këngët e milosaos. Prishtinë, 1968.

- De Rada, Jeronim. Vepra letrare, 1. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1987.

- De Rada, Jeronim. Vepra letrare, 2. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1987.

- Del Gaudio, Xhuzepe. Zemër arbëreshe.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Ferri, Rexhep. Punë gjaku. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Frashëri, N.H.. Histori e Skënderbeut. Tiranë, 1966.

- Frashëri, Naim. Lilet e verësë. Tiranë, Ndërmarrja Shtetërore e botimeve Naim Frashëri, 1961.

- Frashëri, Naim. Poezi. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1977.

- Frashëri, Naim. Të Vegjëlit. Tiranë, “Mihal Duri”, 1956.

- Frashëri, Naim. Vepra të zgjedhura, II. Tiranë, 1985. (2)

- Frashëri, Sami. Vepra 00. Bibliografia & Kumtesat.

- Frashëri, Thoma. Dikush kaloi kufirin. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1965.

- Fype, Llazar. Fyelli dhe pushka. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1983

- Gajtani, Adem. Amfora e fundosur. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Gërvalla, Jusuf. Kanjushë e verdhë. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Gjata, Fatmir. Zëmër shqiptare. Tiranë, 1965.

- Gjerqeku, Enver. Pengu \përmbledhje sonetesh\. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Gunga, Fahredin. Kepi i Shpresës së mirë. Prishtinë, Rilindja, 1973.

- Haliti, Faslli. Mesazhe fushe /poezi/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Hamiti, Serbi. Teksti i dramatizuar. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Hanku, Lutfi. Neper gjurmet e heroit. Tiranë, “8 Nentori”, 1974.

- Hasani, Hasan. Suferinë. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Heroina /tregime për gruan/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1976.

- Hidhe, vallen, Luma e kuqe. Këngë popullore të mbledhura në Lumë nga Kamber Zela. Ed. Koyma Vasili. Tiranë, “Naim Frashëri“, 1984.

- Historia e Letersisë Shqiptare të Realizmit socialist /dispensë e parë/. Tiranë, 1985.

- Hoxha, Bashkim. Njeriu tjetër. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1989.

- Hysa, Asllan. Yje të Buretos. Tiranë, 2004.

- Hysa, Bedri. Myshqe. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Isaku, Murat. Plagët. Vol. II. Tetovë, Klubi letrar 94, 2005.

- Jaçellari, Halil. Tregime. Tiranë, Onufri, 2002.

- Jeta e re / Revistë letrare 1949-1979/, 4. Prishtinë, 1979.

- Jeta e re. Revistë letrare, 5. Prishtinë, 1983.

- Jorgaqi, Nasho. Estetika e fjales shqipe (studime, artikuj, ese). Elbasan, Onufri, 1996.  (2)

- Jorgoni, Perikli. Ballada e yjeve të ndezur /poema/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1976.

- Kadare, Ismail. Ardhja e migjenit në letërsinë shqipe. Tiranë, “8 Nentori”, 1991.  (2)

- Kadare, Ismail. Poemi e poesie scelte. Tirana, “Naim Frashëri”, 1968.

- Kajtazi, Halil. Nga lirika popullore e drenicës.  Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Kabashi, Emin. Gjaku i shprishur. Dy drama. Prishtinë, Rilindja, 1993.

- Kabashi, Emin. Kadare, mendësia shqiptare. Prishtinë, 1998.

- Kabashi, Emin. Përtej grilave. Prishtinë, Rilindja, 1996.

- Kabashi, Emin. Udha e madhe e jetës. Prishtinë, Çlirimi, 2005.

- Kelmendi, Ramiz. Abrakadabra. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Kelmendi, Ramiz. Shtatë persona ndjekin autorin.  Prishtinë, Rilindja, 1975.

- Këngë populorre historike (1878 – 1912). Tiranë, 1962.

- Kongoli, Gazmend. Ditët e gjelbra. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1964.

- Kukaj, Rifat. Qafa e ujkonjës. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Kur muzat takohen. Zana Tabaku, Rita Filipi, Tiranë, 1998.

- Kyçyku, Ardian – Christian. Home. Bucureşti, Librarium Haemus, 2007.

- Leka, Lavdie. Djemtë e rrugicës me kalldrëm. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1976.

- Leka, Lavdi. Mos e kendo ate kenge. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1964.

- Les letres albanaises, 1. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1978.

- Les letres albanaises, 2. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1980.

- Les letres albanaises, 3. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1981.

- Les letres albanaises, 4. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1981. (2)

- Les letres albanaises, 1. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1983.(2)

- Les letres albanaises, 2. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1983. (3)

- Les letres albanaises, 3. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1983. (2)

- Les letres albanaises, 4. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1983.

- Les letres albanaises, 2. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1985.

- Les letres albanaises, 3. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1985.

- Les letres albanaises, 4. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1985.

- Les letres albanaises, 2. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1986. (2)

- Les letres albanaises, 3. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1986. (2)

- Les letres albanaises, 4. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1986. (2)

- Les letres albanaises, 4. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1988.

- Les letres albanaises, 1. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1989.

- Les letres albanaises, 3. Revue litteraire et artistique, Red. en chef: Ismail Kadare, Tirana, 1989.

- Letërsia jonë, 2. Tiranë, Organ i lidhjes së shkrimtarëve të shqipërisë, 1950.

- Malltezi, Xhevat. Skalitësit e lirisë.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1976.

- Markoviq, Svetozar. Ku vete shoqëria. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Migjeni. Poezi. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1980.

- Miloti, Tonin. Poezia shqipe.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1974.

- Morava, Zyhdi. Ujkiu i natës së fundit. Morava, 1996.

- Muçaj, Nimon. Tri vepra. Kuvendi Françeskan – Gjakovë, 2003.

- Muço, Betim. Ditëlindja e këngës /poezi/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1983.

- Musaraj, Shveqet. Poezia shqipe.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1974.

- Musliu, Ramadan. Në zemrën e gjërave. Prishtinë, “Gjon Buzuku”, 2005.

- Nikolla, Niko. Lamtumirë Vlorë!.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Noli, Fan.S.. Vepra 6. Oratoria, autobigrafia, letërkëmbimi, intervista të ndryshme. Tiranë, 1996.

- Olbracht, Ivan. Cubi Nikolla Shuhaj. Tiranë, “KOÇI”, 2006

- Papi, Petro. Koci Bako. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1965

- Petrela, Anna. Amforat e qiellit. “Milosao”, 2000

- Petrela, H.M. Kronike e  viteve të paharruara.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1965.

- Pogaçi, Katjusha. Fjala jonë, poezi. Tiranë, Shtëpia botuese Naim Frashëri, 1983.

- Qosja, Rexhep. Anatomia e kulturës. Prishtinë, Rilindja, 1976.

- Qosja, Rexhep. Kontinuitete. Prishtinë, Rilindja, 1972.

- Qosja, Rexhep. Mite të zhveshura. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Qosja, Rexhep. Panteoni i pralluar. Prishtinë, Rilindja, 1973.

- Qosja, Rexhep. Populli i ndaluar. Tiranë, Enciklopedike, 1990.

- Raifi, Mensur. Tri moderna albanska pesnika /Ljasguš Poradeci, Fan Noli, Mideni/. Priština, Društvo Književnih Prevodila Kosova, 1987.

- Rrahmani, Nazmi. Malësorja. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Rrahmani, Nazmi. Toka e përgjakur. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Salihu, Salajdin. Natë e blertë vetmie. Shkup, Serembe, 2006.

- Saraçi, Kreshnik. Incesti i madh. Prishtinë, Rilindja.

- Seitaj, Nazmi. Krahët e nositit. Tiranë, 2006.

- Selimi, Valbona. Dashuria e meteorëve që shuhen. Tiranë, TOENA, 1996.

- Skiroi, Zef. Milli e Haidhia. Tiranë, Dituria, 1994. (2бр.)

- Sulejman, Hivzi. Fëmijët e lumit tim. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Sulejman, Hivzi. Njerëzit. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Sulejman, Hivzi. Poezi-drama. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Sulejman, Hivzi. Tregime. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Shala, Kujtim M. Lasgushi i përjatshëm. Prishtinë, “Faik Konica”, 1999.

- Shala, Kujtim M. Shenjat e tekstit. Prishtinë, “Faik Konica”, 1999.

- Shala, Kujtim M. Shinimet e Fishtës. Prishtinë, AJKD, 2002. (2)

- Shaqiri, Ismet. Më kujtohet.... Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Shehu, Maksut. Ylli në zemër. Prishtinë, Rilindja, 1976.

- Shehu, Mehmet. Lufta për çlirimin e Tiranës. Tiranë, “8 Nëntori”, 1976.

- Shkreli, Ymer. Trilogji Ilire. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Shuteriqi, Dhimiter. Poezia Shqipe.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1974.

- Topollaj, Shpendi Hulësi. Lotët e zambakut (fate oficerësh). Tiranë, “Marin Barleti”, 1998.

- Vaginov, Konstantin. Harpagoniada. Tiranë, “Koçi”, 2006.

- Vrulli rinor në fushat dhe malet tona. Tiranë, “8 Nentori”, 1976.

- Vyshka, Musa. Pse rënkon kumuria ime. Tiranë, Skanderbeg books, 2002.

- Xhaferi, Hamit, Mustafa Ibrahimi. Shqyrtime sociolingusitike, Dallimet gjuhësore midis gjinive dhe figura e gruas në poezinë popullore. Tetovë, 2006.(2)

- Xhai, Spiro. Dashuri cigane / tri novela/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1965.

- Xhuvani, Dhimitër. Jetë në arkivol. Tiranë, Duturia, 1993.

- Zaloshnja, Moisi. Kohët ndryshuan. Tiranë, “ Mihal Duri”, 1957.

- Zamputi, Injac. Fishta / koha, njeriu, vepra/. Tiranë, “Pasqyra”, 1993. (2)

- Zjarri në breg ( poezi e huaj). Red. Ali Podrimija. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Zogaj, Skënder. Mali i tejdukshëm. Prishtinë, Spektri, 2005.

- Zonja e Shpirtit Eleonorë. Njeriu perballe qenies. Phoenix, 1997.

 

Докторантски модул „Балканистиката и литературите на обединена Европа” е свързан с развиваната от Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание и в частност в специалност „Балканистика” проблематика по Сравнително балканско и европейско литературознание. Целта на проекта е както усъвършенстване на подходите в тази област, така и осигуряване на участието на екипа в периодичните научни срещи на докторантите и на международния Съвет на преподавателите в Европейския докторат (DESE) „Литературите на обединена Европа”. Сътрудничеството с Болонския университет и другите десет европейски университети от консорциума е скрепено с рамков договор, в който СУ е партньор. http://www2.lingue.unibo.it/dese/


 

Chagall

 


Членове на проекта:

проф. дфн Румяна Л. Станчева (ръководител) и редовен докторант Аглика Попова

 

- Abetare, Tiranë, 1958.

- Ahmetaj, dr. Mehmet. E folmja e anës së malit. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2006.

- Baliu, Begzad. Çabej 1 (Bibliografi e studimit të veprës së Çabejt në Kosovë). Prishtinë, “Fokus”, 2006.

- Baliu, Begzad. Demitizmi dhe standardizimi i onomastikës së Kosovës. Tiranë, “Argeta-LMG”, 2006.

- Bardhi, Mehdi, Rexhep Ismajli. Teksti i gjuhës shqipe për të huaj. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1974.

- Beci, Bahri, Loredan Bubani, Zamira Gurabardhi. Gjuha shqipe, 8. Tiranë, E Librit Shkollor, 1998.

- Cipo, K. Sintaksa. Tiranë, Instituti i Shkencave, 1952.

- Çabej, Eqrem. Figura që shkëlqeu në studimet albanologjike. Tetovë, 2009.

- Demiraj, Shaban. Gjuhësi Ballkanike. Shkap, “ Logos A“, 1994.

- Dialektologjia shqiptare II. Tiranë, Akademia e shkencave e RSS, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, 1974

- Eqre, Çabej. Instituti albanologjik i Prishtinës. Prishtinë, 2003.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III , 1( sintaksa e periudhes ). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 1 (I. Sintaksa e fjalise). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 2 ( sintaksa e periudhes ). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 2 (I. Sintaksa e fjalise). Tiranë, 1989.

- Gjerovi, Mehmet. Frazeologjiyma të gjuhës shqipe. Prishtinë, Rilindja, 1972.

- Gjuha jonë, 4/1989. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-2/1992. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-4/1993. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-4/1994. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 3-4/1992. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-4/1998. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë, Stëpia botuese “Skenca”.

- Gjuha jonë, 1-2/1999. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë, Stëpia botuese “Skenca”.

- Gjuha jonë, 1-2/2000. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 3-4/2001. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-2/2002. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 3-4/2002. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha shqipe, 1. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1983.

- Gjuha shqipe, 1. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1984.

- Gjuha shqipe, 2. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1998.

- Gjuha shqipe, 1-2. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2002. (2)

- Gjuha shqipe, 3/2005. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2005.

- Gjuha shqipe, 1/2006. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2006. (2)

- Gjuha shqipe, 2/2006. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2006.

- Gjuha shqipe, 3/2006. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2006.

- Gjurmime albanologjike, 2-1969. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1969.

- Gjurmime albanologjike, 1-2,1970. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1970.

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, I-1971. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1972.

- Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji, V-1975. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1977.

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, VI-1976. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1978.

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, 22- 1992. Prishtinë, 1993. (2)

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, 34-35/2004-2005. (2) Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2006.

- Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji, 35-2005. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2006. (2)

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, 36-2006. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2007.

- Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji, 37-2007. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2008.

- Hoxha, dr. Shpresa. Kontributi i Uilljëm Martin Likut në fushën e studimeve albanologjike. Prishtinë, 2007. (3)

- Ibrahimi, Mustafa. E folmja shqipe e rrethit të Prilepit dhe Krushevës. Shkup, “ Interlingua”, 2005.

- Ibrahimi, Mustafa. Fjalë dhe shprehje popullore nga rrethi i Prilepit, Krushevës dhe Velesit, Shkup, “ Interlingua”, 2007.

- Jashari, Ali. ABC-ja e të menduarit kritik. Korçë, 2009.

- Jashari, Ali., Dhimitër Bello. Formim gjuhësor I. Teori, ushtrime, mjeshtëri, mësimdhënje. “Kotti”, Korçë, 2004.

- Jashari, Ali. Përsiatje për gjuhën shqipe. Korçë, 2003. (2)

- Jashari, Ali. Rreth përdorimit të frazeologjisë në ligjërimin e shkruar. “Kotti”, Korçë, 2002.

- Kërkime universitare. Nr.22, Gjirokastër, 2009. (2)

- Konferenca shkencore “Gjuha letrare kombëtare dhe bota shqiptare sot”, Tiranë, 20-21 nëntor 1992. Tiranë, “Afërdita”, 2002.

- Konferenca shkencore “Nga ëvetarët e Naum Veqilharxhit te Kongresi i Manastirit”. Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, 2008. (2)

- Konferenca shkencore ndërkombëtare “Profesor Selman Riza dhe albanologjia”. Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, 2009. (3)

- Konferencë shkencore, 21-22 nëntor 2007 . Studime filologjike shqiptare. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2008.

- Kultura e gjuhës 1. Prishtinë, Shoqata e gjuhës shqipe e Kosovës, 2003. (2)

- Murati, Qemal. Bashkëmarrëdhëniet gjuhësore shqiptare – Maqedonase, Libri 1. Tetova, 2007.

- Murati, Qemal. Fjalor toponomastik i tërthoreve shqiptare të maqedonisë. Tetova, 2008.

- Pajziti, dr. Naser. E folmja e Opojës (Fonetikë-fonologji, morfologji, falëformim, sintaksë). Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2005.

- Prifti, S. Sintaksa e gjuhës shqipe. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1962.

- Radovicka, Lumni, Donika Boçi. Teksti i gjuhës shqipe për studentët e huaj, II. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1973. (2)

- Radovicka, Lumni, Zana Karapici, Ana Toma.  Gjuha shqipe, 2. Tiranë, E Librit Shkollor, 1978.

- Raka, Fadil. Areali gjuhësor i Kaçanikut. Prishtinë, 2004.

- Raka, Fadil. Çështje të shqipës letrare. Shkup, “SHKUPI”, 1998.

- Raki, prof. Dr. Raka. Historia e shqipes letrare. Prishtinë, “Blendi”, 1997.

- Sedaj, prof. dr. Engjëll. Gjuha arbërore. Prishtinë, “Dardania Sacra nr.4”, 2002.

- Sedaj, prof. dr. Engjëll. Sistema struktura raporte (Etnolinguistikë). Prishtinë, “Era”, 2002.

- Sedaj, prof. dr. Engjëll. Sprova etimologjike. Prishtinë, “Era”, 2002.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 5. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filolozofik, 1979.

- Seminari Ndërkombëtar  për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 7. Prishtinë, Universiteti i Kosovës, 1982.

- Seminari Ndërkombëtar  për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 8. Prishtinë, Universiteti i Kosovës, 1982.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 21/1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2003.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 21/2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2003.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 23/1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2004.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 23/2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2004.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 24/2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2005.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 25/1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2006.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 25/2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2006.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 27/1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2008.

- Sintaksa e gjuhës shqipe, pjesa I / Konspekt  leksione pragatitur nga prof. Mahir Domi/. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1975.

- Sintaksa e gjuhës shqipe, pjesa II / Konspekt  leksione pragatitur nga prof. Mahir Domi/. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1975.

- Stefi, Jani. Leksikologjia shqipe. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1970.

- Studia albanica 2. Tirana, Universitate d’Etat de Tirana, Institut d’Historie et de Linguistique, 1965.

- Studime filologjike 1, VITI XIX (II), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965.

- Studime filologjike 2, VITI XIX (II), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965.

- Studime filologjike 3, VITI XIX (II), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965. (2)

- Studime filologjike 1, VITI XX (III), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1966. (3)

- Studime filologjike 2, VITI XX (III), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1966.

- Studime filologjike 3, VITI XX (III), Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1966.

- Studime filologjike 1, VITI XXV (VIII), Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971.

- Studime filologjike 2, VITI XXV (VIII), Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971.

- Studime filologjike 4, VITI XXV (VIII), Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971.

- Studime filologjike 2, VITI XLIII (XXVI), Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1989.

- Studime filologjike 3, VITI XLIII (XXVI), Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1989.

- Studime filologjike 4, VITI XLIII (XXVI), Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1989.

- Studime filologjike 1, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 2, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 3, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 4, VITI  XLIV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 1, VITI  XLV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1991.

- Studime filologjike 2, VITI XLV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1991.

- Studime filologjike  1-4, VITI  XLVI (XXIX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1992.

- Studime filologjike  1-4, VITI  XLVII (XXX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1993.

- Studime filologjike  3-4, VITI  LIII (XXXVI). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1999.

- Studime filologjike  3-4, VITI  LVI (XXXIX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 2002.

- Studime filologjike  1-2, VITI  LVII (XL). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 2003.

- Studime filologjike  3-4, VITI  LVII (XL). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 2003.

- Studime filologjike  1-2, VITI  LVIII (XLI). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 2004.

- Studime mbi leksikun dhe për formimin e fjaleve në gjuhën shqipe, III. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1989.

- Shala, Demush. Mësojmë shqip / libri i gjuhës shqipe si gjuhë joamtare për klasën VII të shkollës follore/. Prishtinë, 1980.

- Shema, dr. Isak. Çështjet e arsimit kombëtar shqiptar. Prishtinë, “Libri shkollor”, 2000.

- Shkurtaj, Gjovalin, Enver Hysa. Gjuha shqipe për të huajt dhe shqiptarët jashtë Atdheut. Tiranë, Toena, 1996.

- Shkurtaj, Gjovalin, Ali Jashari. Anketimi dhe ekspeditat ghuhësore. Korçë, 2007.

- Tekst ushtrimesh të gjuhës shqipe, 1. Tiranë, 1989.

- Topalli. Theksi në gjuhën shqipe. Tiranë, Enciklopredike, 1995.

- Xhuvani, Aleksandër. Për pastërtinë e gjuhës shqipe. Tiranë, 1958.

 

- Библиография на славянското литературознание и фолклор в България. 1976-1980. том I, София, СУ “Св. Климент Охридски, 1983.

- Библиография на славянското литературознание и фолклор в България. 1976-1980. том ΙI, София, СУ “Св. Климент Охридски, 1983.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1981, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1984, кн.1 (2 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1984, кн.2 (2 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1984, кн.3 (3 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1985, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1987, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.1.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.2 (3 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.3.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1990, кн.1.