Балканистика

 

- Адамещяну, Габриела. Пресрещане. Превод: Румяна Л. Станчева. София, Панорама, 2005. (2 бр.)

- Бландиана, Ана. Чекмеджето с аплодисменти. Превод: Румяна Л. Станчева. София, НДФ „13 века Бългрия”, 1999.

- Кораби на слънцето. Румънски поети. София, Народна култура, 1989.

- Agârbiceanu, Ion. Opere 14, Vremuri ți oameni lume nouă. Bucurețti, Minerva, 1989.

- Alecu, Viorel. G. Călinescu şi „Jurnalul Literar”. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Alexandru, Ioan. Imnele Maramureşului. Cartea românească, 1988.

- Amzulescu, Al. Repere şi popasuri în cercetarea poeziei populare. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Andriţoiu, Alexandru. Aur. Bucureşti, Eminescu, 1982.

- Antologie de la poesie populaire roumaine. Bucureşti, Minerva, 1979.

- Antologie de lirică populară românească. Bucureşti, Minerva,1980.

- Anuar de lingvistică şi istorie literară, tomul XIX. Iaşi, 1968.

- Arghezi, Tudor. 1907 Peizaje. Bucureşti, Albatros, 1977.

- Avramescu, Lucian. Buna seara, iubito. București, Editura Eminescu, 1989.

- Bacalabaşa, A. Schiţe şi articole. Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1953.

- Bărbaţi al datoriei, 1848-1849. Mic dicţionar. Bucureşti, Editura Militară, 1984.

- Barbu, Eugen. Facerea lumii. Editura pentru literatură, 1964.

- Bărnuţiu, Simion. Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1848. Cluj-Napoca, Uniunea Mondială a Românilor Liberi, 1990.

- Blaga, Lucian. Peisaj şi amintire. Bucureşti, Editura sport-turism, 1988.

- Brana, Nicolae. Mioriţa. Cluj-Napoca, Dacia, 1975.

- Bucur, Marin. Opera vieții / o biografie a lui I.L. Caragiale/. București, Cartea Românească, 1989.

- Buhociu, Octavian. Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia păstorească. Bucureşti, Minerva, 1979.

- Buletin de informare pedagogică. Predarea limbii şi literaturii române. Bucureşti, 1970.

- Caietele Mihai Eminescu II. Ed. de Marin Bucur. Bucureşti, Editura Eminescu, 1974.

- Caietele Mihai Eminescu IV. Ed. de Marin Bucur.  Bucureşti, Editura Eminescu, 1977.

- Caietele Mihai Eminescu V. Ed. de Marin Bucur.  Bucureşti, Editura Eminescu, 1980.

- Caietele Mihai Eminescu VI. Ed. de Marin Bucur. Bucureşti, Editura Eminescu, 1985.

- Călinescu, G. Viaţa lui Mihai Eminescu. Editura pentru literatură, 1964.

- Călinescu, G. Biobibliografie Ion Bălu. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975.

- Cantemir, D. Opere complete I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.

- Cantemir, D. Opere complete VIII. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,  1987.

- Caracostea, D. Arta cuvîntului la Eminescu. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1980.

- Caracostea, D. Creativitatea eminesciana. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1987.

- Carte de inimă pentru Brâncuşi. Ed. de Nina Stănculescu. Bucureşti, Editura Albatros, 1976.

- Centenaire. Tudor Arghezi 1880-1980. Bucureşti, Cartea Romaneasca, 1980.

- Cerneţ, Laurenţiu. Cartierul sonor. Bucureşti, Editura Albatros,1989.

- Ciurcu, Alexandru. Inventatorul, ziaristul, omul. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989.

- Constantinescu, Mircea. Triumful liu Făt-Frumos. Bucureşti, Editura Albatros, 1979.

- Constantinescu, Pompiliu. O catedră Eminescu. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1987.

- Contes populaires Roumains. Bucureşti, Minerva, 1979.

- Conştiința de sine a criticii literare românești, v.II.  Bucureşti, 1982.

- Cosaşu, Radu. Cap limpede. Editura Cartea românească,1989.

- Crăciunescu, Ioana. Caietul cu adnotării. Cartea românească, 1988.

- Cuvata, Dina. Picurarlu di la Pind. Antologhiea-a puiziiljei Armănească (sec. XIX shi XX). Scopia, Constantin Belemace, 2001.

- Dacoromania, anul VIII, 1934-1935. Bucureşti, 1936.

- De Launay, Jacques. Titulescu et l’Europe. 1976.

- Diaconu, Ion. Cîntăreţi şi povestitori populari. Bucureşti, Minerva,1980.

- Dobrescu, Alexandru. Ibrăileanu – nostalgia certitudinii. Cartea românească, 1989.

- Documente şi manuscrise literare I.  Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967.

- Drăgan, Daniel. Presimţirile. Editura Cartea românească,1989.

- Drăgan, Gheorghe. Poetică eminesciană. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1989.

- Dragomir, Silviu. Avram Iancu. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965.

- Eftimiu, Victor. Romane. Editura Cartea românească, 1989.

- Eminescu şi clasicismul greco-latin. Studii şi articole. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1982.

- Eminescu, M. Articole şi traduceri. Bucureşti, Minerva, 1974.

- Eminescu, M. Economia naţională. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1983.

- Eminescu, M. Iubirea de patrie. Bucureşti, Editura militară, 1989.

- Eminescu, M. Scrieri de critică teatrală. Cluj, Editura Dacia, 1972.

- Eminescu, Mihai. Poesies. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Eminescu, Mihail. Poezii. Bucureşti.

- Eminescu, Mihail. Poezii. Ediţie bilingvă româno-engleză. Bucureşti, Minerva, 1978.

- Eminescu, poezii, 1326. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Eminescu, teatru, 1200. Bucureşti, Minerva, 1984.

- Eremia, Ion. În triumf prin Ţarigrad. Bucureşti, Editura militară, 1989.

- Everac, Paul. Funigei peste alpi. București, Editura Albatros, 1987.

- Filimon, N. Ciocoii vechi şi noi. Editura pentru literatură, 1967.

- Galaction, Gala. M. Eminescu. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1987.

- Georgescu, Titu. Intelectuali antifasciști în publicistica românească. București, Editura Ștințif ică, 1967.

- Gheran, Niculae. Rebreanu amiaza unei vieţi. Bucureşti, Editura Albatros, 1989.

- Gorovei, Artur. Literatură populară II. Bucureşti, Minerva, 1985.

- Gusti, D. Opere VI. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977.

- Hangiu, I. Centenarul concursurilor scolare. Bucureşti, 1985.

- Iorga, N. Pagini de tinereţe I. Ediţie de Barbu Theodorescu, 1968.

- Iorga, N. Pagini de tinereţe II. Ediţie de Barbu Theodorescu, 1968.

- Iorga, N. Schriften und Briefe. Bucureşti, 1978.

- Istrate, Gavril. Studii Eminesciene. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1987.

- Izvoare folclorice şi creaţie originală. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970.

- Jarnik, Jan Urban. Corespondenţa vol II. Bucureşti, Minerva, 1983.

- Jarnik, Jan Urban. Corespondenţă. Bucureşti, Minerva, 1980.

- Jornescu, C., C. Petrescu. Valori etice în opera lui Eminescu. București, Minerva, 1989.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere III, Oratorie I, 1856-1864 Partea I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere III, Oratorie I, 1856-1864, Partea A II-A. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987. (3)

- Kogălniceanu, Mihail. Opere IV, Oratorie II, 1864-1878 Partea A III-A. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1982.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere IV, Oratorie II, 1864-1878, Partea a IV-a. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere V, Oratorie III, 1878-1891 Partea  II-A. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986. (2)

- Kogălniceanu, Mihail. Opere V, Oratorie III, 1878-1891 Partea I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1989.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere V, Oratorie III, 1878-1891 Partea III-A. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984.

- Lovinescu, Eugen. Mite. Bălăuca. București, Editura Eminescu, 1989.

- Macovescu, George. Trecînde anotimpuri. Editura Eminescu, 1988.

- Manuscript, 3/1973 (12), Anul IV. Bucureşti, 1973.

- Mazilu, Dan Horia. Proza oratorică în literatura română veche. Bucureşti, Minerva, 1986.

- Micu, Dimitru. Literatura romînă la începutul secolului al XX-lea.1900-1916. Editura pentru literatură, 1964.

- Mihăescu, Gib I. Donna alba. Bucureşti, Minerva, 1988.

- Mitru, Alexandru. Aradul în legende şi povestiri. Editura sport-turism, 1982.

- Munteanu, George. Eminescu şi Eminescianismul. Bucureşti, Minerva, 1987.

- Murăraşu, D. Mihail Eminescu – viaţa şi opera. Bucureşti, Editura Eminescu, 1983. (2 бр.)

- Muşatescu, Tudor. Scrieri. Bucureşti, Minerva, 1984.

- Nădejde, Sofia. Scrieri. Iaşi, Editura Junimea, 1978.

- Odobescu, Alexandru. Opere II. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967.

- Odobescu, Alexandru. Opere VIII, Corespondenţă 1847-1879. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979.

- Odobescu, Alexandru. Opere XI, Corespondenţă 1887-1888. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986.

- Onciul, Dimitre. Scrieri istorice. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1968.

- Păcurariu, Francisc. Geneza. Cluj – Napoca, Editura Dacia, 1983.

- Panaitescu, Dumitru. Eminesciana. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1983.

- Pantazi, Radu. Simion Bărnuţiu. Opera şi gîndirea. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1967.

- Papu, Edgar. La poesie d’Eminescu. Bucarest, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1985.

- Perpessicius, Eminesciana, 1329. Ediţie de Dumitru Panaitescu. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Perpessicius, Eminesciana, 1330. Ediţie de Dumitru Panaitescu. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Perpessicius, Opere 10, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1979. (2 бр.)

- Perpessicius, Opere 11, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1980. (2 бр.)

- Perpessicius, Opere 12, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1983.

- Perpessicius, Opere 2, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1967.

- Perpessicius, Opere 3, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1971.

- Perpessicius, Opere 4, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1971.

- Perpessicius, Opere 5, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1972.

- Perpessicius, Opere 6, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1973.

- Perpessicius, Opere 7, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1975. (2 бр.)

- Perpessicius, Opere 8, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1978. (2 бр.)

- Perpessicius, Opere 9, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1979. (2 бр.)

- Perpessicius, Scriitori români, 1320.  Bucureşti, Minerva, 1989.

- Perpessicius, Scriitori români, 1321.  Bucureşti, Minerva, 1989.

- Pervain, Iosif, Ioan Chindriş. Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian I. Editura Dacia. Cluj, 1972.

- Petrescu, Aurel. Eminescu, originile romantismului.Bucureşti, Albatros, 1983.

- Petrescu, Camil. Patul lui procust.Bucureşti, Minerva, 1982.

- Petrescu, Cezar. Aranca, ştima lacurilor. Bucureşti, Minerva, 1973.

- Petrescu, Cezar. Romanul lui Eminescu. Iaşi, Editura Junimea, 1984.

- Philobiblon. Vol. II, 2. Cluj, University Press, 1997.

- Philobiblon. Vol. III, 1-2. Cluj, University Press, 1998.

- Pop, Augustin. Caleidoscop Eminescian.  București, Editura Eminescu, 1987.

- Pop, Augustin. Pe urmele lui Mihail Kogălniceanu. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1979.

- Popa, George. Prezentul etern eminescian. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1989.

- Popescu, Dumitru Radu. Moara de pulbere /teatru/. București, Cartea Românească, 1989.

- Popper, Karl R. Logica cercetării. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică.

- Rebreanu, Liviu. Crăişorul horia. Bucureşti, Minerva, 1983.

- Rebreanu, Liviu. Opere 13. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Rebreanu, Liviu. Opere 14. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Recits insolites, de Mihai Eminescu a Ana Blandiana. Bucarest, Minerva, 1983.

- Roşu, Ion. Legendă şi adevăr în biografia lui M. Eminescu. Cartea românească, 1989.

- Scrisori către G. Ibrăileanu, II. Bucureşti, Minerva, 1971.

- Scrisori către G. Ibrăileanu, III. Bucureşti, Minerva, 1973.

- Scrisori către G. Ibrăileanu, IV. Bucureşti, Editura Minerva, 1982.

- Seche, Luiza. Lexicul artistic eminescian în lumină statistică. Bucureşti, 1974.

- Simion, Eugen. Scriitori români de azi, III. Bucureşti, Cartea românească, 1984.

- Simunescu, Dan. Romanul popular în literatura română medievală. Bucureşti, Didactică şi pedagogică, 1965.

- Slavici, Ioan. Opere I Nuvele. Editură de stat pentru literatură şi artă, 1952.

- Stan, Elena. Poezia lui Eminescu în Transilvania. Bucureşti, 1969.

- Stan, Valeriu. Nicolae Bălcescu 1819 – 1852. Bucarest,  Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1977.

- Stancu, Zaharia. Şaptzeci. Bucureşti, Minerva, 1972.

- Streinu, Vladimir. Eminescu. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1989.

- Studii romani. Ed. elena Marushiakova and Vesselin Popov. Sofia, Club 90 Publishers, 1995.

- Tamas, G. M. Către cel căzut pe gânduri. Cluj, Idea Design & Print, 2004.

- Tărchilă, Dan. Teatru. Bucureşti, Editura Eminescu, 1988.

- Teodorescu, G. Dem. Poezii populare române. Bucureşti, Minerva, 1982.

- Todoran, Eugen. Lucian Blaga mitul poetic. Timişoara, Editura Facla, 1983.

- Truţă, Doina, Sabina Ispas. Lirica de dragoste. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1989.

- Tudoran, Radu. Victoria neînaripată. Bucureşti, Editura Eminescu, 1985.

- Ţoiu, Constantin. Căderea în lume. Editura Cartea Românească, 1987.

- Un destin la confluenţa cu istoria. Bucureşti, 1981.

- Un om o epocă o ţară. Editura Eminescu, 1986.

- Ungureanu, Gh., D. Ivănescu, Virginia Isac. Documente. Bucureşti, Minerva, 1973.

- Ursu, Horia. Avram Iancu. Editura tineretului.

-  Valenţe europene. Ale literaturii române contemporane. Coordinator: Ion Simuţ. Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2007.

- Vasiliu, Al. Literatură populară din Moldova. Bucureşti, Editura Minerva, 1984.

- Vatamaniuc, D. Publicistica lui Eminescu, 1870-1877. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1985.

- Vianu, Tudor. Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968.

- Viciu, Alexiu. Flori de cîmp. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976.

- Vintilescu, Virgil. Eminescu şi literatura înaintaşilor. Timişoara, Editura Facla, 1983.

- Vlahută, Al. De-a baba oarba. Bucureşti, Tineretului, 1965.

- Zaciu, Mircea. Nuvela românească. Bucureşti, Didactică şi pedagogică, 1965.

- Zamfirescu, Dan. N.Iorga / etape către o monografie/. București, Editura Eminescu, 1981.

- Zamfirescu, Duiliu. În război. Bucureşti, Editura militar, 1989.

 

 

- Actele celui de al XII-lea congres internaţional de lingvistică şi filologie romanică II. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971.

- Cazacu, B. Ovid Densusianu. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1968.

- Dascălu-Jinga, Laurenţia, Maria Teodorescu, Ulivi, Anca. Antologie fonetică a limbii române. Bucureşti, Consiliul culturii si educaţiei socialiste. Institutul de cercetâri etnologice şi dialectologice, 1988.

- Fonetică şi dialectoligie Vol.I, Bucureşti, Academia Republicii Populare Române, 1958. (2)

- Fonetică şi dialectoligie Vol.III, Bucureşti, Academia Republicii Populare Române, 1958.(2)

- Graur, Al. Studii de Lingvistică generală, Varianţă nouă. Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960.

- Itu, Maria. Forme instituţionalizate de educaţie populară în România. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1981.

- Limba română. Coordinatori : Mina-Maria Rusu, Doru Dimitrescu. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, R.A., 2008.

- Limbă culturală şi civilizaţie românească. Suport de curs. Coordinatori : Mina-Maria Rusu, Doru Dimitrescu. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, R.A., 2008.

- Limbă şi literatură. Societatea de Ştiinţe Filologice din Republica Socialistă România, Bucureşti, 1985

- Morfo- Sintaxa limbii române. Cercetare bibliografică, Partea  I. Bucureşti, 1973.

- Morfo- Sintaxa limbii române. Cercetare bibliografică, Partea II. Bucureşti, 1973.

- Noul atlas lingvistic român pe regiuni Banat. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980.

- Petrovici, Emil. Istoria poporului romîn oglindită în toponimie. Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică, 1968.

- Probleme de lingvistică generală. Vol. II. Ed. de acad. Al. Graur. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960.

- Rosetti, Al. Despre unele probleme ale limbii literare. Vol. 32. Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1957.

- Rosetti, Al. Istoria limbii române. Limba latină. Vol I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1960.

- Rosetti, Al. Istoria limbii române. Limbile balkanice. Vol II, Bucureşti, Academia Republicii Populare Române.

- Rosetti, Al. Istoria limbii române. Limbile slave meridionale. Vol III, Bucureşti, Academia Republicii Populare Române, 1962. (2)

- Russu, I. Limba traco-dacilor. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967.

- The Psycholinguistic Approach in the Romanian – English Contrastive Analysis Project. Bucharest, University Press, 1975.

- The Romanian – English Contrastive Analysis Project. Contrastive studies in phonetics and phonology. Bucharest, University Press, 1973.

- The Romanian – English Contrastive Analysis Project. Studies. Bucharest, University Press, 1972.

 

 

Un personnage subversif des années 1970-1980.

La prof. de marxisme chez Blaga Dimitrova et chez Ana Blandiana


Roumiana L. Stantcheva


Dans les conditions qui régnaient sous le régime communiste, plusieurs écrivains cherchaient des stratégies littéraires particulières pour exprimer leurs idées critiques. Ils faisaient recours à un double sens, à l’emploi de subtilités psychologiques, à l’ironie, au paradoxe. À travers deux œuvres emblématiques, Лице [Visage][1] (1981) de Blaga Dimitrova en Bulgarie et Proiecte de trecut [Les Projets du passé][2] (1982) d’Ana Blandiana en Roumanie, nous allons essayer de mettre en valeur leur intuition d’une prochaine chute du système, exprimée par un personnage subversif et au rôle ambigu. La prof. de marxisme, abordée différemment chez chacune des deux écrivaines, en fait et d’une manière inattendue, agit contre les silences et les fausses représentations usuels.


I. Lire au temps d’un régime communiste

La communication entre un écrivain et les lecteurs dans un contexte idéologique totalitaire passe nécessairement par plusieurs obstacles (le samizdat n’a pas réussi à s’imposer en Roumanie et en Bulgarie et a été un oiseau rare). Tout d’abord, il se produit un phénomène d’autocensure de la part de l’écrivain qui essaie de prévoir ce qui « va passer » et ce qui « ne va pas passer ». Puis intervient la censure qui était exercée par les maisons d’édition, et, au moins dans la pratique bulgare, se situait à plusieurs niveaux : une censure « esthétique/stylistique » (en fait tacitement « idéologique » en elle-même, qui exigeait surtout la recherche d’une langue embellie et littérarisée, une prose réaliste, une perfection formelle classique sans faille pour la poésie, qu’elle fût en langue originale ou traduite, et une vision générale du monde optimiste) suivie par une censure purement idéologique (écartant toute critique du Parti communiste en Bulgarie, de même que toute critique envers l’Union soviétique, et, enfin, toute allusion aux vices du système totalitaire communiste). Une fois le livre paru, la menace de retirer le livre des librairies pouvait surgir (ce qui voulait dire que les livres pouvaient être brûlés ou mis à l’index en des « prisons de livres » – l’« arrestation » des livres, d’ailleurs, a été reconnue plus largement comme pratique seulement après les changements qui se sont produits en Bulgarie après 1989). À la fin venaient les appréciations critiques, menées à deux voix, plus ou moins distinctes – celle de la critique authentique, susceptible de se trouver censurée elle-même, et celle de la critique officielle qui recherchait attentivement les déviations par rapport aux axiomes idéologiques.

La rencontre avec le lecteur mérite un commentaire à part. Le lecteur connaît la situation. Il sait que les maisons d’éditions appartiennent toutes à l’état et qu’elles dépendent de la politique culturelle du moment. Le lecteur quelque peu avisé avait élaboré pour lui-même une stratégie individuelle de décodage. (Il s’agit ici d’une réflexion très personnelle dont j’ai pu vérifier la validité au cours du temps, à l’occasion d’échanges d’idées avec plusieurs personnes, amis et collègues.) Le lecteur de ce temps sait « lire » les textes d’une manière double et sélective. Il se met en quête des éléments critiques qui sont contenus « entre les lignes » des textes littéraires. C’est ainsi que nous pourrions nous expliquer l’une des raisons de l’existence de lecteurs si assidus en de telles sociétés. Les lecteurs souffraient d’un manque de sources d’information car les media périodiques, écrites et électroniques, étaient très surveillés et uniformisés. L’importance de la littérature pendant la période communiste ne saurait être comprise correctement qu’en tenant compte de ce genre de lecture « contextuelle ». Les éléments critiques qui étaient contenus dans les textes de fiction littéraire pouvaient ne pas être d’un nombre important mais les lecteurs étaient accoutumés à s’orienter facilement parmi les équilibres troublés et à restituer une « vérité » en consonance avec leurs propres vues. Le message littéraire découvrait parfois des aspects nouveaux de la société et de ses tares mais, d’autres fois, tout simplement, il confirmait seulement les doutes et les convictions du lecteur.

En fait, les maisons d’éditions qui devaient avoir le rôle de medium mettaient des obstacles à la communication. Si j’insiste sur ces aspects, c’est pour attirer l’attention sur les dimensions artistiques et les choix politiques des écrivains, démarches qui étaient dictées par les conditions où chacun se trouvait. Les aspects réalistes ainsi que le recours au fantastique pouvaient cacher, en proportions égales, des vérités critiques, le plus souvent destinées à des lecteurs qui devait savoir décoder, rechercher un sens supplémentaire aux mots et éprouver la joie de rencontrer un complice en l’écrivain.


II. Deux écrivains en parallèle

Blaga Dimitrova et Ana Blandiana ne sont pas des écrivains « jumeaux ». Mais elles ont créé, chacune, un personnage analogue, ridicule et dramatique, « la prof. de philosophie marxiste ». Cette approche parallèle entre Blaga Dimitrova et Ana Blandiana a été suscitée entre autres raisons par le fait qu’elles se sont connues et qu’elles ont éprouvées pour chacune un respect réciproque, dont l’une et l’autre ont témoigné devant moi, ainsi qu’à l’occasion de plusieurs interviews. En fait, les deux écrivaines ont fait connaissance après les événements de 1989 seulement, mais elles se sont connus réciproquement, quoique de manière partielle, à travers des traductions de leurs œuvres en l’une et l’autre langue.[3] Ce sentiment de proximité spirituelle correspond au sort similaire des œuvres de chacune des deux écrivaines. Hautement appréciées du point de vue littéraire, aussi bien dans leurs pays respectifs que sur un plan international, elles ont tenu bon dans leurs positions intellectuelles intransigeantes. Loin des mensonges et des orientations de la propagande officielle des deux régimes, leurs livres ont soufferts des persécutions, tout comme leurs deux auteurs eux-mêmes.

Le point de départ diffère néanmoins. Blaga Dimitrova (1922-2003) commence à écrire assez jeune et n’échappe pas à l’atmosphère des années 1950. Les thèmes qui étaient alors obligatoires, notamment la glorification du chef du Parti communiste et des grands chantiers de la construction socialiste ne lui furent pas épargnés. Ce qui la dissocie dans ses poèmes de jeunesse des types d’écrivains soumis de l’époque, c’est la position très personnelle qu’elle cherche à exprimer, chaque fois, en réussissant de transformer ses textes en pièces poétiques introspectives et lyriques, sans clichés ni déclarations fausses. L’évolution ultérieure de Blaga Dimitrova l’emmènera très naturellement dans la direction opposée à la ligne officielle. La poétesse s’intéresse à des sujets qui sont mal appréciés par le régime et souvent interdits : la manifestation d’une opinion personnelle, la difficulté de se sentir et de se comporter d’une manière libre, la découverte d’un monde individuel, intérieur, intime, qui s’opposait aux dogmes officiels.[4]

Ana Blandiana (née en 1942) commence à publier durant les années 1960, une période qui est considérée comme un premier moment de relative libéralisation en Roumanie après l’instauration du régime communiste. La poète déclare explicitement, dès ses premières publications, la nécessité de réussir à surmonter la peur, de s’exprimer ouvertement sur ce qu’elle pensait (par exemple dans son poème Torquato Tasso)[5]. Elle évolue et passe par différentes phases. Certains de ses recueils de poésies contiennent ainsi un message plus explicite de son désir de résistance, d’autres contiennent un message allusif, qui dénonce également les tares du régime, même si c’est d’une manière indirecte.

Le roman de Blaga Dimitrova, Visage, est écrit pendant environ dix ans et terminé en 1977, mais édité seulement en 1981, après avoir été longtemps « promené » par différents bureaux de responsables de la culture, pour être rapidement retiré des librairies dès la publication. Une suite d’articles, suscités par les autorités officielles, rejeta le roman pour des raisons idéologiques. C’est seulement après les événements de 1989 que l’auteur a appris que son livre avait été enfermé dans une « prison de livres ».

D’Ana Blandiana nous avons retenu pour cette comparaison son livre Proiecte de trecut [Les Projets du passé], paru en 1982, un recueil de nouvelles aux aspects fantastiques. L’histoire du livre est connue parce que sa parution avait été stoppée par la censure, et c’est seulement après que le Prix Herder a été décerné à l’auteur que les autorités décidèrent de laisser paraître le volume en Roumanie par peur d’un scandale international.

Pour résumer, ces deux auteurs ont en commun d’avoir eu des publications retardées par la censure, et d’avoir conçu vers le début des années 1980 un personnage insolite pour la littérature en général – une « prof. de philosophie communiste » investie cependant de la capacité intellectuelle de douter.


III. Le roman Visage de Blaga Dimitrova

Pour étudier ces immixtions de la censure, nous sommes aidés par l’édition de 1997 du roman, une édition qui restitue les passages et les mots qui avaient été supprimés auparavant par la censure, en les imprimant en italique. Blaga Dimitrova commente elle-même, dans la postface, ce jeu du chat et de la souris : « j’ai découvert qu’on pourrait faire une recherche sociologique sur les subtilités du tabou idéologique. Il ne s’agit pas d’accusations directes adressées au régime, mais d’éléments insignifiants et détaché de tout, à première vue. Par exemple au lieu de « dénonciateur » (доносник), la censure met « calomniateur » (клеветник). Pourquoi cela ? Parce que le calomniateur est simplement un mauvais individu qu’on rencontre partout dans le monde, tandis que le dénonciateur est inclus dans les institutions du système : il est fonctionnaire, un « rouage » de la machine totalitaire. Une autre fois, je retrouve l’innocente, à première vue, substitution du pluriel par le singulier, par exemple comme : « voue êtes des spécialistes pour coller des étiquettes » qui est corrigé en « vous êtes une spécialiste pour coller des étiquettes » – il ressort ainsi qu’il s’agit d’un cas individuel, d’une exception, et que ce n’est pas du tout une conduite typique pour le régime. De toutes petites modifications qui changent l’esprit même du texte. Je surprends aussi bien ma propre autocensure : au lieu de « Parti » je me vois avoir utilisé « église » (les dogmes de l’église) ; au lieu de « du Parti » - « orthodoxe ».[6]

Ajoutons quelques commentaires à ceux de l’auteur. Les personnages principaux du roman sont des types sociaux situés aux antipodes l’un de l’autre. Elle, du nom de Bora Naïdénova, est professeur de philosophie marxiste, ancienne combattante communiste clandestine. Lui est un étudiant qui a été exclu de son école d’ingénieurs pour son curriculum vitae « réactionnaire », au moment des événements en Hongrie de 1956. Le conflit entre ces deux les emmène, paradoxalement, à connaître un amour qui ne pourra pas avoir de happy end néanmoins. La propagande bulgare officielle avait proclamé après le Plenum du Parti communiste bulgare d’avril 1956 qu’il en était fini avec l’époque stalinienne et les répressions politiques. Les écrivains furent même encouragés à décrire les « fautes » (un euphémisme alors courant pour désigner les répressions politiques) dans leurs œuvres. Visage, le roman de Blaga Dimitrova, montre cette réalité, révèle que le régime continue à persécuter des personnes pour que ces exemples servent de leçons aux autres. Le personnage masculin commente ouvertement devant Bora les répressions dont il a été lui-même victime (voir plus loin, en italique, les mot et expressions qui ont été supprimés par la censure) : « le responsable du foyer des étudiants a su que j’allais être exclu, avant même que j’en eusse la moindre idée. Pourquoi était-il nécessaire de faire tout votre théâtre – réunion, discours, débats, vote ? Ma situation avait été décidée beaucoup avant, camarade Naïdénova ! Comme toutes les choses dans votre système ! [7] Ou ailleurs : « Déroger au système – c’est ça le salut ».[8] Bora Naïdénova, le personnage principal, cherche à sortir de son dogmatisme mais elle est dénoncée à son tour et exclue du Parti communiste. Quelques trente pages de texte environ, avec les réflexions du personnage à cette occasion, sont radicalement supprimées par la censure. Ici, les petites opérations chirurgicales ne pouvaient plus être efficaces. Car ce sont des réflexions qui étaient dangereuses pour le régime, accusé de manquer de pluralisme et de tolérance. Il s’agit dans ce roman d’une des premières tentatives pour soulever une réflexion théorique sur le système politique, notamment en mettant un signe d’égalité entre « communisme » et « fascisme »[9], comme phénomènes totalitaires.[10]

Lors d’une présentation de Blaga Dimitrova devant le public français en 1994, Tzvetan Todorov mit deux accents pour généraliser le rôle de l’écrivaine dans son temps: « qu’est-ce qui a conduit la jeune pro-communiste de 1944 à la dissidence ouverte en 1989, puis, en 1994, à sa position publique (mais non directement politique) ? Deux soucis, me semble-t-il. Le premier est celui de la langue : Il faut des mots neufs pour surmonter l’inertie des habitudes ; il faut rendre les mots vrais et refuser le mensonge. […] le second est le souci de la personne vivante ».[11] Les constatations de Tzvetan Todorov confortent notre recherche sur le texte de Blaga Dimitrova. Le roman contient un message critique à tous les niveaux de la trame textuelle. La protagoniste, professeur de marxisme, Bora, commence à se rendre compte de son dogmatisme. Derrière les mots du personnage transperce l’opinion de l’écrivaine. L’héroïne, tout en lisant des philosophes contemporains occidentaux qui contredisent le marxisme, et tout en voulant les critiquer à son tour, commence à penser d’une façon pluraliste. Nous lisons dans le roman Visage : « …chacun de ses mots, aussi paradoxal qu’il soit, peut soulever des objections, des controverses, des désaccords, tout, sauf le soupçon de mensonge ou de taire la vérité. Une confiance à la source – c'est-à-dire à l’individu. N’est-ce pas la première condition pour chacun qui ose prendre la plume – soit pour développer une idée philosophique profonde, soit pour raconter sa propre vie ? »[12] D’ailleurs, tout le roman est construit sur l’idée de la nécessité de rechercher la vérité dans la vie humaine. Ce qui est, d’une manière oblique, une négation grave du régime communiste qui supprime toute expression individuelle, toute liberté des opinions, toute diversité des interprétations des faits. Vers la fin du roman, des répliques du début sont répétées pour clore le tout comme dans un cadre : « te rappelles-tu ce que tu m’avais dit le premier soir sur un ton de prof : « Personne ne peut interdire à quiconque d’être vrai ! » – Et te rappelles-tu ce que tu m’avais répondu sur un ton provocateur d’étudiant : « Vaut mieux regarder la vérité sans pansement sur les yeux ! ».[13]

Blaga Dimitrova insiste dans son récit sur des thèmes qui étaient perçus comme dangereux par le régime et très importants pour la culture politique de la société bulgare : la liberté d’expression, le refus du mensonge, le témoignage sur les répressions politiques. La démarche pluri-focale de l’écrivain permet l’introduction de ces thèmes non seulement dans la trame narrative mais aussi bien leurs commentaires explicites à travers le discours métathéorique des personnages.


IV. Le recueil Projets du passé d’Ana Blandiana

Comme dans le cas du roman de Blaga Dimitrova, nous disposons de même de deux éditions du recueil Les Projets du passé. La confrontation entre l’édition antérieure à 1989 et celle qui a paru après cette date montre clairement comment la censure opérait. Il faudrait dire, comme présentation plus générale de ce volume, que tous les textes qu’il contient sont liés à l’actualité roumaine au temps du communisme, mais que chacune de ces nouvelles possède des dimensions fantastiques. Ana Blandiana a commenté elle-même sa double démarche : « le fantastique ne s’oppose pas au réel, il n’est qu’une image plus riche en significations du réel. En fin du compte, se laisser à l’imagination signifie se rappeler ».[14] En 1982, l’année de publication du livre, le plus fort impact sur le public semble avoir eu la nouvelle intitulée « Projets du passé » qui traite des répressions politiques à l’époque stalinienne en Roumanie, dénommée la « décennie obsédante » dans le domaine littéraire. (Il s’agissait de l’autorisation qui avait été accordée d’écrire sur les répressions politiques menées pendant les années 1950, une permission valable surtout pour les années entre 1964 et 1971. En même temps, comme toute « permission » dans un régime communiste, même en période de dégel relatif, cette autorisation avait été donnée d’une manière ambiguë et se référait plutôt à la possibilité de suggérer une atmosphère tendue, crépusculaire, où des gens pouvaient disparaître mais non de pouvoir mener de véritables enquêtes. Il n’est pas étonnant alors que, en 1982, le livre de Blandiana ne parut que sous la pression de l’opinion publique internationale. Plus précisément, dans la nouvelle Les Projets du passé il s’agit de la déportation en une plaine déserte d’un groupe de personnes, considérées comme dangereuses pour le régime. Leur vie se transforme en une sorte de robinsonnade. Leur retour dans la vie ordinaire, quotidienne, plusieurs années plus tard, toujours sous le régime communiste, au lieu de susciter en eux un sentiment de soulagement et de retour à une vie normale, provoque au contraire le sentiment d’avoir perdu une société harmonieuse. La comparaison implicite entre les deux formes d’organisation de la vie n’est nullement en faveur du régime communiste.

Notre intérêt est attiré ici pourtant par le récit intitulé Volaille de consommation du même recueil. Professeur en philosophie matérialiste, Mme L. essaie de se préserver de la pénurie alimentaire, provoquée par le régime communiste, en élevant des poules sur son balcon pour qu’elles couvent des œufs et aussi pondent des œufs, ce qui devrait lui éviter la nécessité de subir des queues interminables devant les magasins. La poule couveuse, procurée difficilement, tout comme les œufs, fait éclore toutefois, au lieu de poussins, des anges. C’est un choc pour Mme L., une philosophe matérialiste, habituée à traquer les raisons de chaque phénomène. L’évidence, pourtant, lui fait ouvrir des livres d’art et l’amène à faire des comparaisons. Les petites volailles ressemblent sans aucune différence aux anges représentés sur les tableaux anciens. Une deuxième difficulté se lève alors devant elle. Dans une société où rien de personnel ne peut rester caché et où il va falloir donner des explications, Mme L. résout son dilemme en laissant les anges se promener sur la table du conseil scientifique de la faculté de philosophie matérialiste. L’absurdité de la situation est une provocation face au matérialisme qui était affiché comme le seul fondement idéologique de la société, d’autant plus que la scène se déroule au cœur même d’une institution qui était mise au service du système. Dans l’écriture de Blandiana, le fantastique s’enracine ici dans la réalité. « Le fantastique poursuit d’autres buts – commente Marguerite Dorian – satire, critique sociale, cri de désespoir, allusions et collision avec les problèmes graves de l’existence ainsi que le rôle de témoin ».[15]

Voici quelques autres exemples de ce refus du mensonge chez l’auteur et des soucis que ce refus a soulevé devant la censure roumaine communiste: La lecture parallèle de l’édition de 1982 et celle d’une nouvelle édition de 1995 nous permet de le faire. Le mot « queue » qui suggère les difficultés graves d’alimentation que la population subissait, quand chaque personne devant attendre de longues heures pour se procurer des produits de première nécessité, est supprimé tout au début du récit et maintenu seulement à l’intérieur du texte. Un autre thème qui était pénible pour les autorités est lié au village roumain où les paysans achètent des œufs venus de la ville car, dans le magasin du village, ils peuvent se procurer de produits rien qu’en échange d’œufs.[16] Plus loin, il est question de la nécessité pour l’individu de se sentir respecté dans ses décisions et indépendant des contraintes absurdes de la société, induites par l’immixtion de l’état totalitaires dans chacun de ses actes. Par exemple, en faisant une queue pour obtenir des produits alimentaires qui lui font défaut, le personnage principal, Mme L. lit et (le passage est supprimé) « tourne la page suivante du livre pareille à un rideau protecteur entre elle et le monde tout autour ».[17] Une autre réflexion effacée est : « … la poule, tout comme les œufs étranges, sont devenus pour Mme L. comme des symboles tout-puissants de son indépendance de la société ».[18] Un autre élément, réel, rayé par la censure, se réfère aux absurdité de l’organisation éditoriale car la professeur, Mme L., se hâte et travaille même pendant la nuit pour ne pas risquer de perdre « sa place dans le plan éditorial, qu’on lui avait préparé trois années plus tôt ».[19]

La censure laisse paraître l’expression « perte de temps »[20] lors de l’attente aux queues mais non cette autre expression : « les humiliations éprouvées »[21] qui les accompagnent. La peur des autres, de la société, de tout ce qui peut dénoncer l’apparition d’anges chez Mme L. est un autre souci. D’une manière surprenante, comme une présence naturelle dans cette société, est mentionné l’appareil de répression, car le personnage pense informer non seulement ses collègues mais les « organes respectifs »[22], pour lesquels elle va devoir écrire « un compte-rendu informatif ».[23] Une démarche typographique enfin de l’écrivain – le nombre réduit de paragraphes nouveaux notamment – nous fait penser que l’intention de l’auteur a été de rendre son texte plus difficile à être pénétré. Dans la totalité, le récit inspire le sentiment de manque d’issue dans cette société où même ceux qui, comme Mme L., formulent la motivation de son existence, se sentent dépendants, privé de liberté, aussi bien matériellement que moralement.


CONCLUSION

La première réaction du lecteur face à ces personnages de « prof. de marxisme » ne peut ne pas être négative. Mais, pour un écrivain, il parait attrayant de montrer ainsi les hésitations justement en un être, engagé au système aussi bien sur un plan théorique qu’idéologique. Le fait qu’il s’agit de personnages féminins semble nécessaire sur le plan d’une motivation purement psychologique. C’est toujours la vie quotidienne qui brise la première la confiance dans les idéaux et dans les convictions idéologiques restrictives. Bora, dans Visage de Blaga Dimitrova, par exemple, se trouve tout d’un coup impliquée dans la vie d’une personne à laquelle elle a tout d’abord voulu et su nuire en exécutant aveuglement des mesures de rétorsion et de répression. Plus tard, inspirée par un sentiment complexe de sympathie et d’attirance amoureuse, et aussi de culpabilité, Bora veut aider ce même jeune homme, cet étudiant exclu pour des motifs politiques. Ainsi, graduellement, Bora entre en un grave conflit avec ses camarades du temps de la clandestinité, d’avant 1944, et commence à formuler des appréciations indépendantes sur son existence présente. Dans Les Projets du passé, la nouvelle d’Ana Blandiana, Mme L., partagée entre ses convictions matérialistes et une apparition fantastique et inexplicable, voire absurde, celle des anges qui sont couvés par la poule, subit un double choc. Même si dans des registres très différents, dans chacun de ces deux récits, nous voyons éclater la contradiction entre, d’un côté, une théorie étriquée, univoque, officielle et imposée, et, d’un autre côté, la nécessité de se comporter dans une situation concrète (réelle ou fantastique) qui réduit à néant les convictions des protagonistes.

La coïncidence dans le choix et la conception de ce type de personnage par les deux écrivaines a attiré mon attention dès l’année 1982 lorsque j’ai lu les deux livres. Dans la vie, ce personnage et sa discipline universitaire idéologique n’étaient pas aimés. Quel était alors l’intérêt littéraire que ce genre de personnage pouvait présenter ? Il me semble qu’il s’agit de la possibilité de montrer l’impasse où se trouvait une société bloquée où même les personnes qui avaient la vocation et la fonction de motiver l’importance du régime, se sentaient en conflit avec ce système. Chacune des deux « professeurs de philosophie marxiste » se retrouve un beau jour en total désaccord avec un milieu qu’elle s’était efforcée de justifier et d’affirmer par la théorie. Plus caricatural dans le récit fantastique de Blandiana, plus analysé sur un plan psychologique dans le roman de Blaga Dimitrova, ces « professeurs de philosophie marxiste », qui soutenaient la ligne du Parti communiste, ne se sentaient plus à l’aise.

Il est connu que les régimes totalitaires communistes ne permettaient pas la pluralité d’expression des opinions. Dans ces sociétés fermées, des décisions qui étaient prises sans aucune sanction des procédures démocratiques devenaient obligatoires pour tous. C’est justement ce manque d’alternative qui est en premier lieu critiqué par ces écrivains. Leurs efforts consistent souvent à écrire et à réussir à publier des textes littéraires dans lesquels il était questions des choses de la vie. Un critique littéraire roumain, Mircea Iorgulescu, par exemple, a proposé ce commentaire de la prose d’Ana Blandiana, en 1982, en disant que « la continuation du naturel dans le fantastique et la pénétration de l’inhabituel dans le quotidien représente pour Ana Blandiana une occasion d’étudier la réalité et, en même temps, de vérifier sa consistance ».[24] Ce refus du mensonge sur lequel nous nous attardons signifie ne pas se laisser seriner des « vérités » imposées et univoques.

C’est ici que réside la tentation de juxtaposer l’écriture littéraire et la vérité, deux notions qui se situent sur des registres différents. Tandis que les notions de réalisme et de fantastique se réfèrent aux procédés narratifs du texte littéraire, la vérité renvoie aux domaines philosophique et sociologique. Comme notion philosophique, la vérité est comprise dans sa pluralité et son dynamisme. Comme notion sociologique, elle se réfère aux phénomènes sociaux, très mouvants. Et, si nous parlons ici de la « vérité » comme une expression synonyme du « refus du mensonge », cela est dû justement au contexte et à la pratique de la société communiste, notamment, d’imposer des règles obligatoires et sans alternatives, présentées comme les seules vérités. Oser exprimer un point de vue différent, c’était manifester un esprit de résistance. L’écrivain, dans ce cas, cherche à s’exprimer et à lutter avec les pratiques éditoriales qui existaient en ce temps afin que son texte puisse parvenir au lecteur. Le refus du mensonge idéologique et totalitaire ouvrait la voie au pluralisme, il préparait les jeunes à se révolter et encourageait les adultes à penser plus librement sur les contraintes d’une société complètement refermée et close sur elle-même. Le personnage subversif inattendu agençait une pareille démarche de courage aussi bien civique que narrative.[1] Димитрова, Блага [Dimitrova, Blaga]. Лице [Visage], Sofia, Ed. Balgarski pissatel, 1981.

[2] Blandiana, Ana. Proiecte de trecut [Les Projets du passé], Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1982.

[3] Dimitrova, Blaga. Cînd te abaţi din drum [Déviation], roman, trad. Laura Baz-Fotiade, Bucureşti, Ed. Albatros, 1971; Blandiana, Ana [Бландиана, Ана]. San v sania [Сън в съня, Sommeil dans le sommeil], poèmes choisis, trad. Roumiana L. Stantcheva, Sofia, Ed. Narodna kultura, 1986.

[4] Pour les poèmes de Blaga Dimitrova, traduits en français voir : Dimitrova, Blaga. La Mer interdite et autres poèmes, Présentation par Tzvetan Todorov, Préface de Bernard Noël [Traduit du bulgare par Vera Marinova et Armand Monjo avec l’auteur], Paris, Editions Est-Ouest Internationales, 1994.

[5] Pour les poèmes d’Ana Blandiana, traduits en français voir : Blandiana, Ana. Autrefois les arbres avaient des yeux, Préface, bibliographie, sélection et traduction du roumain par Luiza Palanciuc, Troyes, Cahiers bleus/ Librairie bleue, Poésie, 2005.

[6] Димитрова, Блага [Blaga Dimitrova]. Лице [Visage], Ромaн [roman], София, Абагар, 1997, с. 511-512.

[7] Ibidem, p. 19.

[8] Ibidem, p. 362.

[9] Il est curieux et instructif pour connaître les idées répandues dans la société bulgare, ainsi que les pratiques officielle à cette époque, de mentionner que la monographie historique Le Fascisme, 1982 (terminé dès 1967), de Jelio Jelev (plus tard le premier président démocratique de la Bulgarie après 1989), véhicule la même idée sur les sociétés totalitaires et a connu le même sort, celui d’être très vite retirée des librairies après sa publication.

[10] Димитрова, Блага [Blaga Dimitrova]. Лице [Visage], Ромaн [roman], София, Абагар, 1997, с. 403.

[11] Todorov, Tzvetan. « Blaga Dimitrova », présentation, in : Blaga Dimitrova. La Mer interdite et autres poèmes, Op. cit.

[12] Димитрова, Блага [Blaga Dimitrova]. Лице [Visage], Ромaн [roman], София, Абагар, 1997, с. 326.

[13] Ibidem, p. 501.

[14] Cité d’après Dumitru Radu Popa, « Realul dar în forma semnificativă ». In : România literară, nr. 23/ 9 iunie, 1983.

[15] Dorian, Marguerite. World Literature Today. Norman (OK), The University of Oklahoma, 1989.

[16] Blandiana, Ana. Proiecte de trecut, proză, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1982, p. 12 ; Blandiana, Ana. Imitaţie de coşmar, Editura DU style, Bucureşti, 1995, p. 142.

[17] Blandiana, Ana. Proiecte de trecut, op.cit., p. 14.

[18] Blandiana, Ana. Imitaţie de coşmar, op. cit., p. 144.

[19] Ibidem, p. 148.

[20] Blandiana, Ana. Proiecte de trecut, op.cit., p. 24.

[21] Blandiana, Ana. Imitaţie de coşmar, op. cit., p. 154.

[22] Blandiana, Ana. Proiecte de trecut, op. cit., p. 33.

[23] Blandiana, Ana. Imitaţie de coşmar, op. cit., p. 162.

[24] Iorgulescu, Mircea. Arta amintirii. - România liberă, 20 iulie 1982.

Сандра Власта , Виенски университет*

Създаването на „глобални етно-пейзажи”

в мигрантската литература**


 

Превод от английски: Аглика Попова


Антропологът Арджун Ападурай използва термина „глобални етно-пейзажи”, за да опише създадените от миграцията и от средствата за масова комуникация пространства. Особено през втората половина на ХХ в., тези пространства стават все повече и повече мястото, където социалната, културна и пространствена групова идентичност се създава и функционира. Ападурай твърди, че терминът „глобален етно-пейзаж” може да бъде употребяван като алтернатива за образувания като места, села и общности. Тези нови, „глобални” идентичности, за разлика от етноцентричните идентичности, вече не са създадени по отношение на действителното място, където човек живее, а се определят например от дистанционно обвързване с други места (родината, мястото, откъдето произхождат родителите и т.н.), често поддържано от средствата за масова комуникация. По този начин, все по-нарастващо е значението на въображението при създаването на „глобални етно-пейзажи” и нови идентичности.

Мигрантската литература също играе много активна роля в този процес. Протагонисти, език, структура, декори и др. формират мрежа, която може да се тълкува като израз на „глобални етно-пейзажи”. В тази статия, понятието на Ападурай е адаптирано и използвано, за да анализира примери от последно време за мигрантска литература на немски и на английски език. Анализът ще покаже как „глобалните етно-пейзажи” са описани и създадени в текстовете и как по тази причина те могат да бъдат прочетени като примери за описания на живота в условия на миграция.

ххх

„Глобални етно-пейзажи” (или само: етно-пейзажи) е термин, който антропологът Арджун Ападурай използва, за да опише пространства, които са създадени от миграцията и средствата за масова комуникация. Той определя  „етно-пейзажите” като „пейзажът на лица, които съставляват променливия свят, в който живеем: туристи, имигранти, бежанци, изгнаници, гастарбайтери и други движещи се групи и индивиди”[1]. Особено през втората половина на ХХ (и през ХХІ) век, с постоянно нарастващата масова миграция и развитието на средствата за масова комуникация, етно-пейзажите стават все повече и повече пространството, където социални, културни и пространствени групови идентичности биват създавани и функционират. Ападурай дори твърди, че терминът „етно-пейзаж” би могъл да се употреби като алтернатива за цялости като места, села или общности. Етноцентричните идентичности, които са свързани с подобни традиционни понятия и посочват здрава връзка с действителни места, биват оспорени и в крайна сметка пренаписани от понятието за „етно-пейзаж”.

Прилагателното „глобален” подчертава, че „етно-пейзажите” са детериториализирани, не са обвързани с определени места и са хетерогенни. Това не означава, че вече няма стабилни или относително стабилни общности и отношения, а по-скоро означава, че тези, нека да ги наречем „традиционни” отношения са в същото време характеризирани от движещи се индивиди или групи (които напускат или които се връщат), или най-малкото от фантазиите, че трябва да се преместят.

„Етно-пейзажите” се характеризират от миграцията и от средствата за масова комуникация. Масмедиите съпровождат миграцията, те играят решителна роля в създаването на „емоционални общности”[2], както Ападурай ги нарича, един вид общност, която започва заедно да си представя и да чувства нещата. Особено киното и видеото, но също и начини за комуникация, като интернет, имейл, телефон, текстови съобщения и др., създават диаспорични общности от една страна и от друга определят дистанционните отношения с „родината”. Движещите се образи отговарят на желанията на детериториализираните зрители: „Турските гастарбайтери в Германия гледат турски филми в немските си апартаменти, […] корейците във Филаделфия гледат Олимпийските игри в Сеул от 1988 г. през корейските сателитни канали, […] пакистанските таксиметрови шофьори в Чикаго слушат касетки с проповеди записани в джамии в Пакистан или Иран […]”[3]. Колективният опит от средствата за масова комуникация създава солидарности, както в общностите на диаспората, така и с напуснатата родина.

Това влияние на медиите върху детериториализирани зрители води до довода на Ападурай, че през последните десетилетия въображението се превръща все повече в колективен, социален факт. Разбира се, въображението винаги е играло важна роля в социалния живот. Изкуството, митът, легендата и т.н. са били винаги важна част от обществата. Променящото се обаче, според Ападурай, е фактът, че въображението вече не е ограничено само до отделни части от живота и че вече не само въображението на отделни личности (религиозни водачи, политици, монарси и др.) въздейства върху социалния живот, а и „обикновени хора” от „постелектронния свят”[4] имат възможността да разгърнат въображението си, за да моделират активно и да променят живота си. Това означава, че въображението е станало част от ежедневния живот на обикновените хора от най-различни социални равнища. Достъпът до средствата за масова комуникация кара хората, повече от всякога, да разсъждават върху „по-широк набор от възможни начини на живот, отколкото са го правили преди”[5], тъй като те се сблъскват с множество различни начини на живот във филмите, на видео, а също през мигрантския опит, един опит, който те може да са имали, защото идеята да водят живот, различен от този на техните родители, им е позволила да направят тази стъпка. Следователно масмедиите създават  „посредничество”, т.е. засягат живота на хората и провокират ре-акция, било то по положителен или по отрицателен начин. Масмедиите може също да станат причина за идеализирани и/или радикални възгледи за изоставената родина. Глобалните фундаменталистки движения също често се основават на „емоционални общности”, които обединяват детериториализираните групи и бившата родина.

Със своето понятие Ападурай призовава за пре-ориентиране на антропологията, като посочва важни фактори, които трябва да бъдат взети предвид при създаването на нови методики за антропологични проучвания с транснационален обхват. В тази статия бих искала да приложа неговото понятие за „мигрантска литература”, която, както аз твърдя, играе активна роля в процеса на пренаписване на идентичностите и/или вписването им в „глобални етно-пейзажи”. Терминът „мигрантска литература” е само един от многото други, употребявани за да опишат литература от автори, които пишат на език, различен от майчиния им език и/или които имат било то свой собствен мигрантски опит, било то като второ или трето поколение имигранти. Това определение обаче, не бива да се разглежда като единствено възможно. Продължаващите дискусии за терминологията, особено в Германистиката, отразяват трудностите, пораждани от подобни определения.[6] „Мигрантската литература” не е разбира се единствено настоящо явление – писатели като Владимир Набоков, Самюел Бекет, Джоузеф Конрад или Аделберт фон Шамисо са известни примери за автори, които избират (и) чужди езици за своята литература. Напоследък обаче на „мигрантската литература” се обръща повече внимание, еднакво от читатели, критици и учени. Много от текстовете (но не всичките!) отразяват детериториализирания свят на миграцията и медиите и в същото време са част от него. Те са израз на хетерогенната идентичност, създадена от миграцията и са израз на връзката между въображение и социален живот.

Самият Ападурай в своята работа анализира едно повествование и един филм, тъй като вярва, че е важно от антропологическа гледна точка да се погледне по-отблизо към „експресивните представи”[7], както той ги нарича, като филми и литература, тъй като много хора сега са „неразривно свързани”[8] с подобни представи и тези връзки трябва да бъдат проучвани.

В тази статия ще бъдат анализирани произведения от Юлия Рабинович, Сехер Чакър и Моника Али (Julya Rabinowich, Seher Çakır, Monica Ali), за да подкрепят тезата, че мигрантската литература може да бъде четена като израз на „глобални етно-пейзажи”.

Романът Spaltkopf[9] на Юлия Рабинович [Отрязаната глава, призрачен герой от руската митология – по-късно ще се върнем на това] е награден неотдавна с престижната австрийска литературна награда Rauriser. Вдъхновеният от автобиографията й текст разказва историята на Мишка, родено в Санкт Петербург момиче, което емигрира на седемгодишна възраст в Австрия, с родителите и баба си. Самата Рабинович е родена през 1971 г. в Санкт Петербург в еврейско семейство, идва в Австрия през 70-те, където по-късно учи специалностите превод, психотерапия и в Университета за приложни изкуства. През 2005 получава първата си литературна награда и оттогава публикува няколко по-кратки текста и пиеси в антологии. Spaltkopf е първият й роман, публикуван през 2009.

Текстът разказва през повечето време от първо лице единствено число, с Мишка като наратор, спомени от миналото в Русия, епизоди от израстването във Виена и завършва с пътуване до Санкт Петербург. Дори само тези структурни характеристики на текста напомнят за понятието глобален етно-пейзаж, изразено географски: споменатите места илюстрират мрежата, която миграцията е разперила. Еврейското семейство на главната героиня мигрира от Санкт Петербург във Виена, въпреки че, от съображения за сигурност, те казват най-напред на детето, че отиват на почивка в Литва. Други роднини също избират да емигрират, те отиват в САЩ, Израел (част от семейството са евреи), в Южна Африка и Япония. Всички тези места на миграция са споменати в първите страници на романа и въвеждат от самото начало географски глобалния етно-пейзаж на семейството. Освен това, Мишка в първата кратка част от романа (която се характеризира с малко по-различен стил и структура от останалата) започва своята равносметка на борда на кораб, напускайки Ирландия, на път за Шотландия. Пътуването, постоянното движение и промяна, което характеризира етно-пейзажите, вече е започнало, когато читателят среща Мишка за пръв път, по това време млада бременна жена. Това е пътуване, което продължава в целия текст и не намира своя край до последната страница, когато Мишка като зряла жена се озовава в Санкт Петербург, но това не е само пътуване в буквалния смисъл, а е и пътуване назад във времето, за да научни нещо повече за себе си.

Самата Мишка, винаги леко иронична и с насмешка над семейството си, макар и често по-скоро отчаяно, разширява етно-пейзажа дори повече, когато нарича членовете на семейството си, по-специално тези в Русия, „космонавти” (143). Това разбира се извиква представи като космоса и невъзможно за преодоляване пространство, но също и конотации за комунизма и за Запада, като негова противоположност, както и специфичните форми за комуникация между тях.

Сега, как се случва комуникацията с „космонавтите”? Тук ролята на медиите се появява, така както е описана от Ападурай. Тъй като по-голямата част от романа се развива в края на 70-те и през 80-те години е ясно, разбира се, че по-новите средства за комуникация, като интернет или имейл все още отсъстват, но телефонът, както и писмата играят решаваща роля в поддържането на различните нишки от мрежата. (Както видяхме, самият Ападурай също посочва остарели вече в днешно време форми на комуникация, като касетофонни ленти, за да даде пример как глобалните етно-пейзажи и „емоционалните общности” са характеризирани и оформени от медиите)[10]. Нараторът, от първо лице, сама обсъжда значението на телефона и писмата, които се превръщат в единственото средство за поддържане на връзка при миграцията. Тук също така е пресъздаден образът на „космонавтите” в техните костюми:

Die Emigration reißt Menschen auseinander. Sie erfahren von Höhepunkten und Unglücksfällen über Brief und Telefon. Direkter Kontakt ist unmöglich. Als hätten sie sich auf einem anderen Planeten niedergelassen, geht ihr Atem schwer in ihren Raumanzügen, die sie nicht abzulegen wagen, aus Angst, in der ungewohnten Atmosphäre keine Luft zu bekommen. Schwer geht die Brust auf und nieder, die Lunge schmerzt. Die Stimmen anderer Siedler krächzen aus den Mikrophonen ihrer Helme. (84)[11]

Решителни моменти от живота на семейството се случват по телефона, важна информация трябва да бъде дадена по линията. Когато бабата на Мишка (по бащина линия) умира, Мишка наблюдава баща си, на когото съобщават тъжната новина по телефона. За нея, още по-преди, баба й се е превърнала в смътен спомен, глас в слушалката на телефона, който след това замлъква завинаги.

Сцената се повтаря по-късно, когато бащата на Мишка умира по време на първото си пътуване обратно към Русия и семейството във Виена отново бива информирано по телефона. В тези сцени, не само миграцията е тази, която разкъсва семейството, но и средствата за комуникация, които от една страна би трябвало да преодоляват разстоянията, от друга се намесват и пречат. Когато обаждания от и към Русия са споменати в текста, те в повечето случаи съобщават тъжни новини.

Друго важно средство за комуникация, което поддържа връзките с изгубената родина, но в същото време става част от нова, глобална идентичност като част от „етно-пейзаж”, са разкази от корпуса на руската митология. Фигури, като вече споменатия „Отрязаната глава” или „Баба Яга”, се появяват отново и отново (и доминират в текста, защото са използвани като заглавия) първо в Русия, после в Австрия. „Отрязаната глава” напомня фантастичен образ, от който децата се страхуват, въпреки че накрая на романа Мишка успява да се изправи срещу него. От друга страна Баба Яга приема различни форми. Тя е описана със своя традиционен образ в началото на текста, когато семейството е все още в Русия. След това тя се завръща в Австрия, където една възрастна хазяйка в провинцията е наречена от Мишка “österreichische Baba Yaga” (110)[12]. Накрая, самата Мишка става „момиче Баба Яга” (123) – име, което приятелят й Франц й дава. Тук ясно е показано как въображението свързва места и едновременно ги трансформира и какъв ефект има въображението (в случая свързано по-скоро по традиционен начин с мита и легендата) върху живота в емиграция; поради тази причина става възможно традиционен образ от руската митология да стане част от идентичността на едно младо момиче във Виена.

Като втори пример бих искала да коментирам кратките разкази на Сехер Чакър, които са публикувани в тома zitronenkuchen r die sechsundfünfzigste frau[13]. Сехер Чакър е родена в Истанбул и израства във Виена. Публикува стихове и разкази и е носител на няколко награди.

Текстовете не Чакър се различават помежду си по стил и атмосфера. Някои от тях се развиват по скоро в традиционната среда в Турция, други са обитавани от млади, градски протагонисти и се случват в европейски метрополиси като Виена, Прага или Лисабон. Погледнати като цяло, смесицата от средства, а също език и протагонисти, в този сборник с текстове, отразява глобалния етно-пейзаж, създаден и изразен от миграцията и медиите[14]:

-         Това са: Адем, чието име се свързва с турски произход, той има малък ресторант във Виена;

-         Хюлия, която нарича себе си, Хелен, което напомня за гръцката богиня и за родния град на родителите й Чанаккале, древната Троя;

-         Зехра, чиито отчаяни писма от Турция са събрани от нейната (турска) майка, която живее във Виена;

-         Младият Алеви Севим и сунитската му приятелка Саваш, които се обичат в техния град Виена, въпреки традиционните идеи на родителите си и

-         Селин, чиято майка напуска Истанбул, защото е влюбена във Виена и е решила да живее там.

Напускане / пътуване / пристигане са основни теми в разказите, въпреки че мотивациите на протагонистите са съвсем различни. Някои заминават за събота и неделя, други започват нов живот в различна страна, а пък трети все още се лутат между места  и начин на живот.

Един от най-забележителните примери, който илюстрира кръстосването на модерния живот с миграцията и медиите, и предизвикателствата, свързани с него, това е разказът „Севим и Саваш”. Води се от разказвач в първо лице, единствено число, който се появява в началото на повествованието и казва на читателя, че история, която ще бъде разказана, се е случила точно по начина, по който е разказана. Младият Алеви Севим и сунитското момиче Саваш са двойка във Виена. Когато семейството на Саваш решава да я вземе в Турция, двамата се тревожат, че за нея може да е уреден брак – притеснение, което се оказва вярно. Въпреки това, Саваш успешно се противопоставя на плановете на семейството си и накрая се връща във Виена. Веднъж пристигнала, тя напразно се опитва да се свърже със Севим и накрая научава, че той се е самоубил. Бащата на Саваш му е казал по телефона, че тя ще се омъжи в края на краищата и не се интересува повече от него.

В тази история глобалният етно-пейзаж, в който се движат протагонистите, е илюстриран по различни начини. Религията е първият фактор, който се посочва от Виена, мястото, където Севим и Саваш изживяват своята любов, традиционния фон, където религиозните убеждения и отдавна установените обичаи са все още от голямо значение. Като друг пример - „турското село” се противопоставя на Виена и виенското кафене, където Саваш и Севим се срещат преди тя да замине. Селото не е описано в повече детайли и дори името му не е споменато. То може да бъде прочетено по-скоро като клиширана версия на „традиционното” (т.е. назадничаво) турско село”, но тази опасност е избегната чрез описания на интернет кафенето в селото, както и на доктора в болницата, където родителите на Саваш трябва да я заведат, когато тя започва гладна стачка. Той обвинява в назадничавост модерните според общото мнение, защото са емигрирали,  родители, и ги нахоква.

В историята е предложена и ролята на средствата за комуникация. Младата двойка общува чрез имейл, когато Саваш е още в Турция, един от тези имейли образува част от текста, точно както прощалното писмо на Севим, което той оставя за Саваш (и читателя), за да бъда прочетено след самоубийството му.

Друга медия, която обаче по-скоро прекъсва, отколкото позволява комуникацията, е мобилният телефон. Когато Саваш се връща в Австрия, тя не може да се свърже със Севим по мобилния му, нито пък той отговаря на смс-ите й. Това средство обаче е описано в особена връзка с религията и традицията. Когато бащата на Саваш се обажда на Севим, за да прекрати връзката на младата двойка, средството не просто работи, но Севим вярва на бащата на Саваш, тъй като го познава като религиозен човек – следователно лъжата му е забранена. Той мисли, че по-скоро мейлите на Саваш са лъжа, отколкото думите на баща й по телефона. Тук става очевиден контрастът между съвременността на модерната медия, модерния живот в емиграция и здравите връзки с традициите на отдавна оставения дом. Севим преценява важността и надеждността на различните съобщения, които получава и избира най-традиционното, това, което е най-близкото до религията и което според него е най-вероятно да бъде вярно. Това е проява на „емоционална общност” – религиозните вярвания свързват мигрантите с родината, така както ги свързват и помежду им.

В разказа на Чакър мрежата, както бих искала да интерпретирам „глобалните етно-пейзажи”, е определена от множество различни пластове и посоки, и всички те се събират в различни възли, на различни места: религия, традиция, уважение, миграция и тяхното въздействие, модерен живот, любов и пр. Другите разкази на Чакър отразяват тази мрежа по същия начин.

С Тухлената алея[15] на Моника Али се обръщаме към пример от мигрантската литература на английски език. Моника Али е родена в Дака, в Бангладеш и израства в Англия. Още преди първият й роман Тухлената алея да бъде публикуван, нейното име попада в „Списъка на списание Granta, на най-добрите млади английски романисти”.

Романът разказва историята на Назнийн, жена от Бангладеш, която бавно се примирява с живота си в Лондон и накрая успява да води независим, самостоятелен живот с двете си дъщери.

Структурата на книгата е повлияна от средствата за комуникация, които са използвани, за да поддържат връзката с Бангладеш и хората, оставени там. Това са писмата от сестрата на Назнийн, Хасина, които пристигат в Лондон повече или по-малко редовно. В книгата те се появяват в курсив, един път цяла глава се състои изцяло от писма на Хасина. После, близо до самия край на романа, са писмата от съпруга на Назнийн, Чану, от Бангладеш, които обаче са само споменати, но не и предадени в текста. Също така, Чану се обажда от време на време. Следователно писмата и телефонът са медията, за която може да се говори в текста на Али.

Можем да добавим към тези средства за комуникация спомените на Назнийн от Бангладеш, от детството й, което също свързва живота й в Лондон с Бангладеш. Това е един особено важен аспект, тъй като тя, през първите години в Лондон, твърди, че чувства носталгия не към различно място, а към различно време: “[…] Разбра, че там където искаше да отиде не беше различно място, а различно време” (35). За да си даде кураж, тя често се промъква в спомените от детството си – като използва въображението си, за да прекоси разстоянието от родината си и в същото време, за да се примири с новото си положение в Лондон. Влиянието, което има въображението върху настоящия живот на Назнийн е показано като очевидно, въпреки че все още не е използвано от нея по „продуктивен начин”. Въпреки това, нейната идентичност през тези първи години в Лондон се основава точно толкова, ако не и повече, върху спомените й, както и върху настоящето й обкръжение.

Докато в спомените си Назнийн се връща към един труден, но често пъти идеализиран в спомените й живот в малко селце, писмата на Хасина отразяват трудното й всекидневие в Бангладеш. В тези писма, които са написани на развален английски и са спорен стилистичен избор, може да бъде наблюдавана специфичната същност на връзките от разстояние, причинени от миграцията, илюстрирана е връзката между емигрантите и родината. Писмата са особено интересни, тъй като са писани от една жена за друга. Идвайки от традиционната среда, където домът и семейството се приписват на жената, семейните връзки изглежда от основен интерес еднакво и за подателя, и за получателя, но след това социалните и икономически въпроси (Хасина, живее в променливи, но вечно трудни ситуации, през повече времето трябва да се грижи за себе си) стават също толкова важни, и накрая, решителни политически събития се случват пред очите на Хасина. Нейните писма са точно от бурното време преди парламентарните избори през 2001, което стават причина за взривната атмосфера, описана в тях. Чрез писмата, Назнийн е способна да участва в случващите се събития в Бангладеш, формира се (макар и неспомената!)„емоционална общност”, не само със сестра й, но и с родината.

Освен тези отношения от разстояние, разбира се лондонският район Тауър Хамлетс е израз на глобалния етно-пейзаж. Тук, където живеят множество имигранти от Бангладеш, става ясно как въображението служи, за да изгради мигрантска идентичност, в текста по-специално с оглед ситуацията на жените. В новата си среда, те успяват да мечтаят за различен, по-добър живот, ако не за тях самите, то поне за деца си. Именно за да постигнат това, чрез мигрантския опит, те подреждат живота съобразно с тази цел. Али например описва:

-         еманципацията на бенгалските съпруги, които започват да работят от вкъщи първоначално, за да допринесат за доходите на семейството, по-късно, за да станат независими и/или, за да бъдат способни да финансират образованието на децата си;

-         стремежа им да научат английски;

-         амбициозните планове за децата им;

-         бавния напредък на Назнийн, която, дошла от истинската периферия (Бангладеш), проучва първо околностите на блока, където живее, а в края на романа буквално успява да пътува сама до самия център на Лондон, пътуване, което отразява личностното й развитие.

Заключение

Тази статия имаше за цел да приложи понятието на Арджун Ападурай за „глобалните етно-пейзажи” върху мигрантската литература и се опита да покаже как това понятие е отразено и вписано в текстовете. Чрез наблюдаване на различните аспекти, които свързват „новата” и „старата” родина, на различните средства за комуникация, които са употребени, за да се поддържа контакт, на начин на описание при формиране на „емоционалните общности” и т.н., е показано, че текстовете на мигрантската литература могат да бъдат четени като представителни за живеенето в миграция, което отново може да бъде свързано с настоящия живот на мигрантите. Какъв ефект може да има текстът върху въображението на групи и индивиди, това е въпрос, който трябва да бъде зададен на антрополозите.

Въпреки това, от гледна точка на литературните изследвания, трябва да бъде добавено, че възприемането и създаването на „етно-пейзажи” в текстовете се случва на индивидуално равнище и води до много различини тълкувания, както и този кратък анализ показва. Мигрантската литература следователно по-скоро „представя индивиди”, отколкото групи; тя насочва по-скоро към възможността за изграждане, гъвкавост и индивидуалност на идентичностите, отколкото към представянето на нещо като „идентичността (на руските евреи в Астрия, на турците във Виена или на хората от Бангладеш в Лондон) в миграция”. Следователно може да се тълкува като образцов пример, но не и като ясно описание на някои групи мигранти.

Библиография

-         Adelson, Leslie A. The Turkish Turn in Contemporary German Literature. Towards A New Critical Grammar of Migration. New York, Palgrave MacMillan, 2005.

-         Ali, Monica. Brick Lane. London, Doubleday, 2003.

-         Appadurai, Arjun. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998.

-         Arens, Hiltrud. ‘Kulturelle Hybridität’ in der deutschen Minoritätenliteratur der achtziger Jahre. Tübingen, Stauffenburg, 2000.

-         Çakır, Seher. zitronenkuchen für die sechsundfünzigste frau. Vienna, edition exil, 2009.

-         Chiellino, Carmine. Interkulturalität und Literaturwissenschaft. - In: Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch. Ed. C. Chiellino. Stuttgart, J.B. Metzler, 2000, 387-398.

-         Fischer, Sabine and McGowan, Moray, Migrant Writing in the German Federal Republic. - In: Writing Across Worlds. Literature and Migration. Eds. R. King et. al. London, Routledge, 1995, 39-56.

-         Hintz, Saskia. Schreiben in der Sprache der Fremde. Zeitgenössische deutsche ‘Migrantenliteratur’ und Kreatives Schreiben im Fach Deutsch als Fremdsprache. New York, University of New York, Dissertation, 2002.

-         Rabinowich, Julya. Spaltkopf. Vienna, edition exil, 2008.

 
* Сандра Власта е учила Сравнително литературознание и английски език във Виенския университет. Доктор по Сравнително литературознание. Дисертацията й за мигрантската литература на немски и английски език предстои да бъде публикувана през 2010 година. Работи като преподавател в Департамента по Сравнително литературознание на Виенския университет. Изследователските й интереси са в областта на мигрантската литература (на немски, английски и италиански), на постколониалната литература и теория, пътеписи и италиано-английски  литературни връзки.

* * Статията, публикувана тук в postprint, е предоставена от д-р Санда Власта за включване в сборника Мигриращи култури и социални практики, под печат в Университетското издателство „Св. Климент Охридски”, по покана на съставителката и научен редактор на тома, Румяна Л. Станчева.

 

[1] Appadurai, Arjun. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998, 33.

[2] “communities of sentiment”, Ibid, 8.

[3] Ibid, 4.

[4] Ibid, 5.

[5] Ibid, 53.

[6] За последните представяния на дискусията по терминологията виж например:: Arens, Hiltrud. ‘Kulturelle Hybridität’ in der deutschen Minoritätenliteratur der achtziger Jahre. Tübingen, Stauffenburg, 2000, in particular 24-34, Chiellino, Carmine. Interkulturalität und Literaturwissenschaft. - In: Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch. Ed. C. Chiellino. Stuttgart, J.B. Metzler, 2000, 387-398, in particular 389f.; Fischer, Sabine and McGowan, Moray, Migrant Writing in the German Federal Republic. - In: Writing Across Worlds. Literature and Migration. Eds. R. King et. al. London, Routledge, 1995, 39-56; Hintz, Saskia. Schreiben in der Sprache der Fremde. Zeitgenössische deutsche ‘Migrantenliteratur’ und Kreatives Schreiben im Fach Deutsch als Fremdsprache. New York, University of New York, Dissertation, 2002, in particular 50-62.

[7] “expressive representations”, Ibid, 64.

[8] Ibid.

[9] Rabinowich, Julya. Spaltkopf. Vienna, edition exil, 2008, по-нататъшните цитирания от книгата ще бъдат отбелязвани с номера на страницата в скоби.

[10] В своя прочит на повествованието от турско-немската писателка Емине Севги Йоздамар „Дворът”, Лесли. А. Аделсон също приема понятието на Ападурай. Тук отново текстът се занимава с по-скоро демодирали форми на комуникация, като телефона и телевизията. Аделсон  все пак описва как те взаимодействат с лайтмотиви в текста, като огледала, прозорци, врати и книги, които по този начин се превръщат също в медия. Adelson, Leslie A. The Turkish Turn in Contemporary German Literature. Towards A New Critical Grammar of Migration. New York, Palgrave MacMillan, 2005, in particular 41ff.

[11] “Емиграцията разделя хората. Те разбират за важни моменти и злополуки чрез писма и по телефона. Прекият контакт е невъзможен. Както ако биха се установили на друга планета, те дишат тежко в своите скафандри, които не смеят да свалят, уплашени, че няма да могат да дишат в необичайната атмосфера. Напрегнато, гърдите ми се движат нагоре и надолу, белите дробове болят. Гласовете на другите заселници пращят в микрофона на каските.” (84, прев. авт.)

[12] „австрийска Баба Яга” (110).

[13] Çakır, Seher. zitronenkuchen für die sechsundfünzigste frau. Vienna, edition exil, 2009 [Лиминов кейк за 56-та съпруга]. По-нататъшните цитирания от книгата ще бъдат отбелязвани с номера на страницата в скоби.

[14] В един от разказите, отделни турски думи, като “yani” (93), “gülpastahanesi” (94), “tatlı kızım“ (99) са употребени и обяснени с бележки под линия.

[15] Ali, Monica. Brick Lane. London, Doubleday, 2003. По-нататъшните цитирания от книгата ще бъдат отбелязвани с номера на страницата в скоби.