Факултет по славянски филологии

График на изпитите от зимната сесия на уч. 2022/2023 г. – редовно обучение

 

 

Катедра по български език

Катедра по българска литература

Катедра по кирилометодиевистика

ВАЖНО!
Изпитът по "Старобългарска литература" за специалност БФ при доц. Д. Атанасова е от две части:
(1) тест за допускане до писмен изпит, който ще се проведе на 29.01. (неделя) от 18.00 ч. в електронната платформа e-medievalia на:
https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=13
(2) Писмен изпит, който ще се проведе присъствено на 30.01. в ауд. 144 с начален час 9.00 ч.

Доц. Д. Атанасова

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Катедра по теория на литературата

Катедра по славянско езикознание

Катедра по славянски литератури

Катедра по руски език

Катедра по руска литература

Катедра по методика

Старогръцки език, доц. Невена Панова - 10.02.2023 г., 9.00 ч., каб. 189

 

Руски език в други факултети