ПРОЕКТ „ПРОЗОДИЧНИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В СЪПОСТАВИТЕЛЕН ПЛАН С ДРУГИ ЕЗИЦИ С ЛЕКСИКАЛНО АКЦЕНТУВАНЕ”

 

Анотация

Основната цел на проекта е да фокусира вниманието на учени – филолози с различни профили към основни прозодични аспекти на българския език като словното ударение и интонацията. Насочваме се към област, която има нужда от разработване в сферата на българистиката и в преподаването на българския език у нас за постигане на съизмеримост с вниманието, което ѝ е отделено във водещи европейски и световни научни традиции.

Направлявани от идеята, че съпоставянето е ключов механизъм за определяне на явленията, ние подхождаме към българската прозодия в съпоставителен план с езици с лексикално акцентуване като английски, немски, испански, руски и португалски.

Научните приоритети на проекта са в сферата на изследване на словното ударение и интонацията. По отношение на българското акцентуване подхождаме от гл.т. на теорията за взаимодействие на прозодия и морфология, която успешно се прилага през последните години към езици с лексикално акцентуване. Планираме серия изследвания за дефиниране на акцентната маркираност на определени групи морфеми, както и за очертаване на тендеции в проявленията на метрични фактори.

В сферата на изследването на интонацията планираме детайлни сравнителни фонологични описания на интонационните системи на чуждите езици, включени в проекта с интонационната система на български както и детайлни описания на най-важните различия във фонетичните реализации на елементите (тонални акценти, фразови акценти, гранични тонове).

 

ЕКИП

Ръководител            

доц. д-р Мирена Атанасова Пацева-Момова

Участници   

проф. д-р Бистра Йорданова Андреева

проф. д-р Татяна Игоревна Алексиева

доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова

доц. д-р Весела Петрова Чергова

гл. ас. д-р Милена Петрова Маринкова

хон. преп. изследовател Милена Ангелова Миленова

Докторанти 

Николета Росенова Стойкова

Студенти      

Дора Полизонова Маркова

Кирил Людмилов Терзийски

Тереза Емилова Василева

Евелин Азат Хугасян

Даяна Орлинова Николова

 

ЕЗИЦИ: български, руски, английски, немски, испански, португалски

 

 

ДЕЙНОСТИ

ПЛАН НА ПРОЕКТА

ПУБЛИКАЦИИ

СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА

АПАРАТУРА