Специалности

Бакалавърски програми

 

 

Резултати от държавните изпити на студентите от ФСлФ

 

 

Писмен държавен изпит - 08.07.2019 г.

 

Писмен изпит по българска литература

 

БФ, редовно обучение

Фак. №

Оценка

155

Слаб 2

9676

Добър 4

11722

Среден 3

11811

Слаб 2

12004

Слаб 2

12040

Среден 3

12062

Среден 3

12113

Среден 3

12125

Мн. добър 4.50

12151

Мн. добър 5

12153

Слаб 2

12154

Добър 4

12162

Добър 4

12164

Мн. добър 4.50

12174

Мн. добър 5

12176

Мн. добър 5

12191

Добър 3.50

12196

Среден 3

12198

Мн. добър 5

12205

Добър 4

12208

Добър 4

12209

Добър 4

12217

Добър 3.50

12228

Мн. добър 5

12238

Слаб 2

12239

Слаб 2

12244

Мн. добър 5

12246

Среден 3

890080

Слаб 2

 

СФ, редовно обучение, магистър

2458

Среден 3

2580

Добър 3.50

2584

Мн. добър 5

2590

Добър 3.50

2624

Добър 4

 

БФ, задочно

4629

Слаб 2

4702

Среден 3

4710

Добър 3.50

4720

Среден 3

4722

Слаб 2

4748

Среден 3

 

 

Писмен изпит по история на българския език, съвременен български език и антропология

БФ, редовно обучение, бакалаври

 

Фак. №

Оценка

9475

Отличен 6

11696

Отличен 6

11953

Отличен 6

11958

Среден 3

11999

Добър 4

12056

Мн. добър 5

12071

Добър 4

12079

Слаб 2

12096

Отличен 6

12119

Отличен 6

12134

Добър 4

12135

Среден 3

12145

Мн. Добър 5

12156

Отличен 6

12157

Отличен 6

12166

Отличен 6

12167

Среден 3

12168

Добър 3.50

12169

Отличен 6

12172

Добър 4

12177

Отличен 6

12178

Отличен 6

12184

Добър 4

12190

Отличен 5.50

12194

Добър 4

12219

Добър 4

12243

Мн. добър 4.50

12250

Отличен 5.50

12252

Добър 4

12261

Слаб 2

12262

Добър 4

 

СФ, редовно обучение, магистър

1639

Отличен 6

2184

Добър 3.50

2405

Среден 3

2464

Слаб 2

2543

Добър 3.50

2570

Слаб 2

2578

Отличен 6

2579

Добър 4

2595

Отличен 6

2601

Среден 3

2619

Добър 3.50

896018

Слаб 2

 

БФ, задочно обучение, бакалаври

1092

Добър 4

4399

Слаб 2

4691

Мн. добър 5

4699

Добър 4

4711

Отличен 6

4713

Слаб 2

4715

Добър 4

4718

Отличен 6

47119

Слаб 2

4721

Мн. добър 5

4723

Добър 4

4727

Отличен 6

 

Балканистика, магистри

60309

Среден 3

60315

Среден 3

60344

Отличен 5.50

60345

Добър 4

60346

Мн. добър 4.50

60347

Добър 4

60350

Мн. добър 5

60353

Отличен 5.50

60356

Мн. добър 5

60357

Среден 3

 

РФ, бакалаври

4959

Среден 3

5045

Добър 4

5086

Мн. добър 5

5088

Мн. добър 5

5090

Слаб 2

5096

Добър 4

5098

Мн. добър 4.50

5104

Среден 3

5153

Слаб 2

 

 

Защити на дипломни работи

09.07.2019 г.

 

 

Балканистика, магистри

 

60302

Отличен 6

60309

Мн. добър 5

60344

Отличен 6

60345

Отличен 6

60346

Отличен 6

60350

Отличен 6

60356

Отличен 5.50

60357

Отличен 5.50

 

 

 

 

 

 

Резултати от писмения държавен изпит по литература, проведен на 22.10.2022 г.

Славянска филология

 

 

            Факултетен номер     

                   Оценка                   

2813

Добър 3.50

2460

Слаб 2

2592

Среден 3

2750

Среден 3

 

 

Дати за идентифизциране на писмените работи от държавните изпити

 

 

 

 

През летния семестър на учебната 2016-2017 учебна година стартира за всички специалности от Факултета по славянски филологии избираемата дисциплина Реторика“ с преподавател доц. д-р Герасим Петрински.

 

Основните тематични полета, които ще бъдат дискутирани, са:

-   теория на аргументацията

-   теория на ораторския стил

-   невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване

-   успешно поведение пред аудитория

 

Записването става от 23.02 до 05.03 в СУСИ, както и на електронен адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Заповядайте!

 

 

Резултати от писмен ДИ – 11.07.2022 г.

 

Българска филология – редовно

 1. 12319 – Слаб 2
 2. 11934 – Слаб 2
 3. 12455 – Слаб 2
 4. 12308 – Много добър 4.50
 5. 12271 – Слаб 2
 6. 12466 – Среден 3
 7. 12593 – Добър 4
 8. 12596 – Добър 4
 9. 12522 – Слаб 2
 10. 12458 – Добър 4
 11. 890080 – Слаб 2
 12. 12576 – Добър 3.50
 13. 12179 – Слаб 2
 14. 12582 – Добър 4
 15. 12883 – Отличен 5.50
 16. 12432 – Слаб 2
 17. 12642 Много добър 5
 18. 12472 – Среден 3
 19. 12556 – Добър 4
 20. 12537 – Отличен 6
 21. 12534 - Среден 3
 22. 12322 – Слаб 2
 23. 12241 – Слаб 2
 24. 11807 – Слаб 2
 25. 800105 – Слаб 2
 26. 12360 – Слаб 2
 27. 12535 – Отличен 5.50
 28. 12099 – Слаб 2
 29. 11948 – Слаб 2
 30. 11747 – Слаб 2
 31. 199 – Слаб 2
 32. 12374 – Слаб 2
 33. 12528 – Отличен 5.50
 34. 12276 – Много добър 5

 

Българска филология – задочно

 1. 1074 – Слаб 2
 2. 4459 – Среден 3
 3. 4703 – Слаб 2
 4. 4722 – Слаб 2
 5. 4769 – Слаб 2
 6. 4776 – Слаб 2
 7. 4799 – Слаб 2
 8. 4829 – Среден 3
 9. 4831 – Добър 4
 10. 4834 – Слаб 2
 11. 4868 – Среден 3
 12. 4717 – Слаб 2
 13. 4745 – Слаб 2
 14. 4752 – Слаб 2
 15. 4824 – Слаб 2
 16. 4825 – Слаб 2
 17. 4865 – Слаб 2

 

Славянска филология

 1. 2709 – Слаб 2
 2. 2774 – Добър 4
 3. 2660 – Среден 3
 4. 2785 – Отличен 5.50
 5. 2551 – Слаб 2
 6. 2675 – Слаб 2
 7. 2655 – Среден 3
 8. 2793 – Среден 3
 9. 2621 – Слаб 2
 10. 2783 – Много добър 5.25
 11. 2453 – Слаб 2
 12. 2352 – Слаб 2
 13. 2757 – Слаб 2
 14. 2773 – Отличен 6
 15. 2786 – Слаб 2
 16. 2776 – Отличен 5.50
 17. 2777 – Добър 4
 18. 2797 – Слаб 2
 19. 2726 – Слаб 2
 20. 2577 – Слаб 2

 

 Защити на дипломни работи - 13.07.2022 г.

 

 

when-a-pen

 

Поради зачестилите случаи на нарушаване на реда за придобиване на ОКС Магистър ФС на ФСлФ гласува следното предложение на Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури :

 

-   избралите литературоведска магистърска специализация нямат право да завършат обучението си с магистърски тези на езиковедска проблематика;       

-   избралите езиковедска магистърска специализация нямат право да завършат обучението си с магистърски тези на литературоведска, културологична или антропологична проблематика.

 

     Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)