Специалности

Бакалавърски програми

 

 

СИД „Публична реч“

 

доц. д-р Надежда Сталянова

 

СИД-ът „Публична реч“ представя публични речеви ситуации, които предполагат определен тип езиков етикет и характерни стратегии. Разглеждат се разнообразни ситуации, които изискват специфични езикови средства – политическа реч, журналистическа реч, поведение на устен преводач (в съд, на официални прояви), дипломатическа реч, маркетингови стратегии на убеждаване и др. Основната цел на курса е изграждане на сетивност за разнообразието на похвати в конкретни публични комуникативни ситуации.

 

ПРОГРАМА

 1. Принципи на ефективната вербална комуникация.
 2. Знаци и езикови знаци. Езикови универсалии.
 3. Етикет и езиков етикет.
 4. Езикът на маркетинга. Персвазия и / или манипулация.
 5. Адвокатската реч в съдебна зала – стратегии и подходи.
 6. Писмен превод и устен превод - цели, средства и различия. Етикет и поведение на преводач на официални събития, на правителствено и парламентарно равнище.
 7. Преводачът като медиатор пред Темида. Функционална характеристика на езика на съдебния превод.
 8. Езикът на журналистиката като медиатор в съвременното общество. Между абсолютната обективност и крайната субективност.
 9. Езикови стратегии в публичната реч.
 10. Политическа реч. Особености на българската политическа реч.
 11. Езикът на PR стратегиите. Професионална сфера, шоубизнес, лична реклама.
 12. Език мой – враг мой. Езикова и социокултурна компетентност.
 13. Общуването и речта в образователните институции
 14. Езикът на интернет. Мрежата в ролята на глобален медиатор.
 15. Новият lingua franca – глобалният език на интернет, брюкселският новговор или...?

 

Основна библиография:

Игнатов, Владимир: Цели на рекламната комуникация. Езиков свят, 2010, http://eprints.nbu.bg/2387/

Доганов, Димитър – Палфи,Ференц: Рекламата каквато е. София 1995, с. 66-67.

Кафтанджиев, Х. Хармония в рекламната комуникация. София 2013, с. 29.

Илиева, Людмила.Преводачът и Темида. Функционална характеристика на съдебния превод, Сиела 2013

Стайнър, Джордж. След Вавилон. Асоекти на езика и превода, изд. Изток-Запад, София 201

Бондиков, Венцеслав: Манипулация и публична комуникация: митове и реалности. София 2011

Бакърджиева, Милка Йорданова Манипулация в управлението и технологиите за масова комуникация. Списание Диалог, 1, 2012, http://www.uni-svishtov.bg/dialog_old/2012/1.12.3.pdf

Йорданова, Любима: Как се подготвя манипулативен текст. 11.2.2006, http://big.bg/modules/news/article.php?storyid=23190   25.1.2015

Миланов, Вл. Сталянова Н, „езикови портрети на български политици“ част 1 и част 2.

 

Изготвил програмата:

доц. д-р Надежда Сталянова

Катедра по български език

 

Магистърска програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

Летен семестър 2023-2024

 

 

Дисциплина

Ден

Час

Формални граматики – проф. д-р Петя Осенова

четвъртък

16.00-18.00 ч., 147

Езикът на масовите комуникации – проф. д-р Гергана Дачева

четвъртък

10.00-12.00 ч., 147

Семиотика – проф. д-р Гергана Дачева

четвъртък

10.00-12.00 ч., 147

Устна комуникация – проф. д-р Йовка Тишева

сряда

14.00-16.00 ч., 147

Политическа и журналистическа реч – проф. д-р Надежда Сталянова

четвъртък

14.00-16.00 ч., 147 каб.

Езикът на рекламата – гл.ас.д-р Биляна Радева

сряда

10.00-12.00 ч., 139 каб.

Основни проблеми на редактирането и коригирането – гл.ас. д-р Биляна Радева

сряда

12.00-14.00 ч., 139 каб.

Академическият деискурс (СИД) – проф. д-р Йовка Тишева

сряда

14.00-16.00 ч., 147

Онтогенеза на езика (СИД)

доц. д-р Владислав Миланов

четвъртък

12.00-14.00 ч., 147

Методи на изследването в социолингвистиката (СИД) – проф. дфн Красимира Алексова

понеделник

16.00-18.00 ч., 147

  

 

Лекциите започват на 26.02.2024 г. СИД-овете ще започнат на 5.03.2024 г.

Можете да се обръщате с въпроси към ръководителя на програмата проф. Гергана Дачева на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Разписание на часовете - зимен семестър  на учебната 2012/2013 г.

 

learning

 

 

 

Българска филология, Руска филология, Балканистика, Славянска филология

 

В електронно създаденото разписание вече е включена и специалността Славянска филология

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПРОФИЛИ В СПЕЦИАЛНОСТТА СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

 

slavic languages

 

 

Ч Е Ш К А   Ф И Л О Л О Г И Я

 

Име, презиме, фамилия

 

Фак. №

1.

Ана Рускова Кацарова

2456

2.

Боряна Климентинова Атанасова

2445

3.

Биляна Антонова Касабова

2468

4.

Рада Иванова Татарова

2481

5.

Мария Георгиева Спилкова

2482

6.

Майя Грозданова Михайлова

2486

7.

Лилия Антонова Георгиева

2464

8.

Елица Анкова Петрова

2444

9.

Ралица Владимирова Петрова

2463

10.

Камелио Мохамед Камал-Алам

2450

11.

Христо Димитров Пеев

2469

12.

Георги Милчев Божилов

2492

13.

Ралица Веселинова Гетова

2501

14.

Виктор Симеонов Петров

2503

 

 

П О Л С К А   Ф И Л О Л О Г И Я

 

Име, презиме, фамилия

 

Фак. №

1.

Теодора Емилова Катончева

2466

2.

Ганиела Атанасова Ганева

2459

3.

Явор Атанасов Василев

2449

4.

Македонка Димитрова Гърчева

2470

5.

Деяна Ясенова Добрева

2447

6.

Екатерина Иванова Попова

2476

7.

Оля Иванова Шивачева

2467

8.

Христина Цветелинова Цветанова

2441

9.

Елица Петрова Хаджихристова

2472

10.

Милкана Детелин Сертова

2458

11.

Цветомир Ивов Петров

2479

12.

Фарес Ануар Хамзе

2474

13.

Виктория Георгиева Деспотова

2505

14.

Зорница Раймонд Арие

2502

 

 

С Р Ъ Б С К А   И   Х Ъ Р В А Т С К А   Ф И Л О Л О Г И Я

 

Име, презиме, фамилия

 

Фак. №

1.

Гергана Младенова Георгиева

2446

2.

Анна Димитрова Попхристова

2465

3.

Богдана Яник Брезнишка

2480

4.

Моника Ангелова Петрова

2460

5.

Пламена Иванова Славкова

2478

6.

Иванела Йорданова Иванова

2453

7.

Любомир Лъчезаров Куцаров

2484

8.

Калоян Борисов Драганов

2487

9.

Ива Пламенова Цветанова

2489

10.

Божидар Емилов Симеонов

2495

11.

Цветомир Георгиев Крумов

2507

12.

Георги Цветанов Цветански

2506

13.

Ялдъз Сабитова Кехайова

2494

14.

Зорница Марио Атанасова

2462

 

 

С Л О В А Ш К А   Ф И Л О Л О Г И Я

 

Име, презиме, фамилия

 

Фак. №

1.

Герда Манова Манова

2461

2.

Маргарита Иванова Пенева

2455

3.

Яна Радославова Радкова

2483

4.

Ирена Георгиева Димова

2452

5.

Росица Росенова Дамянова

2448

6.

Яна Славчева Стоянова

2471

7.

Елица Валериева Якимова

2443

8.

Мария Веселинова Александрова

2326

9.

Каролина Найденова Христова

2457

10.

Станислав Емилов Рангелов

2504

11.

Християна Лъчезарова Христозова

2500

12.

Люба Ивайлова Сидерова

2488

13.

Станислав Теодоров Стратев

2477

 

 

У К Р А И Н С К А   Ф И Л О Л О Г И Я

 

Име, презиме, фамилия

 

Фак. №

1.

Кристина Живкова Коцева

2451

2.

Моника Симеонова Младенова

2485

3.

Теодора Севдалинова Седефчева

2454

4.

Стефани Красимирова Стоянова

2473

5.

Ралица Цветомирова Стойкова

2442

6.

Джулиана Красимирова Свиленова

2491

7.

Елена Димитрова Венева

2475

8.

Николай Антон Боев

2498

9.

Теодор Бориславов Кириджийски

2497

10.

Зейнеб Ахмедова Реджебова

2493

11.

Марияна Златанова Станкова

2499

12.

Йолиана Костова Илиева

2490

13.

Ясмина Мариова Рангелова

2496

 

 

 

Разписание на часовете за специалност Славянска филология - зимен семестър на уч. 2012/2013 г.

 

students SF

 

 

Полска филология - І курс

Чешка филология - І курс

Сръбска и хърватска филология - І курс

Словашка филология - І курс

Украинска филология - I курс

_______________________________________________________________

 

Полска филология - ІІ курс

Чешка филология - ІІ курс

Сръбска и хърватска филология - ІІ курс

Украинска филология - IІ курс

_______________________________________________________________

 

Полска филология - ІІІ курс

Чешка филология - ІІІ курс

Сръбска и хърватска филология - ІІІ курс

Словашка филология - IІІ курс

_______________________________________________________________

 

Полска филология - ІV курс

Чешка филологияІV курс

Сръбска и хърватска филологияІV курс

Украинска филология - ІV курс

_______________________________________________________________

 

Полска филология - V курс

Чешка филология - V курс

Сръбска и хърватска филология - V курс

Словашка филология - V курс