Специалности

Бакалавърски програми

 

272

 

Факултет по славянски филологии

Свободноизбираеми дисциплини – втори етап

 

Уважаеми студенти, приключи първият етап за избор на СИД-ове през СУСИ за редовно обучение. Всички, които са участвали през първия етап на капманията, но избраният от тях СИД не е събрал необходимия брой студенти и не стартира, трябва да изберат през системата СУСИ – https://susi.uni-sofia.bg - един от СИД-овете, които са посочили като резервен, и това да стане в периода от 11-ти до 30-ти октомври включително.

 

Списък на всички свободноизбираеми дисциплини, които са събрали необходимия брой студенти и ще се проведат през зимния семестър на 2017/2018 академична година:

 

Българска филология

Библейски сюжети в литературата и кинотопроф. дфн Искра Христова-Шомова (ще се провежда във вторник от 9.00 ч. в каб. 144)

Дискурс и дискурсна компетентностпроф. д-р Ангел Петров

Образование и мултикултурализъмпроф. д-р Владимир Атанасов (вторник от 16.30 ч. в каб. 247А)

Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекстгл. ас. д-р Людмила Берковска (четвъртък от 9 ч. в каб. 247А)

Антропология на съвременносттадоц. д-р Веселка Тончева (петък, 18 ч., 137 ауд.)

Пенчо Славейков и Италия: история и паметдоц. д-р Емил Димитров (четвъртък, 18 ч., 148 ауд.)

Женските персонажи и българската възрожденска белетристика – д-р Марияна Кирова (сряда, 18 ч., 136 ауд.)

История на славянската писменост до XIII век.проф. д-р Андрей Бояджиев (четвъртък, 18 ч., 144 каб.)

 

Руска филология

Съвременният политически дискурс и проблемите на преводадоц. д-р Силвия Петкова

Приложна лингвистика (електронни езикови ресурси)доц. д-р Красимира Петрова

 

Балканистика

Славянската книга на Балканите – Балканистика доц. д-р Петко Петков

 

 

Нестартиращи курсове:

Библейски теми и мотиви в преводите на англоезичната проза – д-р Мария Пилева

Играта като метод в обучението по руски език – доц. д-р Илка Бирова

Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен 

 

За проблеми при избора на СИД можете да се обръщате към инсп. Емилиян Николов – каб. 132, 2-ри етаж, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , тел. 9308 387.

 

 

st 

 

Свободноизбираеми дисциплини

зимен семестър 2017/18 г.

(редовно обучение)

 

 

 Свободноизбираеми дисциплини за учебната 2017/18 г. - втори етап

 

Уважаеми студенти, записването за СИД през зимния семестър на учебната 2017/18 г. година става през системата СУСИhttps://susi.uni-sofia.bg.  Първият етап на записването започва на 25.09.2017 и приключва на 09.10.2017 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

 

Учебният план за студентите от I курс не предвижда кредити от СИД, така че те могат да посещават избрани от тях дисциплини, но няма да се записват в системата.

 

 

1

Библейски сюжети в литературата и киното

проф. дфн Искра Христова-Шомова

Катедра по кирилометодиевистика

БФ

2

Дискурс и дискурсна компетентност

проф. д-р

А. Петров

Катедра по методика

БФ

3

Образование и мултикултурализъм

проф. д-р Вл. Атанасов

Катедра по методика

БФ

4

Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекст

гл. ас. д-р

Л. Берковска

Катедра по методика

БФ

5

Играта като метод в обучението по руски език

доц. д-р Илка Бирова

Катедра по руски език

РФ

6

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода

доц. д-р Силвия Петкова

Катедра по руски език

РФ

7

Възрожденски трансгресии

гл. ас. д-р Сирма Данова

Катедра по българска литература

БФ

8

Антропология на съвременността

доц. д-р Веселка Тончева

Катедра по българска литература

БФ

9

Пенчо Славейков и Италия: история и памет

доц. д-р Емил Димитров

Катедра по българска литература

БФ

10

Женските персонажи в българската възрожденска белетристика

д-р Марияна Кирова

Катедра по българска литература

БФ

11

Библейски теми и мотиви в преводите на англоезична проза

д-р Мария Пилева

Катедра по българска литература

БФ

12

История на славянската писменост до ХIII век

проф.д-р Андрей Бояджиев

Катедра по кирилометодиевистика

БФ

13

Славянската книга на Балканите - Балканистика

доц. д-р Петко Петков

Катедра по кирилометодиевистика

Балканистика

14

Балканите вчера и днес

проф. Рая Заимова

Катедра по общо езикознание

Балканистика

15

Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен

доц. д-р Румен Бояджиев

Катедра по общо езикознание

Балканистика

16

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)

Доц. Красимира Петрова

Катедра руски език

РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2021/2022

Семестър: летен, задочно

 

 I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология)

 

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите само от 4-ти и 5-ти курс.

Студентите от 1, 2 и 3 курс НЕ записват педагогически свободноизбираеми дисциплини!!!

 

Дисциплина

Преподавател

Специалност

За курсове

 

1. Християнските празници

Проф. дфн Искра Христова-Шомова

БФ

1 - 4 курс

интердисци-плинарен

2. Синтаксис, прагматика, комуникация

Проф. д-р Йовка Тишева

доц. д-р Марина Джонова

БФ

3  курс

интердисци-плинарен

3. Приключения на чувствата във възрожденската литература

Доц. д-р Надежда Александрова

БФ

2 - 4 курс

интердисци-плинарен

4. Мит и фолклор. Модели на свят

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

БФ

 2 - 4 курс

интердисци-плинарен

5. Градът и литературата

Гл.ас. д-р Биляна Борисова

БФ

2-4

интердисци-плинарен

6. Дигитален хуманизъм и литературно образование

Доц. д-р Наталия Христова

БФ

4, 5

педагогически

7. Развиване на когнитивни и мегакогнитивни умения за четене в обучението по български език

Доц. д-р Деспина Василева

БФ

4-5

педагогически

8. Увод в историческата лексикология. Тематични групи

Проф. д-р Маргарет Димитрова, проф. д-р Андрей Бояджиев

БФ

2-4

интердисци-плинарен

9. Парламентарна реч

Доц. д-р Владислав Миланов

БФ

2-4

интердисци-илинарен

10. Комуникация и манипулация

Доц. д-р Надежда Сталянова

БФ

1-5

интердисци-плинарен

 

 II. Семинар по българска литература

1. Семинар по българска литература. Новият български канон

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

2-4 курс

2. Семинар по българска литература. Въведение в изследванията на българската популярна култура

Доц. д-р Тодор Христов

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 или 4 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

III. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 12.12.2021 до 20.01.2022 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.

 

 

 

 

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2021/2022

Семестър: летен, редовно

 

I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология, Руска филология и Славянска филология)

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите от специалност „Българска филология“ само от 3-ти и 4-ти курс. Две избираеми педагогически дисциплини задължително трябва да имат и студентите от специалностите „Славянска филология“ и „Руска филология“, избрали педагогически профил.

Студентите от 1 и 2 курс НЕ избират педагогически свободноизбираеми дисциплини!!!

 

Дисциплина

Преподавател

Специалност

За курсове

Вид на дисциплината

1. Публична реч

Доц. д-р Надежда  Михайлова-Сталянова

БФ, СФ

2,3 и 4

Интердисци-плинарен

2. Езикова култура на българския език

Проф. д-р Красимира Алексова

Руска филология

1

Интердисци-плинарен

3. Иновативни методи в лексикологията

Проф. дфн Ангел Ангелов

СлФ, БФ

1, 2 и 3

Интердисци-плинарен

4. Логиката в лингвистиката, въведение

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова

БФ, РФ

2

Интердисци-плинарен

5. Електронно обучение – разработване на ресурси за български език

Доц. д-р Атанас Атанасов

БФ, СФ

3 и 4

Интердисци-плинарен

6. Играта като метод в обучението по руски език

Доц. д-р Илка Бирова

Руска филология

3 и 4

Интердисци-плинарен

7. Екфразата в литературата

Доц. д-р Камелия Спасова, гл.ас.д-р Богдана Паскалева

БФ

1,2,3 и 4

Интердисци-плинарен

8. Диалогични прочити и критическо четене в училище

Проф. дпн Адриана Дамянова

БФ

3,4

Педагогически

9. Техники на писането

Проф. д-р Владимир Атанасов

БФ, СФ

3, 4

Педагогически

10. Практики на гражданското образование в обучението по български език

Доц. д-р Деспина Василева

БФ, СФ

3, 4

Педагогически

11. Руско-български морфологични паралели

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

Руска филология

3, 4

Педагогически

12. Култове и култови места в България и по света   

Проф. дфн Искра Христова-Шомова и доц. Константин Рангочев

БФ

1-4

Интердисци-плинарен

13. Тайните на манастирските библиотеки

Доц. Петко Петков, д-р Андрей Бобев

БФ, СФ, РФ, Балканистика

2-4

Интердисци-плинарен

14. Антропология на съвременността

Доц. дфн Николай Папучиев, гл.ас. д-р Мария Маринова

БФ, СФ

1-4

Интердисци-плинарен

15. Езикът и стилът на интернет

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

РФ

3-4

Интердисци-плинарен

16. Език и право

Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов

БФ

2,3 и 4

Интердисци-плинарен

17. Археология на фразата

Гл.ас. д-р Яна Сивилова

БФ

1-4

Интердисци-плинарен

18. Съвременни украински некнижовни езикови формации

Олена Книж (лектор)

Украинска филология, СФ

3-5

Интердисци-плинарен

19. Съпоставително славянско езикознание

Гл. ас. д-р Мая Радичева

СФ

5

Интердисци-плинарен

 

 

 II. Специалност „Балканистика“

Дисциплина

Преподавател

Специалност

За курсове

1. Чудотворни икони и св. реликви на Балканите

Гл.ас. д-р Александра Трифонова

Балканистика

1-5

2. Славянската книга на Балканите

Доц. д-р Петко Петков

Балканистика

3

3. Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи

Доц. д-р Валентина Васева

Балканистика

1-5

 

Студентите от специалност „Балканистика“ набират кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния си план. Те могат да избират дисциплини и от списъка за другите специалности, ако това е указано като възможно.

 

 III. Семинар по българска литература

1.  Семинар по българска литература. Новият български канон

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

3-4 курс

2.  Семинар по българска литература. Модернизмът – мода и всекидневие

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

 IV. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 15.12.2021 до 15.02.2022 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.

 

 

collegeПроф. дбн Цветан Минков – „Физическа антропология”

 

Проф. д-р Ангел Петров – "Дискурс и дискурсна компетентност”

 

Проф. д-р Владимир Атанасов – „Образование и мултикултурализъм” (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Първа среща: 09.10.2014, 15 - 16. ч. , каб. 126 А, Централна сграда

 

 Доц. д-р Румен Бояджиев – "Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен”

 

Гл. ас. д-р Мариа Калинова – „Логика на несъгласието в езика и литературата”

 

Проф. Йовка Тишева, доц. Красимира Алексова, доц. Петя Осенова, гл.ас. д-р Марина Джонова - "Типологически, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език" (всеки четвъртък от 17.30 ч. в 147 ауд.)

 

Д-р Мирослава Тодорова – „Модерен, постмодерен и съвременен танц”

 

Гл. ас. д-р Герасим Петрински – „Късноантична и византийска реторика”

 

Д-р Емил Димитров – „Социология на литературата”

 

Д-р Марияна Кирова – „Български творци в архивните източници”

 

Д-р Антон Панчев – „Етнически и религиозни проблеми на Балканите”

 

Д-р Коста Сандев – "Доктор Живаго" от Борис Пастернак и "На изток от Виена" от Льо Корбюзие: градове, обекти, тела и значения в лабиринтите на прочита и Властта" (организационна среща - на 15.10.2014 г., 17 ч., 124 ауд.)

 

Доц. д-р Антония Радкова – „Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език”

 

Гл.ас. д-р Герасим Петрински "Късноантична и византийска реторика" (за записване - на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или в бл. 4, кампус Изток, каб. 130, г-жа В. Кибарова).

Курсът ще се провежда в петък, 16-18 ч., бл. 4 (кампус Изток), каб. 130. Занятията ще започнат на 17.10.2014 г.