Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

 

СИД-ове за летния семестър на 2023-2024 г.

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2023/24 г. става през системата СУСИ. Записването започва съответно на 13.12.2023 и приключва на 18.01.2024 г. за студентите задочно обучение; на 15.12.23 и приключва на 10.02.24 г. за студентите редовно обучение.

Пада ограничението за таван на СИДовете и бройката СИДове, които може да запише един студент. Остават само ограниченията, посочени в обявата, които засягат курсовете или специалността, за която е предназначен курсът.

 

Анотации на СИД-ове за летния семестър на 2023-2024 г.

 

Българска филология (редовно обучение)

Студентите от първи курс, Българска филология, нямат избираема дисциплина по учебен план за летен семестър.

 

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. д-р Константин Рангочев, Култове и култови места в България и по света (БФ)
 2. Проф.д-р Андрей Бояджиев, Глаголицата до XIII век (БФ, РФ, СФ, Балканистика, само за 3 и 4 курс)
 3. Доц. д-р Огнян Ковачев и екип: доц. д-р К.Спасова, доц. д-р Д.Тенев, доц. д-р Б.Паскалева, проф. дфн А.Личева, проф. д-р К. Михайлов, ас. Л.Трифонова, ас. Фр.Земярска, хон. преп. Йоанна Нейкова, Западноевропейски модернизъм (БФ)
 4. Проф. дфн Ангел Ангелов, Екология на езика (БФ, СФ - за 2, 3 и 4 курс)
 5. Гл. ас. д-р Биляна Борисова, Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век (БФ, СФ)
 6. Проф. д-р Надежда Сталянова, Публична реч (БФ, СФ)
 7. Доц. д-р Яна Сивилова, Детският език (БФ, СФ, РФ, Балканистика - за 2, 3 и 4 курс)
 8. Доц. д-р Владислав Миланов, Парламентарна реч (БФ)
 9. Доц. д-р Богдана Паскалева, Античният роман: античността и нейното наследство (БФ)
 10. Доц. д-р Венера Байчева, Увод в приложната лингвистика (БФ, СФ, РФ, Балканистика - за 2, 3 и 4 курс)
 11. Доц. д-р Мирена Пацева, Ударението в българския език (БФ, СФ, РФ, Балканистика)
 12. Доц. д-р Дарин Тенев, Пластичният гръбнак на литературата: логика на наративните модалности (БФ)
 13. Гл. ас. д-р Катрин Костова, Интерференцията като проблем в обучението по български език (БФ, СФ, РФ, Балканистика - за 2, 3 и 4 курс)
 14. Доц. д-р Галина Петкова, Руската емигрантска София (1919-1944) като място на памет (БФ, РФ - за 3 и 4 курс)
 15. Доц. д-р Цветанка Аврамова, Българското словообразуване (БФ)
 16. Проф. дфн Милена Кирова, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл.ас. д-р Кристина Йорданова, хон.ас. д-р Мартин Колев, Литературна история: ретроспективи и перспективи (БФ)
 17. Проф. дфн Николай Папучиев, гл.ас. д-р Мария Маринова, Антропология на съвременността (БФ, СФ - за 2, 3 и 4 курс)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Техники на писането (само за студенти от 3 и 4 курс - Българска филология, 3, 5 - Славянска филология)
 2. Проф. дпн Адриана Дамянова, Диалогични прочити и критическо четене в училище (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология)
 3. Доц. д-р Деспина Василева, Практики на гражданското образование в обучението по български език (само за студенти от 3 и 4 курс - Българска филология, 3- 5 - Славянска филология)

 

Семинар по българска литературасамо за 3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Николай Вуков, Антропология на социализма и постсоциализма (курс в семинара по българска литература)
 2. Доц. д-р Надежда Стоянова, Модернизмът – мода и всекидневие (курс в семинара по българска литература)
 3. Доц. дфн Бойко Пенчев, Новият български канон (курс в семинара по българска литература)

 

Българска филология (задочно обучение)

 1. Проф. д-р Гергана Дачева, Етикет и протокол
 2. Гл.ас. д-р Димитър Пеев, Православната култура и писането на история по българските земи
 3. Проф. д-р Андрей Бояджиев, Старобългарската глаголица (само за 2, 3 и 4 курс)
 4. Гл. ас. д-р Мария Илчевска, Мит и фолклор. Модели на свят (само за 2, 3 и 4 курс)
 5. Проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Марина Джонова, Синтаксис, прагматика, комуникация (само за 3, 4 и 5 курс)
 6. Доц. д-р Владислав Миланов, История на българското езикознание
 7. Гл. ас. д-р Биляна Борисова, Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век
 8. Доц. д-р Мирена Пацева, Ударението в българския език

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Доц. д-р Наталия Христова, Дигитален хуманизъм и литературно образование (само 4 и 5 курс)

 

Семинар по българска литературасамо за 3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Николай Вуков, Антропология на социализма и постсоциализма (курс в семинара по българска литература)
 2. Проф. д-р Тодор Христов, Въведение в изследванията на българската популярна култура (курс в семинара по българска литература)
 3. Доц. дфн Бойко Пенчев, Новият български канон (курс в семинара по българска литература)

 

Студентите от специалност Българска филология (редовно и задочно обучение) трябва да имат задължително един избран курс от семинара по българска литература (в 3 или 4 курс)

 

Руска филология

 1. Проф. д-р Илка Бирова, Играта като метод в обучението по руски език
 2. Проф. дфн Красимира Алексова, Езикова култура на българския език за русисти
 3. Гл.ас. д-р Елена Меснянкина, Езикът и стилът на интернет

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ (избрали методическия модул) и РФ трябва да изберат за целия курс на обучение поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост от общо седем за целия курс на обучение.

 

Балканистика

 1. Проф. д-р Румен Бояджиев, Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)
 2. Доц. д-р Николай Димитров, Социална психология в балкански контекст
 3. Доц. д-р Владислав Миланов, Езикова култура на българския език
 4. Гл.ас. д-р Мартин Стефанов, Сръбски език

 

 

 

 

272

 

Факултет по славянски филологии

Свободноизбираеми дисциплини – втори етап

 

Уважаеми студенти, приключи първият етап за избор на СИД-ове през СУСИ за редовно обучение. Всички, които са участвали през първия етап на капманията, но избраният от тях СИД не е събрал необходимия брой студенти и не стартира, трябва да изберат през системата СУСИ – https://susi.uni-sofia.bg - един от СИД-овете, които са посочили като резервен, и това да стане в периода от 11-ти до 30-ти октомври включително.

 

Списък на всички свободноизбираеми дисциплини, които са събрали необходимия брой студенти и ще се проведат през зимния семестър на 2017/2018 академична година:

 

Българска филология

Библейски сюжети в литературата и кинотопроф. дфн Искра Христова-Шомова (ще се провежда във вторник от 9.00 ч. в каб. 144)

Дискурс и дискурсна компетентностпроф. д-р Ангел Петров

Образование и мултикултурализъмпроф. д-р Владимир Атанасов (вторник от 16.30 ч. в каб. 247А)

Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекстгл. ас. д-р Людмила Берковска (четвъртък от 9 ч. в каб. 247А)

Антропология на съвременносттадоц. д-р Веселка Тончева (петък, 18 ч., 137 ауд.)

Пенчо Славейков и Италия: история и паметдоц. д-р Емил Димитров (четвъртък, 18 ч., 148 ауд.)

Женските персонажи и българската възрожденска белетристика – д-р Марияна Кирова (сряда, 18 ч., 136 ауд.)

История на славянската писменост до XIII век.проф. д-р Андрей Бояджиев (четвъртък, 18 ч., 144 каб.)

 

Руска филология

Съвременният политически дискурс и проблемите на преводадоц. д-р Силвия Петкова

Приложна лингвистика (електронни езикови ресурси)доц. д-р Красимира Петрова

 

Балканистика

Славянската книга на Балканите – Балканистика доц. д-р Петко Петков

 

 

Нестартиращи курсове:

Библейски теми и мотиви в преводите на англоезичната проза – д-р Мария Пилева

Играта като метод в обучението по руски език – доц. д-р Илка Бирова

Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен 

 

За проблеми при избора на СИД можете да се обръщате към инсп. Емилиян Николов – каб. 132, 2-ри етаж, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , тел. 9308 387.

 

 

 

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2021/2022

Семестър: летен, редовно

 

I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология, Руска филология и Славянска филология)

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите от специалност „Българска филология“ само от 3-ти и 4-ти курс. Две избираеми педагогически дисциплини задължително трябва да имат и студентите от специалностите „Славянска филология“ и „Руска филология“, избрали педагогически профил.

Студентите от 1 и 2 курс НЕ избират педагогически свободноизбираеми дисциплини!!!

 

Дисциплина

Преподавател

Специалност

За курсове

Вид на дисциплината

1. Публична реч

Доц. д-р Надежда  Михайлова-Сталянова

БФ, СФ

2,3 и 4

Интердисци-плинарен

2. Езикова култура на българския език

Проф. д-р Красимира Алексова

Руска филология

1

Интердисци-плинарен

3. Иновативни методи в лексикологията

Проф. дфн Ангел Ангелов

СлФ, БФ

1, 2 и 3

Интердисци-плинарен

4. Логиката в лингвистиката, въведение

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова

БФ, РФ

2

Интердисци-плинарен

5. Електронно обучение – разработване на ресурси за български език

Доц. д-р Атанас Атанасов

БФ, СФ

3 и 4

Интердисци-плинарен

6. Играта като метод в обучението по руски език

Доц. д-р Илка Бирова

Руска филология

3 и 4

Интердисци-плинарен

7. Екфразата в литературата

Доц. д-р Камелия Спасова, гл.ас.д-р Богдана Паскалева

БФ

1,2,3 и 4

Интердисци-плинарен

8. Диалогични прочити и критическо четене в училище

Проф. дпн Адриана Дамянова

БФ

3,4

Педагогически

9. Техники на писането

Проф. д-р Владимир Атанасов

БФ, СФ

3, 4

Педагогически

10. Практики на гражданското образование в обучението по български език

Доц. д-р Деспина Василева

БФ, СФ

3, 4

Педагогически

11. Руско-български морфологични паралели

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

Руска филология

3, 4

Педагогически

12. Култове и култови места в България и по света   

Проф. дфн Искра Христова-Шомова и доц. Константин Рангочев

БФ

1-4

Интердисци-плинарен

13. Тайните на манастирските библиотеки

Доц. Петко Петков, д-р Андрей Бобев

БФ, СФ, РФ, Балканистика

2-4

Интердисци-плинарен

14. Антропология на съвременността

Доц. дфн Николай Папучиев, гл.ас. д-р Мария Маринова

БФ, СФ

1-4

Интердисци-плинарен

15. Езикът и стилът на интернет

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

РФ

3-4

Интердисци-плинарен

16. Език и право

Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов

БФ

2,3 и 4

Интердисци-плинарен

17. Археология на фразата

Гл.ас. д-р Яна Сивилова

БФ

1-4

Интердисци-плинарен

18. Съвременни украински некнижовни езикови формации

Олена Книж (лектор)

Украинска филология, СФ

3-5

Интердисци-плинарен

19. Съпоставително славянско езикознание

Гл. ас. д-р Мая Радичева

СФ

5

Интердисци-плинарен

 

 

 II. Специалност „Балканистика“

Дисциплина

Преподавател

Специалност

За курсове

1. Чудотворни икони и св. реликви на Балканите

Гл.ас. д-р Александра Трифонова

Балканистика

1-5

2. Славянската книга на Балканите

Доц. д-р Петко Петков

Балканистика

3

3. Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи

Доц. д-р Валентина Васева

Балканистика

1-5

 

Студентите от специалност „Балканистика“ набират кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния си план. Те могат да избират дисциплини и от списъка за другите специалности, ако това е указано като възможно.

 

 III. Семинар по българска литература

1.  Семинар по българска литература. Новият български канон

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

3-4 курс

2.  Семинар по българска литература. Модернизмът – мода и всекидневие

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

 IV. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 15.12.2021 до 15.02.2022 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.

 

st 

 

Свободноизбираеми дисциплини

зимен семестър 2017/18 г.

(редовно обучение)

 

 

 Свободноизбираеми дисциплини за учебната 2017/18 г. - втори етап

 

Уважаеми студенти, записването за СИД през зимния семестър на учебната 2017/18 г. година става през системата СУСИhttps://susi.uni-sofia.bg.  Първият етап на записването започва на 25.09.2017 и приключва на 09.10.2017 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

 

Учебният план за студентите от I курс не предвижда кредити от СИД, така че те могат да посещават избрани от тях дисциплини, но няма да се записват в системата.

 

 

1

Библейски сюжети в литературата и киното

проф. дфн Искра Христова-Шомова

Катедра по кирилометодиевистика

БФ

2

Дискурс и дискурсна компетентност

проф. д-р

А. Петров

Катедра по методика

БФ

3

Образование и мултикултурализъм

проф. д-р Вл. Атанасов

Катедра по методика

БФ

4

Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекст

гл. ас. д-р

Л. Берковска

Катедра по методика

БФ

5

Играта като метод в обучението по руски език

доц. д-р Илка Бирова

Катедра по руски език

РФ

6

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода

доц. д-р Силвия Петкова

Катедра по руски език

РФ

7

Възрожденски трансгресии

гл. ас. д-р Сирма Данова

Катедра по българска литература

БФ

8

Антропология на съвременността

доц. д-р Веселка Тончева

Катедра по българска литература

БФ

9

Пенчо Славейков и Италия: история и памет

доц. д-р Емил Димитров

Катедра по българска литература

БФ

10

Женските персонажи в българската възрожденска белетристика

д-р Марияна Кирова

Катедра по българска литература

БФ

11

Библейски теми и мотиви в преводите на англоезична проза

д-р Мария Пилева

Катедра по българска литература

БФ

12

История на славянската писменост до ХIII век

проф.д-р Андрей Бояджиев

Катедра по кирилометодиевистика

БФ

13

Славянската книга на Балканите - Балканистика

доц. д-р Петко Петков

Катедра по кирилометодиевистика

Балканистика

14

Балканите вчера и днес

проф. Рая Заимова

Катедра по общо езикознание

Балканистика

15

Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен

доц. д-р Румен Бояджиев

Катедра по общо езикознание

Балканистика

16

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)

Доц. Красимира Петрова

Катедра руски език

РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2021/2022

Семестър: летен, задочно

 

 I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология)

 

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите само от 4-ти и 5-ти курс.

Студентите от 1, 2 и 3 курс НЕ записват педагогически свободноизбираеми дисциплини!!!

 

Дисциплина

Преподавател

Специалност

За курсове

 

1. Християнските празници

Проф. дфн Искра Христова-Шомова

БФ

1 - 4 курс

интердисци-плинарен

2. Синтаксис, прагматика, комуникация

Проф. д-р Йовка Тишева

доц. д-р Марина Джонова

БФ

3  курс

интердисци-плинарен

3. Приключения на чувствата във възрожденската литература

Доц. д-р Надежда Александрова

БФ

2 - 4 курс

интердисци-плинарен

4. Мит и фолклор. Модели на свят

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

БФ

 2 - 4 курс

интердисци-плинарен

5. Градът и литературата

Гл.ас. д-р Биляна Борисова

БФ

2-4

интердисци-плинарен

6. Дигитален хуманизъм и литературно образование

Доц. д-р Наталия Христова

БФ

4, 5

педагогически

7. Развиване на когнитивни и мегакогнитивни умения за четене в обучението по български език

Доц. д-р Деспина Василева

БФ

4-5

педагогически

8. Увод в историческата лексикология. Тематични групи

Проф. д-р Маргарет Димитрова, проф. д-р Андрей Бояджиев

БФ

2-4

интердисци-плинарен

9. Парламентарна реч

Доц. д-р Владислав Миланов

БФ

2-4

интердисци-илинарен

10. Комуникация и манипулация

Доц. д-р Надежда Сталянова

БФ

1-5

интердисци-плинарен

 

 II. Семинар по българска литература

1. Семинар по българска литература. Новият български канон

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

2-4 курс

2. Семинар по българска литература. Въведение в изследванията на българската популярна култура

Доц. д-р Тодор Христов

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 или 4 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

III. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 12.12.2021 до 20.01.2022 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.