Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

 

Българска филология

Публична реч – доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова: понеделник 16 – 18 ч., 148 ауд.

Език и право – проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов: петък, 17 –  19 ч., 136 ауд.

Иновативни методи в лексикологията – проф. дфн Ангел Ангелов: петък, 18-20 ч., 160 ауд.

Археология на фразата – гл.ас.д-р Яна Сивилова: петък, 18-20 ч., 137 ауд.

Антропология на съвременността – проф. дфн Николай Папучиев, гл. ас. д-р Мария Маринова

Култове и култови места в България и по света – проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. Константин Рангочев: сряда 18 – 20 ч., 160 ауд.

Екфразата в литературата – доц. д-р Камелия Спасова, гл. ас. д-р Богдана Паскалева: вторник 18 –  20 ч., 137 ауд.

Диалогични прочити и критическо четене в училище – проф. дпн Адриана Дамянова: сряда 08 –  10 ч., 148 ауд.

Техники на писането – проф. д-р Владимир Атанасов: сряда 18 – 20 ч., 137 ауд.

Практики на гражданското образование в обучението по български език – доц. д-р Деспина Василева (първа среща - в понеделник от 9.30 ч. в 247А. Имейл за връзка с преподавателя This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Електронно обучение - разработване на ресурси за българския език - доц. д-р Атанас Атанасов

 

Семинар по българска литература

Новият български канон – доц. д-р Бойко Пенчев: петък 18 – 20 ч., 148 ауд.

Модернизмът – мода и всекидневие – гл.ас.д-р Надежда Стоянова: четвъртък 18 – 20 ч., 148 ауд.

Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации – доц. д-р Николай Вуков: сряда: 17 – 19 ч., 148 ауд.

 

Славянска филология

Съпоставително славянско езикознание – гл. ас. д-р Мая Радичева

Съвременни украински некнижовни езикови формации – д-р Олена Книш

 

Руска филология

Играта като метод в обучението по руски език – доц. д-р Илка Бирова: първа среща - 24.02. от 18 ч. в 124 ауд.

Руско-български морфологични паралели – гл. ас.д-р Аглая Маврова

Езикова култура на българския език – проф. д-р Красимира Алексова: понеделник 14 – 16 ч., 125 ауд.

Езикът и стилът на интернет – гл.ас.д-р Елена Меснянкина: петък 08 – 10 ч., 124 ауд.

 

Балканистика

Чудотворни икони и св. реликви на Балканите – гл.ас.д-р Александра Филипова

 

Студентите, които са записали свободноизбираеми дисциплини, които не стартират, трябва да подадат молба в отдел „Студенти“, като ще бъдат насочени към дисциплини, в които има свободни места, тъй като с решение на ФС има определени лимити за броя на студентите: за педагогическите – 25, за интердисциплинарните – 30.

Противоепидемичните изисквания също не позволяват да се увеличава установеният от ФС брой.

Ще бъде качена допълнителна информация за деня и часа на провеждане и на останалите избираеми дисциплини от списъка.

 

 

 

СТАРТИРАЩИ СИД ЗА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ,

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2018-2019

 

 1. Руски език – ас. Людмила Павлова – от 24 до 29.09.2018, 8.30 ч., ауд. 134
 2. „Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането - културни взаимодействия“ – доц. д-р Илиана Чекова – от 22.09.2018, 14 ч., ауд. 136
 3. „Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език“ – проф. д-р Татяна Ангелова – от 16.09.2018, 14 ч., ауд. 159
 4. „Формално описание на простото изречение“ – проф. д-р Йовка Тишева – провежда се в момента
 5. „Съвременни концепции за литературно образование в средното училище. Културологичен и компетентностен подход“ – гл. ас. д-р Людмила Берковска – от 20.09.2018, 9.00 ч., ауд. 148
 6. „Публична реч“ - доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова – от 29.09. до 1.10.2018, 8.30 ч., ауд. 135
 7. Сръбски език – Н. Радованова – от 24.09.2018, 8.30 ч., ауд. 160

 

Молим колегите, които са посочили СИД, който няма да стартира, спешно да се насочат към някой от стартиращите СИД. Заявления се подават в стая 215. Краен срок – 18.09.2018.

 

 

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г. – редовно обучение

 

Българска филология

 

Стартиращи избираеми дисциплини само за ПЪРВИ КУРС

 1. СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК – първа среща на 14.10.2021 г., 16.15 ч. в 137 ауд.
 2. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК: ЧЕШКИ ЕЗИК - първа среща на 12.10.2021 г.,18.00 ч. в 150 ауд.
 3. РУСКИ ЕЗИК - първа среща на 09.10.2021 г. (събота) в 148 ауд.

1,2,3,5 група  – 10.00 ч.

4, 6 група – 11.00 ч.

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (редовно обучение), чиито избрани курсове не стартират, следва да подадат отново заявление в отдел „Студенти”, каб. 215, в срок до 11.10.2021 г./понеделник/, като изберат от горепосочените стартиращи курсове.

Тъй като курсовете по сръбски и полски език не стартираха поради недостатъчен брой желаещи, кандидатите да изучават тези езици имат възможност да се обединят в една група, която по взаимна договорка да изучава или сръбски, или полски език. 

 

Библейски сюжети в литературата и киното – проф. дфн Искра Христова-Шомова (първа сбирка - 12 октомври, вторник, 18 ч., 150 каб.)

Идеи за историята на Българското средновековие – проф. дфн Вася Велинова (по уговорка със студентите)

Социолингвистика – проф. дфн Ангел Ангелов (четвъртък, 18 ч., ауд.148)

Изкуственото същество от романтизма до виртуалната реалност: автомати, роботи, аватари – проф. д-р Миглена Николчина (понеделник, 136 ауд., 10.30 ч.)

Парламентарна реч – доц. д-р Владислав Миланов (сряда, 14 ч., ауд. 137)

Словното ударение в българския език – доц. д-р Мирена Пацева-Момова (вторник, 16 ч., ауд. 119)

Психолингвистика и чуждоезиково обучение – доц. д-р Венера Матеева-Байчева (първа среща - 07.10.21 г. в 12.00 ч. в каб. 119)

Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български) – доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев (петък, 19 ч., 150 ауд., скайп група на дисциплината: https://join.skype.com/jNlwbQ359Rdz )

Формална семантика. Въведение – гл.ас. д-р Ласка Ласкова (петък, 12 ч., каб. 138)

Образование и мултикултурализъм – проф. д-р Владимир Атанасов, https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=60652  (вторник, 16 ч.)

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. д-р Ангел Петров, https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=60651  (вторник, 17 ч.)

 

Руска филология

Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод – доц. д-р Силвия Петкова (сряда 13.30 – 15 ч., 135 ауд.)

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода – доц. д-р Силвия Петкова,  (понеделник, 12.30 – 14 ч., 136 ауд.)

Автентичният текст в помощ на обучението по руски език – д-р Росица Хаджигеоргиева   (четвъртък, 7 октомври, 18 ч., ауд. 247А)

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – доц. д-р Красимира Петрова (вторник, 18.15-19.45 ч., 124 ауд.)

„Превод на научен текст“ - гл. ас. д-р Владимир Манчев (четвъртък 10.30 – 12 ч., 136 ауд.)

 

Балканистика

Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен – проф. д-р Румен Бояджиев (по уговорка със студентите)

Социална психология в балкански контекст – доц. д-р Николай Димитров  (първа среща в сряда, 13 октомври,  в 15 ч. в ауд. 135)

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 г.

 

 

Стартиращи СИД-ове за задочно обучение -

зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

 

 

Образование, медии, култури – проф. Владимир Атанасов

Славянските отречени книги: език и текст – проф. Андрей Бояджиев

Християнската култура и писането на история по българските земи – гл.ас. д-р Димитър Пеев

Публична реч – доц. Надежда Сталянова

 

Молим студентите, записали избираеми курсове, които не стартират, от 10.09. до 13.09.20 г. да се запишат през системата СУСИ в стартиращите.

Курсът на проф. Андрей Бояджиев е достигнал максималната бройка и студентите не могат да се записват там.

За студентите от 1 курс стартират Руски език и Сръбски и хърватски език.

 

График за провеждане на СИД - зимен семестър на уч. 2020/2021 г., БФ, задочно обучение

 

 

Стартиращи СИД-ове за летния семестър на 2022-2023 г. – редовно обучение

 

Българска филология

 1. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. д-р Константин Рангочев, Култове и култови места в България (понеделник, 18 ч. 150 ауд., първа среща - 27.02.)
 2. Проф.д-р Андрей Бояджиев, Глаголицата до XIII век (сряда, 18-20 ч., 160 ауд.)
 3. Доц. д-р Огнян Ковачев, Какво искате да знаете за филмовите адаптации на Хичкок и не се страхувате да питате Огнян? (сряда, 18-20 ч., 160 ауд.)
 4. Доц. д-р Надежда Сталянова, Комуникация и манипулация (организационна среща на 27.02. от 10.00 в каб. 139А)
 5. Доц. д-р Владислав Миланов, История на българското езикознание
 6. Доц. д-р Анни Илков, Марианна Георгиева (докторант), Фикция и сънища
 7. Доц. д-р Камелия Спасова, доц. д-р Богдана Паскалева, Поетика и еротика. Античността и нейното наследство
 8. Доц. д-р Дарин Тенев, Понятието „фантазъм“ и литературата (сряда, 18-20 ч., 147 ауд., първа среща - 1 март)
 9. Гл.ас.д-р Константина Пунева, Метафизика на смъртта. Руската краевековна проза от края на XIX век и началото на XX век (БФ, РФ) - първа среща - 23.02. /четвъртък/, 14 ч., 130 каб.

 

Семинар по българска литература

1. Доц. д-р Николай Вуков, Антропология на социализма и постсоциализма (курс в семинара по българска литература) - студентите да се свържат с преподаватела на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Гл. ас. д-р Надежда Стоянова, Модернизмът – мода и всекидневие (курс в семинара по българска литература) - понеделник, 18 ч., 160 ауд.

3. Доц. д-р Бойко Пенчев, Новият български канон (курс в семинара по българска литература)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Техники на писането ( вторник, 15.00 ч., ауд. 247А)
 2. проф. дпн Адриана Дамянова, Диалогични прочити и критическо четене в училище (първа среща във вторник, 21.02.2023, 8.30 ч., ауд. 247А)
 3. Доц. д-р Деспина Василева, Практики на гражданското образование в обучението по български език (понеделник, 9 ч., ауд. 247А)
 4. Доц. д-р Деспина Василева, Особености на четенето в интердисциплинарна перспектива (когнитивни и метакогнитивни умения за четене в обучението по български) - първа среща в понеделник, 13 ч., ауд. 247А

 

Руска филология

Доц. д-р Илка Бирова, Играта като метод в обучението по руски език (първа среща - 21.02. /вторник/, 14 ч., 124 ауд.)

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина, Езикът и стилът на интернет (първа среща - 24.02 /петък/, 12 ч., 124 ауд.)

Избираема дисциплина с методическа насоченост

Гл.ас. д-р Аглая Маврова, Руско-български морфологични паралели

 

Молим колегите, които са записали СИД-ове, които няма да стартират, да се пренасочат с подаване на молба в Отдел „Студенти“ от 14.02. до 21.02.23 г.

Уведомяваме студентите, че на сайта ще бъде качена допълнително информация за датите за първи срещи на стартиращите СИД-ове.

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2022/2023 г. - редовно обучение