Специалности

Бакалавърски програми

 

 

Балканистика

 

зала

дата

часове от….до

изпит

преподавател

176Б

19.01.2012

10-12 ч.

Старобългарски език

Балканистика

 

176Б

27.01.2012

9-16 ч.

Старобългарска л-ра

Балканистика

 

 

06.02.2012

10 ч.

Практически руски език – І курс

гл.ас.Л.Павлова

134 ауд.

17.02.2012 г.

10.30 ч.

Увод в общото езикознаниеБалканистика

Гл.ас. д-р Албена Мирчева

151 ауд.

19.02.2012 г.

12 ч.

албански език и албанска литератураБалканистика

Доц. д-р Р. Бейлери

155 каб.

31. 01. 2012

10 ч.

“Антична литература”, Балканитика, I курс

Доц. д-р Миглена Николчина

 

155 каб.

10. 02. 2012

9.30 ч.

“Увод в литературната теория”, Балканистика, I курс

Гл. ас. Дарин Тенев

146 каб.

7.02 и 9.02.2012

9.30 ч.

Нова българска литература

проф. Здравко Чолаков

 

*За липсващи дати се информирайте в съответните катедри

 

 

Българска филология

 

Зала

/кабинет/

Дата

Час

Изпит,

дисциплина

Преподавател

 

 

135

 

 

20.01.2012 г.

 

 

8:30

БФ

Фил. практикум

писмен

 

гл. ас. д-р С.Фетфаджиева

130

31.01.12г.

(І гр. и ІІІ гр.), 03.02.12г.

(ІІ гр. и ІV гр.), 01.02.12г.

(V гр.),

02.02.12г.

(VІ гр.)
09:30 ч. Руска литература на ХХ век, БФ, 3 курс Доц. д-р Румяна Евтимова

 

 

65

 

 

24.01.2012 г.

 

 

9:00

БФ

Фил. практикум

писмен

 

гл. ас. д-р В.Миланов

 

65

 

25.01.2012 г.

 

13:00

ИБКЕ

 

проф. дфн Б.Вълчев

143

27.01. 2012 г. –

2. и. 6. гр.

30.01. 2012 г. –

4. гр.

06.02. 2012 г. –

3. гр.

09.02. 2012 г. –

5. гр.

14.02. 2012 г. –

1. гр.

 

10:00

БФ

Диалектология

 

доц. д-р В.Жобов

124

24.01.

9.30

Практически РЕ, I курс, V гр., БФ,

гл.ас.Л.Павлова

124

27.01

9.30

Практически РЕ, I курс, III гр.,БФ

гл.ас.Л.Павлова

124

31.01.

9.30

Практически РЕ, I курс, II гр.,БФ

гл.ас.Л.Павлова

124

02.02.

9.30

Практически РЕ, I курс, IV гр.,БФ,

гл.ас.Л.Павлова

124

10.02.

9.30

Практически РЕ, I курс, I гр.,БФ

гл.ас.Л.Павлова

124

13.02.

9.30

Практически руски ез., I курс, VI гр.,БФ

гл.ас.Л.Павлова

148

30.01.2012 г.

9 – 11 ч.

Старобългарски език,

БФ, ІІ курс (1 и 2 група)

 

148

03.02.2012

9 – 11 ч.

Старобългарски език,

БФ, ІІ курс (3 и 4 група)

 

148

10.02.2012

9 – 11 ч.

Старобългарски език,

БФ, ІІ курс (5 и 6 група)

 

137

06.02.2012

9.30-16 ч.

Старогръцки език,

БФ, І курс, 6 група

 

137

07.02.2012

9.30-16 ч.

Старогръцки език,

БФ, І курс, 1 група

 

141

07.02.2012

13,14,15,16,17.02

 

Литература за деца и юноши

Доц. Паулина

Стойчева

137

10.02.2012

9 ч.

Българска литература след Освобождението - писмен

Проф. Милена Кирова

145

14.02.2012

9.30 ч.

Българска литература след Освобождението - устен

Проф. Милена Кирова

145

15,16,17.02.2012

 

Българска литература между войните

Проф. Валери Стефанов

148

 

7.02.2012 г.

9 – 11 ч.

Методика на обучението по български език

ІV курс – БФ

 

155 каб.

7.02.2012

9 ч.

“Увод в литературната теория”, БФ, 1 група

Доц. д-р Ирен Александрова

155 каб.

10.02.2012

9 ч.

“Увод в литературната теория”, БФ, 2 група

Доц. д-р Ирен Александрова

155 каб.

11.02.2012

14 ч.

“Увод в литературната теория”, БФ, 3 група

Доц. д-р Ирен Александрова

155 каб.

16.02.2012

9 ч.

“Увод в литературната теория”, БФ, 5 група

Доц. д-р Ирен Александрова

155 каб.

17.02.2012

 

14 ч.

“Увод в литературната теория”, БФ, 4 група

Доц. д-р Ирен Александрова

155 каб.

18.02.2012

14 ч.

“Увод в литературната теория”, БФ, 6 група

Доц. д-р Ирен Александрова

 

152 каб.

14.02. 2012

9 ч.

“Западноевропейска литература”, БФ, III курс, 1 група

Проф. дфн Симеон Хаджикосев

152 каб.

15.02. 2012

9 ч.

“Западноевропейска литература”, БФ, III курс, 3 група

Проф. дфн Симеон Хаджикосев

152 каб.

16.02. 2012

9 ч.

“Западноевропейска литература”, БФ, III курс, 4 група

Проф. дфн Симеон Хаджикосев

152 каб.

17.02. 2012

9 ч.

“Западноевропейска литература”, БФ, III курс, 2 група

Проф. дфн Симеон Хаджикосев

152 каб.

18.02. 2012

9 ч.

“Западноевропейска литература”, БФ, III курс, 5 група

Проф. дфн Симеон Хаджикосев

152 каб.

19.02. 2012

9 ч.

“Западноевропейска литература”, БФ, III курс, 6 група

Проф. дфн Симеон Хаджикосев

144

20.01.2012

9-13 ч.

„Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи” (СИД, БФ, ІІІ к.)

 

 

*За липсващи дати се информирайте в съответните катедри

 

Славянска филология

 

Зала

/кабинет/

Дата

Час

Изпит,

дисциплина

Преподавател

176б 23.01.2012 10.00 Старобългарски език проф. Искра Христова

144

27.01.2012

9-17 ч.

История на българския език, СФ

 

 

136

 

30.01.2012 г.

 

От 10:00 до 12:00

СФ,

СБЕ

 

доц. д-р Б.Николаев

138

6,7.02.2012

 

Антропология на славяните

Гл.ас. Николай

Папучиев

137

8.02.2012

9 ч.

Българска литература след Освобождението - писмен

Доц. Николай

Чернокожев

145

10.02.2012

 

Българска литература след Освобождението - устен

Доц. Николай

Чернокожев

144

15.02.2012

9-14 ч.

Старобългарска л-ра

СФ, ІІ курс

 

144

17.02.2012

9-14 ч.

Старобългарска л-ра

СФ, ІІ курс

 

152 каб.

11. 02. 2012

9 ч.

“Антична и западноевропейска литература”, СФ, II курс, бохемистика

Доц. д-р Калин Михайлов

152 каб.

08. 02. 2012

14.30 ч.

“Антична и западноевропейска литература”, СФ, II курс, сърбистика и хърватистика

Доц. д-р Калин Михайлов

152 каб.

09. 02. 2012

10 ч.

“Антична и западноевропейска литература”, СФ, II курс, словакистика

Доц. д-р Калин Михайлов

152 каб.

10. 02. 2012

10 ч.

“Антична и западноевропейска литература”, СФ, II курс, полонистика

Доц. д-р Калин Михайлов

157 каб.

20. 02. 2012

14 ч.

“Увод в литературната теория”

Доц. д-р Росица Димчева

 

 

1. Увод в славянската филология   -    153 каб.

30. 01.2012 г - полонисти

31.01.2012 г- украинисти

1. 02. 2012 г. - бохемисти

2 . 02. 2012 г. – сърбохърватисти

 

2. Техника на филологическата работа  -154 к-  от 9.00 ч. - 13.02. 2012 г.

от 9.00 ч. - 14.02.2012 г.

 

3. Практически   сръбски и  хърватски  -  109 к.   24 и 25.  01. 2011 г . – втори курс

27. 01. 2011 г.  – първи курс

Практически словашки език   17 блок – Студентски град   03.02.2012 г.. втори курс

от 10.00ч.

Практически  полски език   149 к   -  23.01.2012  първи курс  от 10.00ч.

25.01. 2012  -  втори курс от 10.00 ч.

Практически чешки език     160 б   - 23.01.2012 .-  първи курс от 10.00 ч.

- 31. 01.2012  - втори курс   от  9 .00 ч.

Практически украински език  17 бл. – 26.01. 2012 г. – първи курс от 10. 00 ч.

 

ІІ курс  СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Съвременен славянски език – фонетика - чешки  154к. . 4. 02. 20012 - 10.00 ч.

полски - 149 к.   – 1.02. 2012 г. от 10. 00 ч

сръбски и хърватски   109 к –  30.01. 2012 г. от 10. 00 ч..

словашки  - 17 бл. на Ст. град – 26.01.2012 г. от 10.00ч.

 

ІІІ курс СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Съвременен  славянски език – словообразуване и лексикология

чешки   -  160б  – 26. 01. 2012 г.  от 10. 00 ч.

полски  -   154к. –27. 01. 2012 г.  от 11. 00ч

сръбски и хърватски език –  - 17.02. 2012г.  от 9.00ч.

украински – 17 бл.  – 17. 02. 2012 г.

 

 

ІV курс СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Историческа граматика на съответния славянски език

чешки език    -   154  к.  – 3. 02. 2012 г.  10 .00 ч.

полски език    -     149 к. -  6. 02. 2012 г. 11. 00 ч.

сръбски и хърватски - 109 к.  – 13. 02. 2012 г. от 9 .00 ч.

словашки език    - 17 блок, Ст. град  - 10. 02. 2012  г. от 10.00 ч.

словенски език - 109 к. - 01.02.2012 г. от 9.00 ч.

 

Втори  славянски език:   словенски за сърбохърватисти – по уговорка с преподавателя

словашки за бохемисти   17 бл. на Ст. град  - 21. 01. 2012 г.

чешки за словакисти  -  153 к. -  21. 01. 2012 г. от 10. 00 ч.

украински за полонисти -  17 бл. на Ст. град,  21. 01. 2012 г.

 

V курс  СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

История на книжовния език   

- чешки език   -  153 к. – 17. 02. 2012 г. от 10.00 ч.

- полски език – 149 к. - 24. 01. 2012 г. от 10.00 ч.

- сръбски и хърватски  -  109 к. –  15.02.2012 г. от 9.00ч.

- украински  -  17 бл. на Ст. град – 13. 02. 2012 г.

- теория и практика на  превода

23 и 27.01.2012 г. – 160 б от 10.00 ч.

 

Практика на превода на съответния славянски език:

- чешки език  -  158 к.,  26.01. 2012 г. - 10.00ч.

- полски език –  158 к.,  26. 01. 2012 г. от 10. 00 ч.

- сръбски и хърватски език -  109 к.  – 23.01.2012  г. от 11. 00 ч.

- украински  език   - 158 к.,  26. 01. 2012 г.  – 10. 00 ч.

 

Стилистика

чешки език   -  153 к.  - 03. 02. 2011 г. от 10.00 ч.

- сръбски  и  хърватски език   -  109 к  - 23.01.2012 г. от 11.00 ч.

- украински език  - 17бл. -  15. 02. 2012 г.  от 10. 00ч.

 

 

Магистърски курсове

1.  Проф. дфн И. Гугуланова - 149 к. – 23.01. 2012  г. от 14. 00. ч.

2. Проф дфн В. Радева  -   158 к. -  24. 01. 2012  г. от 10. 00 ч.

3.  Доц. д-р М. Младенова -   154 к. - 24. 01. 2012 г. от 10.00ч.

4. Доц. д-р В. Панайотов -     17 бл. , 1. 02. 2012 г. от 10. 00 ч.

 

 

 

СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЗА БЪЛГАРИСТИ

 

Чешки език        -  160 б к.   22.01.2012 г. от 10. 00 ч.

Полски език       - 149 к.    26. 01. 2011г . – 10 . 00 ч

Сръбски и хърватски език  - 135 К. – 23. 01. 2012 – 9.00 ч.

 

*За липсващи дати се информирайте в съответните катедри

 

Руска филология


зала

дата

часове  от….до

изпит

преподавател

136

23.01.

9.00-13.00

Практически РЕ, Iкурс, РФ,

гл.ас.Л.Жилев

124

03.02.

9.00-17.00

Съвременен РЕ/синтаксис/, III курс, РФ,

доц.А.Градинарова

124А

23.01.

10.00

Превод на делови текст, III курс, РФ,

гл.ас.д-р Вл.Манчев

124

23.01.

9.00

Практически РЕ, III част, II курс, РФ,

доц.С.Петкова

135

23.01

14.00

Увод в когнитивната лингвистика СИД, III и IV курс РФ,

гл.ас.Кр.Петрова

128

24.01.

10.00

Увод в когнитивната лингвистика СИД, III и IV курс РФ,

гл.ас.Кр.Петрова

128

25.01.

15.00

Съпоставителна морфология; Езикова картина на света СИД, магистранти РФ,

гл.ас.Кр.Петрова

128

24.01.

14.00

Съпоставителна морфология; Езикова картина на света СИД, магистранти РФ,

гл.ас.Кр.Петрова

126

25.01.

11.00

Практически РЕ, III част, II курс,

доц.С.Петкова

134 каб.

16.02.2012 г.

10 ч.

Увод в общото езикознание- РФ

Гл.ас. д-р Дарина Младенова

151 каб.

17.02.2012 г.

10 ч.

Увод в общото езикознание-РФ

Гл.ас. д-р Дарина Младенова

247А

 

 

 

19.01.2012 г.

14 ч.

Методика на обучението по руски език

 

 

130 каб.

20.01.2012 г. и 06.02.2012 г.

09:30 ч.

Руска литература на ХХ век, СФ, 3 курс

Доц. д-р Румяна Евтимова

129 каб.

30.01.2012 г.

(І гр. и ІІІ гр.) и 31.01.2012г.

(ІІ гр. и ІІІ гр.)

09:00-13:30 ч.

Руски фолклор и етнология, РФ, 1 курс

Гл.ас. д-р Илиана Чекова

129/130 каб.

03 и 04.02.2012

09:00 ч.

Руска литература на ХVІІІ век, РФ, 2 курс

Доц. д-р Ангелина Вачева

136

19.01.

10.00

Практически руски ез. VII част,

доц.Т.Алексиева, гл.ас.Св.Василева

128

23.01.

10.00

Практически руски ез. VII част,

доц.Т.Алексиева, гл.ас.Св.Василева

128

30.01.

10.00

Устен превод, III курс,

доц.Т.Алексиева

125

24.01.

10.00

Езикова клутира СИД, III курс

доц.Р.Спасова

136

27.01.

9.00

Практически руски език, III курс

доц.Р.Спасова

124

28.01.

10.00

ИРЛЯ, IVкурс,

доц.Цв.Ралева

135

30.01.

10.00

Практически РЕ, III курс, Туризъм

доц.Р.Станков

124

11.02.

14.30

Съвременен.БЕ, II курс, РФ

доц.Кр.Алексова

124 каб.

11.02.2012

14.30 ч.

СБЕ

Доц. д-р К. Алексова

136 ауд.

13.02.2012 г.

09:30-13:30 ч.

Руска литература на ХХ век, РФ, 4 курс

Доц. д-р Ренета Божанкова

136 ауд.

17.02.2012 г.

09:30-13:30 ч.

Руска литература на ХІХ век (писмен), РФ, 3 курс

Доц. д-р Ангелина Вачева

157 каб.

6. 02. 2012

9 ч.

“Увод в литературната теория”, РФ

Доц. д-р Амелия Личева

157 каб.

7. 02. 2012

9 ч.

“Увод в литературната теория”, РФ

Доц. д-р Амелия Личева

 

*За липсващи дати се информирайте в съответните катедри

ст.ас.д-р Д. Тенев

Деконструкция ІІ. Общности


Целта на курса е да проследи в най-общи линии съдбата на деконструкцията в САЩ и Франция от началото на 70-те години. Тази задача е важна, за да може да бъде разбрана по-добре ролята, която деконструкцията е играла и продължава да играе в областта на философията, литературознанието, критическата теория и т.н.


Подходът ще е не само да се очертае деконструкцията чрез споровете с други школи, направления или концепции, но и да се проследи „вътрешното” й движение, което е успяло да сформира поне две световно-значими общности около нея. Ще бъдат разгледани жестовете, чрез които деконструкцията се самоназовава, само-уствърждава, успява да крепи някаква заедност отвъд всяка споделеност (или понякога обратното). През тези „вътрешни” движения ще се обсъдят връзките й с психоанализа, феминизъм, постколониални изследвания, неопрагматизъм, както й усвояването на наследството на 1) романтизма; и 2) Хайдегер.


Заключителните две лекции ще бъдат посветени на философията на Ж.-Л. Нанси, посредством която става възможно едно обяснение на парадоксалните общности на деконструкцията.


Тема

Съдържание

Текстове за четене

1.

Текстовете на Дерида в Critique, конференцията в Балтимор

Въвеждащо занятие, което ще представи накратко фона, на който се появява Дерида: френския контекст – Лакан, Фуко, Дельоз, разрастващия се структурализъм, 68-а; американския контекст – Новата критика, Хилис Милър и Женевската школа и т.н.

2.

Припознаване на предходници

Маларме, Ницше, Фройд, Хайдегер, Джойс, Левинас, Батай, Бланшо; Женевската школа

3.

Първи стъпки в САЩ. Дж.Ридъл, Дж. Хилис Милър

Разглеждане на първите усвоявания/ присвоявания на деконструкцията в контекста на американското литературознание

J.N.Riddel, The Inverted bell (1974), Purloined letters (1995); J. Hillis Miller, “Deconstructing the deconstructors” (1975); “The Critic as a Host”

4.

Деконструкция и психоанализа: Сара Кофман върху Фройд, Ф. Лаку-Лабарт и Ж.-Л. Нанси върху Лакан;

Разглеждат се връзките на деконструкция и психоанализа, като се набляга на амбивалентното отношение към автори като Фройд и Лакан. Освен споменатите при текстовете за четене автори, също така ще се обърне внимание и на Ш.Фелман, Синтия Чейз и др.

Ф.Лаку Лабарт, Ж.-Л. Нанси, Заглавието на буквата; Сара Кофман, Детството на изкуството; Четения на Дерида

5.

Пол де Ман върху Жак Дерида; времето на Слепота и прозрение. Реториката на четенето. Съпротивата на теорията.

Основна цел на занятието е да отграничи понятието за деконструкция, което използва Пол де Ман, в близост и контраст с виждания на Дерида и др.

Пол де Ман, Слепота и прозрение; Алегории на четенето, „Автобиографията като изличаване”; Сб. Срещу теорията; П.де Ман, Съпротивата срещу теорията

6.

Наследствата на романтизма и немския идеализъм

(Дебатът за възвишеното?)

Поставя се въпросът за това как се приема наследството на романтизма от деконструкцията; какви са връзките на деконструкция и романтизъм, каква е ролята на немската романтика при формирането на мисълта за фрагмента, алегорията, идеята, субекта и т.н. във Франция и САЩ.

Ж.-Л. Нанси, Логодедал І;

Лаку-Лабарт, Нанси, Литературният абсолют;

П. де Ман, Реторика на романтизма; Естетическата идеология, гл.3-7

7.

Кълър, Гаше, Норис, Бенингтън: самоутвърждаването

Обсъжда се какви ходове извършва деконструкцията в англоезичните страни, за да бъде институционално легитимирана.

Разглежда се също: ролята на хора като Д. Атридж, Фарел-Крел, Дж. Салис, и т.н.

J. Culler, On Deconstruction; R. Gasché, The Tain of the Mirror; J. Bennington, “Genuine Gasche (Perhaps)”, Ch. Norris, Derrida, Deconstruction: Theory and Practice;

8.

Случаят „Хайдегер”

Разглежда се отговорът на френски интелектуалци, свързвани с деконструкцията към колаборацията на Хайдегер в годините 1933 и 1934 с нацизма. При обсъждането ще бъдат взети предвид и отзивите на Юнгер, Льовит, Ясперс, Тугендхат, Пьоглер, Бурдийо и др.

Лаку-Лабарт, Фикцията на политическото; Дерида, За духа, Бланшо, „Вървежът на света”, „Да мислим апокалипсиса”,”Не забравяйте”; Лиотар, Хайдегер и „евреите”

9.

Случаят „де Ман” и случаят „Бланшо”

Ще се обсъдят нападките, свързани с колаборационизма на де Ман през 194-1942 и крайно-дясната ориентация на Бланшо през 30-те години на ХХ век. Ще се разгледат механизмите, посредством които такива моменти от интелектуалната автобиография могат да се използват за медиен скандал. Ще се обсъдят отговорите на „деконструктивистите”. Първо изясняване на отношението деконструкция-етика-политика.

(Сб.) On Paul de Mans Wartime JournalismLegacies: Of Anti-Semitism in France (1983); (1989), J. Mehlman,

10.

Деконструкция и херменевтика (Ницше, Хайдегер)

Гадамер-Дерида, Нанси, де Ман-Яус

Гадамер, „Текст и интерпретация”, „Деструкция и деконструкция”,Ж.-Л. Нанси, Поделянето на гласовете

11.

Усвоявания и раз-своявания на Хайдегер

Кратко разглеждане на стратегиите за усвояване или разсвояване на Хайдегеровото наследство. Ще се обсъдят понятия като „битие-със” и „свобода”, използвани от Нанси, анализите на Хайдегеровото четене на Хьолдерлин от Лаку-Лабарт и де Ман, отношението на Д. Фарел-Крел и Дж.Салис към немския мислител и др.

12.

Мимезис

Обсюжда се деконструсционната критика на понятието за мимезис и неговото генерализиране или обобщаване.

Сб. Мимезис на артикулациите, Лаку-Лабарт и Нанси, Нацисткият мит; Лаку-Лабарт, „Дидро: парадокс и мимезис

13.

Деконструкция и феминизъм, деконструкция и постколониализъм

Ще се разгледа влиянието на деконструкцията върху феминизъм и пост-колониални изследвания. За обсъждане ще бъде предложен проблема къде деконструкцията вече не може да бъде от полза, а – обратно – такъв тип изследвания спират хода й. Второ подемане на пробелма за отношението на деконструкция-етика-политика.

Б.Джонсън, Критическото различие; Г.Ч.Спивак, Критика на постколониалния разум

14.

Деконструкция и прагматизъм. Рорти, Фиш

Разглеждат се близостите и разминавянията между неопрагматизма, представен от фигури като Фиш и Рорти, и деконструкцията.

(Сб.) Деконструкция и прагматизъм; Р. Рорти, „Философията като вид писане”, „Трансцендентален философ ли е Дерида?”, Случайност, ирония, солидарност, гл.6; Ст.Фиш, „Има ли текст на това занятие”, „Доказателство срещу убеждаване”, „С поздрави от автора”

15.

Жан-Люк Нанси: свят, образ,

Разглеждат се трудовете на Нанси, свързани с проблематиката на едно ново понятие за свят и преосмислянето на образа.

Ж.-Л. Нанси, Корпус; Смисълът на света; Единично множествено битие; Посещение; Погледът на портрета; В основата на образите

16.

Деконструкция на християнството

Ж.-Л.Нанси, Деконструкция на християнството, т.1 и ІІ; Noli me tangere

 

Избрана библиография:

 • Пол де Ман, Алегории на четенето, прев. Д.Камбуров, И.Мерджанова, К.Лазарова, София: КХ, 2000.
 • Paul de Man, Blindness and Insight, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.
 • Paul de Man, The Rhetoric of Romanticism, New York: Columbia University Press, 1984.
 • Paul de Man, The Resistance to Theory, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
 • Paul de Man, Aesthetic Ideology, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
 • Harold Bloom, Paul de Man, Jacques Derrida, Geoffrey Hartman, J. Hillis Miller, Deconstruction and Criticism, New York: Continuum, 1979
 • The Yale Critics: Deconstruction In America, ed. J. Arac, W. Godzih, W. Martin, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.
 • Reading de Man Readin, ed. L. Waters, W. Godzih, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.
 • Responses to Paul de Man's Wartime Journalism, Neil Hertz, Werner Hamacher, and Thomas Keenan (eds.), Lincoln, London: University of Nebraska Press, 1989.
 • Material Events, ed. T. Cohen, B. Cohen, J. Hillis Miller, A. Warminski, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.
 • Barbara Johnson, The Critical Difference, Baltimore& London: The John Hopkins University Press, 1980.
 • David Carroll, The Subject in Question, Chicago& London, University of Chicago Press, 1982.
 • Logomachia. The Conflict of the Faculties, ed. R.Rand, Lincoln, London: University of Nebraska Press.
 • Who Comes After The Subject, ed. E.Cadava, P.Conner, J.-L. Nancy, New York, London: Routledge, 1991.
 • Imre Salusinszky, Criticism in Society, New York& London: Methuen, 1987.
 • The Structuralist Controversy, ed. R. Macksey, E. Donato, Baltimore& London: The John Hopkins University Press, 1970.
 • Languages of the Unsayable, ed. S. Budick, W. Iser, Stanford: Stanford University Press, 1987.
 • The “States” of Theory, ed. David Carroll, New York: Columbia University Press, 1990.
 • Post-structuralism and the Question of History, ed. D. Attridge, G. Bennington, R. Young, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
 • Joseph Hillis Miller, Fiction and Reality, Cambridge: Harvard University Press, 1982.
 • Joseph Hillis Miller, Theory Now and Then, Durham: Duke University Press, 1991.
 • Joseph Hillis Miller, Illustration, Cambridge: Harvard University Press, 1992.
 • Joseph Hillis Miller, Topographies, Stanford: Stanford University Press, 1995.
 • Geoffrey Hartman, The Fate of Reading, Chocago: The University of Chicago Press, 1975.
 • Geoffrey Hartman, Criticism in the Wilderness, Yale: Yale University Press, 1980.
 • Geoffrey Hartman, Saving the Text, Baltimore& London: The John Hopkins University Press, 1982.
 • Geoffrey Hartman, Easy Pieces, New York: Columbia University Press, 1985
 • Jonathan Culler, On Deconstruction, Ithaca: Cornell University Press, 1982.
 • R. Gasché, The Tain of the Mirror; Cambridge, London: Harvard University Press, 1986
 • Geoffrey Bennington, Legislations: The Politics of Deconstruction, London: Verso: 1994
 • Geoffrey Bennington, Interrupting Derrida, New York, London: Routledge, 2000
 • Geoffrey Bennington, Deconstruction is not what you think…, Electronic book, 2005
 • Geoffrey Bennington, Not Half No End, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010
 • Geoffrey Bennington, “Genuine Gasche (Perhaps)”,
 • Christopher Norris, Deconstruction: Theory and Practice, New York, London: Routledge, 2002 (1982)
 • Christopher Norris, Derrida, Cambridge: Harvard University Press, 1987
 • Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds, New York, London: Methuen, 1987.
 • Ричард Рорти, Случайност, ирония, солидарност, прев. Ина Мерджанова, София: КХ, 1998.
 • Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.
 • Richard Rorty, Essays on Heidegger and Others, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
 • Stanley Fish, Is There A Text In This Class, Cambridge: Harvard University Press, 1981
 • Stanley Fish, Doing What Comes Naturally, Durham: Duke University Press, 1990
 • Simon Critchley, Ernesto Laclau, Jacques Derrida, Richard Rorty, Deconstruction and Pragmatism, ed. Ch. Mouffe, New York, London: Routledge, 1996.
 • Gayatri Charavorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason, Cambridge: Harvard University Press, 1999.
 • Stephen Melville, Philosphy Beside Itself: On Deconstruction and Modernism, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
 • Andrzej Warminski, Readings in Interpretation, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.
 • Miyazaki Yusuke, “The Sublime of Judgment. Kant’s Aeethetics in Deconstruction”, Phenomenology 2005, Vol.I, Selected Essays from Asia, ed. Cheung Chan-Fai and Yu Chung-Chi, Bucharest: Zeta Books, 2007, p.525-574.
 • Julian Wolfreys, Readings: Acts of Close Reading in Literary Theory, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
 • Herman Rapaport, The Theory Mess, New York: Columbia Univ. Press, 2001.
 • Avital Ronell, Stupidity, Urbana, Chicago, University of Illinois Press, 2002.
 • Avital Ronell, The Test Drive, Urbana, Chicago, University of Illinois Press, 2005
 • Reading Heidegger. Commemorations, ed. J. Sallis, Bloomington, Indianopolis, Indiana University Press, 1993.
 • За името и за превода, съст. Орлин Тодоров, София: Отворено Общество, 1996.
 • Christophe Halsberghe, La fascination du Commandeur, Amsterdam, New York : Rodopi, 2006.
 • Mimesis des articulations, Paris, Aubier Flammarion, 1975
 • Blanchot, Maurice, Faux pas, Paris, Gallimard, 1943
 • Blanchot, Maurice, « De l’angoisse au langage », В: Faux pas, с.9-23
 • Blanchot, Maurice, « Comment la littérature est-elle possible », В: Faux pas, с.92-101
 • Blanchot, Maurice, La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949
 • Blanchot, Maurice, «Le langage de la fiction», В: La Part du feu, с.80-91
 • Blanchot, Maurice, « La littérature et le droit à la mort » (1948), В: La Part du feu, с.305-345
 • Blanchot, Maurice, Thomas lobscur, Paris, Gallimard, 1950
 • Blanchot, Maurice, Au moment voulu, Paris, Gallimard, 1979 (1951)
 • Blanchot, Maurice, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, coll. Idées, 1968 (1955)
 • Blanchot, Maurice, La bête de Lascaux, Paris, G.L.M., 1958
 • Blanchot, Maurice, Le livre à venir (1959), Paris, Gallimard, coll. Idées, 1971
 • Blanchot, Maurice, L’entretien infini, Paris, Gallimard, 1969
 • Blanchot, Maurice « La question la plus profonde », В: LEntretien infini, с. 12-34
 • Blanchot, Maurice « Parler, ce n’est pas voir », В: LEntretien infini, с.35-45
 • Blanchot, Maurice, « Le grand refus »,В: LEntretien infini, с.46-69
 • Blanchot, Maurice, « La parole analytique », В: LEntretien infini, с.343-354
 • Blanchot, Maurice, « Vaste comme la nuit » (1959), Lentretien infini, с.465-477
 • Blanchot, Maurice, L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971
 • Blanchot, Maurice, « Le Rire des Dieux », L’Amitié, с.192-207
 • Blanchot, Maurice, « Le musée, l’art et le temps » (1950), L’Amitié, с.21-51
 • Blanchot, Maurice, Le pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973
 • Blanchot, Maurice, L’Ecriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980
 • Blanchot, Maurice, « Le livre existera toujours », в сп.Europe, n°940-941, août - septembre 2007, с.14-15
 • Нанси, Жан-Люк, Корпус, прев. Боян Манчев, София: ЛИК, 2001
 • Nancy, Jean-Luc, Le discours de la syncope, I. Logodedalus, Paris : Aubier-Flammarion, 1976
 • Nancy, Jean-Luc, Ego sum, Paris : Aubier-Flammarion, 1979
 • Nancy, Jean-Luc, Le Partage des voix, Paris :Galilée, 1982
 • Nancy, Jean-Luc, L’impératif catégorique, Paris : Aubier-Flammarion, 1983
 • Nancy, Jean-Luc, L’Oubli de la philosophie, Paris :Galilée, 1986
 • Nancy, Jean-Luc, La Communauté désoeuvrée, Paris : Christian Bourgois, 2004 (1986)
 • Nancy, Jean-Luc, L’expérience de la liberté, Paris, Galilée, 1988
 • Nancy, Jean-Luc, The Birth to Presence, Stanford: Stanford University Press, 1993
 • Nancy, Jean-Luc, Le sens du monde, Paris, Galilée, 1993
 • Nancy, Jean-Luc, The Muses, trans. Peggy Kamuf, Stanford: Stanford University Press, 1996
 • Nancy, Jean-Luc, Être singulier pluriel, Paris, Galilée, 1996
 • Nancy, Jean-Luc, Le Regard du portrait, Paris, Galilée, 2000
 • Nancy, Jean-Luc, Visitation (de la peinture chrétienne), Paris, Galilée, 2001
 • Nancy, Jean-Luc, La Communauté affrontée, Paris, Galilée, 2001
 • Nancy, Jean-Luc, «Un jour les dieux se retirent », William Blake and Co, 2001
 • Nancy, Jean-Luc, La pensée dérobée, Paris, Galilée, 2001
 • Nancy, Jean-Luc, Le Regard du portrait, Paris, Galilée, 2000
 • Nancy, Jean-Luc, L’ «il y a » du rapport sexuel, Paris, Galilée, 2001
 • Nancy, Jean-Luc, À l’écoute, Paris, Galilée, 2002
 • Nancy, Jean-Luc, Au fond des images, Paris, Galilée, 2003
 • Nancy, Jean-Luc, Noli me tangere, Paris, Bayard, 2003
 • Nancy, Jean-Luc, Au ciel et sur la terre, Paris : Bayard, 2004
 • Nancy, Jean-Luc, La Déclosion. Déconstruction du christianisme I, Paris : Galilée, 2005
 • Nancy, Jean-Luc, Tombe de sommeil, Paris :Galilée, 2007
 • Nancy, Jean-Luc, A plus dun titre. Jacques Derrida, Paris, Galilée, 2007
 • Nancy, Jean-Luc, L’Adoration. Déconstruction du christianisme II, Paris : Galilée, 2010
 • Community at Loose Ends, ed. Miami Theory Collective, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
 • Lacoue-Labarthe, Philippe, « Typographie », В: Sylvian Agacinski, Jacques Derrida, Sarah Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Bertrand Pautrat, Mimesis des articulations, Paris, Aubier Flammarion, 1975, с.167-270
 • Lacoue-Labarthe, Ph. (1989) Typography. Mimesis, Philosophy, Politics, ed. Ch. Fynsk, Stanford: Stanford University Press.
 • Lacoue-Labarthe, Ph., The Subject of Philosophy, ed. Th. Trezise, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1993.
 • Lacoue-Labarthe, Ph., La Poésie comme experience, Paris : Christian Bourgois, 1997 (1986)
 • Lacoue-Labarthe, Ph., La Fiction du politique, Paris : Christian Bourgois, 1987
 • Lacoue-Labarthe, Ph. (1991) Musica ficta. Figures de Wagner, Paris: Galilée.
 • Lacoue-Labarthe, Ph. (1998) Métaphrasis, suivi de Le théâtre de Hölderlin, Paris :PUF.
 • Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, L’absolu littéraire, Paris : Seuil, 1978.
 • Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Le mythe nazi, Editions de l’aube, 1991
 • Rejouer le politique, Etienne Balibar, Luc Ferry, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Francois Lyotard, Jean-Luc Nancy, Paris : Galilée,1981
 • Le retrait du politique, Denis Kamboucher, Philippe Lacoue-Labarthe, Claude Lefort, Jean-Luc Nancy, Jacques Ranciere, Jacob Rogozinski, Philippe Soulez, Paris : Galilée, 1983.
 • Of the Sublime, Jean-Francois Courtine, Michel Deguy, Eliane Escoubas, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Francois Lyotard, Louis Marin, Jean-Luc Nancy, Jacob Rogozinski, ytans. J. Librett, New York : SUNY Press, 1993.
 • Lyotard, J.-F., Discours, Figure, Paris: Klincksieck, 1971.
 • Lyotard, J.-F. (1983) Le Différend, Paris: Les éditions de Minuit.
 • Lyotard, J.-F. (1989) Discussions, or Phrasing “after Auschwitz” (1980), trans. Geoff Bannington, В: The Lyotard Reader, ed. Andrew Benjamin, Oxford: Basil Blackwell, с.360-392.
 • Lyotard, J.-F. et J.-L. Thébaud, Au juste, Paris : Christian Bourgois, 2006 (1979).
 • Lyotard, J.-F., Heidegger and “the Jews” (1988), trans. A. Michel, M. Roberts, Minneapolis: Minnesota Univ. Press, 1990.
 • Lyotard, J.-F., Lessons on the Analytic of the Sublime (1991), trans. E. Rottenberg, Stanford: Stanford Univ. Press, 1994.
 • Лиотар, Ж.-Ф., Нечовешкото, София: СОНМ, 1999.
 • Dialogue & Deconstruction. The Gadamer-Derrida Encounter, ed. D.Michelfelder, R.Palmer, New York : SUNY, 1989
 • David Farrell Krell, “Ashes, ashes, we all fall…”, In: Dialogue & Deconstruction. The Gadamer-Derrida Encounter, ed. D.Michelfelder, R.Palmer, New York : SUNY, 1989, p.222-232.
 • David Farrell Krell, The Purest of Bastards, University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2000
 • John Sallis, Delimitations, Bloomington, Indianopolis, Indiana University Press, 1995 (1986)
 • John Sallis, Spacings – of Reason and Imagination, Chicago and London: The University Press, 1987.
 • John Sallis, “Interruptions”, In : Dialogue & Deconstruction. The Gadamer-Derrida Encounter, ed. D.Michelfelder, R.Palmer, New York : SUNY, 1989, p.251-257.
 • John Sallis, Echoes, Bloomington, Indianopolis, Indiana University Press, 1990
 • John Sallis, Chorology, Bloomington, Indianopolis, Indiana University Press, 1999
 • John Sallis, On Translation, Bloomington, Indianopolis, Indiana University Press, 2002
 • Люс Иригаре, Този пол, който не е един, прев. Т. Батулева, Т. Минева София: СОНМ, 2002
 • Helene Cixous, Readings, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
 • Helene Cixous, Prénoms de personne, Paris: Seuil, 1974
 • Helene Cixous, LA, Paris : Gallimard, 1976
 • Helene Cixous, Portrait de Jacques Derrida en Jeune Saint Juif, Paris : Galilée, 2001
 • Sarah Kofman, Camera Obscura. De l’ideologie, Paris: Galilée, 1985 (1970)
 • Sarah Kofman, Autobiograffures, Paris: Galilée, 1976
 • Sarah Kofman, Comment s’en sortir, Paris: Galilée, 1983
 • Sarah Kofman, Lectures de Derrida, Paris: Galilée, 1984
 • René Major, Lacan avec Derrida, Paris: Flammarion, 2001.
 • Gil Anidjar, The Jew, The Arab, A History of the Enemy, Stanford: Stanford University Press, 2003.