Специалности

Бакалавърски програми

 

 

                                

 „Славянска филология“ е една от малкото специалности в Софийския университет, в които обучението приключва с придобиване на магистърска степен след петгодишен срок на обучение. Завършилите специалността имат две равнопоставени квалификации – специалист по славянска филология и специалист по българска филология. По време на следването съществува възможност за придобиване на учителска правоспособност (учител по български език и литература). В последния курс на следването студентите избират между езиковедска или литературоведска магистърска специализация.

 

В рамките на специалността студентите се разделят в пет профила: полски, чешки, сръбски и хърватски (с изучаване на словенски език), словашки, украински. В обучението по език участват чуждестранни лектори – носители на езика от съответните страни.  Във всеки от профилите в рамките на два семестъра се изучава и втори славянски език. Студентите в „Славянска филология“ изучават езика, литературата и културата на съответните славянски страни,  български език и литература, езиковедски и литературоведски дисциплини, теория и практика на превода и т.н.

 

Специалността „Славянска филология“ съществува от самото основаване на Софийския университет (1888) и има доказани традиции и формиран академичен опит в преподаването и обучението на студенти.

 

По време на следването се осигуряват множество възможности за специализация,  обучение и летни школи в чужди университети, както и за стажове и практики в различни български организации, институции и фирми.

 

Абсолвентите на специалността се реализират професионално като: преводачи; редактори; учители по български език и литература; преподаватели във висши училища и изследователи в научни институти; журналисти и кореспонденти в медиите. Завършилите  работят в държавни и международни институции (министерства, президентство, институции на Европейския съюз у нас и в чужбина, държавна и общинска администрация), в обществени и културни организации, в областта на международните дипломатически и търговски отношения, в частни и държавни фирми с широк спектър от дейности: търговия, туризъм, аутсорсинг, други услуги и пр.

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2023/2024 г.

 

Сайт на Алумни клуба на специалността „Славянска филология“

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Програми за държавни изпити

 
 

 

 

 

Учебна година:  2020/2021

Поправителна  сесия

Катедра   Славянско езикознание 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

16.08.2021

11.00

154к.

СФ

Увод в славянската филология

проф. дфн Н. Иванова

16.08.2021

11.00

154 к.

Сръбска и хърватска филлогия

Историческа граматика на сръбския и хъ рватския език

проф. дфн Н. Иванова

16.08.2021

11.00

154 к.

Сръбска и хърватска филология

История на сръбския и хърватския книжовен език

проф. дфн Н. Иванова

3.09.2021

10.00ч

154

СФ, БФ

Сравнителна граматика на славянските езици

проф. д-р В. Гешев

2.09.2021

9.00ч.

160 Б

Чешка филология

Практически чешки език- втора част – първи курс – трета  част – втори курс – писмен и устен

Доц. д-р Стилиян Стойчев

3.09.2021

9.00ч.

160 Б

Чешка филология

Съвременен чешки език – морфология – писмен и устен –втори курс

Практически чешки –четвърта част – втори курс писмен и устен

Доц. д-р Стилиян Стойчев

2.09.2021

10.00ч

159

Чешка филология

Практически чешки език- шеста част – трети курс – писмен и устен

гл. ас. д-р Е. Македонска и лектор Ева Коваржова

2.09.2021

10.00Ч

159

Чешка филология

Практически чешки език  осма част – четвърти курс    осма част  пети курс - писмен

доц. д-р Ц. Аврамова, доц. д-р Р. Железарова,лектор Ева Коваржова

3.09.2021

10.00

160Б

Чешка филология

Практически чешки език  осма част – четвърти курс    осма част  -устен

доц. д-р Ц. Аврамова

3.09.2021

10.00

160 Б

СФ ,Чешка филология

Съпоставително славянско словообразуване – пети курс , Съвременен ЧЕ – словообразуване и лексикология, трети курс синтаксис и семантика – трети курс

доц. д-р Ц. Аврамова

2.09.2021

16.00

160 Б

Чешка филлогия

История на чешкия книжовен език

гл.ас. д-р Е.Македонска

2.09.2021

16.30

160Б

Чешка филлогия

Норма и стандартизация на чешкия език

гл.ас. д-р Е.Македонска

3.09.2021

14.00

154

Чешка филлогия

Историческа граматика на чешкия език

проф. дфн М. Младенова

2.09.2019

10.30

109

Сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски език

Гл. ас. д-р М.Стефанов

30.08.2021г.

10.00

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – първи курс

гл.ас. д-р В.Делева,  гл. ас. д-р Ж. Станчева,

           

30.08.2021г.

10.30

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – втори курс –четвърта част

гл.ас. д-р,  Ж.Станчева

31.08.2021

12.00

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – трети курс –шеста част

гл.ас. д-р В.Делева, д-р Ж.Павлович

26.08..2021

10.00

430 к..

СФ – Украинска филология

Съвременен украински език – фонетика  и фонология

Гл. ас. д-р П. Мартинова

18.08..2021

10.00

428 к..

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – морфология -II  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

18.08..2021

13.00

428 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – синтаксис и семантика -III  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

 

14.00

153 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – словообразванеу и лексикология -III  курс

гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

26.08.2021г.

12.00

430 к.

СФ – Украинска филология

Лексика и фразеология на украинския език

д-р Олена Книш

20.08.2021

14.00

 

 

 

10.00

428 к

Украинска филология

Практически укрански език  трета част втори курс

 

Практически укрански език четвърта  част

хон. ас. д-р Лилия Желева

26.08.2021

9.30

 

 

429 к.

Украинска филология

Практически укрански език осма част – четвърти курс

гл.ас.д-р Р. Камберова

27.08.2021

9.30

429 к.

Украинска филология

Практически укрански език шеста част  - трети курс

гл.ас.д-р Р. Камберова

27.08.2021

9.30

429 к.

СФ – Украинска филология

Норма и стандартизация на украинския език – четвърти курс

гл.ас.д-р Р. Камберова

 

12.00

153к.

СФ – Украинска филология

Историческа граматика на украинския език

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

21.08.2019

8.30

159к.

Словашка филология

Практически словашки език – 1,2, 3,курс

Съвременен словашки език – морфология -2 курс

Гл. ас. д-р Д. Иванова

19.08.2021

10.00

109

Сръбска и хърватска филология

Съвременен сръбски и хърватски –морфология

Доц. д-р Димка Савова

 

                         Останалите изпти според уговорените с преподавателите дати.

 

 

 

Словашка филология

зимна сесия – 2021/2022

 

 

Курс

Изпит по

Дата и час на провеждане

Онлайн платформа

Изпитващ

I

Практически словашки език – първа част

10.02.2022

8.30 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=863638 – писмена част

 

https://join.skype.com/MebaOHeuD4gg  - устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова,

Владимира Гечова

I

Правоговор и правопис на словашкия език

10.02.2022

13.30 ч.

https://join.skype.com/MebaOHeuD4gg

доц. д-р Величко Панайотов, Владимира Гечова

II

Практически словашки език – трета част

08.02.2022

8.30 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866657 – писмена част

 

https://join.skype.com/pPNiMYsJEN5j - устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова

Владимира Гечова

II

Работа с текст (словашки език) – първа част

08.02.2022

12.30 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866652

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

II

Комуникативни умения (словашки език) – втора част

08.02.2022

14.00 ч.

https://join.skype.com/pPNiMYsJEN5j

Владимира Гечова

III

Практически словашки език – пета част

26.01.2022

10.00 ч.

https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q0

Владимира Гечова, д-р Полина Николова

III

Лексика и фразеология (словашки език)

26.01.2022

13.00 ч.

https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q0

Владимира Гечова

III

Лексикология и словообразуване на словашкия език

31.01.2022

9.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866661  

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

IV

Практически словашки език – седма част

24.01.2022

9.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866663  – писмена част

 

https://join.skype.com/OnvC6mg1YvyC - устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова, Владимира Гечова

IV

Делова кореспонденция (словашки език)

24.01.2022

13.00 ч.

https://join.skype.com/OnvC6mg1YvyC

Владимира Гечова

V

Практически словашки език – девета част

20.01.2022

9.30 ч

https://join.skype.com/qayQX6wVHHRc

доц. д-р Величко Панайотов, Владимира Гечова

 

 

 

 

 

 

 

 


Факултетът по славянски филологии предлага едногодишни курсове за придобиване на следдипломна професионална квалификация „Учител по български език и литература“ и „Учител по руски език и литература“. Необходими документи за кандидатстване:

* молба до Ректора
* копие от дипломата за висше образованиеlibrary2

 

Обучението се заплаща от курсистите.

Те имат право да ползват студентските общежития на хотелски начала.


За повече информация:
Ректорат, каб. 230, тел. 9308 389, Албена Дъбова,

e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ПРОГРАМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ФИЛОЛОЗИ – УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ