Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимен семестър на

учебната 2020-2021 – редовно обучение

 

 

Българска филология

 

Първи курс

Руски език

Чешки

Колегите, които са записали сръбски и хърватски, както и старогръцки език, следва да участват във втори етап и да изберат една от двете стартиращи дисциплини (руски или чешки език).

 

Втори, трети и четвърти курс

 

Интердисциплинарни дисциплини

Словното ударение в българския език – доц. Мирена Пацева (сряда, 15.30 ч., 119 каб.)

Старобългарската глаголица – проф. Андрей Бояджиев

Антични сюжети в литературата и киното – проф. Искра Христова-Шомова

Социолингвистика – проф. Ангел Ангелов

Логиката в лингвистиката, 2 част – гл.ас. д-р Ласка Ласкова

Литература и биология – доц. Дарин Тенев

Литературата и градът – гл.ас. д-р Биляна Борисова

Вяра и култ: памет за ранните български светци – доц. Венета Савова

 

Педагогически избираеми дисциплини

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. Ангел Петров

Образование и мултикултурализъм – проф. Владимир Атанасов

 

Руска филология

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – доц. Красимира Петрова

Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод – доц. Силвия Петкова

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода – доц. Силвия Петкова

 

Педагогическа избираема дисциплина

 Автентичният текст в помощ на обучението по руски език – д-р Росица Хаджигеоргиева

 

Балканистика

Социална психология в балкански контекст – доц. Николай Димитров

 

Студентите, които са записали свободноизбираеми дисциплини, които няма да стартират, трябва да изберат от стартиращите в срок от 29.09.20 до 1.10.20 г.

 

 

 

 

st-com 

 

 

 

Каним желаещите да посещават факултативния курс "История на славянските народи в ново, най-ново време и съвременността" да дойдат в четвъртък, 01.03.2018 година, в 12.00 часа на 4 етаж пред програмата на специалността "Славянска филология".

 

 

Българска филология

Проф. Й.Тишева, доц. М. Джонова "Семантични и прагматични аспекти на съвременния български език" (първа среща - 1 март /четвъртък/, 16.00 ч., 147 каб.)

Проф. дфн А. Ангелов "Социолингвистика" (понеделник, 12.15 ч., 142 каб.)

Проф. дфн Юлияна Стоянова "Психолингвистика" (първа среща - вторник, 6 март, 15.30 ч., пред кабинет 139А)

Проф. дфн Валери Стефанов "Тялото. Телесността" (вторник, 18 ч. 148 каб.)

Проф. дфн Николай Аретов "История на българската криминална литература" (първа среща - петък, 2 март, 16 ч. пред 138 кабинет)

д-р Даниела Беличовска "Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Освобождението до края на Първата световна война" (7 март, 17.30 ч. пред 138 кабинет)

Доц. д-р Людмила Малинова "Българска поезия, писана от жени – 19. – 20. век" (28 февруари, 13 ч. пред 138 кабинет)

Д-р Росица Чернокожева "Българската литература за деца - психоаналитични и психодраматични прочити (90-те години на 19. век – 40-те години на 20. век"), (всяка сряда от 18 ч. в 146 ауд.)

Доц. д-р Дарин Тенев, ас. Еньо Стоянов "Лъвкрафт, или как се прави фикционален свят" (първа среща - 26.02. /понеделник/, 18.15 ч., каб. 136)

Проф. д-р Татяна Ангелова "Учебни речеви жанрове" (сряда, 17.30 ч., каб. 126А)

Доц. д-р А. Радкова, гл. ас. д-р М. Падешка "Обучението по по български език в интеркуртурна среда" (понеделник, 12 - 14 ч.,  каб. 126А )

Проф. д-р Владимир Атанасов "Техники на писането"  (вторник, 16.30 ч., каб. 247А)

Гл. ас. д-р Наталия Христова "Трансхуманизъм и бъдещето на образованието" (понеделник, 14.00-15.30 ч., каб. 147А)

 

 

Балканистика

Доц. д-р Румен Бояджиев "Християнски свети места на Балканите"

Доц. д-р Николай Димитров "Социална психология в балкански контекст"

 

Руска филология

Проф. д-р Красимира Алексова "Езикова култура на на българския език"

Доц. Илка Бирова "Играта като метод в обучението по руски език"

Доц. д-р Антония Радкова "Оценяване на комуникативната компетентност в обучениетко по руски език" (четвъртък, 14 ч., каб. 247А)

 

 

Студентите, които са посочили нестартиращ курс, могат да изберат СИД, въведен от тях като резерва при първия етап. Регистрацията отново става през СУСИ - от 21 до 26 февруари 2018 г.

 

 

СТАРТИРАЩИ СИД ЗА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ,

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2018-2019

 

  1. Руски език – ас. Людмила Павлова – от 24 до 29.09.2018, 8.30 ч., ауд. 134
  2. „Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането - културни взаимодействия“ – доц. д-р Илиана Чекова – от 22.09.2018, 14 ч., ауд. 136
  3. „Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език“ – проф. д-р Татяна Ангелова – от 16.09.2018, 14 ч., ауд. 159
  4. „Формално описание на простото изречение“ – проф. д-р Йовка Тишева – провежда се в момента
  5. „Съвременни концепции за литературно образование в средното училище. Културологичен и компетентностен подход“ – гл. ас. д-р Людмила Берковска – от 20.09.2018, 9.00 ч., ауд. 148
  6. „Публична реч“ - доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова – от 29.09. до 1.10.2018, 8.30 ч., ауд. 135
  7. Сръбски език – Н. Радованова – от 24.09.2018, 8.30 ч., ауд. 160

 

Молим колегите, които са посочили СИД, който няма да стартира, спешно да се насочат към някой от стартиращите СИД. Заявления се подават в стая 215. Краен срок – 18.09.2018.

 

 

 

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

 

Българска филология

Публична реч – доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова: понеделник 16 – 18 ч., 148 ауд.

Език и право – проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов: петък, 17 –  19 ч., 136 ауд.

Иновативни методи в лексикологията – проф. дфн Ангел Ангелов: петък, 18-20 ч., 160 ауд.

Археология на фразата – гл.ас.д-р Яна Сивилова: петък, 18-20 ч., 137 ауд.

Антропология на съвременността – проф. дфн Николай Папучиев, гл. ас. д-р Мария Маринова

Култове и култови места в България и по света – проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. Константин Рангочев: сряда 18 – 20 ч., 160 ауд.

Екфразата в литературата – доц. д-р Камелия Спасова, гл. ас. д-р Богдана Паскалева: вторник 18 –  20 ч., 137 ауд.

Диалогични прочити и критическо четене в училище – проф. дпн Адриана Дамянова: сряда 08 –  10 ч., 148 ауд.

Техники на писането – проф. д-р Владимир Атанасов: сряда 18 – 20 ч., 137 ауд.

Практики на гражданското образование в обучението по български език – доц. д-р Деспина Василева (първа среща - в понеделник от 9.30 ч. в 247А. Имейл за връзка с преподавателя This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Електронно обучение - разработване на ресурси за българския език - доц. д-р Атанас Атанасов

 

Семинар по българска литература

Новият български канон – доц. д-р Бойко Пенчев: петък 18 – 20 ч., 148 ауд.

Модернизмът – мода и всекидневие – гл.ас.д-р Надежда Стоянова: четвъртък 18 – 20 ч., 148 ауд.

Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации – доц. д-р Николай Вуков: сряда: 17 – 19 ч., 148 ауд.

 

Славянска филология

Съпоставително славянско езикознание – гл. ас. д-р Мая Радичева

Съвременни украински некнижовни езикови формации – д-р Олена Книш

 

Руска филология

Играта като метод в обучението по руски език – доц. д-р Илка Бирова: първа среща - 24.02. от 18 ч. в 124 ауд.

Руско-български морфологични паралели – гл. ас.д-р Аглая Маврова

Езикова култура на българския език – проф. д-р Красимира Алексова: понеделник 14 – 16 ч., 125 ауд.

Езикът и стилът на интернет – гл.ас.д-р Елена Меснянкина: петък 08 – 10 ч., 124 ауд.

 

Балканистика

Чудотворни икони и св. реликви на Балканите – гл.ас.д-р Александра Филипова

 

Студентите, които са записали свободноизбираеми дисциплини, които не стартират, трябва да подадат молба в отдел „Студенти“, като ще бъдат насочени към дисциплини, в които има свободни места, тъй като с решение на ФС има определени лимити за броя на студентите: за педагогическите – 25, за интердисциплинарните – 30.

Противоепидемичните изисквания също не позволяват да се увеличава установеният от ФС брой.

Ще бъде качена допълнителна информация за деня и часа на провеждане и на останалите избираеми дисциплини от списъка.

 

 

 

Стартиращи СИД-ове за задочно обучение -

зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

 

 

Образование, медии, култури – проф. Владимир Атанасов

Славянските отречени книги: език и текст – проф. Андрей Бояджиев

Християнската култура и писането на история по българските земи – гл.ас. д-р Димитър Пеев

Публична реч – доц. Надежда Сталянова

 

Молим студентите, записали избираеми курсове, които не стартират, от 10.09. до 13.09.20 г. да се запишат през системата СУСИ в стартиращите.

Курсът на проф. Андрей Бояджиев е достигнал максималната бройка и студентите не могат да се записват там.

За студентите от 1 курс стартират Руски език и Сръбски и хърватски език.

 

График за провеждане на СИД - зимен семестър на уч. 2020/2021 г., БФ, задочно обучение