Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г. – редовно обучение

 

Българска филология

 

Стартиращи избираеми дисциплини само за ПЪРВИ КУРС

 1. СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК – първа среща на 14.10.2021 г., 16.15 ч. в 137 ауд.
 2. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК: ЧЕШКИ ЕЗИК - първа среща на 12.10.2021 г.,18.00 ч. в 150 ауд.
 3. РУСКИ ЕЗИК - първа среща на 09.10.2021 г. (събота) в 148 ауд.

1,2,3,5 група  – 10.00 ч.

4, 6 група – 11.00 ч.

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (редовно обучение), чиито избрани курсове не стартират, следва да подадат отново заявление в отдел „Студенти”, каб. 215, в срок до 11.10.2021 г./понеделник/, като изберат от горепосочените стартиращи курсове.

Тъй като курсовете по сръбски и полски език не стартираха поради недостатъчен брой желаещи, кандидатите да изучават тези езици имат възможност да се обединят в една група, която по взаимна договорка да изучава или сръбски, или полски език. 

 

Библейски сюжети в литературата и киното – проф. дфн Искра Христова-Шомова (първа сбирка - 12 октомври, вторник, 18 ч., 150 каб.)

Идеи за историята на Българското средновековие – проф. дфн Вася Велинова (по уговорка със студентите)

Социолингвистика – проф. дфн Ангел Ангелов (четвъртък, 18 ч., ауд.148)

Изкуственото същество от романтизма до виртуалната реалност: автомати, роботи, аватари – проф. д-р Миглена Николчина (понеделник, 136 ауд., 10.30 ч.)

Парламентарна реч – доц. д-р Владислав Миланов (сряда, 14 ч., ауд. 137)

Словното ударение в българския език – доц. д-р Мирена Пацева-Момова (вторник, 16 ч., ауд. 119)

Психолингвистика и чуждоезиково обучение – доц. д-р Венера Матеева-Байчева (първа среща - 07.10.21 г. в 12.00 ч. в каб. 119)

Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български) – доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев (петък, 19 ч., 150 ауд., скайп група на дисциплината: https://join.skype.com/jNlwbQ359Rdz )

Формална семантика. Въведение – гл.ас. д-р Ласка Ласкова (петък, 12 ч., каб. 138)

Образование и мултикултурализъм – проф. д-р Владимир Атанасов, https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=60652  (вторник, 16 ч.)

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. д-р Ангел Петров, https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=60651  (вторник, 17 ч.)

 

Руска филология

Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод – доц. д-р Силвия Петкова (сряда 13.30 – 15 ч., 135 ауд.)

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода – доц. д-р Силвия Петкова,  (понеделник, 12.30 – 14 ч., 136 ауд.)

Автентичният текст в помощ на обучението по руски език – д-р Росица Хаджигеоргиева   (четвъртък, 7 октомври, 18 ч., ауд. 247А)

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – доц. д-р Красимира Петрова (вторник, 18.15-19.45 ч., 124 ауд.)

„Превод на научен текст“ - гл. ас. д-р Владимир Манчев (четвъртък 10.30 – 12 ч., 136 ауд.)

 

Балканистика

Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен – проф. д-р Румен Бояджиев (по уговорка със студентите)

Социална психология в балкански контекст – доц. д-р Николай Димитров  (първа среща в сряда, 13 октомври,  в 15 ч. в ауд. 135)

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 г.

 

 

Стартиращи СИД-ове за летния семестър на 2022-2023 г. – редовно обучение

 

Българска филология

 1. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. д-р Константин Рангочев, Култове и култови места в България (понеделник, 18 ч. 150 ауд., първа среща - 27.02.)
 2. Проф.д-р Андрей Бояджиев, Глаголицата до XIII век (сряда, 18-20 ч., 160 ауд.)
 3. Доц. д-р Огнян Ковачев, Какво искате да знаете за филмовите адаптации на Хичкок и не се страхувате да питате Огнян? (сряда, 18-20 ч., 160 ауд.)
 4. Доц. д-р Надежда Сталянова, Комуникация и манипулация (организационна среща на 27.02. от 10.00 в каб. 139А)
 5. Доц. д-р Владислав Миланов, История на българското езикознание
 6. Доц. д-р Анни Илков, Марианна Георгиева (докторант), Фикция и сънища
 7. Доц. д-р Камелия Спасова, доц. д-р Богдана Паскалева, Поетика и еротика. Античността и нейното наследство
 8. Доц. д-р Дарин Тенев, Понятието „фантазъм“ и литературата (сряда, 18-20 ч., 147 ауд., първа среща - 1 март)
 9. Гл.ас.д-р Константина Пунева, Метафизика на смъртта. Руската краевековна проза от края на XIX век и началото на XX век (БФ, РФ) - първа среща - 23.02. /четвъртък/, 14 ч., 130 каб.

 

Семинар по българска литература

1. Доц. д-р Николай Вуков, Антропология на социализма и постсоциализма (курс в семинара по българска литература) - студентите да се свържат с преподаватела на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Гл. ас. д-р Надежда Стоянова, Модернизмът – мода и всекидневие (курс в семинара по българска литература) - понеделник, 18 ч., 160 ауд.

3. Доц. д-р Бойко Пенчев, Новият български канон (курс в семинара по българска литература)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Техники на писането ( вторник, 15.00 ч., ауд. 247А)
 2. проф. дпн Адриана Дамянова, Диалогични прочити и критическо четене в училище (първа среща във вторник, 21.02.2023, 8.30 ч., ауд. 247А)
 3. Доц. д-р Деспина Василева, Практики на гражданското образование в обучението по български език (понеделник, 9 ч., ауд. 247А)
 4. Доц. д-р Деспина Василева, Особености на четенето в интердисциплинарна перспектива (когнитивни и метакогнитивни умения за четене в обучението по български) - първа среща в понеделник, 13 ч., ауд. 247А

 

Руска филология

Доц. д-р Илка Бирова, Играта като метод в обучението по руски език (първа среща - 21.02. /вторник/, 14 ч., 124 ауд.)

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина, Езикът и стилът на интернет (първа среща - 24.02 /петък/, 12 ч., 124 ауд.)

Избираема дисциплина с методическа насоченост

Гл.ас. д-р Аглая Маврова, Руско-български морфологични паралели

 

Молим колегите, които са записали СИД-ове, които няма да стартират, да се пренасочат с подаване на молба в Отдел „Студенти“ от 14.02. до 21.02.23 г.

Уведомяваме студентите, че на сайта ще бъде качена допълнително информация за датите за първи срещи на стартиращите СИД-ове.

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2022/2023 г. - редовно обучение

 

 

 

 

auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г. – редовно обучение

 

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2023/2024 г. - студенти редовно обучение

 

Съобщение за студентите, които ще защитават дипломни работи на 11.07.24 г.

 

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2024/2025 г. 

 

Магистърски курсове за слависти

 

Дати за държавни изпити – лятна и есенна сесия 2024 г.

 

Дати за консултации за държавни изпити - лятна сесия 2024

 

Конкурс за сонет на името на Лъчезар Станчев

 

 

Завърши випуск 2023 г. на Факултета по славянски филологии

 

Стартиращи СИД-ове за летния семестър на уч. 2023/2024 г. – редовно обучение

 

 

Откриване на Кариерен център към Факултета по славянски филологии

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2023/2024 г.

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа – за студентите от БФ

 

Новият брой на сп. "Филологически форум"

 

 

Сайт на Алумни клуба на специалността „Славянска филология“

 

Награди за студенти от Факултета по славянски филологии

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2023-2024 - редовно обучение

 

СИД-ове за зимния семестър на уч. 2023-2024 г. – редовно и задочно обучение

 

Курсове по български език за чужденци във ФСлФ

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Портал за електронно обучение по български език

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

 

 

 

student-on-laptop

 

 

 

 

 

 

 

СТАРТИРАЩИ СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“, „РУСКА ФИЛОЛОГИЯ“, „СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ“, „БАЛКАНИСТИКА“

 

Уважеми колеги,

Благодарим на всички, които участваха в кампанията за избор на СИД през платформата СУСИ.

През летния семестър на 2023/2024 г. ще стартират следните свободноизбирами дисциплини:

 

Специалност „Българска филология“:

 

Проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. д-р Константин Рангочев, „Култове и култови места в България“ - първа сбирка: 29.02 от 18 ч. в 150 аудитория (курсът ще се провежда в четвъртък от 18 ч. в 150 аудитория)

Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 21.02 (сряда) от 17 ч. в 144 каб.

Доц. д-р Огнян Ковачев и екип: доц. д-р Камелия Спасова, доц. д-р Дарин Тенев, доц. д-р Богдана Паскалева, проф. дфн Амелия Личева, проф. д-р Калин Михайлов, ас. Лилия Трифонова, ас. Франческа Земярска, хон. Преп. Йоанна Нейкова, „Западноевропейски модернизъм“ - 20.02.2024 г. /вторник/ от 18:00 ч. в 148 ауд.

Гл. ас. д-р Биляна Борисова, „Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век) - 23.02 (петък) от 17 ч. в 138 каб.

Проф. д-р Надежда Сталянова, „Публична реч“ - първа среща, 26.02., 14.00 ч., каб 139А

Доц. д-р Яна Сивилова, „Детският език“- само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - първа среща, 20.02. /вторник/ от 18 ч. в зала 136

Доц. д-р Владислав Миланов, „Парламентарна реч“ – на 21.03. от 10 ч. ще се проведе лекция в Народното събрание

Проф. дфн Милена Кирова, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, хон. ас. д-р Мартин Колев, „Литературна история: ретроспективи и перспективи“ - 21.02. (сряда) от 16 ч. в 138 каб.

Проф. дфн Николай Папучиев, гл. ас. д-р Мария Маринова, „Антропология на съвременността“ -  само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“ и „Славянска филология“ - 22.02 (четвъртък) от 18 ч. в 160 аудитория

Доц. д-р Богдана Паскалева, „Античният роман: античността и нейното наследство“ - 19.02.2024 г. /понеделник/ от 18 ч. в 157 каб.

Доц. д-р Венера Байчева, „Увод в приложната лингвистика“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 22.02.2024 г. /четвъртък/  от 13:30 ч. в 119 каб.

Доц. д-р Галина Петкова, „Руската емигрантска София (1919-1944) като място на памет“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“ и „Руска филология“ - с молба студентите да се свържат с доц. Г. Петков по имейл - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Гл. ас. д-р Катрин Костова, „Интерференцията като проблем в обучението по български език“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 23.02.2024 г. /петък/ от 12:00 ч. в каб. 210А

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост:

Проф. дпн Адриана Дамянова, „Диалогични прочити и критичеко четене в училище“ – само за 3 и 4 курс (първо занятие - 20.02., вторник, 8.30 ч., каб. 247A)

Доц. д-р Деспина Василева, „Практики на гражданското образование в обучението по български език“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“ и 3, 4 и 5 курс „Славянска филология“ - първо занятие на 26.02., понеделник, 9 ч., каб. 247А

Проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“ и 3, 4 и 5 курс „Славянска филология“ - първо занятие на 20.02., вторник, 15.15 ч., каб. 247А

 

Избираеми дисциплини от „Семинар по българска литература“ – задължително е да имате поне една избрана дисциплина от този модул през 3 или през 4 курс:

Доц. дфн Бойко Пенчев, „Новият български канон“ – само за 3 и 4 курс

Доц. д-р Надежда Стоянова, „Модернизмът – мода и всекидневие“ – само за 3 и 4 курс - 22.02 (четвъртък) от 18 ч. в 148 аудитория

 

 

Специалност „Руска филология“:

 

Проф. дфн Красимира Алексова, „Езикова култура на българския език за русисти“ – първа среща, 20.02., вторник, от 13 часа в 142 каб.

Проф. д-р Илка Бирова, „Играта като метод в обучението по руски език“ - първа среща, 20.02., вторник, 12.15 ч., 124 ауд.

Доц. д-р Галина Петкова, „Руската емигрантска София (1919-1944) като място на памет“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Руска филология“ и „Българска филология“ – с молба студентите да се свържат с доц. Г. Петков по имейл - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 21.02 (сряда) от 17 ч. в 144 каб.

Доц. д-р Яна Сивилова, „Детският език“- само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - първа среща, 20.02. /вторник/ от 18 ч. зала 136

Доц. д-р Венера Байчева, „Увод в приложната лингвистика“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 22.02.2024 г. /четвъртък/  от 13:30 ч. в 119 каб.

Гл. ас. д-р Катрин Костова, „Интерференцията като проблем в обучението по български език“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 23.02.2024 г. /петък/ от 12:00 ч. в каб. 210А

 

 

Специалност „Славянска филология“:

 

Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 21.02 (сряда) от 17 ч. в 144 каб.

Гл. ас. д-р Биляна Борисова, „Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век) - 23.02 (петък) от 17 ч. в 138 каб.

Проф. д-р Надежда Сталянова, „Публична реч“ - първа среща, 26.02., 14.00 ч., каб 139А

Доц. д-р Яна Сивилова, „Детският език“- само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - първа среща, 20.02. /вторник/ от 18 ч. зала 136

Доц. д-р Венера Байчева, „Увод в приложната лингвистика“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 22.02.2024 г. /четвъртък/  от 13:30 ч. в 119 каб.

Гл. ас. д-р Катрин Костова, „Интерференцията като проблем в обучението по български език“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 23.02.2024 г. /петък/ от 12:00 ч. в каб. 210А

Проф. дфн Николай Папучиев, гл. ас. д-р Мария Маринова, „Антропология на съвременността“ -  само за студенти от 2, 3, 4 курс „Славянска филология“ и „Българска филология“ - 22.02 (четвъртък) от 18 ч. в 160 аудитория

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост:

Доц. д-р Деспина Василева, „Практики на гражданското образование в обучението по български език“ – само за студенти от 3, 4 и 5 курс „Славянска филология“ и 3 и 4 курс „Българска филология“

Проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането“ – само за студенти от 3, 4 и 5 курс „Славянска филология“ и 3 и 4 курс „Българска филология“

 

 

Специалност „Балканистика“:

 

Проф. д-р Румен Бояджиев, „Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов, „Сръбски език“

Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Балканистика“, „Българска филология“, „Руска филология“ и „Славянска филология“ - 21.02 (сряда) от 17 ч. в 144 каб.

Доц. д-р Яна Сивилова, „Детският език“- само за студенти от 2, 3, 4 курс „Балканистика“, „Българска филология“, „Руска филология“ и „Славянска филология“ - първа среща, 20.02. /вторник/ от 18 ч. зала 136

Доц. д-р Венера Байчева, „Увод в приложната лингвистика“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Балканистика“, „Българска филология“, „Руска филология“ и „Славянска филология“ - 22.02.2024 г. /четвъртък/  от 13:30 ч. в 119 каб.

Гл. ас. д-р Катрин Костова, „Интерференцията като проблем в обучението по български език“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Балканистика“, „Българска филология“, „Руска филология“ и „Славянска филология“ - 23.02.2024 г. /петък/ от 12:00 ч. в каб. 210А

 

Останалите предложени СИД-ове не събират необходимия минимум от 6 студенти. Молим тези от вас, които са избрали СИД, който не стартира, да изберат друг от списъка по-горе и да подадат молба до Декана в отдел „Студенти“  (стая 215) в срок до 21 февруари 2024 г. (сряда), за да могат колегите да ги включат в изпитния протокол.

 

Анотации на СИД-ове за летния семестър на 2023-2024 г.

 

 

Конспект за държавен изпит

 

az buki

 

 

СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

При разработването на тема по съвременен български език студентите трябва да покажат осмисляне на поставения проблем, интерпретация на различни становища и способност за обобщение. Изпитната тема може да обхваща материал от два или повече раздела от програмата по съвременен български език. От студентите се изисква:

 • създаване на добре структуриран научен текст в препоръчителен обем от 8 страници;
 • обобщено осмисляне на проблематиката;
 • класификация на лингвистичния материал;
 • критично представяне и съпоставка на различни гледни точки;
 • онагледяване на теоретичните постановки с подходящи примери;
 • добра библиографска осведоменост по темата.

При оценяването на работите се санкционира механичното възпроизвеждане на източниците, освен ако не са включени като цитати, оформени по стандартите за цитиране.

 

І. Ф О Н Е Т И К А

 1. Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език.
 2. Развой на консонантната система в българския език. Основни фонемни опозиции и диалектни различия.
 3. Ударение и интонация
 4. Съвременни и исторически звукови закони. Основни правоговорни норми и отклонения от тях.
 5. Развой на правописния въпрос у нас. Принципи и положения в съвременния български правопис

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Стойков, Ст. Увод във фонетиката на българския език. 1966.

Тилков, Д., Т. Бояджиев Българска фонетика. София, 1977.

Тилков, Д. Изследвания върху българския език. София, 1983.

Тилков, Д. Интонацията в българския език. София, 1981.

Пашов, П., Хр. Първев. Българският правоговор. София 1983 и следв.

Помагало по българска фонетика (съставители Хр. Първев и В. Радева). София, 1980.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. І. Фонетика. София, 1982.

Савицка, И., Т. Бояджиев. Българо-полска съпоставителна граматика. Т.І. Фонетика и фонология. София, 1988.

 

ІІ. Л Е К С И К О Л О Г И Я

1. Думата като основна езикова единица – функции и признаци на думата,

изучавани от лексикологията.

2. Развитие и промени в лексикалното значение на думата.

3. Системни отношения и връзки в българската лексика.

4. Структура и значение на производната дума, словообразувателно и лексикално

значение.

5. Обогатяване на лексикалния състав на българския език – домашни и заети думи.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Българска лексикология и фразеология (т. I – III)

том І: Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка и М. Божилова. Българска лексикология. София, 2013.

том ІІ: Ст. Калдиева. Българска фразеология. София, 2013.

том ІІІ: Иван Касабов. Проблеми на общата лексикология. София, 2013.

Бояджиев, Т. Българска лексикология. София, 2002.

Касабов, Ив. Граматика на семантиката. София, 2006.

Лексикографията и лексикологията в съвременния свят (съст. Л. Крумова-Цветкова, М. Чоролеева, С. Павлова). В. Търново, 2007.

Ничева, К. Българска фразеология. София, 1987.

Помагало по българска лексикология (съст. Хр. Първев). София, 1979.

Радева, В. В света на думите. Структура и значение на производните думи. София, 2007.

 

ІІІ. М О Р Ф О Л О Г И Я

 1. Типологична характеристика на българската морфологична система. Основни тенденции в нейния развой.
 2. Семантични, морфологични и синтактични особености на отделните части на речта в българския език.
 3. Категориите род и число при имената и при глагола.
 4. Категорията лице при глагола, личните и притежателните местоимения.
 5. Категорията неопределеност/определеност при имената. Мнения за състава, организацията и развоя на категорията.
 6. Категорията степенуване при прилагателните имена и наречията.
 7. Значение и употреба на българските местоимения.
 8. Граматически категории на глагола. Лични и нелични глаголни форми.
 9. Концепции за залога в българската граматика.
 10. Категорията вид на глагола. Специфика на вида в българския език.
 11. Концепции за системата на българските глаголни времена.
 12. Отношение между категориите вид и време в българския език.
 13. Модални категории на българския глагол.
 14. Гледни точки за отношението между категориите евиденциалност и наклонение.
 15. Функционални части на речта. Видове. Особености.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Александров, А., Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

Андрейчин, Л. Основна българска граматика. София, 1944.

Андрейчин, Л., Ст. Стоянов, К. Попов. Граматика на българския език. София, 1975.

Бояджиев, Т. Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Морфология. Синтаксис. София, 1999.

Буров, Ст. Познанието в езика на българите. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността. Велико Търново, 2004.

Българският език – език на 1300-годишна държава. София, 1981.

Герджиков, Г. Преизказването на глаголното действие в българския език. София, 1984.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология. София, 1983.

Иванчев, Св.  Българският език – класически и екзотичен. София, 1988.

Куцаров, Ив. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив, 2007.

Маровска, В. Новобългарският перфект. София, 2005.

Маровска, В. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив, 2013.

Маслов, Ю. Граматика на българския език. София, 1982.

Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София, 2008.

Ницолова, Р. Българските местоимения. София, 1986.

Пашов, П. Българска граматика. София, 2006.

Пашов, П. (съст.) Помагало по българска морфология. Имена. София, 1976.

Пашов, П., Р. Ницолова (съст.). Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Радева, В. Словообразуването в българския книжовен език. София, 1991.

Станков, В. Българските глаголни времена. София,1969.

Станков, В. Конкуренция на глаголните видове в съвременния български книжовен език. София, 1976.

Станков В.: Глаголният вид в съвременния български книжовен език. София, 1980.

Станков, В. Семантични особености на категорията неопределеност на имената в българския език. – В: Българско езикознание. Том 1. Проблеми на граматичната система на българския език. София, 1995.

Стоянов, Ст. Граматика на българския книжовен език. София, 1964.

Янакиев, М., Н. Котова. Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком. Москва, 2001.

 

ІV.   С И Н Т А К С И С

 1. Основни признаци на изречението. Предикативности и атрибутивност в простото изречение. Видове сказуеми.
 2. Формална структура на простото изречение. Подчинителни и съчинителни връзки в простото изречение.
 3. Предикатно-аргументна структура.
 4. Семантични роли на аргументите.
 5. Задължителни разширения на глаголната група. Дублиране на синтактични позиции.
 6. Незадължителни разширения на глаголната група. Видове обстоятелствени пояснения.
 7. Структура на именната фраза. Видове разширения.
 8. Видове изречения по строеж и по състав.
 9. Подчинително и съчинително свързване в сложното изречение.
 10. Словоред и информационна структура.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Граматика на съвременния български книжовен език. Т.ІІІ- Синтаксис. София, 1983.

Бъркалова, П. Българският синтаксис – познат и непознат. Пловдив, 1997.

Влахова, Р. Монофонична и полифонична реч. София, 2000.

Нови изследвания по генеративен синтаксис на българския език. София 2013.

Пенчев, Й. Съвременен български книжовен език. Синтаксис. Пловдив, 1998.

Помагало по синтаксис. Съвременни лингвистични теории. (Съст. С. Коева). Пловдив, 2001.

Помагало по синтаксис. Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение (Съст. С. Коева). София, 2005.

Помагало по български синтаксис (Съст. К. Попов). София, 1979.

Помагало по синтаксис на българския език (Съст. Ст. Брезински). София, 1988.

Тишева, Й. Модели за интерпретация на сложното изречение в българския език. София, 2000.

За други библиографските източници по синтаксис вж. информацията на сайта ezik.bg.

 

V.     С Т И Л И С Т И К А

1.     Теоретични основи на съвременната функционална стилистика.

2.     Фундаменталната опозиция „разговорно“ – „книжно“ и проявленията ѝ на

различните езикови равнища.

3.     Т. нар. публицистичен (журналистически) стил.

4.     Проблеми на фоностилистиката и на лексикалната стилистика.

5.      Граматическа стилистика.

6.     Стилистика на текста.

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Аристотел. Реторика. София, 1986.

Брезински, Ст. Синтаксис и стилистика. София, 1994.

Брезински, Ст. Журналистическа стилистика. Шумен, 2001.

Велева, М. Текст и стил. София, 2005.                            

Виноградов, В. В. Проблемы русской стилистики. Москва, 1982.

Дачева, Г. Семиостилистика. София, 2001.

Замбова, А. Манипулативни езикови стратегии в печата. София, 2000.

Кожина, М. Стилистика русского языка. Москва, 1977.

Лотман, Ю. Поетика. Типология на културата. София, 1990.

Маровска, В. Стилистика на българския език. Пловдив, 1998.

Попов, Д. Стилистика. Шумен, 2001.

Попов, Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен, 2004..

Попова, В. Българската стилистика до 50-те години на ХХ век. София, 1994.

Растие, Фр. Изкуства и науки за текста. София, 2003.

Русинов, Р. Практическа стилистика. Просто изречение. В. Търново, 2000.

Станева, Хр. Стилистика на българския книжовен език. Велико Търново, 2001.

Станков, В. Стилистични особености на българския глагол. София, 1981.

Тодоров, Цв. Семиотика. Реторика. Стилистика. София, 2000.

Якобсон, Р. Езикът на поезията. София 2000.

Янакиев, М. Записки по стилистика на българския език. София, 1964.

 

БИБЛИОГРАФИЯ - ОБЩИ ТРУДОВЕ

Андрейчин, Л. Основна българска граматика. София, 1944.

Стоянов, Ст. Граматика на българския книжовен език. София, 1964.

Андрейчин, Л., Ст. Стоянов, К. Попов. Граматика на българския език. София, 1975.

Пашов, П. Практическа българска граматика. София, 1989г. и следв. издания.

Маслов, Ю. Граматика на българския език. София, 1982 (Превод от руски език – 2002).

Бояджиев, Т. Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. София, 1999.

 

РЕЧНИЦИ

Нов правописен речник на българския език. София, 2002.

Пашов, П., Хр. Първев. Правоговорен речник на българския език. София, 1975; ІІ изд. 2002г.

Ничева, К., С. Спасова-Михайлова, Кр. Чолакова. Фразеологичен речник на съвременния български книжовен език. София, т.І, 1974, т.ІІ, 1975.

Нанов, Л. Български синонимен речник. София, 1968 /Vизд./.

Димитрова, Л., А. Спасов. Синонимен речник на съвременния български книжовен език. София, 1980.

Георгиев, Вл. и др. Етимологичен речник на българския език. Т.І-ІІІ, 1971-1986.

Радева, В. Български тълковен речник. София, 2005.

 

На вниманието на всички студенти

Общите условия и редът на провеждане на държавните изпити се уреждат в „Правилника за образователните дейности в СУ”, Глава осма „Дипломиране”. Правилникът е публикуван на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски”.