Конференции

Научни конференции

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРАДИЦИОННИ МОДЕЛИ И ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА РОДСТВЕНА СИСТЕМА

30.05.2014

 

parents2

 

 

 

10:00 Откриване на конференцията

10:15 – 10:30 Николай Папучиев: Представяне на проекта „Спешна антропология: Биография на институциите“, разработван с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Първо заседание 10:30 – 12:30

Водещ: Мария Маринова

 

10:30 – 10:45 Николай Вуков (ИЕФЕМ – БАН): Семейна и институционална биография – аспекти на паметта и разказа

10:45 – 11:00 Яна Мороз (СУ „Св. Климент Охридски“): Деинституционализацията в разкази

11:00 – 11:15 Деница Заркова (СУ „Св. Климент Охридски“): Тема табу ли е осиновяването днес

11:15 – 11:30 Емона Динева (СУ „Св. Климент Охридски“): Осиновяването – обществени нагласи и проблеми

11:30 – 11:45 Мария-Йоанна Василева (СУ „Св. Климент Охридски“): Давай щедро от любовта си, за да почувстваш детската обич

11:45 – 12:00 Николай Генов (СУ „Св. Климент Охридски“): НАПГ – отвън навътре

12:00 – 12:30 Дискусия

 

Второ заседание 13:30 – 15:30

Водещ Яна Мороз

 

13:30 – 13:45 Мария Маринова (СУ „Св. Климент Охридски“): Детските емоции през погледа на кандидат-осиновителя

13:45 – 14:00 Елеонора Василева (СУ „Св. Климент Охридски“): Трудното начало в домовете за деца

14:00 – 14:15 Ванеса Андонова (СУ „Св. Климент Охридски“): Родител – професия или призвание

14:15 – 14:30 Славина Бачева (СУ „Св. Климент Охридски“): Изпитанията пред приемния родител

14:30 – 14:45 Кристина Атанасова (СУ „Св. Климент Охридски“): Центровете от семеен тип и грижата за деца с физически и умствени увреждания

14:45 – 15:00 Николай Папучиев (СУ „Св. Климент Охридски“): Родството като социален конструкт – предизвикателства пред антропологията

15:00 – 15:30 Заключителна дискусия на резултатите от проекта и обсъждане на възможностите за неговото продължаване и намиране на партньорски организации

 

Конференцията ще се проведе в ЗАЛА 401 в ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград.

st-conf

 

Словакистичният и Украинистичният профил към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Свети Климент Охридски“

 

Ви канят да присъствате на Третата студентска конференция на тема:

ЕЗИКОВЕДСКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИТЕ СЛОВАКИСТИ И УКРАИНИСТИ

 

Конференцията ще се проведе на 28 април 2015 г. от 9. 30 часа в Новата конферентна зала в Ректората

 

Предварителна програма:

 

 

9.30 – 10.30 ч.

Официално откриване на конференцията

Проф. дфн Панайот Карагьозов, Декан на Факултета по славянски филологии – Поздравителни думи

Н.Пр. Посланика на Украйна в Република България г-н Микола Балтажи – Поздравителни думи

Н.Пр. Посланика на Словакия в Република България г-н Мариан Якубоци – Поздравителни думи

Дана Майхракова (Езиковедски институт „Людовит Щур”, Словашка академия на науките)Pragmatický aspekt vybraných kolokácií slovenčiny

Олена Чмир (Киевски национален университет “Тарас Шевченко”) – 40 години от създаването на Киевската българистика

 

10. 30 –11.00 ч.

Кафе пауза

 

11. 00 – 12.30 ч.

Евгения Митева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Съпоставителна характеристика на модалността (с оглед на наклонението) в българския и словашкия език

Яна Радкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Фразеологизми, използвани в българските и словашките спортни медии

Стефани Стоянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Крепостната жена в творчеството на Марко Вовчок

Евгения Смирна (Киевски национален университет “Т. Шевченко”)– Флорална символика в творчеството на Д. Дебелянов: фолклорен аспект

Велимира Божилова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Войната като травма и причина за разпада на личността (върху текстове от словашката междувоенна проза)

Теодора Седефчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Войничеството в творчеството на Юрий Федкович

 

12. 30-12.45

Дискусия

 

12.45 – 13. 30

Обяд

 

13. 30 – 15.00

Альона Бирюк (Киевски национален университет “Т. Шевченко”)Пресвітер Козьма «Бесіда проти богомилів»: історичне джерело, політичний трактат чи художній твір?

Анастасия Бармас (Киевски национален университет “Т. Шевченко”) Феноменът „богомилство“ в българската литература

Лиляна Видова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Преводът на словашки език на реалии от романа на Иван Вазов „Под игото“

Зейнеб Реджебова(Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Поява на украинската философска литература. Григорий Сковорода-първият баснописец

Юлия Кос (Киевски национален университет “Т. Шевченко”) – Литературен диалог между Олга Кобилянска и Петко Ю. Тодоров

Ирена Димова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Възможен интертекстуален прочит на разказите «Писмо» и «Горещият връх» на Франтишек Швантнер

 

15.00 – 15.15ч.

Дискусия

15.15 – 15.30 ч.

Кафе пауза

 

15.30 – 16.45 ч.

Кристина Коцева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) - История на събирането и издаването на украинското народопоетично творчество

Марияна Станкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Иван Котляревски - роля в развитието на историята, „Енеида”. Основни разлики в неговите произведения.

Милена Савова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Фигурата на автора в интернет-пространството в романа „Среднощен дневник“ на Максим Маткин

Наталия Атанасова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Вамош „отвъд принципа на удоволствието“

Николай Желев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Navrávačky s Dominikom Tatarkom- literárne dielo, alebo zápis rozhovorov s Dominikom Tatarkom?

 

16.45-17.00

Дискусия

Закриване на конференцията

 

 

 

Катедрата по кирилометодиевистика организира своите ежегодни Кирило-Методиевски четения – на 16 и 17 май 2022 г. в 1. заседателна зала на Софийския университет.

 

Тази година те са посветени на 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов и на 140 години от рождението на проф. Стоян Романски.

Заповядайте!

 

Програма на четенията

 

 

 

conference-speech-grayУважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии има радостта да Ви покани на Третия международен филологически форум за млади изследователи с надслов „Полèта на сътрудничество”, който ще се проведе от 15 до 17 ноември 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Срок за изпращане на заявките: 20 октомври 2018 г.

 

За повече информация:

 

Поканата на български език: https://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/third-international-philological-forum-bg/

 

Поканата на английски език: https://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/third-international-philological-forum-en/

 

Поканата на руски език: https://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/third-international-philological-forum-ru/

 

 

Организаторите

 

 

 

 

Тридесет и пети Кирило-Методиевски четения 2019 г.

 

На 8 и 9 май 2019 г. в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за тридесет и пети път ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Тази година Четенията са посветени на 1150-тата годишнина от успението на св. Кирил – Константин Философ. В събитието ще участват с доклади учени от страната и чужбина.

 

В края на първия конферентен ден от 18.00 часа в Клуб-ресторант „Алма Матер“ ще бъдат представени изданията „Речник на езика на Патриарх Евтимий“ (думи от проф. Татяна Славова); „Терминологичен речник на Йоан Екзарх“ (думи от проф. Иван Христов); „Климентови четения за млади изследователи. Том 1“ (думи от доц. Диана Атанасова).

 

Ежегодните Кирило-Методиевски четения се провеждат в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Програма на четенията

 

Организатор: Катедра „Кирилометодиевистика” (имейл за контакт: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)