Конференции

Научни конференции

invisible.school

 

Уважаеми колега,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов.

 

 

Събитието ще се проведе на 28, 29, 30 ноември 2012 г. в СУ. Организатори на конференцията са направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН и катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Конкретният повод е кръглата (седемдесет) годишнина на Радосвет Коларов. Целта е литературоведското му дело да бъде осмислено през концептуалните и тематични връзки с делото на други две ключови за българското литературознание фигури – М. Янакиев и Н. Георгиев.

 

Нарекохме „невидима” създадената от тримата школа, защото тя се различава от традиционните школи, които имат свои манифести, тезиси, пространствени центрове. В същото време тяхната школа, свободна от всякакви белези на институционалност, е повече от видима. Ако има нещо устойчиво в българското литературознание от 40-50 години насам, то е именно в неотслабващото позоваване на техните идеи, теоретични построения и конкретни анализи. И това важи в еднаква степен за различни като поколение литературоведи – от тези, които са най-близо, до тези, които са най-далече от мисленето на тримата за литературата. Разбира се, под „мислене на тримата” съвсем не се има предвид, че те мислят еднакво. Обратното, една от съществените посоки на предлаганата конференция би било вглеждането в точките, където най-остро личат различията помежду им, без да се подценяват и точките на единомислие.

 

Изборът ни на заглавие на конференцията е мотивиран от факта, че не съществува определение или описание на литературата, което да не е обречено на непълнота и което да не може да бъде оспорено. От друга страна, обаче, те тримата – М. Янакиев, Н. Георгиев и Р. Коларов – са успявали през годините да я улавят до възможния предел, до който това изобщо може да бъде постигнато.

 

Тази конференция е възможност съвременното литературознание да направи много важна крачка към самоопознаването и самоосъзнаването си. За да се случи това, нейна водеща черта би трябвало да бъде съсредоточеността. Затова нейното поле се задава с по-голяма от обичайната строгост: темите на всички доклади ще трябва да бъдат изведени от концепциите и подходите на тези учени, а техните идеи – разгледани в присъщите им отношения на взаимно допълване и оспорване.

 

Предлагаме следните проблемни центрове, около които да бъдат организирани докладите:

    • Литературата – познаваема и непознаваема
    • Бягства и завръщания на литературоведа
    • Конфликти и решения в литературознанието
    • Свобода и подчиненост в литературознанието

 

Срок за подаване на заявка – 31 октомври

Анотация до 500 знака

Регламент – 20 мин. на доклад

Дати на конференцията – 28, 29 и 30 ноември 2012

Място: Нова конферентна зала, Ректорат, СУ

 

Контакти: theory.lit@gmail.com

 

 

 

pametnikКатедрата по кирилометодиевистика Ви кани за двадесет и девети път на своите годишни

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

 

Четенията са включени в националната програма за чествания по случай 1150 години от създаването на славянската азбука и Моравската мисия на Светите братя Кирил и Методий под патронажа на Президента на РБългария

 

 

 

10 май 2013 г. от 9.30 ч.

Първа заседателна зала на Софийския университет

 

9.30 -11.30 Първо заседание

Председател проф. дфн А. Тотоманова

Откриване

Проф. дфн Иван Добрев

Тринитарната идея на св. Константин-Кирил Философ

 

доц. д-р Маргарет Димитрова

Катафатическото и апофатическото богословиа в един късен тълковен превод

 

доц. д-р Елена Коцева

Ранни извори на патриаршеско богослужение в кирилски литургически книги

 

проф. д-р Ангелина Минчева

Лексиката на Фрайзингските текстове в съпоставка със словния фонд на старобългарския канон

 

Дискусия

Кафе пауза

 

11.30- 13.00 Второ заседание

Председател доц. д-р М. Димитрова

 

проф. Искра Христова-Шомова

Култът кам св. Теодор Тирон и неговите трансформации

 

11. 50 гл. ас. д-р Анета Димитрова

Още веднъж за двойния превод в Златоструя

 

12.10 доц. д-р А. Бояджиев

Тьзица

 

Дискусия

13.00-14.00 Обедна почивка

 

14.00 -17.00 Трето  заседание

Председател проф. Искра Христова-Шомова

 

проф. дфн А. Тотоманова

Кирило-Методиевото наследство и дигиталните технологии

 

гл. ас. д-р Диана Атанасова

Станиславовият чети-миней и мястото му в средновековната култура, в съвременната медиевистика и в киберпространството

 

проф. дфн Татяна Славова

Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис в контекста на ХІV в.

 

гл. ас. Димитър Пеев

Белова ли е музейният препис на История славянобългарска

 

гл. ас. Петко Петков

Volapuk

 

Ас. д-р Гергана Ганева

Парадигматическата неутрализация в старобългарското склонение. Предварителни бележки

 

Дискусия

Закриване на Четенията

 

 

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет по славянски филологии

 

Катедрата по кирилометодиевистика Ви кани

за тридесети път

на своите годишни

Кирило-Методиевски четения

 

 chetenija copy

 

Тази година четенията са посветени на хилядагодишнината от смъртта

на българския цар Самуил

 

 

14 май 2014 г. 9,30 ч.

Първа заседателна зала на СУ  “Св. Климент Охридски”

 

 

 

Програма

 

 

930        Откриване 

            Първо заседание Председател: Татяна Славова

940         чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев

            Царсамуиловите надписи

1000       доц. д-р Елена Коцева

            Записани предания: Пътят; Богородица не е лястовица; Разметаница и   гробът на цар Самуил

1020        проф. дфн Искра Христова-Шомова

            Почитта към св. Ахил Лариски (Преспански) в българските ръкописи от ХІІІ-ХІV в.

1040       доц. д-р Андрей Бояджиев

            Частите от Книгата на пророк Захария в Аргировия триод

1100      гл. ас. Венета Савова

            Канонът за св. Алексий човек Божи от патриарх Герман І и славянският му превод

1120      Дискусия

 

 

           

           

            второ заседание Председател: Искра Христова-Шомова

1200       проф. дфн Татяна Славова

            Песента на Давид (22 глава на Втора книга Царства и Псалм 17)

1220       доц. д-р Маргрет Димитрова

            Библейските тълкувания на Теодорит Кирски в средновековните славянски ръкописи

1240       гл. ас. д-р Диана Атанасова

            „Деяния на св. Никола” в южнославянски контекст

1300       ас. д-р Гергана Ганева

            Съдбата на тематичните суфикси в историята на българския език

1320       докторант  Мария Тотоманова-Панева

            Една старозаветна гадателка

1340       гл. ас. Петко Петков

Малкият монастикон на св. Василий Велики в старобългарски превод

1400       Дискусия

            Закриване на четенията

 

 

 

 

 

 

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

13-14 май 2016 г.

 

sv Sedmochislenici

 

На 13 и 14 май в Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет за трийсет и втори път ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Тази година Четенията са част от университетската програма, посветена на 1100-годишнината от блажената кончина на нашия патрон свети Климент Охридски. В събитието ще участват с доклади двайсет и девет учени от страната и чужбина, сред които и един от водещите слависти, почетният доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Уилям Федер.

 

Ежегодните Кирило-Методиевски четения се провеждат в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Програма

 

prepisНа 15.ХІ.2014 г.

Катедрата по кирилометодиевистика

 

за петнадесета поредна година ще проведе интердисциплинарната конференция за млади изследователи

 

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

 

 

Тази година те ще бъдат част от Международния филологически форум за студенти и докторанти, организиран от Факултета по славянски филологии (13-16 ноември 2014 г.).

 

Катедрата кани всички учащи се от бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 20.Х.2014 г. в каб. 144 (за гл.ас. Венета Савова и доц.д-р Андрей Бояджиев) или на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).