Конференции

Научни конференции

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

13-14 май 2016 г.

 

sv Sedmochislenici

 

На 13 и 14 май в Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет за трийсет и втори път ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Тази година Четенията са част от университетската програма, посветена на 1100-годишнината от блажената кончина на нашия патрон свети Климент Охридски. В събитието ще участват с доклади двайсет и девет учени от страната и чужбина, сред които и един от водещите слависти, почетният доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Уилям Федер.

 

Ежегодните Кирило-Методиевски четения се провеждат в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Програма

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет по славянски филологии

 

Катедрата по кирилометодиевистика Ви кани

за тридесети път

на своите годишни

Кирило-Методиевски четения

 

 chetenija copy

 

Тази година четенията са посветени на хилядагодишнината от смъртта

на българския цар Самуил

 

 

14 май 2014 г. 9,30 ч.

Първа заседателна зала на СУ  “Св. Климент Охридски”

 

 

 

Програма

 

 

930        Откриване 

            Първо заседание Председател: Татяна Славова

940         чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев

            Царсамуиловите надписи

1000       доц. д-р Елена Коцева

            Записани предания: Пътят; Богородица не е лястовица; Разметаница и   гробът на цар Самуил

1020        проф. дфн Искра Христова-Шомова

            Почитта към св. Ахил Лариски (Преспански) в българските ръкописи от ХІІІ-ХІV в.

1040       доц. д-р Андрей Бояджиев

            Частите от Книгата на пророк Захария в Аргировия триод

1100      гл. ас. Венета Савова

            Канонът за св. Алексий човек Божи от патриарх Герман І и славянският му превод

1120      Дискусия

 

 

           

           

            второ заседание Председател: Искра Христова-Шомова

1200       проф. дфн Татяна Славова

            Песента на Давид (22 глава на Втора книга Царства и Псалм 17)

1220       доц. д-р Маргрет Димитрова

            Библейските тълкувания на Теодорит Кирски в средновековните славянски ръкописи

1240       гл. ас. д-р Диана Атанасова

            „Деяния на св. Никола” в южнославянски контекст

1300       ас. д-р Гергана Ганева

            Съдбата на тематичните суфикси в историята на българския език

1320       докторант  Мария Тотоманова-Панева

            Една старозаветна гадателка

1340       гл. ас. Петко Петков

Малкият монастикон на св. Василий Велики в старобългарски превод

1400       Дискусия

            Закриване на четенията

 

 

 

 

 

 

 

kliment-ohridskiНа 23.ХІ.2015 г.

Катедрата по кирилометодиевистика

за шестнадесета поредна година ще проведе

интердисциплинарната конференция

за млади изследователи

 

 

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

 

Катедрата кани всички учащи се в бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 10.ХI.2013 г. на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).

 

prepisНа 15.ХІ.2014 г.

Катедрата по кирилометодиевистика

 

за петнадесета поредна година ще проведе интердисциплинарната конференция за млади изследователи

 

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

 

 

Тази година те ще бъдат част от Международния филологически форум за студенти и докторанти, организиран от Факултета по славянски филологии (13-16 ноември 2014 г.).

 

Катедрата кани всички учащи се от бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 20.Х.2014 г. в каб. 144 (за гл.ас. Венета Савова и доц.д-р Андрей Бояджиев) или на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).

 

manuНа 21.ХІ.2013 г.

Катедрата по кирилометодиевистика

за четиринадесета поредна година ще проведе

интердисциплинарната конференция

за млади изследователи

 

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

 

 

 

Катедрата кани всички учащи се в бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 10.ХI.2013 г. в каб. 144 (за гл. ас. д-р Диана Атанасова) или на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).