Конференции

Научни конференции

 

plakat konferenciaМеждународната научна конференция ,,Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” има за цел да преосмисли съотношението между класично и канонично в руската литература с оглед на чуждата културна и образователна среда. Тематичният периметър на размишленията предполага различни аспекти на чуждото разпознаване и тълкуване на връзката между: текст и автор; текст и възприемател; текст и метатекст; текст и контекст (литературен и екстралитературен); текст и превод; текст и книга и т. н.

 

Форумът се провежда в чест на 70-годишнината на проф. дфн Петко Троев. Ще бъде представена монографията на проф. дфн Петко Троев „Достоевски. Духовните митарства на гения и пророка” (2012), както и сборникът статии „Класика и канон в руската литература. Българският поглед” (2012).

 

Конференцията „Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” (9-10 ноември 2012) е организирана от Катедрата по руска литература по проект № 136/9 май 2012 на ФСлФ и със съдействието на Руския културно-информационен център (София).

 

 

 

Програма на конференцията

 

Korica-Klasika i kanon1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          logо institut                      rechnik2      

 

ПОКАНА

за конференция

"Актуални проблеми на съвременната лингвистика" - в чест на проф. д.ф.н. Стефана ДимитроваСекцията за общо и съпоставително езикознание при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН най-учтиво Ви кани да вземете участие в Националната научна конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.

Темата на конференцията ще бъде „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”. Тя ще се проведе на 05 септември 2015 г. в Заседателната зала на ИБЕ, ул. Шипченски проход 52, бл. 17, 1111 София.

Заявки за участие се приемат до 30 юни т.г. на e-адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Всяка заявка трябва да включва заглавие и резюме до 500 думи.

Такса правоучастие − 30 лв.  Тя се превежда по банков път на сметката на Института (като изрично се посочва за коя проява става въпрос: „конференция, проф. Ст. Димитрова“):

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC : UNCRBGSF
IBAN:  BG37 UNCR 9660 3118 8669 13


Предвижда се издаването на сборник.


Организационен комитет:

Проф. д-р Светла Коева
Проф. д-р Борис Парашкевов
Проф. д.ф.н. Майя Пенчева
Проф. д-р Максим Стаменов (председател)
Гл.ас. д-р Иво Панчев (секретар)

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

El MutevaНай-учтиво ви каним да вземете участие в работата на Националната научна конференция в памет на изтъкнатите възрожденски дейци, представителите на Одеския литературен кръг Елена и Димитър Мутеви, организирана от Катедрата по българска литература във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление "Литература на Българското възраждане" при Института за литература при БАН.

 

Конференцията ще се проведе на 21 ноември 2014 г. (петък), в Новата конферентна зала на СУ от 12.00 часа.

 

Вижте подробности в програмата на конференцията „Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“

 

Ще се радваме на вашето участие!

 

 

Конференция "Езиковедски и литературоведски изследвания на младите словакисти и украинисти"

28 април 2015 г., 09.00 ч., Конферентна зала

 

plakat pokana konfer 2014Катедрата по руска литература Ви кани на международна научна конференция

 

„Класика и канон в руската литература. Юбилеят”,

 

която ще се проведе на 6 и 7 ноември 2014 г. и е посветена на 200-годишнината от рождението на М. Ю. Лермонтов, 110-годишнината от смъртта на А. П. Чехов и 135-годишнината от рождението на проф. П. М. Бицили.

 

 

Откриване - 6 ноември 2014 (четвъртък) от 10 ч. в Нова конферентна зала

 

 

Програма на конференцията