Конференции

Научни конференции

 

Катедрата по Kирилометодиевистика приканя студенти, докторанти и млади учени да участват в ежегодните Климентови четения, които тази година ще се проведат на 19 ноември от 9 ч. в Зала 1.

 

med-book

 

Теми за доклади, свързани с българското и славянското средновековие (литература, език, история, богословие), се приемат до 10 ноември в каб. 144 или на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

Традиционната интердисциплинарна конференция за млади изследователи

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ви кани на Климентови четения за млади изследователи, организирани от катедрата.

 

Тази година Климентовите четения ще се състоят на 17.11.2021 г.  от 9:30 ч. на следния линк: https://meet.google.com/rfe-kewx-qde

Те ще са част от традиционните Климентови дни, с които Софийският университет отбелязва своя патронен празник.

 

Програма

Резюмета на докладите

 

 

Организационен екип:

Доц. д-р Диана Атанасова

Докторант Пламена Костова

Виолина Христова

 

 

 

uni-copyy

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Ви кани на Климентови четения за млади изследователи, които ще се състоят на 22.11.2017 г. в Заседателна зала 2 на Ректората.

 

Програма на конференцията

Резюмета на докладите

uni-copyy

ПОКАНА

за участие в традиционната интердисциплинарна конференция за млади изследователи

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” кани студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени да вземат участие в ежегодните Климентови четения за млади изследователи, които ще се състоят на 22.11.2017 г. в Заседателна зала 2 на Ректората.

Докладите трябва да са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

Желаещите да участват в конференцията могат да изпращат заявки – тема и резюме (до 150 думи) на доклада, придружени с кратка биографична бележка за себе си – до 6.11.2017 г. на e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Докладите не трябва да надхвърлят 6 стандартни машинописни страници, а времето за представянето им - 15 минути.

 

Организационен екип от

Катедрата по кирилометодиевистика

Конференции, организирани от Факултета по славянски филологии (2013-2019)

 

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЪВРЕМЕННИТЕ СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ – ПРОБЛЕМИ НА ПРЕВОДНАТА РЕЦЕПЦИЯ"

22 ноември 2019 г.

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

23 ноември 2019 г.

Програма

Резюмета на докладите

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И УПОТРЕБИ“

4-5 ноември 2019 г.

Програма

 

СЕДМА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА БОХЕМИСТИТЕ

17-18 октомври 2019 г.

 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019 г.

8-9 май 2019 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФСФ "ОТ СЛОВО КЪМ ДЕЙСТВИЕ: РАЗКАЗИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ"

2-4 май 2019 г.

Програма

 

 

 

РАБОТНА КРЪГЛА МАСА: "СРАВНИТЕЛНОТО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННОТО ФИЛОЛОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

1 декември 2018 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ – ДОСТЪП, РАЗВИТИЕ, „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ"

23 ноември 2018 г.

Програма

 

ТРАДИЦИОННА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ "КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ"

22 ноември 2018 г.

Програма, резюмета на докладите

 

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "БЪЛГАРИСТИЧНИ ЕЗИКОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ"

19-20 ноември 2018 г.

Програма

 

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАДСЛОВ „ПОЛЕТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО”

15 - 17 ноември 2018 г.

Програма

 

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ НА БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО „Ф. ДОСТОЕВСКИ“

 23-26 октомври 2018 г.

 

БАЛКАНИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ЮБИЛЕЯ НА ПРОФ. Д-Р ВАСИЛКА АЛЕКСОВА И ПРОФ. ДФН РУМЯНА Л. СТАНЧЕВА

16-17 май 2018 г.

 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

10 май 2018 г.

Програма

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА "СТЕРЕОТИПЪТ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ"

26-28 април 2018 г.

Програма и резюмета на Четиринадесетите международни славистични четения - 26-28 април 2018 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРЕВОД. КУЛТУРА. КОМУНИКАЦИЯ“

23 април 2018 г.

 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА”

9-10 март 2018 г.

Програма

 

КРЪГЛА МАСА УЕБ-БАЗИРАНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕН КОНТЕКСТ

1 декември 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕЛИН ПЕЛИН - НАСЛЕДСТВА И ПРОЧИТИ"

30 ноември - 1 декември 2017 г.

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР ИЛЧЕВ

27 ноември 2017 г.

 

ЛИНГВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „ЕЗИК И ЕЗИКОЗНАНИЕ“ ПО СЛУЧАЙ 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. МОСКО МОСКОВ

24 ноември 2017 г.

 

ТРАДИЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ "КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ"

22 ноември 2017 г.

Програма

Резюмета на докладите

 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЛИТЕРАТУРА И ПАМЕТ"

9 ноември 2017 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЪЗДАВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СВЕТА"

2-3 ноември 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНИ ЧЕТЕНИЯ ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

20 октомври 2017 г.

 

ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА ТЕМА: "ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА"

19-20 октомври 2017 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОХРИДСКИЯТ АПОСТОЛ В БЪЛГАРСКАТА И СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНА ИСТОРИЯ"

20-21 септември 2017 г.

 

ТРАДИЦИОННИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

11 май 2017 г.

 

ТРАДИЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ "НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ"

24-25 април 2017 г.

Програма

Общ модел

 

БЪЛГАРСКО-ПОЛСКИ НАУЧЕН ФОРУМ “ХРИСТИЯНСКОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ В ПОЛСКАТА И В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ”

19 април 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЛАСОВЕ НА ДИАБОЛИЗМА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА”

2-3 декември 2016 г.

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 

28 ноември 2016 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „РУСИСТИКАТА ДНЕС – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

23-25 ноември 2016 г.

Програма

 

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

17-20 ноември 2016 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ „П. П. СЛАВЕЙКОВ, Д-Р К. КРЪСТЕВ, СТ. МИХАЙЛОВСКИ. ЛИТЕРАТУРА И СОЦИАЛЕН ОПИТ”

3-4 ноември 2016 г.

ПРОГРАМА

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МИНАЛОТО НА БАЛКАНИТЕ: ПОДХОДИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ (XVIII – XIX ВЕК)"

24-25 октомври

 

ЛИНГВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „ИСТОРИЯ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО И ИСТОРИЧЕСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ”

19 октомври 2016 г.

 

ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ”

14 октомври 2016 г.

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

13-14 май

Програма

 

XVI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БАЛКАНИСТИКА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

26 април 2016 г.

Програма

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ „МОРФОЛОГИЯ, СИНТАКСИС, ПРАГМАТИКА” В ЧЕСТ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. Д.Ф.Н. РУСЕЛИНА НИЦОЛОВА

21-23 април 2016 г.

Програма

 

ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ”

21-23 април 2016 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИТЕРАТУРАТА И ЛИТЕРАТУРНАТА ИСТОРИЯ ОТВЪД ЮБИЛЕИТЕ“,

посветена на творчеството на Константин Константинов

11 декември 2015 г.

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

23 ноември 2015 г.

Програма

 

ПАРАЧОВЕШКОТО: ГРАЦИЯ И ГРАВИТАЦИЯ

Двудневен форум в чест на проф. Миглена Николчина

11-12 ноември 2015 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "20 ГОДИНИ BULGARICUM"

10-11 октомври 2015 г.

 

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“

23 октомври 2015 г.

 

XI  МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО БАЛКАНИСТИКА

31 август - 4 септември 2015 г.

 

ДВАНАДЕСЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА "ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ"

5-6 юни 2015 г.

Програма

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

11-12 май 2015 г.

 

ТРЕТА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕЗИКОВЕДСКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИТЕ СЛОВАКИСТИ И УКРАИНИСТИ"

28 април 2015 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ– КРИЗИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

24-25 април 2015 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ПО СЛУЧАЙ 20-ГОДИШНИНАТА НА СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА РЕЧ"

19-20 март 2015 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАСЛЕДСТВОТО НА ЛИНГВИСТИКАТА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА ТЕОРИЯ"

 27-29 ноември 2014 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ЕЛЕНА И ДИМИТЪР МУТЕВИ 

21 ноември 2014 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

13-16 ноември 2014 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КЛАСИКА И КАНОН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ЮБИЛЕЯТ"

6-7 ноември 2014 г.

Програма

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

15 ноември 2014 г.

 

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОЛША И НИЕ", ПОСВЕТЕНА НА 60-АТА ГОДИШНИНА НА ПОЛОНИСТИКАТА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

4 юни 2014 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "БАЛКАНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ”

30-31 май 2014 г.

Програма / Program / Programme

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАДИЦИОННИ МОДЕЛИ И ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА РОДСТВЕНА СИСТЕМА”

30 май 2014 г.

 

Кирило-Методиевски четения

14 май 2014 г.

 

ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ

9-10 май 2014 г.

ПРОГРАМА

 

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 20-ТАТА ГОДИШНИНА НА СПЕЦИАЛНОСТ БАЛКАНИСТИКА

Student Scientific Conference dedicated to the 20th Anniversary of the Speciality Balkan Studies

Program

26 април 2014 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТАРАС ШЕВЧЕНКО

19-20 март 2014 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОСВЕТИТЕЛСТВО СРЕЩУ ИДЕОЛОГЕМА (ЦВЕТАН СТОЯНОВ, АТАНАС НАТЕВ, ДИМИТЪР АВРАМОВ)”

Програма

28-30 ноември 2013 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РУСКО-БЪЛГАРСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ“

26 октомври 2013 г.

 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 80-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. РУМЯНА ПАВЛОВА

20 юни 2013 г.

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

10 май 2013 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТАНИСЛАВОВИЯ ЧЕТИ-МИНЕЙ"

21 май 2013 г.

 

ГОДИШНА ФАКУЛТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ЕЗИЦИ НА ПАМЕТТА В ЛИТЕРАТУРНИЯ ТЕКСТ"

26-27 април 2013 г.

ПРОГРАМА

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗПЛЪЗВАЩИЯТ СЕ ПРЕДМЕТ НА ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО. НЕВИДИМАТА ШКОЛА: МИРОСЛАВ ЯНАКИЕВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ, РАДОСВЕТ КОЛАРОВ”

28-30 ноември 2012 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КЛАСИКА И КАНОН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ЧУЖДИЯТ ПОГЛЕД"

9-10 ноември 2012 г.


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СВЕТЦИ И СВЕТИ МЕСТА НА БАЛКАНИТЕ"

14-16 юни 2012 г.