Конференции

Научни конференции

 conf-hall

 

Катедра „Българска литература“ кани всички колеги от Факултета по славянски филологии на своята конференция „Литература и памет“, която ще се проведе на 9 ноември (четвъртък) от 9.30 часа в Нова конферентна зала, СУ.  

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

9 ноември 2017 г.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала

9.30 Откриване на конференцията

Първа заседателна секция

Водещ: Милена Кирова

9.45 – 10.00 Катя Станева – Комичните етимологизации на Петко Славейков: игри с имената на местата и времената

10.00 – 10.15 Надежда Александрова – Народна памет и писмено наследство. Историята на Божил чорбаджи от Котел

10.15 – 10.30 Венцеслав Шолце – Колективна памет и историческо събитие: дискурси на Съединението в българската книжнина

10.30 – 10.45 Николай Чернокожев – Две могили - власт и спомняния

10.45 –11.00 Милена Кирова – Случаят Рицарски замък: между реалността и мистификацията

Дискусия

Почивка 11.00 – 11.15

 

Втора заседателна секция

Водещ: Кристина Йорданова

11.15 – 11.30 Деяна Талева – Наративът Исус Навин и превръщането на Oбетованата земя в място на паметта

11.30 – 11.45 Анелия Тотева – Библейски символи на началото и края в повестта на Йордан Йовков „Жетварят“

11.45 – 12.00 Кристина Колева – Вярата в болестта като природа и в природата като изцелител на болестта в разказа "Русалска нощ" на Йордан Йовков

12.00 – 12.25 Венета Савова, Надежда Стоянова – Косара или Дъщерята на Самуила: модернистични трансформации на средновековния наратив

12.25 – 12.40 Лора Динкова – Експериментът бог - игра между Йов и Мартина в повестта от Виктор Пасков ,,Мартина‘‘

Дискусия

Почивка. Коктейл: 12.40 – 13.30


Трета заседателна секция

Водещ: Биляна Борисова

13.30 – 13.45 Ноеми Стоичкова – Б. Пенев като литературен критик

13.45 – 14.00 Владимир Полеганов – Всичката сила на паметта: трансформации на спомена в диаболичния разказ

14.00 – 14.15 Мария Русева – Отвъд екватора: две художествени репрезентации на пътуването из Южна Америка

14.15 – 14.30 Иван Иванов – Литературен канон – културна динамика и постмодернизъм

14.30 - 14.45 Зорница Гъркова – Женските персонажи в романите на Емилия Дворянова. Двойни контексти

Дискусия: 14.45 – 15.15 

 

 

 

 

Конференция „Литература и психоанализа

 

16 октомври 2023 г. | Нова конферентна зала на Софийския университет

 

Програма

 

На 16 октомври 2023 г. в „Нова конферентна зала“ на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе научна конференция „Литература и психоанализа“, организирана съвместно от Асоциация „Българско психоаналитично пространство“ и Катедра по „Теория и история на литературата“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Научният форум е ориентиран към психоаналитици, изследователи, работещи в перспективата на психоанализата, литературната теория, науките за човека, психоаналитичните прочити на литературата, киното, визуалните медии, живописта, театъра, музиката и другите изкуства. Основната задача на конференцията е разглеждането на фигури и концептуални персонажи, централни за литературата и за психоанализата като Ерос, Танатос, Едип, Антигона, Нарцис, Медея, Медуза, Дон Жуан, Хамлет, Фауст, Одисей и др., но също така тя е отворена за изследвания както на възможните и невъзможни „пресичания“ между фигурите на литературата и психоанализата, така и към изследвания върху езиковия, несъзнавания, фантазмения характер на различни съвременни явления, социални ситуации и напрежения или пък политически конфликти.

Самата конференция „Литература и психоанализа“ е продължение и своеобразно обобщение на многогодишната работа в ежемесечния интердисциплинарен семинар „Литература и психоанализа“, организиран от Асоциация „Българско психоаналитично пространство“, Катедра „Теория и история на литературата“ на СУ „Св. Климент Охридски“, Института за литература към БАН.

Сред основните участници в конференцията са Жизел Шабудез, Дарин Тенев, Невена Панова, Иван Дулов, Камелия Спасова, Ирена Кръстева, Валентин Калинов, Валентин Йорданов, Лилия Трифонова, Еньо Стоянов, Кристиян Енчев, Георги Герджиков, Франческа Земярска, Габриела Русинова, Георги П. Павлов, Стефан Гончаров, Василен Василев, Георги Илиев, Мария Калинова, Богдана Паскалева, Розалина Дочева, Мимоза Димитрова и др.

 

 

Научни конференции, организирани от Факултета по славянски филологии

 

Pokana-koricaСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА „РУСКИ ЕЗИК” и КАТЕДРА „РУСКА ЛИТЕРАТУРА”

 

Уважаеми колеги,

 

имаме честта да ви поканим на

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„РУСИСТИКАТА ДНЕС – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

23-25 ноември 2016 г.

 

 

 Конференцията е посветена на 1100 години от успението на Св. Климент Охридски и 70-та годишнина на специалността Руска филология.

 

Предвиждат се следните тематични направления в работата на конференцията:

  • Теоретични и приложни аспекти в изследването на съвременния руски език
  • Православният свят: история на неговата книжнина и език
  • Руският език в междукултурна среда
  • Литературни юбилеи в юбилейната година.

 

Откриването на конференцията е на 23-ти ноември 2016 г. от 10:00 ч. в Аулата на Софийския университет, бул. „Цар Освободител” 15.

 

Програма на конференцията

uni25Имамe удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема

 

Наследството на лингвистиката в българската литературна теория”,

 

организирана от Направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН и Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Конференцията ще се проведе на 27, 28, 29 ноември 2014 г. в Софийски университет. Крайният срок за изпращане на заявките (заглавие и анотация до 1000 знака) е 30.09.2014 г. на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Обърнете внимание, че тази година работата по издаването на сборник с докладите ще стартира непосредствено след конференцията, затова е необходимо докладът Ви да бъде завършен и изпратен отново на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в окончателен вариант до 15.12.2014.

 

Конференцията е трета по ред в подобен формат, организационен екип и теоретичен залог след форумите „Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов” [2012 г.] и „Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)”[2013 г.]. Силният интерес към тези форуми и интензивният академичен дебат, породен от тях, дава основание на организаторите да очакват и в третата среща питането за съдбата на българското литературознание да предизвика сериозен отклик.

 

Амбицията на „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория” е да бъде следваща стъпка в осъществяването на започнатия в предишните две конференции мащабен теоретичен проект по анамнеза на ключови понятия, концепции и мислители с оглед на българската литературоведска общност. „Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа” открои невидимото сговаряне и концептуалните и тематични връзки в делото на ключови за българското литературознание фигури – М. Янакиев, Н. Георгиев и Р. Коларов. „Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)” отвори дискусията към хетерогенни направления в областта на естетиката и рефлексията върху литературата и изкуствата през 60-те и 70-те години, изследвайки функцията на хуманитаристкиката като опозиция спрямо репресивния официален дискурс.

 

Конференцията „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория” ще отвори разговора за историята на българското литературознание с оглед на връзката му с езикознанието, както и (д)ефектите на профилирането на двете области днес. Форумът предполага насочване към явното или дискретно литературоведско присъствие на пораждащи фигури като Сосюр или Гийом, към споровете около руските формалисти и Бахтин, към ранните работи на Цветан Тодоров и Юлия Кръстева, към влиянието на Лотман и школата в Тарту, към приноса на български езиковеди като Георги Герджиков, Красимир Манчев, Цанко Младенов, Йордан Пенчев, Мирослав Янакиев и др. за българското литературознание от 60-те години насетне. Най-сетне добре дошли са и перспективи към интернационалния контекст на тази проблематика. През тази призма изследователските усилия ще бъдат насочени към по-нататъшно разгръщане на откроените в досегашните два научни форума въпроси, за да се подкрепи колективното усилие както за реконструиране на една по-сложна картина на хуманитарно-научния контекст след 1960-те години, така и за осмисляне с днешна дата на ролята на литературно-теоретичното мислене.

 

Насърчава се кандидатстването както с индивидуални заглавия по проблемите на конференцията, така и с предложения за тематични сесии. Крайният срок е 30.09.2014.

 

Konstantin Konstantinov 1940Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“

и редакционната колегия на електронното списание за хуманитаристика „Littera et Lingua“

 

Ви канят на

 

научната конференция на тема

 

„Литературата и литературната история отвъд юбилеите“,

посветена на творчеството на Константин Константинов,

 

 

 

11 декември 2015 г., петък, 10-17 часа, Заседателна зала 1 и Нова конферентна зала

 

 

ПРОГРАМА

 

 

Заседателна зала 1

10:00 Откриване

Социология на литературата

 

Модератор: Добромир Григоров

10:15-10:30 Ноеми Стоичкова: Институционални и персонални приближавания - критически дистанции към Константин Константинов

10:30-10:45 Тодор Христов: Неврастения и несправедливост

10:45-11:00 Мира Душкова: Социалните роли на Константин Константинов

11:00-11:15 Дискусия

11:15-11:30 Кафе пауза

 

Заседателна зала 1

Текстът Константинов

 

Модератор: Владимир Игнатов

11:30-11:45 Александър Христов: През стената и отвъд нея; героите на Константинов в миговете отвъд ежедневното

11:45-12:00 Дарин Тенев: Кръвта, смъртта: алегорични залози в романа „Кръв“ на Константин Константинов

12:00-12:15 Кристиян Янев: Металитературни стратегии в романа на Св. Минков и К. Константинов "Сърцето в картонената кутия“

12:15 -12:30 Александра Антонова: Предметно изображение у Константин Константинов и Чавдар Мутафов

12:30-13:00 Дискусия

13:00-14:00 Обедна почивка

 

Нова конферентна зала

Градът

 

Модератор: Александър Христов

14:00- 14:15 Николай Чернокожев: Константин Константинов и неговите Софии

14.15-14:30 Кристина Йорданова: „Към близкия“: морфология на града

14:30-14:45 Паулина Стойчева: Времето като пространство. Наблюдения върху  мемоарите на Константин Константинов

14:45-15:00 Владимир Игнатов: Черното огледало на мълчанието („Брюге“ на Константин Константинов и „Брюге“ на Стефан Цвайг: опит за междутекстов анализ)

15:00:15:15 Надежда Стоянова: Парижки фрагменти. Константин Константинов, Кирил Кръстев, Петър Осоговец

15:15-15:30 Дискусия

15:30-15:45 Кафе пауза

15:45-16:00 Представяне на книгата на Александра Антонова Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването. За изследването ще говори проф. д-р Светлана Стойчева

 

Нова конферента зала

Авторската фигура в приказката и превода

 

Модератор: Надежда Стоянова

16:00-16:15 Светлана Стойчева: Диалогични/ерудитски намеци в приказките и разказите на Константин Константинов за деца

16:15-16:30 Биляна Борисова"Приказки за теб" - естетизиране на детството (Приказките на К. Константинов в тенденцията на лиризиране на прозата в периода между двете световни войни)

16:30-16:45 Юлиян Жилиев: Преводите на Константин Константинов от френски език

16:45-17:00 Дискусия

17:00 Закриване