Прием в магистърски програми (неспециалисти) за уч. 2021/2022 г.

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: държавна поръчка и платено обучениеmag2

Изисквания: завършена бакалавърска или магистърска степен

 

Факултетът по славянски филологии предлага 12 магистърски програми, даващи допълнителна професионална квалификация на студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен от нефилологически специалности. Студентите, записали се в тези програми, ще изучават един допълнителен семестър с базови филологически курсове, след което продължават обучението си заедно с магистрантите от програмите за специалисти.

 

 

 Магистърски програми за филолози