Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете22.2.2017 г.
 

00A1

Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр.
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 4 к, 1гр. балканистика, 1 к.
балканистика, 2 к. балканистика, 3 к. балканистика, 4 к.
балканистика, 5 к. полска ф., 1 к. полска ф., 2 к.
полска ф., 3 к. полска ф., 4 к. полска ф., 5 к.
словашка ф., 1к словашка ф., 2к. словашка ф., 3к.
словашка ф., 4к. словашка ф., 5к. ср. и х. ф., 1 к.
ср. и х. ф., 2 к. ср. и х. ф., 3 к. ср. и х. ф., 4 к.
ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 1 к. украинска ф., 5к.
украинска ф., 3к украинска ф., 2к украинска ф., 4к
чешка ф., 1 к. чешка ф., 2 к. чешка ф., 3 к.
чешка ф., 4 к. чешка ф., 5 к.  
Преподаватели
А. Атанасов А. Вачева А. Градинарова
А. Дамянова А. Димитрова А. Димова
А. Ечевери А. Замбова А. Илков
А. Личева А. Маврова А. Мирчева
А. Панчев А. Петров А. Радкова
А. Стаменова А.-М. Тотоманова А.Баранова
А.Панчев А.Трифонова Ани Бурова
Б. Биолчев Б. Божков Б. Борисова
Б. Васич Б. Вълчев Б. Кунчев
Б. Михайлова Б. Радева Б. Филипова
Б.Радева В. Алексова В. Атанасов
В. Баничанска В. Велинова В. Гешев
В. Делева В. Драгулева Вл. Жобов
В. Иванов Вл. Колев Вл. Манчев
В. Менкаджиева Вл. Миланов В. Панайотов
В. Пенчев В. Савова В. Седефчева
В. Стефанов В. Васева Валентина Наумова
Г. Ганева Г. Колев Г. Петкова
Д. Атанасова-Пенчева Д. Боянова Д. Вакарелска
Д. Григоров Д. Денчева Д. Иванова
Д. Младенова Д. Савова Д. Тенев
Д. Фатер Д.Пеев Е. Дараданова-Христова
Е. Коваржова Е. Македонска Е. Раденкова
Е. Стоянов Е.Търпоманова Ж. Жикова
Ж. Павлович Ж. Станчева З. Котева
И. Александрова И. Гугуланова И. Иванов
И. Манкова И. Манова И. Трифонова
И. Христова-Шомова И. Христова И. Чекова-Димитрова
Й. Павлович Й. Тишева Й. Трифонова
Й. Янкулова К. Алексова К. Бахнева
К. Йорданова К. Кокинова К. Михайлов
К. Петрова К. Спасова К. Станева
К. Теодосиев К. Топалов К. Христова
К. Янакиев К. Янев Л. Димитров
Л. Жилев Л. Павлова Л. Терзийска
Л. Шверчек Л.Грозданова М. Александрова
М. Виларова М. Джонова М. Димитрова
М. Дошен М. Илчевска М. Йонова
М. Калинова М. Кирова М. Косева
М. Маринова М. Младенова М. Николчина
М. Радичева М. Славова М. Стефанов
М. Тотоманова Мих. Димитрова Н. Александрова
Н. Иванова Н. Кайчев Н. Михайлов
Н. Михайлова Н. Нечаева Н. Папучиев
Н. Пътова Н. Стоичкова Н. Стоянова
Н. Чернокожев Н.Генова О. Ковачев
О. Сорока П. Асенова П. Баракова
П. Карагьозов П. Николова П. Паунова-Димитрова
П. Петков П. Стойчева П. Шишков
П. Янева П.Мартинова Петя Осенова
Р. Бейлери Р. Божанкова Р. Бояджиев
Р. Влахова Р. Димчева Р. Евтимова
Р. Железарова Р. Камберова Р. Манова
Р. Парашкевова Р. Попов Р. Спасова
Р. Станков Р. Станкова Р. Станчева
Р. Стефчева С. Богданова Св. Василева
С. Данова С. Димитрова С. Петкова
Ст. Стойчев Ст. Фетваджиева С. Хаджикосев
С.Костова Т. Алексиева Т. Ангелова
Т. Бончева Т. Дункова Т. Славова
Ф. Христакуди Цв. Аврамова Ц. Досева
Ц. Иванова Цв. Ралева Я. Мороз
Я. Сивилова  
Аудитории
109 119 124
124 (компютърен кабинет) 125 129 каб.
134 135 136
137 138 каб. 147
148 149 149-А
150 151 153 каб.
154 159 160
160-Б 160-В 176-Б
201 210-А 247-А
417 -ИЧС ІІ фонетичен кабинет Зала над паричния салон
Нова конферентна зала Филологическа библиотека Център "Дуйчев"
Словакистичен кабинет (бл. 17) Словакистичен кабинет 2 (бл. 17) Украинистичен кабинет (бл. 17)

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.13 (22.2.2017 г. 15:19)